De linkse oppositiepartijen geloven niets van de kabinetsbelofte dat burgers ‘na het zuur het zoet wacht’. Wouter Bos (PvdA), Femke Halsema (Groen Links) en Jan Marijnissen (SP) vielen het kabinetsbeleid hard aan tijdens het begin van de algemene beschouwingen.

Volgens Marijnissen vergroot het kabinet de kloof tussen arm en rijk in Nederland. (waar anders?)
Hij verwees naar de koopkrachtplaatjes, die laten zien dat een gezin met een dubbel modaal inkomen er vijf procent op vooruit gaat, terwijl mensen op het sociaal minimum niet of nauwelijks profiteren van economische groei.
“De mensen die het het hardst nodig hebben worden ontzien, nu het om een verhoging gaat. Bij stijgende energielasten worden ze echter niet ontzien, net zomin als het gaat om de ongewisse gevolgen van het zorgstelsel voor het besteedbaar inkomen.”

De oppositiepartijen vinden dat het kabinet de burgers te veel aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid. Die zitten daar helemaal niet op te wachten, denken zij. Bos denkt dat meer eigen verantwoordelijkheid alleen maar tot chaos leidt.
Marijnissen noemde de keuzevrijheid van het kabinet “keuzedwang”.
“Als ik een knop omdraai, wil ik dat de lamp gaat branden. Van wie die stroom komt is totaal oninteressant.”

Halsema omschrijft de dinsdag gepresenteerde begroting als een “goednieuws-show, maar denkt dat volgend jaar voor veel mensen een slecht jaar wordt.
“Het kabinet brengt bloemen aan de voordeur en neemt je TV mee via de achterdeur.”
Halsema hamerde er in haar bijdrage op dat ze weer trots wil zijn op Nederland, ‘waar nuchterheid en verdraagzaamheid zijn verdreven door betutteling en keurslijven’.

Bron: Tiscali/Novum.

Marijnissen maakt zich zorgen over de gevolgen van het zorgstelsel voor het besteedbaar inkomen. Nou ik ook.
Maar bij mij is niet het ongewisse zorgstelsel daar de oorzaak van. Al decennia lang wordt door de heren en dames politici van welke politieke stroming dan ook het besteedbaar inkomen geminimaliseerd. Doordat de overheid haast al die jaren meer geld heeft uitgegeven dan er binnenkwam is de rente op de staatsschuld nu 13.2 miljard euro. Dit is ongeveer 2000 euro per gezin.
Alle uitgaven die worden gedaan in het kader van subsidiering en afdracht aan de EU en andere leuke activiteiten kost een gezin nog eens 4000 euro.
Het op verzoek van de voornamelijk linkse groeperingen ingevoerde ecotaks.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Laatst hoorde ik in een interview Zalm zeggen: “De regering kan geen invloed uitoefenen op de hoogte van de benzineprijs, die wordt door de markt vastgesteld.”
Ja hoor! Een barrel olie wordt geleverd inclusief de accijnzen die de regering hier heft!
Wat een onbenul.
“Eigen verantwoordelijkheid leidt tot chaos,”zei Bos.
Politici zijn tenslotte ook burgers. Dus als ik de redenatie van Bos goed volg nemen de politici geen verantwoordelijkheid , omdat er anders chaos van komt.
Dit is een typerende linkse gedachte. Geen eigen verantwoording nemen, maar het afschuiven op anderen. Om Marijnissen te fraseren kan deze gedachte als volgt worden weergegeven. ‘Van wie dat geld komt dat wij zo gul uitgeven is totaal oninteressant”.
Ondertussen bedraagt de begroting voor onderwijs, cultuur en wetenschappen, om mensen er maar van te overtuigen dat verantwoordelijkheid tot chaos leidt, 27.9 miljard Euro.
Wat een verspilling.

Ik heb in dit stukje toch nog een lichtpuntje gevonden.
Halsema stelt dat het kabinet bloemen aan de voordeur brengt en de TV via de achterdeur meeneemt.
In linkse kringen komen ze niet met bloemen aan de voordeur. Integendeel ze halen je hele woning leeg, zolang als er hun ogen nog mensen zijn die minder te besteden hebben dan een ander.
En die zullen er altijd zijn.

7 REACTIES

  1. Wie geen vertrouwen heeft in dit kabinet moet maar eens wachten tot na de volgende verkiezingen. Met een beetje ‘geluk’ mag Nederland dan het genoegen van een links meerderheidskabinet smaken.
    Let op mijn woorden: we zullen nog terug verlangen naar dit kabinet als ware het een toonbeeld van goed landsbestuur.

  2. Als ik marijnissen Bos of Halsema hoor reageren krijg ik nog sympathie voor dit kabinet. Een kabinet met een premier die overigens een stuk hoger acht dan "onze" vorige premier Kok (al valt deze achting bijna buiten de detectie grenzen)..

    Het is jammer dat alle politieke partijen niet eens een stuk schrijven waarin zij vinden waar de overheid principieel wel een belangrijker waar de overheid geen taak heeft. Maar dat is waarschijnlijk te moeilijk voor ze.. Liever modderen we lekker door in ons mistige politieke polderland..

  3. Wat nog het meest bizarre is aan al die hyperbole uitspraken van kloof tussen arm en rijk, steeds meer eigen verantwoordelijkheid, en "de verzorgingsstaat\beschaving wordt geprivatiseerd\uitverkocht", is dat er niets van waar is. Het enige wat ik van dit rotkabinet zie is steeds meer politiestaat, en de zogenaamde privatiseringen of deregulering stelt geen snars voor. De energiebedrijven worden niet geprivatiseerd, maar "verzelfstandigd", dus ze blijven in handen van de overheden, én het energienet wordt een monopolistische overheidsinstelling. De NS is nog steeds in staatshanden. De zorg wordt gesocialiseerd, niet geprivatiseerd, want in feite wordt niet het ziekenfonds afgeschaft, maar de particuliere verzekering. Er zijn niet minder (Europese) regels, maar meer. Subsidiariteit, ook zo’n woord dat bestorven ligt in de mond van menig politicus, wordt ook alleen maar minder, want Brussel en Den Haag bepalen steeds meer. Nu lees ik op teletekst weer dat een meerderheid van de kamer alle scholen wil verplichten om als kinderopvang te gaan dienen. Hoezo deregulering en minder oekazes uit Zoetermeer? Er wordt nog steeds vrolijk doorgewerkt aan "publieke werken" zoals de Betuwelijn, de HSL, de Noord-Zuidlijn, een spoorlijn van Gouda naar Katwijk recht door het centrum van Leiden heen, windmolenparken die totaal oneconomisch zijn, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Als dit alles is wat de oppositie bedoelt met uitverkoop, verschraling en eigen verantwoordelijkheid, dan wil ik niet weten wat zij dan wel een sociale samenleving vinden. Uiteindelijk is het gewoon allebei bagger, links of rechts. Het enige verschil zit in de manier waarop en hoe hard je genaaid wordt.

  4. [1] Het ligt in de aard van de linkse partijen om maar overal een " maar " aan vast te plakken. Daarmee heeft Paul rosenmöller van groenLinks wel zijn dikke villa in achterhoek van kunnen betalen. En maar klagen over verschil tussen arm en rijk terwijl hij zijn financiën prima op orde heeft. maar iedereen heeft het recht er het zijne van te denken.

Comments are closed.