Nog vóór het spoeddebat over de slordigheden van minister Veerman schreef Premier Balkenende de Tweede Kamer een brief, waarin hij meldde, dat hij had ontdekt, dat er 50 gevallen waren, waarbij ministers zich niet aan de vooraf afgesproken regel hadden gehouden er geen nevenfuncties op na te houden, tenzij zij hiervoor vooraf toestemming van de premier hadden gekregen.

Nu blijkt, dat een aantal ministers niet of nauwelijks van plan is die nevenfuncties (in veel gevallen comité’s van aanbeveling) op te geven. Minister van Ardenne (ontwikkelingssamenwerking) wil haar bijbaantjes niet eens melden.
Gelijk bekend zijn politici meestal zeer ijdel en dus gek op charitas om hun onmaatschappelijk politiek handelen een maatschappelijk sausje mee te geven. Daarbij hopen ze goodwill te verdienen en extra subsidies binnen te halen voor het door hun beoogde “goede doel”.
We vernamen, dat Remkes (BZK) Ambassadeur is van het Jenevergenootschap. Hij is toevallig ook baas van het ministerie, dat gaat over het toezicht op bestuurlijke integriteit.

Hoe kan de noodzaak schoon schip te maken met politiek en wet- en regelgeving beter worden aangetoond, nu blijkt, dat de regering met zijn eigen regels uitgerekend ter handhaving van de bestuurlijke integriteit in de knoop ligt ?

Kapitein Balkenende heeft zijn ministers blijkbaar slecht geselecteerd of slecht opgevoed.
Arme Kapitein ? Nee, arme burger !

Conclusie:
Gratis advies aan de premier (voor het ministersoverleg van vanmiddag):
Waarom stelt U zo’n weigerachtige minister niet voor de keus: “óf comitélid, óf minister, allebei kan niet !” ?

Zie ook:
De morele ineenstorting van de democratische rechtsstaat www.vrijspreker.nl/blog/?it…
Nieuwe Normen en Waarden: SLORDIGHEID www.vrijspreker.nl/blog/?it…
Kan de overheid liegen ? www.vrijspreker.nl/blog/?it…

4 REACTIES

 1. De man die leiding moet geven aan ons land kan blijkbaar niet eens leiding geven aan zijn eigen clubje ministers. Duidelijk geval van de verkeerde man op de verkeerde plek.

 2. [1]
  Precies, Kim. Aan zijn vruchten herkend men de boom. De huidige bewindvoerders zijn op een enkele uitzondering na, geen haar beter dan die LPF-ers (eveneens op een enkele uitzondering na) die destijds rollebollend door souffleur/acteur/regisseur Zalm, van Aartsen en Verhagen het kabinet uitgedonderd zijn. 🙁
  Groet,
  Harry

 3. Ik ben geen specialist in het Nederlandse staatsrecht maar dacht dat
  strikt genomen de "minister-president" eigenlijk niet meer is dan een "primes inter pares" , de eerste onder zijn gelijken…geen president, geen Eersteminister of kanselier die
  zoals in GB of Duitsland ministers kan benoemen of ontslaan maar gewoon bij
  afwezigheid van de koning(in) de minister die de kabinetsvergaderingen
  voorzit.

  Niks kapitein op het schip dus.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. [3]
  Dat is niet de casuspositie Cincinnatus.
  Deze voorwaarden waren al vóór de kabinetsformatie opgesteld en vormden de grondslag voor het toetreden tot kabinet Balkenende-II. De betrokken bewindvoerders hebben al in strijd met hun ambtseed gehandeld en zijn dus in gebreke. Als ze niet "gehoorzamen" (of hoe zeg je dat staatsrechtelijk ?) moeten ze "ophoepelen".

  Gevraagd, wat hij van het onderwerp vond, antwoordde Jeneverambassadeur Remkes grimmig: "Het gaat nergens over !". Tekenend voor het EGO van deze man.
  Harry

Comments are closed.