De Eu is in crisis. Hoe komen ze daar uit?

Beter nog, hoe komt Nederland uit de EU, of om te beginnen uit de euro?

Beter nog, hoe krijgen we onze individuele soevereiniteit terug?


Om de EU crisis aan te pakken, heeft José Barroso zich dinsdag met de hele Commissie teruggetrokken ergens buiten Brussel om te brainstormen over hoe de grote problemen kunnen worden opgelost.

Ondertussen worden vanuit Brussel wel continue wetten en voorschriften voor alle deelnemende landen gemaakt. Dat gaat gewoon door. Het moet voor een kleuter duidelijk zijn dat het daardoor niet verwonderlijk is dat het met de economie in die landen niet zo best gaat.

Grote problemen zijn onder andere:

Het EU sociale model
In de 25 deelnemende landen bestaan daar zeer verschillende ideeën over. Wie van hen weet zijn idee door te drukken? En moeten al die anderen dan daaraan meedoen?
Zowel bij de referenda over de EU-Grondwet als bij de recente Duitse verkiezingen bleek bij veel burgers “vrees om je baan te verliezen” aan werkers uit goedkopere landen, een heel grote rol te spelen.
In Nederland proberen de vakbonden daarom al het minimumloon verplicht te stellen vanaf 18 jaar. Resultaat zal zijn nog meer werkloosheid en nog meer werk naar bvb China.

De EU-Grondwet
De politici zijn nog steeds bezig deze flop te verwerken. Maar ondertussen werken ze hard om die op de een of andere manier toch door de strot van de burgers te drukken. Jan Peter is daar ook in Nederland mee bezig.

Het verbeteren van het eigen werk van de EU Commissie en duizenden ambtenaren en betrokken politici.
Een goede stap in die richting is dat José voorlopig 70 % van de lopende voorstellen in de ijskast wil leggen!

Het budget voor 2007-2013.
Daar is nog steeds geen overeenstemming voor

De economie
Het IMF heeft zich de vorige week zeer pessimistisch uitgesproken over de economie in de EU, terwijl het in de US en Japan net beter gaat. Gelukkig voorspelt het NL kabinet dat 2006 voor Nederland een “mooi” jaar wordt. We wachten af wanneer we dat in de cijfers zullen gaan zien
Met de euro gaat het ook al niet denderend. Onder andere Polen poogt de verplichte invoering verder weg te schuiven, en de pogingen om uit de euro terug in de oude valuta te stappen zijn er nog steeds. (o.a. in Italië.)

Turkije en verdere uitbreiding
Commissie en politici doen hun best om Turkije in de EU te krijgen. Ook al blijken de meeste burgers in de Eu daar helemaal niets voor te voelen. Een probleem is dat Turkije een van de clubleden, Cyprus, niet erkent. Nu hebben de grote EU landen besloten dat dat ook niet nodig is en met mooie woorden een compromis samengesteld. De andere leden moeten dat dan maar accepteren. Dat neemt niet weg dat het niet netjes is en weer een bewijs dat de dwergen moeten gehoorzamen.

Duitsland in patstelling
Dit is nog een extra probleem. Want wat komt er nu van Duitsland terecht? De oude motor in de EU loopt vast. Dat zal niet goed zijn voor de EU, en dus wordt ook Nederland daarin meegesleept.

Zo kunnen we nog wat doorgaan met deze droeve litanie. Het volk is door politici in een zeer ongunstige situatie gemanoeuvreerd.
De oplossing is macht weghalen uit Brussel, (en uit Den Haag). Zorgen dat de burger weer soeverein wordt Daar geven we op de Vrijspreker ruimschoots aandacht aan. Vrijheid kan voor een ommekeer zorgen.

Maar vrijheid voor de burger is het laatste dat politici willen.
En toch zouden goedwillende mensen die inzien dat VRIJHEID inderdaad de oplossing is, iets moeten DOEN.
Meewerken om nog meer mensen tot dit inzicht te brengen, is wel het minste. En daar kan iedereen bij helpen.

3 REACTIES

  1. Waow, Hub heeft het terug over de INDIVIDUELE soevereiniteit.
    Was die soevereiniteit van dit Koninkrijk dan toch maar een EU-grondwettelijk grapje?

  2. Het wordt steeds duidelijker en voor steeds meer mensen zichtbaar dat de EU alleen in het belang is van de heersende bEurocraten en hun handlangers. Steeds meer mensen die ik spreek zien ook in dat de EU alleen maar voor bureaucratie en armoede zorgt. Balkie zal het nog moeilijk krijgen om zijn grondwet opnieuw te proberen door de drammen. Zowiezo opmerkelijk dat Balkie de betekenis van "Nee" niet lijkt de begrijpen.

Comments are closed.