De droom, verklapte de NRC van gisteren, had betrekking op de volgende week te houden topvergadering van de Verenigde Naties. Inderdaad een begrijpelijke gebeurtenis om een nachtmerrie van te krijgen.

Op die vergadering willen politici de VN structuur aanmerkelijk moderniseren. Dat betekent “machtiger maken”.
En dat wordt bemoeilijkt door een aantal problemen.

Op de eerste plaats zit de Secretaris Generaal Kofi Annan niet zo lekker met een fraudegeval. De zwendel met “Food for Oil” project in Irak komt steeds meer aan het licht. De zoon van Kofi heeft daar een rol in gespeeld en flink wat geld weggesluisd. Nu wordt het ook steeds duidelijker dat Kofie daar meer van wist dan oorspronkelijk gedacht. Minimaal is zijn positie aangetast en de kans dat hij over een paar maanden opstapt wordt steeds groter. Niet erg positief voor zo’n belangrijke vergadering. (Staat Bill Clinton nog steeds in de coulissen klaar om hem op te volgen? Nog een nachtmerrie!)

Een ander punt is dat Gerhard Schroeder zo graag een vaste zetel voor Duitsland in de Veiligheidsraad krijgt. De zetelverdeling in die raad is één van de belangrijkste punten waarover de politici gaan touwtrekken. Het is voor Gerhard mede van groot belang omdat het veroveren van die vaste zetel wel invloed kan hebben op de Duitse verkiezingen van 18 september. Als het lukt, zal het ook de positie van Duitsland in de EU nog sterker maken. (Nog een nachtmerrie!)

Maar Jan Peter wil liever meer praten over de ontwikkeling van arme landen en over milieu zaken. Uit het verleden kunnen we weten dat dit praktisch altijd betekent meer (belasting)geld. En roem voor de politici die dit geld “geven”.

Ik had ook een droom. Ik droomde dat al die lieden op die vergadering in New York ineens het licht zagen en dat ze ineens begrepen dat ze die ontwikkelingslanden het beste konden helpen door alle subsidies af te schaffen en de grenzen voor hen te openen. Gewoon Laissez Faire!
Dit is geen onmogelijkheid. Het is toch vrijwel algemeen bekend dat Sint Paulus op weg naar Damascus (dacht ik?) ineens getroffen werd door een scherp inzicht? Het zou weer kunnen gebeuren.
Maar ik vrees dat het slechts een droom is.