Hoge bomen vangen veel wind. George Bush krijgt veel kritiek. Ook heel veel ten onrechte. Een bericht dat hij opnieuw aan de drank zou zijn, bezien we dan ook met de meest mogelijke argwaan. Vanwege het belang willen we het u echter toch niet onthouden. Maar probeer wel rationeel te oordelen.

The National Inquirer geeft niet altijd serieuze berichten. Vaak zijn ze veel meer een roddelblad. Maar vanwege het belang van de zaak vermelden we hier toch iets uit hun publicatie.

Bush had voor zijn veertigste inderdaad drankproblemen, maar schijnt daar helemaal van af gekomen te zijn.
Nu komt de mededeling dat door “Katrina” hij weer naar de fles heeft gegrepen. Er wordt zelfs bij verteld dat hij een grote portie whisky dronk toen hij hoorde dat in New Orleans de dijken waren bezweken!
Zijn eigen dijk bezweek toen kennelijk ook!

De druk waaronder George leeft, is natuurlijk bijzonder groot. Het fiasco in Irak (?) en de problemen in New Orleans hebben zijn populariteit tot een dieptepunt gebracht. Vraag maar aan Jan Peter Balkenende! Die weet er ook wat van!
En nu komt Rita er nog overheen!

Ik denk dat we de mededeling dat George weer aan de drank is, sceptisch moeten bekijken, maar wel in ons achterhoofd houden om toekomstige beslissingen misschien beter te begrijpen.
In ieder geval is het weer een teken en een bewijs (??) hoe gevaarlijk het is om macht aan politici toe te kennen.

12 REACTIES

 1. George had er beter aan gedaan om sigaren te roken en met de stagiaires te spelen… Minder schadelijk en je komt er politiek mee weg. Het lijkt er op dat wij over de incompetentie van zijn regering niet meer hoeven te discussieren, de vraag is alleen nog: hoe veel schade kun je in 3 resterende jaren nog veroorzaken? Katrina en Rita zijn kleine briesjes vergeleken met orkaan George, categorie 100.

 2. Dat de machtigste mannen op aarde (Bush, Jeltsin bijvoorbeeld) met drankproblemen kunnen wegkomen, spreekt boekdelen, niet alleen over de kwaliteit maar vooral ook over de risico’s van het politieke systeem.
  Medisch-wetenschappelijk staat vast, dat alcoholici aggressief onberekenbaar en onverschillig gedrag vertonen en bij tijd en wijle volslagen ontoerekeningsvatbaar dan wel handelingsonbekwaam zijn, bijvoorbeeld tijdens een delirium.

  Het is zeker niet uitgesloten, dat Bush lijdt aan het syndroom van Korsakov (o.a. blijvend geheugenverlies) en daarmee samenhangende "confabulaties". Zijn Irakese avontuur zou rechtstreeks kunnen samenhangen met zijn alcoholprobleem.

  Politieke systemen waarbij zulke types (als Bush, etc.) tot het hoogste ambt toegelaten kunnen worden, vormen een ernstig risico voor de veiligheid en de wereldvrede.

 3. Het wordt dan ook hoog tijd dat er een verplichte psychologische test wordt ingevoerd, ook vanwege de beslissing om kernwapens te gebruiken.

 4. [3] Het wordt dan ook hoog tijd de macht van deze machtige mannen terug te brengen naar waar hij hoort: de mensen zelf.

 5. [1] Sjors heeft de laatste tijd ook last van allerlei stuiptrekkingen van zijn kaken. Volgens mij kan dat ook maar op één ding wijzen.

 6. Misschien moeten wij een niet drinkende politicus eerder wantrouwen dan een drinkende.

  De drinkende president Nixon heeft dankzij de drank belangrijke verdragen kunnen sluiten met zijn toenmalige (eveneens drinkende) ambtsgenoot uit Rusland.

  Op deze site wordt over het algemeen niet bijzonder negatief gereageerd op Barones Thatcher.. Algemeen bekend (inmiddels) is dat zij tijdens de Falkland oorlog leefde op vitamine preparaten en whisky..(en dat ook nog zonder nachtrust).

  “Medisch-wetenschappelijk staat vast, dat alcoholici agressief onberekenbaar en onverschillig gedrag vertonen en bij tijd en wijle volslagen ontoerekeningsvatbaar dan wel handelingsonbekwaam zijn, bijvoorbeeld tijdens een delirium.”

  Volgens mij is dat toch persoonlijk afhankelijk.. Daarnaast is er nog een grensgebied tussen alcoholist en drinker.. Iemand die 4 glazen whisky per dag drinkt loopt het risico alcohol verslaafd te worden, maar kan dan nog steeds goed functioneren..
  Dit is b.v. een interessant berichtje:

  “Matig gebruik alcohol krikt de hersenfunctie op
  Gazet van Antwerpen, 4 augustus 2005 (In de rand)
  Gematigde alcoholdrinkers denken beter dan geheelonthouders of lieden
  die overdrijven met drank. Dat blijkt uit een Australisch onderzoek.
  Research van de Australische Nationale Universiteit (ANU) in Canberra
  suggereert dat gematigd drinken de kracht van de hersenen opkrikt.
  Wie helemaal niets drinkt of overmatig drinkt, kan een sul worden.
  Het betrof een studie op zevenduizend mensen van twintig, veertig en
  zestig jaar oud. Wie binnen de veilige alcoholconsumptienormen bleef,
  kon zich beter uitdrukken, had een beter geheugen, en kon sneller
  denken dan degenen die zich aan de uiteinden van het drinkspectrum
  bevonden.
  Als "veilig" geldt 14 tot 28 standaard drinks per week voor mannen en
  zeven tot veertien voor vrouwen. Geheelonthouders bleken dubbel
  zoveel kans te lopen de laagste score te halen dan occasionele
  drinkers.
  Bovendien bleken volgens Bryan Rodgers van de ANU gematigde drinkers
  ook het gezondst te zijn. "Dit toont niet noodzakelijk aan dat
  gematigd gebruik van alcohol goed is voor onze hersenen. Er kunnen
  andere redenen zijn die we niet hebben gemeten om de slechte
  prestatie van de niet-drinkers uit te leggen", aldus de
  wetenschapper.”

  Het drinken van alcohol en het nemen van slechte politieke besluiten heeft geen oorzakelijk verband, lijkt mij..

  Ik ben het met Hub eens dat het gevaarlijk is (of kan zijn) de macht over te laten aan politici, maar niet omdat ze misschien alcohol drinken.. Het is toch immers bekend dat iemand als Hitler geen alcohol dronk (en vegetariër was). Misschien was de 2e wereld oorlog wel niet ontstaan als hij wat vaker naar de fles had gegrepen en alcoholist was geworden..

 7. Is het niet zo dat alcoholisten goed kunnen blijven functioneren zolang ze maar de benodigde alcohol kunnen blijven nuttigen?

  Hoe zit dat dan bijv. met iemand met een nicotine verslaving?

  Sterk argument om iemand af te rekenen.

 8. [8] Ik weet niet of tricky Dick Nixon
  nuchter dan wel beschonken was toen ie
  met Leonid Breznjev destijds aan het onderhandelen was maar de akkoorden die ie afsloot waren ronduit verraderlijk.

  Zo kreeg de USSR in ruil voor wat papieren toegevingen allerhande subsidies en handelsvoordelen (ter waarde van miljarden dollars) terwijl
  de USSR volop met materieel en grondstoffen (olie, graan,enz…) de oorlogsvoering van Noord-Viëtnam steunde die in de Zuid-Viëtnamese jungles USA-soldaten bestookte en
  vermoorde.Indirekt financierde de Amerikaanse belastinbetaler de bommen die op hun zoons werden gedropt.

  (Over Tricky Dick zei Barry Goldwater
  ooit : "the most dishonest individual I ever met in my life" )

  Wat politici en drank betreft moet ik
  denken aan de anecdote over Lincoln en Ulysses S.Grant.Iemand kloeg nadat
  Grant een belangrijke veldslag had gewonnen er bij Lincoln over dat Grant een dronkaard was waarop Lincoln
  laconiek repliceerde : "Stuur ‘m een vat whisky op mijn kosten"

  Indien politici (zoals de goede Warren Harding destijds) belastingen verlagen,het staatsapparaat (fors) inkrimpen,vrije ondernemers niet in de weg lopen met hun perfide gereglementeer (dus laissez
  les entrepeneurs faire), ons niet lastig vallen met (veelal door feminazi’s, enviromental wacko’s, marxistische social engineers en
  religieuze crackpots geïnspireerde) inmenging in ons persoonlijk leven en
  ,mogen ze wat mij betreft zich lazarus
  zuipen,coke snuffelen en feesten met betaalmiekes (of schandknapen)…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [10] Dank voor je bijdrage.. Mijn kennis over Nixon is beperkt.. Volgens Goldwater (wie weet een goede en veel betere president geweest?)was hij misschien een "dishonest individual". Echter is er waarschijnlijk geen relatie tussen drinken en een oneerlijk persoon zijn.

 10. [11] Laissez-Faire,

  Indien Goldwater hetgeen hij bepleit
  had in z’n beroemde boekje "the conscience of the conservative" als president consequent had nagestreefd, was hij allicht een goede president
  (zoals Warren Harding) geweest.

  Het klonk alleszins goed :

  "States rights, prompt and final termination of the farm subsidy program,tax cuts, federal intervention in education is unconstitutional,….

  http://www.amazon.com/exec/… ).

  Echter zelfs al heeft een politicus een goed programma, het blijft altijd maar afwachten wat ze er éénmaal gekozen van in praktijk willen (of kunnen) brengen.

  FD Roosevelt werd in 1932 gekozen op een platform dat een inkrimping van het federale budget met 25 % beloofde
  (zoals 70 jaar later de LPF 25 % minder ambtenaren beloofde), inplaats daarvan kwam ie met de "New Deal" die
  juist het overheidsapparaat en budget geweldig uitbreide (in het regeerprogramma van Balkellende I waar de LPF deel van uitmaakte, was uiteraard ook niks meer terug te vinden over minder ambtenaren).

  Ook Reagan ging later de federale overheid inkrimpen en de ministeries van energie en onderwijs afschaffen maar toen ie 8 jaar later het witte huis verliet was wel de belastingsdruk
  verlaagd (toch al iets) maar het staatsbudget met 40 % gegroeid (deels gefinancierd door grote tekorten) en onderwijs en energie bestonden (en bestaan) nog steeds als ministeries.

  Persoonlijk bezie ik de grote meerderheid van de "politici" als "dishonest individuals" en dat staat inderdaad los van hun drink-gedrag.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.