(Bestaat er een remedie tegen de morele ineenstorting van de democratische rechtstaat ?)
Vorige week sprak ik in mijn bijdrage over de ineenstorting van de democratische rechtsstaat en de kwestie van bestuurlijke integriteit, die al in 1992 door de toenmalige minister van BZK Ien Dales aan de orde was gesteld.
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

De minister deed toen een aantal min of meer vage suggesties om “machtsbederf” (zoals zij het noemde) tegen te gaan. www.integriteitoverheid.nl/…

Sociaaldemocratie is zelf de oorzaak van machtsbederf
Hoewel haar alarm uiteindelijk o.a. heeft geleid tot een gedragscode voor bestuurders en ambtenaren, blijkt dat niet voldoende.
Dat is eigenlijk logisch en onvermijdelijk in een totalitair sociaal-democratisch systeem, dat immers gebaseerd is op geweld en bestuursdwang. Machtsbederf is het resultaat van culturele patronen en denkwijzen, die heel moeilijk te bestrijden vallen, ook al omdat zich daaromheen grote economische belangen hebben gevestigd (subsidie-industrie, protectionisme, exorbitante belastingheffing).

Om de aangerichte economische en sociaal-maatschappelijke schade te beperken dient men het huidige sociaal-economische systeem (corporatistisch stelsel, waarin de overheid alle economische beslissingen neemt) op te doeken. Een duurzame samenleving dient immers te berusten op het beginsel van wederzijds respect voor de individuele en economische vrijheid. Dat “respect” zeer hoog scoort in de peilingen bleek trouwens tijdens de Netwerkenquete van 4 september 2005. De kansen voor de invoering van een systeem, dat gebaseerd is op economische vrijheid zouden dus schoon zijn.

Helaas stuit het verspreiden van libertarisch gedachtegoed grosso modo op de volgende problemen:
1. De indoctrinatie van het grote publiek door het totalitaire en gewelddadige sociaaldemocratische systeem met misleidende overheidspropaganda over de gehele breedte van de samenleving beneemt het zicht op de uitweg die het libertarisme / klassiek liberalisme te bieden heeft.
2. De angst voor verandering van dit systeem en voor de repercussies voor het individu en de schroom voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid maken het grote publiek achterdochtig jegens het libertarisme / klassiek liberalisme.

Kijk naar Uzelf
Als wij overtuigd zijn, dat een libertarische / klassiek liberale (vrije) samenleving een beter alternatief is voor het huidige totalitaire systeem, zouden we moeten beginnen met op te schrijven, wat in een vrije samenleving zoal van het individu verwacht wordt en in hoeverre wijzelf aan die verwachtingen voldoen. Als wij bijvoorbeeld stellen, dat in een vrije samenleving het individu meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven, moeten we ons ernstig afvragen, of wij bereid en in staat zijn een zodanige verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te nemen. Als dat niet het geval is, moeten we ons afvragen, hoe groot onze maatschappelijke geloofwaardigheid eigenlijk is. Afhankelijk van de resultaten van dit zelfonderzoek dienen wij vervolgens hieraan natuurlijk de nodige consequenties te verbinden. Hierop gaan we in het volgende enigszins nader in.

Misleidend taalgebruik *)
Naast dwang en geweld gooit de sociaal-democratie misleidend taalgebruik in de strijd. Zo wordt het begrip “marktwerking” bij het nieuwe zorgstelsel misbruikt om iedereen op het verkeerde been te zetten. In feite is hier sprake van centralisme, waarbij de minister alle beleidsbepalende bevoegdheden van de particuliere verzekeraars naar zich heeft toegetrokken. Hen resten alleen uitvoeringstaken. Dat heeft dus niets met echte marktwerking te maken.
Een ander voorbeeld is het begrip “privatisering”, dat in de huidige sociaal-democratische (fascistische) praktijk neerkomt op monopolisering van overheidsinvloed (bijvoorbeeld NS, energiedistributeurs).
“Solidariteit” is een ander voorbeeld.
“We moeten samenwerken” ligt bestorven in de mond van politici. Het is een bevel, dat wil zeggen: “Jij moet / jullie moeten doen, wat ik zeg, anders komt er narigheid”. Dit zagen we tijdens de regeringscampagne voor het EU-referendum.

Om maar enkele voorbeelden te noemen. Dit soort opzettelijk wangedrag van de overheid geeft ons extra reden onze begrippenlijst te blijven uitbreiden / completeren en aanscherpen.

Remedies tegen misleiding door de overheid
Over misleiding door de overheid is al in 1982 een artikel verschenen van André Spies in de Vrijbrief. Hij adviseerde het volgende:
“1. Maak een lijst met begrippen en beelden uit de gecentraliseerde samenleving
2. Zoek bij elk item de verborgen tegenovergestelde inzichten
3. Ga na in hoeverre dit verborgen beeld gevolgen heeft voor het denken, de onderlinge contacten en de activiteiten
4. Plaats de inzichten uit de collectivistische overlevering te plaatsen in de categorie: “absurditeiten”
5. Verwissel het negatieve beeld van Uzelf voor een van kracht “Ik ben de “onderheid” wordt vervangen door “Ik ben de baas in mijn eigen wereld, ik maak zelf de wetten en regels die mijn leven bepalen. Niemand heeft de macht zijn regels aan mij op te dringen.”
6. Ondertussen zullen vele negatieve begrippen aan de oppervlakte komen die afbreuk doen aan het zelfbewustzijn. Schrijf ze op, formuleer het tegenovergestelde, schrijf dit ook op en leef er naar.”

www.libertarian.nl/vrijbrie…

Dit kan een eerste belangrijke stap zijn naar een vrije samenleving die de ingesleten totalitaire sociaal-democratische denkwijze vervangt voor een zelfbewuste eigen vrije denkwijze.

Voor de individuele vrijdenker, libertarier, klassiek liberaal kunnen naast (zelf)onderzoek en (zelf)kritiek zoals hierboven omschreven wellicht de volgende suggesties als leidraad dienen:

1. Opiniemakers beïnvloeden
2. Begripsmisvorming aan de kaak stellen
3. Artikeltjes doorsturen en de Vrijspreker-link op media- en andere fora posten.
4. School: voordrachten op scholen en op ouderavonden organiseren
5. Universiteit: faculteiten (rechten, economie, filosofie, studium generale) en studentenverenigingen benaderen en propagandamateriaal verspreiden.
6. Elk sociaal-democratisch fiasco aan de orde stellen en een libertarische klassiek liberale oplossing voorstellen. De “verantwoordelijke ” Kamercommissies hiervan in kennis stellen.
7. Onderwijsmateriaal, speelgoed, etc. ontwikkelen en verkopen.
8. Buttons en ander propagandamateriaal ontwikkelen en verkopen
9. (Gemeenteraads)verkiezingen: Locale partij oprichten of een bestaande geestverwante locale partij benaderen en het Klassiek Liberaal manifest voorleggen.
10. Libertarische grondwet verspreiden www.vrijspreker.nl/blog/?it…
11. Voordrachten houden en organiseren: bijv.: libertarische partij, jongerencentra.
12. Vrijheidsliedjes en dito songs verzamelen en verspreiden. Hiervoor zouden DJ’s benaderd kunnen worden.
13. Op braderieën, etc. een politieke stand opzetten. Voorzien van voldoende materiaal
14. Database van (potentieel) geïnteresseerde vrijdenkers/-sprekers opzetten en geregeld contacten onderhouden.
15. Uiteraard kan men nog veel meer bedenken en uitwerken. Suggesties zijn hartelijk welkom.

Het verdient aanbeveling dit soort activiteiten in zekere mate te communiceren, bediscussiëren en coördineren, zodat de betrokken activiteit zoveel mogelijk effect kan sorteren.

Zie ook:
*) Over politieke misleiding “The political Spectrum Con”, Nelson Hultberg
www.afr.org/Hultberg/080105…

21 REACTIES

 1. Check your premises: "…wat in een vrije samenleving zoal van het individu verwacht wordt…"

  Wie verwacht wat van wie? Ik dacht dat het individu zelf bepaalt wat hij doet en niet een ander!

 2. [1]
  Dat kun je wel denken, Lillian. Maar dan lijk je toch wel erg hardleers. Herinner je je de "macho flash", niet meer ?
  Tja, als je daar al geen raad mee weet, moet je het natuurlijk zelf weten. Maar het valt te vrezen, dat zulke die heart macho’s een libertarische (althans vrijere) samenleving, niet veel dichterbij brengen…
  Nou jij, zou ik zeggen.

 3. [1] "Ik dacht dat het individu zelf bepaalt wat hij doet en niet een ander!"

  Nee, we blijven wel andermans eigendommen respecteren, dat kader moet sowieso gehandhaafd worden.

 4. [3]
  Inderdaad mrXL,
  Lillian heeft kennelijk niet in de gaten, dat ook een vrije samenleving op bepaalde waarden, zoals respect, is gebaseerd.
  Groet,
  Harry

 5. 14. Database van (potentieel) geïnteresseerde vrijdenkers/-sprekers opzetten en geregeld contacten onderhouden.

  Dat lijkt me geen goed plan. Als de overheid ons Libertariers straks als staatsgevaarlijk worden bestempeld (en technisch gezien zijn we dat ook) wordt het straks extra makkelijk ons allemaal op te pakken en naar een heropvoedings-instituut te sturen.

 6. [4] "OOK"??
  Welke andere samenleving is er mogelijk die ook het respect voor andermans leven een eigendom heeft?
  Elke samenleving die wel ieders leven en eigendom respecteert, IS een vrije, libertarische samenleving

 7. [1] "Wie verwacht wat van wie? Ik dacht dat het individu zelf bepaalt wat hij doet en niet een ander!"

  Klopt allebei, Lillian. Natuurlijk bepaalt het individu zelf wat hij doet, zolang hij geen geweld initieert. En dat VERWACHT hij ook van alle anderen.
  (Wel nuttig om er niet zonder meer op te REKENEN!)

 8. [6]
  Hub,
  "OOK"??

  -Hoezo ?

  "Welke andere samenleving is er mogelijk die ook het respect voor andermans leven een eigendom heeft?"

  – Ik ken er geen.

  "Elke samenleving die wel ieders leven en eigendom respecteert, IS een vrije, libertarische samenleving".

  – Klinkt prachtig, maar hoe kijk jij aan tegen zo een samenleving, maar waar niemand zich bekommert om een behoorlijk functionerend rioolstelsel waardoor allerlei infectieziekten voortwoekeren ?
  Of tegen een geisoleerde leprakolonie ? Die mensen zitten daar niet vrijwillig in een uitzichtloze situatie, maar zijn afhankelijk van goedwillendheid van anderen, zoals van charitas, kerkelijke organisaties, philanthropen of van de overheid (waarbij die laatste een monopoliepositie pleegt op te eisen).

  Groet,
  Harry

 9. [8]
  “een samenleving, maar waar niemand zich bekommert om een behoorlijk functionerend rioolstelsel waardoor allerlei infectieziekten voortwoekeren ? “

  Ik denk dat die samenleving binnen de kortst mogelijke tijd wel zal uitsterven!
  Uit je opmerking concludeer ik dat jij wel waarde hecht aan een goed rioolstelsel. Wel ik ook. En ik ken nog heel veel mensen die dat ook doen.
  Het is al die mensen dus iets waard om dat te hebben. Ze zijn dus bereid er voor te betalen.
  Wel dan zie ik er wel brood in om als ondernemer dat te gaan maken! Als niet al lang een andere ondernemer mij voor is!
  Ditzelfde geldt voor de andere zaken.

 10. [4] Harry,

  Lillian heeft gelijk als ze stelt dat in een vrije samenleving het individu zelf bepaalt wat ze doen en niet een ander (met eerbiediging van andermans leven en goed) .Dit betekent ook dat in een vrije samenleving mag iemand onbeleefd, zelfzuchtig, narcistisch, egoîstisch , hebzuchtig , verzuurd, ongeïnteresseerd, macho, gierig enz… zijn.

  Echter dergelijk gedrag heeft consequenties, namelijk dat men bij z’n medemensen niet veel zal bereiken en op geen sympathie moet rekenen
  (en in tegenstelling tot in een welfarestaat kunnen asocialen niet meer rekenen op een verzekerde welfarecheque op het einde van de maand).

  De overgrote meerderheid der mensen zal derhalve kiezen voor een andere strategie en wel gaan voor samenwerking met anderen.Het berekend
  eigenbelang leert dat iemand die vriendelijk, beleefd, eerlijk is en
  interesse toont in z’n medemens meer
  bereikt dan een "hork".

  Groetz,

  cincinnatus.

 11. [5]
  Patrick,
  Dat is jouw inschatting en inderdaad, je weet nooit wat tyrannen, dictators, maffiosi en wat dies meer zij, met deze data zouden kunnen doen. Maar hoe reeel is die angst ? Wat er nu bij providers aan data over de burger te halen valt is ook niet mis. Risico’s lopen we altijd en overal. Maar je leven uitsluitend door angst te laten bepalen lijkt me niet verkieslijk.

  [9]
  Hub,
  "Ik denk dat die samenleving binnen de kortst mogelijke tijd wel zal uitsterven!"
  -En als hij in leven gehouden wordt door medische hulpverleners betaald door charitatieve instellingen, zoals in de sloppenwijken van Brazilie ?

  Het gaat me niet om de vraag, of jij bereid bent voor een gemeenschappelijke voorziening te betalen of niet, maar hoe men in een libertarische samenleving met mensen omgaat die niet kunnen betalen (maar wel willen).

  [10]
  Precies Cincinnatus. Maar het artikeltje gaat over de vraag, hoe het libertarisch gedachtegoed verspreid kan worden (zoals je zelf ook min of meer aangeeft), c.q. hoe de gevolgen van de morele ineenstorting van de democratische rechtsstaat kunnen worden bestreden. Het gaat hier dus over morele grondslagen van de samenleving en dat had zij blijkbaar niet helemaal goed begrepen.
  Verder is het nog altijd zo, dat respect voor andermans leven en goed impliceert, dat men zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, die gepaard gaat aan de uitoefening van zijn vrije keuzen, en daar hoor ik haar ook niet over.
  Ik blijf dan ook in nieuwsgierige afwachting van haar antwoord.

  Groet,
  Harry

 12. [11] Harry,

  Dan zal ik de ontluikende vete 🙂
  tussen jou en Lilian ff laten rusten
  en inplaats daarvan op je artikel ingaan :

  Ik heb niet meteen het gouden idee hoe het libertarisch gedachtengoed verspreid kan worden.

  Of correcter : uit het boek "25 jaar Libertarisme in de lage Landen" heb ik begrepen dat er sedert die gedenkwaardige bijeenkomst in Hub’s kantoor 31 jaar geleden veel is gebeurd.Er is door verschillende mensen hard aan de kar getrokken en veel iniatieven zijn ontplooid.Sommige daarvan stierven snel een stille dood, andere waren (meer )succesvol.
  Hetgeen ik zelf kan bedenken,blijkt reeds lang geleden door anderen bedacht en in praktijk gebracht (en vind ik ook gedeeltelijk terug in jouw
  voorgestelde punten).

  Echter zoals in het evangelie geldt ook hier : de oogst is groot, de maaiers weinig. Er moeten ook de mensen (en middelen) zijn die het werk
  willen (en kunnen) doen.

  Om uit jouw voorstellen 1 puntje te lichten : punt 9.Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen lijkt mij
  een goed idee.Niet zozeer omdat een
  gemeenteraadszetel in een stad de libertarische beweging meteen veel gaat opleveren of dat de politiek de
  aangewezen weg is om een libertarische samenleving dichter bij te brengen maar wel omdat het iets concreet en
  realistisch is.Groot voordeel
  zou zijn dat "we" dan echt de boer op moeten : onze ideeën en oplossingen
  moeten aan de man zien te brengen en
  te verkopen.Mensen die nog nooit gehoord hebben van Mises, Friedman en Rand en wie dat ook geen fluit interesseert, trachten te overtuigen
  dat onze oplossingen inderdaad de beste zijn.Voordeel van deelname
  aan gemeenteraadsverkiezingen is dat
  het heel water laagdrempeliger is dan
  deelname een kamerverkiezingen.

  Ik weet de vergelijking is niet terecht maar toch ze (ter prikkeling) ff maken : de SP is ook een dikke 30
  jaar bezig en ze heeft inmiddels 8 of
  9 kamerleden, 45.000 leden, zendtijd op TV en radio enz….
  Die zijn ook begonnen met deelname aan
  gemeenteraadsverkiezingen in Os.

  De vergelijking is niet terecht o.m.
  omdat de libertarische beweging niet is "geconcepteerd" (bestaat dat woord of bedenk ik hier een neologisme ? 🙂 ) en omdat de SP om genoemd resultaat te bereiken wel wat ideologische pluimen heeft moeten inleveren (alhoewel ook een kale gier
  lelijk in je vlees kan pikken) hetgeen
  we als libertariërs liever niet doen :
  op nog maar es een karrevracht verwaterde pseudo-liberalen zit niemand te wachten maar toch geeft het wel aan dat een kleine club fors kan groeien.

  Uiteindelijk is het zoals in het evangelie : "De oogst is groot maar de
  arbeiders zijn weinig".

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [11] Harry,

  Ik vraag me gewoon af, hoe jij het ‘libertarische gedachtegoed’ wilt gaan uitdragen, als je zelf de leer niet goed begrijpt. Contradicties bestaan niet, dus als ik lees "…wat in een vrije samenleving zoal van het individu verwacht wordt…", dan vraag ik mij af hoe vrij die samenleving van jou is, als ‘de samenleving’ blijkbaar een claim heeft op het individu. Vandaar: check your premises (of lees eens een goed boek).

 14. [12]
  Cincinnatus,
  We zullen de krachten inderdaad op verstandige wijze moeten bundelen. In argumentaties vind ik het van wezenlijk belang, dat er steeds gehamerd wordt op de immorele belangenverstrengeling tussen enerzijds economische macht en anderzijds zwaardmacht / bestuursdwang / overheidsparticipatie in de huidige samenlevingen.
  Groet,
  Harry

 15. [13]
  Lillian,
  "…dan vraag ik mij af hoe vrij die samenleving van jou is, als ‘de samenleving’ blijkbaar een claim heeft op het individu. Vandaar: check your premises (of lees eens een goed boek)."

  Vraagt U zich iets (wat ?) af, of stelt U bepaalde dingen (welke ?) vast op grond waarvan U mij adviseert mijn premissen te checken of "een goed boek te lezen" ? Ik nodig U uit U nader te verklaren. (Zie ook mijn antwoord in deze draad aan mrXL.)
  Groet,
  Harry

 16. [15] Weledelgestrenge heer Stulemeijer,

  Als U niet getutoyeerd wilt worden, geef dat dan ook even aan alle andere reageerders hier door die U ook met je en jij aanspreken. Of geldt dit alleen voor vrouwen?

  Ik begrijp werkelijk niet, wat er zo onduidelijk is aan mijn opmerking. Ik neem aan dat bij iemand die zichzelf libertarier noemt, de kreet ‘check your premises’ direct een belletje doet rinkelen. Evenals ‘A=A’ en ‘contradicties bestaan niet’.

  De door mij aangehaalde uitspraak van U bevat een duidelijke contradictie. Daarom ga ik serieus eraan twijfelen of U wel de juiste persoon bent om het libertarisme te promoten. Zeker na de in mijn ogen toch wat merkwaardige reacties van U op mijn eerste commentaar. Het is alsof U door een wesp gestoken bent!

 17. [16]
  Waarde Lillian,
  Alle samenlevingen -dus ook een vrije- zijn gebaseerd op bepaalde basisprincipes, anders is er eenvoudig geen sprake van een "samenleving". Elke vrijheid vooronderstelt een bepaalde verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld het nakomen van afspraken.
  Dat is een van de morele principes, waarop het "recht" gebaseerd is.
  Of moet men uit Uw opmerking concluderen, dat in Uw soort libertarische samenleving afspraken niet zouden behoeven te worden nagekomen ?

 18. Mag ik aannemen dat dit het einde is van de hete discussie tussen Harry en Lillian? De toon van de paar laatste reakties van beide personen op elkaar kan werkelijk niet overtroffen worden, en het is altijd het beste op te houden bij de climax.
  Ik zal wel een vreemd gevoel voor humor hebben, maar op het einde kreeg ik echt tranen in mijn ogen van het lachen. In het begin van de discussie dacht ik nog: "O jee, als dat maar goed gaat." Wat een opluchting dat het uiteindelijk een komische eenakter blijkt te zijn!
  🙂

 19. Harry,
  Hoe het libertarisch denken kan worden verspreid?
  Dat kan pas na de kracht ervan getoond te hebben.
  Dat kan pas na beleid geïnitieerd te hebben.
  Dat kan pas na de overheid te zijn geworden.
  Dat kan pas na verkiezingen te hebben gewonnen.
  Dat kan pas na voldoende georganiseerd te zijn.
  Dat kan pas na de juiste ggd te hebben ontwikkeld.

 20. toch raar dat mensen hun eigen vrijheid beperken of verbieden, door bijvoorbeeld te kiezen voor een islamitische heilstaat. het libertarisme is dus niet geworteld in het denken van mensen en groepen. libertarisch denken en handelen moet aangeleerd worden en is dus niet erfelijk.

  ontdek je vrijheid.

  dewanand
  waldo@wanadoo.nl
  Kritisch Podium Dewanand
  kritisch over de multikul
  http://www.dewanand.nl

 21. kijk een s naar theo maasen geweldig luister is naar zijn teksten en dan heb ik het over de dvd
  BETER WETEN

Comments are closed.