De EU Commissie eist (!) dat in Nederland de sociale huurwoningen in de verkoop moeten komen!
Eurocommissaris Neelie Kroes heeft dat in een (nog vertrouwelijke!) brief geschreven aan Sybilla Dekker, (VVD) Minister van VROM. (Volkskrant +NOS)

Dit moet omdat de Nederlandse woningcorporaties zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie. Zij krijgen staatssteun, en verhuren tegelijkertijd woningen aan mensen met te hoge inkomens. Woningzoekenden met lage inkomens kunnen daardoor geen woning vinden.
De staatssteun bestaat uit goedkope leningen die de woningcorporaties aan kunnen gaan. Ook kunnen ze bij financiële problemen aankloppen bij het Rijk. Verder zijn ze vrijgesteld van omzet- en vennootschapsbelasting.

“Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA en SP vindt dat Brussel zich niet op deze manier met de Nederlandse volkshuisvesting moet bemoeien.”
Bedoelen ze dat dit niet per brief mag? Of niet volgens “Nice”? Volgens de afgekeurde grondwet mag dat overigens wel! En ALS “wij” vinden dat Brussel daar niets mee te maken heeft, waar maken “wij” ons dan druk om? “Wij” hoeven er dan toch niet op te reageren, en leggen het gewoon naast ons neer!
Maar uit een NOS-nieuwsuitzending begreep ik dat “Nederland” aan Neelie advies had “gevraagd”!

“De Kamerleden Depla (PvdA) en Van Bochove (CDA) willen op korte termijn de kwestie doorspreken met minister Dekker van VROM. “We moeten kijken hoe we dit tij gaan keren. Want dat het tij gekeerd moet worden, is evident”, aldus de CDA’er.
Als Brussel zijn zin krijgt, zou volgens PvdA’er Depla 65 procent van alle huurhuizen geliberaliseerd worden.
“Wachten op de brief van de minister, die voor oktober is aangekondigd, is er voor beide Kamerleden niet bij. “Dan is de patiënt overleden. Het is nu alle hens aan dek”, stelt Depla. SP-Kamerlid Van Velzen vindt dat Nederland “desnoods” zijn vetorecht moet gebruiken in andere kwesties om deze Brusselse bemoeienis in de kiem te smoren.”
Dit laatste laat weer eens een mooi voorbeeld van politiek geritsel zien. Als wij bij deze woningenkwestie onze zin niet krijgen, dat gaan we je op een ander gebied pesten!

Kennelijk gaat het er om dat staatssteun terecht komt bij hogere inkomens. Voor lagere inkomens mag dat van Brussel.

Sybille is al aan het pogen om meer woningen op de markt te krijgen. En dat is al niet naar de zin van de socialistische kamerleden. Toch is dat een deel van de maatregelen die een einde aan de woningnood kunnen maken. Dit zou ook voor de lagere inkomens voordelig zijn. Tenminste als men die “privatisering” volledig doorvoert en niet zoals bij andere projecten gebeurd is.

Tussen haakjes, ik zou me kunnen voorstellen, dat als ik op de plek van Sybille zou zitten (ongelooflijk!), en ik zou willen liberaliseren, dat ik dan mijn relatie Neelie echt wel zou inschakelen om een push te geven. Maar dat moet je vergeten, dat is te achterdochtig!

Zou de EU hier dan toch een nuttige eis stellen en helpen om in een vrije(re) markt situatie te komen?

11 REACTIES

 1. Een van de grootste blokkades op de huurmarkt is de huurbescherming. Die huuurbescherming werkt als ware het een onteigenigswet: van een huurder kom je vrijwel nooit meer af en de verhuurder verliest alle zeggenschap over zijn bezit. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Britse en Belgische huurwetten. Daar zijn ‘contracten’ niet oneindig zoals hier in Nederland en behoudt de verhuurder/eigenaar zeggenschap. Daar is dan ook meer aanbod van huurwoningen dan hier.
  ‘In verhouding tot het aantal inwoners telt Nederland het hoogste aantal sociale huurwoningen in de EU: 154 per duizend inwoners. In bijvoorbeeld Frankrijk (76) en Duitsland (22) ligt dat aandeel aanzienlijk lager (…)’1)
  Het wordt dus hoog tijd dat de door de overheid verstopte en gefrustreerde huurwoningmarkt geliberaliseerd wordt. Hoewel ik niet veel op heb met de EU, mag mevrouw Kroes wat mij betreft nog wel een beetje verder gaan met haar voorstellen. Als de huurmarkt volledig geliberaliseerd zou zijn komt er vanzelf veel meer aanbod van huurwoningen (en -kamers) en dus ook navenant meer aanbod van betaalbare woningen door de dan ontstane concurrentie. Ook hier geldt weer eens: hoe minder overheidsbemoeienis hoe beter.
  Maar er zijn ook andere ideeen. Rene Strijland bijvoorbeeld heeft een interessant voorstel geformuleerd: het verkopen van (corporatie)huurwoningen aan de zittende huurders waarmee in 1 beweging verantwoordelijke eigenaren ontstaan en er een enorme som vrijkomt (die mijns inziens terug moet naar de belastingbetaler). Goed voor de economie, goed voor de burger.2)
  1) http://www.nu.nl/news/58462
  2) http://www.hetvrijevolk.com

 2. Wat een leuk dilemma voor links: Ze zullen nu misschien wel uit de EU willen, liever dan doen wat ze moeten.
  Overigens zou liberalisering de huurprijzen doen pieken en dit zou de aandacht vestigen op de grootste oorzaak van hoge woonprijzen: de zoning laws waardoor Nederlanders slechts op 11 % van Nederland mogen wonen. Als Nederlanders op heel Nederland zouden mogen wonen zou er plaats zijn voor 150 miljoen Nederlanders. Dat is alvast een leuk denkkluifje.

 3. Ja verkopen aan de huurders is een optie,maar wat die je dan met het personeel van al die woningstichtingen ?

 4. [2]
  Quirium,

  Dan krijg je weer dat gezeik over "aantasting van het Nederlandse landschap", "niet-rationeel grondgebruik", "milieu-onvriendelijk", "iedereen kan dan zijn lelijke droomwoning overal maar neerzetten", en nog meer van dat gekakel.
  Ik ben het volledig met je eens, maar ik vrees dat de meeste Nederlanders echt tot op het bot geïndoctrineerd zijn wat dat betreft. Je hoort ook de echo daarvan in het commentaar van sommige "experts" (ook op CNN en BBC-world), dat de ramp in New Orleans zo vreselijk was, omdat men "zomaar" de moerassen rond New Orleans mocht droogleggen en ontwikkelen. Als het aan de milieulobby ligt blijft de hele wereld een grote mensonvriendelijke wildernis. In Nederland met het verschil dat ons "natuurlijk landschap" voor 90% bestaat uit steriele agro-industrie, en voor 10% uit met nagelschaar gemanicuurde parken. Maar het idee dat mensen mogen bouwen op eigen grond, waar ze maar willen en wat ze maar willen, is voor Nederlanders volkomen buitenaards.

 5. [3]
  Dit personeel kan – uiteraard – een nieuwe baan gaan zoeken bij particuliere verhuurorganisaties, hypotheekverstrekkers, makelaars, enz.

 6. [4] Zeer zeker Owl, en niet alleen in Nederland, maar een goed deel van Europa is in hetzelfde bedje ziek, alvast de UK, België en Duitsland.

 7. Zulke ‘ultraliberale’ instelling vanwege de EU is spijtig genoeg precies de reden waarom Frankrijk en Nederland NEE gestemd hebben. Er is geen NEE gestemd omdat men de EU te socialistisch en te centralistisch vond, ik vrees zelfs net integendeel.

 8. Ach gut, opeens kan de EU wat goeds doen, blijkbaar alleen als het jullie uitkomt. We weten natuurlijk dat uiteindelijk hierdoor degene met de smalste beurs de dupe wordt

 9. [8] KZ: Dat weten we juist niet. Uiteindelijk zijn het precies de laagst betaalden die kunnen profiteren van een liberale woningmarkt. Met meer huizen, meer aanbod, minder regeltjes, minder "bescherming" wordt iedereen beter.
  Niet direct misschien, maar op langere termijn zeker wel.

  Dat de EU weinig goeds kan doen klopt, maar ere wie ere toekomt: als ze iets goeds doen mag dat best vermeld worden.

 10. [8] [9] Helemaal eens met de reactie van Kim.
  Het: "dat uiteindelijk hierdoor degene met de smalste beurs de dupe wordt", blijkt uit de practijk niet te gebeuren. Kijk alleen maar naar België waar met minder overheidsregels veel gemakkelijker woningen voor iedereen beschikbaar zijn. Vanaf direct na de oorlog en nu nog.

 11. [8]
  Zelfs in het ‘socialistische’ Duitsland is de woningmarkt een stuk liberaler dan in Nederland. Gevolg: de huizenprijzen in Berlijn zijn aanzienlijk lager dan die in Amsterdam, betaalbare woonruimte heb je er dan ook zo gevonden.
  Zolang de overheid zich er niet mee bemoeit, en woningbouwers dus ook de ruimte geeft, zodat ook daadwerkelijk aan de vraag voldaan kan worden, zal dit scenario ongetwijfeld overal plaatsvinden.

Comments are closed.