Presentatie van boek:

De 4e Wereldoorlog Het pad van Marx naar Allah

Op vrijdag 16 september vanf 16.00 uur
in Boekhandel Verwijs, De Passage 39, Den Haag,
Waarbij Peter geïnterviewd zal worden door
Pamela Hemelrijk

Hier volgt de omschrijving van de uitgever:
Na het lezen van Peter Siebelts boek Mabel Koninklijk Bal Masqué, dat onder andere over Mabels optreden in voormalig Joegoslavie ging, schreef Theo van Gogh in Metro dat hij Siebelts vrees voor de radicale islam deelde. Hij maakte zich zorgen over wat er zoal in de El Tahweed moskee ‘geloeid’ werd. Korte tijd later werd Theo van Gogh vermoord door een Jihadi die geregeld bezoeker was van het gebedshuis.

Peter Siebelt, onderzoeksjournalist en beveiligingsexpert staat in De Vierde Wereldoorlog stil bij de gevaren van de islamitische terreur. Hierbij kiest hij een opmerkelijke invalshoek. Hij laat zien dat er connecties bestaan tussen extreem-links en de jihadi’s.
Ook waarschuwt hij dat de autoriteiten nog niet klaar zijn voor het komende conflict en dat sommigen aan wie wij onze veiligheid toevertrouwen zelf geen schone handen hebben.
Schokkend zijn Siebelts onthullingen over Peter Klerks, gemeenteraadslid van Amsterdam, wiens extremistische verleden in dit boek onthult wordt. Desalniettemin werd hij eenvoudigweg benoemd tot lector aan de politieacademie.
Ook laat Siebelt zien hoe in Nederland de Marokkaanse gemeenschap jaren is misbruikt door progressieve politieke activisten in hun strijd tegen de toenmalige Koning Hassan.

Wie vertrouwen we onze veiligheid toe?
Emerson Vermaat heeft de laatste hand gelegd aan zijn boek De Hofstadgroep. Na een gedegen studie, alsmede een bezoek aan de vele rechtszittingen, is Vermaat er in geslaagd een indringend beeld te schetsen van het gevaar van het moslimfundamentalisme in Nederland. Geen overbodige investeringen gezien de ontwikkelingen in Londen.
En juist de ontwikkelingen daar, geven te denken en werpen ook een nieuw actueel licht op het zojuist verschenen boek van Peter Siebelt, De Vierde Wereldoorlog, het pad van Marx naar Allah. In dit boek wijst Siebelt op de voortrekkersrol van links-extremisme voor het moslimextremisme. Daarbij doet zich het opmerkelijk feit voor dat radicale linkse activisten op belangrijke posities zitten van het Nederlandse veiligheidsapparaat, en daarmee zelf de kiem van het probleem vormen en vormden welke zij vandaag moeten bestrijden.
Ook ‘Red Kent’, de burgemeester van Londen, bedient zich van deze methode door de radicale Islamoloog Tariq Ramadan in te huren voor advies.
In De Verdieping van 15 oktober 2004 in Trouw deelde Ramadan mee dat hij ‘voor een tijdelijk stop op steniging’ was van overspelige vrouwen. Lees wel: tijdelijk. De thematiek stond blijkbaar op dat moment in een wat al te negatieve media-belangstelling. Ramadan mag de VS dan ook niet meer in.
Hoe zulke processen in Nederland lopen kunt u lezen in De Vierde Wereldoorlog van Peter Siebelt.

www.verwijs.nl/domains/defa…

ISBN 90-5911-490-6 ‘Veel dank voor toezending van uw boek “De Vierde Wereldoorlog”, het pad van Marx naar Allah. Met grote belangstelling en soms toenemende verbijstering heb ik het gelezen. De enorme hoeveelheid gegevens die u erin verwerkt heeft kunnen m.i. alleen maar uit het archief van de BVD/AIVD komen -een sterk punt van de dienst om systematisch alles vast te leggen. Het is een belangrijk boek en ik hoop dat de door u gewenste discussie zal ontstaan.’
Drs. J. van Gogh (vader van Theo van Gogh)

46 REACTIES

 1. Ben benieuwd in wat voor een oorverdovende stilte dit boek in de linkse media (NOVA, NRC, Volkskrant – Trouw zal er blij mee zijn natuurlijk (wat een rare ongelvigen (Marxisten) en andersgelovigen (Islamisten toch!) – enzo) behandeld zal worden c.q. welke slinkse draai er aan gegeven gaat worden. Want voor vele mensen komt het namelijk nogal aardig dichtbij (zie de peilingen van de laatste tijd met een linkse meerderheid), en worden degenen die het zo goed op hebben met minderheden, zwakkeren etc. straks zelf onderwerp van ‘stigmatisering’.

  Het wordt een gezellige ontregelde hete herfst, naar ik hoop. 😉

 2. Siebelt is een complotdenker. Omdat hij lekker anti-links is wil het nog niet zeggen dat zijn "onthullingen" op feiten zijn gebaseerd. Waarom diet Siebelt bijvoorbeeld geen aangifte van de door hem gesuggereerde strafbare feiten? iets wat Peter R. de Vries bijvoorbeeld wel doet.

  Juist, omdat Siebelt geen bewijzen heeft!

  Bij complottheorieern is het erg moeilijk om de beweringen te weerleggen, Dat gelt ook voor de varhelen van Siebelt.

  Libertariers willen normaal altijd een goede onderbouwing hebben van beweringen die gedaan worden. het is jammer dat velen blind zijn als iemand een paar boekjes schrijft waarin Links op de korrel wordt genomen. Het kritiekloos voor waar aannemen van de "feiten" van Siebelt maakt dat de libertarische beweging niet serieus te nemen is.

  Als je Siebelt ziet discussieren, lees zijn reactie op zijn website http://www.petersiebelt.nl op bart Tromp, lees zijn reacties op kritiek op http://www.fortuynpolitiek.nl, en je ziet dat de man een geen kritiek duldt en gelijk op de man speelt.

 3. Hmm, ik ben wel benieuwd wat de man te vertellen heeft, al meende ik dat ie wel erg in samenzweringen gelooft. Maargoed, staat alvast op verlanglijstje.

  • Wijnand Duyendak doet nu zelf een (beperkt) boekje open over zijn activisme. Reeds jaren eerder wees Aspekt-auteur PETER SIEBELT op de centrale rol die Duyendak in het activistische wereldje speelde. Ook in dit forum was soms twijfel over de theorie van Siebelt over Duyvendaks verleden. Maar het boek Ra ra wie ben ik, van de onderzsoeksjournalsit, blijkt weer heel actueel. Siebelt zal in netwerk zijn visie uiteen zetten.
   http://www.uitgeverijaspekt.nl

 4. Ik ga het boek zeker kopen en lezen, ik denk echter dat het niet veel zal verschillen van zijn vorige boeken. Veel voetnoten, behalve daar waar een bewijs gewenst zou zijn; namelijk bij "schokkende onthullingen".

 5. [4]
  Precies; De Spekkoek, lachen gieren en brullen.
  Een stok vinden om een hond te kunnen slaan……

 6. Het verbaast mij enigszins hier een aankondiging van Peter Siebelt zijn boek aan te treffen. Zijn "oplossingen" bestaan vooral uit een repressieve overheid. Vanuit libertarisch oogpunt gezien komt het er simpelweg op neer dat het ene probleem wordt ingeruild voor het andere. Weliswaar worden MISSCHIEN enkele lieden opgepakt met slechte bedoelingen, daar tegenover staat een overheid met nog meer bevoegdheden om burgers in de gaten te houden of op te pakken. Of we daar zo blij mee moeten zijn?

 7. Reactie op diverse anti-Siebelt-posts (Jetze & co):
  Het lijkt er wel op alsof sommige bezoekers van deze libertarische site een a-priori-censuur willen toepassen; behoorlijk veel salon-groenen misschien?

  De vader van Theo van Gogh (zie zijn commentaar boven) werkte zelf voor de BVD/huidige AIVD. Zijn aanbeveling weegt voor mij zwaarder dan de afkeuring van Jetze en co.

  Ik bewonder Siebelt voor zijn moed; het zou mij niet verbazen als ook hij wordt bedreigd. Net zo als Fortuyn, Theo v.Gogh, Wilders en Hirsi-Ali. Als hij slim is, en dat is hij, ligt zijn levensverzekering ( de bewijsstukken) bij een notaris achter slot en grendel.

  De verwijten, de bewijzen zouden niet concreet genoeg zijn…(lees het commentaar van Theo’s vader)…

  De zoon van een collega van Theo van Goghs vader (de schrijver Tomas Ross) en goede vriend van Theo van Gogh heeft een andere manier gevonden om met kennis te overleven: hij maakt van de BVD/AIVD-dossiers "fictieve romans". Door af en toe de realiteit aan te passen komt wel de boodschap over maar wordt je niet vermoord.

  Siebelt vecht met open vizier!

  En over het verwijt dat hij niet naar de rechters gaat… Ten eerste is de rechtspraak in dit land niet te vertrouwen (zie acties Paul Ruys) en ten tweede zal hij wel niet over zo veel middelen beschikken; het recht is duur in dit land: een keer de hand van een advocaat geschud en je bent 1000 Euro armer…Als er iemand onder jullie is, die hem zou willen sponsoren wat deze kosten betreft ik denk dat hij dat wel zou aanvaarden….
  Wees blij met onze klokkenluiders; en laten we ermee stoppen steeds de boodschapper te onthoofden….

 8. Het feit dat Wijnand Duyvendak nooit Siebelts beweringen over zijn RaRa verleden heeft aangevochten, maakt voor mij duidelijk, dat Siebelt heel aardig weet wat er aan de hand is.

 9. [8]
  Punt is nu eenmaal dat Siebelt geen controleerbare bewijzen levert voor zijn beweringen. Waarom maakt hij zijn bronnen niet openbaar?
  Dan kunnen anderen zijn beweringen controleren, en als de beweringen waar zijn aanvullend onderzoek verrichten.

  Verder is het een kutsmoes om geen aangifte te willen doen. Aangifte doen kost niks, en of justie onbetrouwbaar is kun je vaststellen *na* die aangifte. Het feit dat duyvendak geen aanklacht heeft ingediend is natuurlijk geen bewijs dat die verhalen waar zouden zijn. Ik zelf denk dat Duyvendak geen nadeel heeft ondervonden, gewoonweg omdat niemand, zelfs Eerdmans niet, veel waarde hechtte aan het verhaal van Siebelt.

  En zoals het een goed complotdenker betaamt: al degenen die Siebelts beweringen in twijfel trekken. (Justitie, de pers, zelfs Eerdmans) behoren tot dat boze netwerk. geen speld tussen te krijgen…

  Alleen in de marges van de Rechtse kerk zijn er menen die de complotten van Siebelt voor waarheid aannemen. en de "libertarische" beweging wordt steeds meer ingekapseld in die Rechtse kerk.

 10. [10] "…En zoals het een goed complotdenker betaamt: al degenen die Siebelts beweringen in twijfel trekken. (Justitie, de pers, zelfs Eerdmans)…"
  Da’s een lekker betrouwbaar clubje !

 11. [2] Teleurgestelde libertariër,

  Ik heb dat stukje, die open brief aan Bart Tromp op jouw advies es gelezen en zie eigenlijk niet echt het probleem :

  Siebelt toont eerst aan dat juist Tromp een lange voorgeschiedenis heeft
  van op de man spelen om vervolgens
  Tromp’s kritiek inhoudelijk te ontkrachten.

  Niks aan de hand.

  groetz,

  Cincinnatus.

 12. [10] Sedert wanneer wordt aan het linx journaille als eis gesteld dat ze hun bronnen openbaar maken ?

  Journalisten en reporters worden toch geacht hun bronnen te beschermen ?
  Geeft de KAFKA hun bronnen (spionnen) prijs ?

  Waarom Siebelt afrekenen op iets wat
  een gangbare journalistieke traditie
  is en continu toegepast door de slinxe pers en hun afgeleiden ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [2]
  Teleurgestelde libertarier, laat mij U citeren:
  "en je ziet dat de man een geen kritiek duldt en gelijk op de man speelt."

  Ik ken Siebelt en zijn werk onvoldoende om het waarheidsgehalte van zijn conclusies 100% te kunnen beoordelen. Maar mij lijkt Uw bewering in elk geval onjuist. Siebelt noemt in tegenstelling tot Tromp en consorten steeds "man en paard". Dat is iets totaal anders dan "op de man spelen". Uit de door U aangehaalde links komt naar voren, dat Siebelt bijv. ook aangeeft, wie lid is van welke gesubsidieerde club. Dat lijkt me alleszins nuttige informatie, vooral wanneer er bepaalde besluiten en afspraken van die clubs worden aangehaald.

  Wat betreft commentaar op de kwaliteit van de Nederlandse strafrechtspraak zie bijvoorbeeld ook op:
  http://www.fortuynpolitiek…. over de raadsels in en rond het strafproces tegen Volkert van der Graaf. Ook hier laat de strafrechter steken vallen. Zo laat hij de vraag naar het MOTIEF van Volkert om onverklaarde redenen onbeantwoord. Dat is in het strafrecht ONGEKEND.

  Mijn conclusie zou dan ook eerder zijn, dat er mede gezien de huidige commotie rond het OM en het Nederlandse strafrecht mogelijk sprake is van een totale verkankering van de strafrechtspraak, die nu pas aan de oppervlakte komt. Zonder het speurwerk van Siebelt, zou het veel lastiger zijn de rotzooi in het publieke domein aan de kaak te stellen en je ertegen te beschermen.

 14. Tsja, omdat sommige andere journalisten slecht werk afleveren hoef je het slechte werk van Siebelt toch niet te geloven?
  Omdat Kafka onbewezen lasterpraat verkondigt zijn de complotten van Siebelt toch niet opeens waar?

  Er wordt hier in andere topics keer op keer gewezen op het feit dat beweringen of wetenschappelijke ontdekkingen ten allen tijde controleerbaar moeten zijn.

  Die controleerbaarheid ontbreekt nu eenmaal in het werk van Siebelt. Wie stelt, bewijst. Laat Siebelt maar met bewijs komen. Hij zegt een heel archief te hebben. Als hij met open vizier vecht moet hij er voor zorgen dat zijn beweringen controleerbaar zijn. Zolang die controleerbaarheid ontbreekt zet ik Siebelt met een Micael Moore en met een Kafka in het rijtje complotdenkers.

  10 feiten opsommen is geen bewijs.

 15. "10 feiten opsommen is geen bewijs". Ik dacht dat feiten altijd bewijs waren.

 16. [15] "Hij zegt een heel archief te hebben". Ja, en ik heb dit zéér indrukwekkende archief, bestaande uit dossiers met allemaal originele stukken ook daadwerkelijk gezien. En ook stukken daaruit gezien. Het feit dat Peter S. nog leeft, zal mede te maken hebben met het feit dat men wéét dat hij veel belastend materiaal heeft. Hij zou trouwens wel gek zijn om dat allemaal zo maar op straat te gooien!

  Dit even omdat ik in veel reacties zie dat er getwijfeld wordt aan het bewijsmateriaal van Peter S. Ik weet haast wel zeker dat Peter S. niet iets zal beweren waarvoor hij niet een (origineel) bewijs heeft.

 17. [17]
  En waarom mag de rest dat "indrukwekkende archief" dan niet zien? Waarom bewijzen van delicten geheim houden?

  Typisch een complotdenker die op geheimzinnige wijze meent over "bewijzen" te beschikken.

  Waarom zou IK dat moeten geloven, hoe kan IK dergelijke beweringen toetsen op waarheid?

  Iedereen kan wel beweren dat hij een "indrukwekkend archief" bezit. Nou, IK ben van dergelijke beweringen niet onder de indruk!

  Ik hoop voor Siebelt dat zijn boek goed verkoopt, maar aangezien iedereen die er kennelijk toe doet in het complot zit verandert er niets natuurlijk, alles blijft veilig verborgen in het "indrukwekkende archief", niet te toetsen, niet te controleren.

 18. [18] Begrijp ik nou goed dat je socialist bent geworden? Moét Peter S. zijn archief, zíjn eigendom, zomaar voor iedereen openstellen? Zoiets van: "Vandaag houdt Peter Siebelt Open Archief"!?
  Waarom ga je morgen niet gewoon naar die presentatie en vraag hem bepaalde stukken, die je graag zou willen zien, aan jou te tonen. Als hij je vertrouwt, doet hij het misschien wel!
  En voorts hoef je mij ook niet te geloven, hoor. Ik kan je geen bewijs van die bewijzen geven!

 19. [18]
  Teleurgestelde libertarier
  U citerend: "Waarom diet Siebelt bijvoorbeeld geen aangifte van de door hem gesuggereerde strafbare feiten? iets wat Peter R. de Vries bijvoorbeeld wel doet."
  "Aangifte doen kost niks, en of justie onbetrouwbaar is kun je vaststellen *na* die aangifte. Het feit dat duyvendak geen aanklacht heeft ingediend is natuurlijk geen bewijs dat die verhalen waar zouden zijn. Ik zelf denk dat Duyvendak geen nadeel heeft ondervonden, gewoonweg omdat niemand, zelfs Eerdmans niet, veel waarde hechtte aan het verhaal van Siebelt."

  Daar is ook een heel andere -en misschien wel veel waarschijnlijker- verklaring voor: blijkens hetgeen dezer dagen langzamerhand voor iederéén duidelijk wordt is het in dit land gebruikelijk, dat de waarheid door het Nederlandse rechtssysteem en het rode, oranje, groene, paarse etc. establishment pleegt te worden gefabriceerd.

 20. [19]
  Heeft niets met socialisme te maken. Als je iest beweert, zeker als je mensen beschuldigt, dan zul je bewijs moeten leveren. Waarom zou ik Siebelt louter en alleen op zijn mooie ogen moeten geloven? Omdat hij toevallig anti-links is?

  Als je met zware beschuldigingen komt zul je *hard bewijs* moeten leveren, en niet slechts verwijzen naar een geheimzinnig archief.

  [20]

  Een "waarschijnlijker" verklaring.

  Laat maar zien. Doe maar aangifte. dan zien we vanzelf wel wat justitie er me edoet. Niets aangeven en toch beweren dat het onder het tapijt wordt geveegd is slehts een suggestie.

  Maak die suggestie maar hard en lever het *bewijs* uit het geheimzinnige archief maar in bij justitie. Dan kun je zien of deze bewering opgeld doet. Nu blijft het bij verongelijkt klagen en niets veranderen. want het establishment stapt echt niet op vanwege geruchten uit een geheimzinnig archief in Loosdrecht.

 21. [21]
  Teleurgestelde libertarier,
  Kom nou toch. Zo werkt de macht niet. Teleurgestelde libertarier gaat toch ook niet bij de duivel te biecht ? En waarom niet ? Simpelweg omdat hij weet, dat hij tegen de bierkaai vecht, daarom.
  Hij brenge "ter lering" eens een bezoekje aan de site van de SDN:
  http://www.sdnl.nl/index102
  http://www.sdnl.nl/schandpa
  http://www.sdnl.nl/home.htm

  en bestudere die zaken, procedures en de correspondentie over het procesmonopolie.
  http://www.sdnl.nl/procesmo

  Ik ben benieuwd naar zijn commentaar.

 22. [21] Even voor deze ’teleurgestelde libertarier’. Ga even je feiten na voordat je in het geweer komt en probeer niet telkens op de man te spelen, zoals al die linksen dat voortdurend doen. Zoals Ayn Rand vertelde: Check your premises.

 23. [22]
  Punt is dat ik niet kan controleren of de beweringen van Siebelt op waarheid berusten of niet.
  waarom zou ik een en ander dan geloven? En waarom zouden degenen die in staat zijn om er iets aan te doen het geloven?

  Om dezelfde reden geloof ik ook al die complotten niet die bijvoorbeeld Bush in een kwaad daglicht stellen, zoals de fabels van Moore of als zou 9/11 door de CIA zijn uitgedacht.

  En waarom geloof ik het niet? Omdat ik geen *bewijzen* kan toetsen die een en ander staven. hetzelfde geldt voor Siebelt.

  En zo kritisch als men hier is over ‘linkse’ complottheorieen, zo goedgelovig is men als een dergelijk verhaal wordt opgedist door een anti-links iemand.

  Kijk, als Siebelt met *bewijs* naar justitie stapt, en de boel verdwijnt in de doofpot, DAN heeft hij een punt. Nu niet, echt niet. Ik ga niet iemand geloven omdat hij enige mensen beschuldigt waar ik toevallig ook een hekel aan heb.

  *bewijzen*, daar gaat het om. Zoalng er geen *bewijs* is zet ik Siebelt naast Michael Moore in de boekenkast, en niet naast de serieuze onderzoeksjournalisten.

 24. [23]
  Ik zou graag de feiten nagaan. Maar zolang die "feiten" in een ontoegankelijkarchief zitten kan ik deze niet nagaan.

  Heeft niets met op de man spelen te maken. Alleen met een redelijk verzoek om bewijzen die de behoorlijk zware beschuldigingen staven.

  Ik ben scepticus, en geloof niet zomaar elke "onthulling". ook niet als die "onthulling" mij politiek toevallig goed uitkomt.

  En ik ben teleurgetseld dat velen, die keer op keer hameren om controleerbaarheid opeens zo selectief blind kunnen zijn. Uiteindelijk is er weinig verschil met radicaal-links helaas 🙁

 25. [24]
  Teleurgetelde libertarier,
  1) Hij meet met twee maten: hij beschuldigt Siebel van complottheorieen, maar hij gaat niet op Siebelts argumenten in.
  2) Hij laat mijn argumenten onbesproken. Daarmee gaat hij opnieuw aan de kern van het probleem voorbij. Die taktiek is gebruikelijk in de Linkse kerk.

 26. Op zich had ik ooit de hoop dat in Nederland libertariers een verandering konden bewerkstelligen. Maar helaas, zoals veel "tegen" groepjes blijft het bij klagen tegen de media, de machthebbers en dergelijke met de constering dat er toch niets aan te doen valt.

  Wat dat betreft is weinig verschil met al die linkse clubjes, alleen de poppetjes zijn anders.

 27. [26]
  Welke argumenten?
  Ik wil *bewijs* zien dat Siebelts beschuldigingen op waarheid berusten.

  Welke twee maten? Ik beoordeel linkse- en rechtse complotdenkers op dezelfde wijze.

  En nu behoor ik opeens tot de Linkse Kerk? omdat ik niet voetstoots de verhalen van Siebelt aannneem? Tsja, zo kun je je makkelijk afmaken van terechte vragen over bronnen en bewijzen.

  De kern van het probleem is dat ik niet veel kan met onbwezen beweringen, en het feit dat justitie broddelwerk aflevert is natuurlijk geen reden om Siebelt dan maar op zijn woord te geloven. Lat hem maar aangifte doen en laten zien dat de boel onder tafel wordt geveegd. dat is wat anders dan-priori klagen dat "ze toch niets doen"

  kritiek op Siebelt=links?

  Wie speelt hier nu op de man?

 28. [25] Ik vraag we af waarin je teleurgesteld bent? Als je een hekel hebt aan Wim Kok kun je nog steeds sociaal-democraat zijn natuurlijk. Als je teleurgesteld bent in de meningen van Nederlandse Libertariërs kun je ook nog steeds wél aanhanger van het Libertarisme zijn. Lijkt mij.

  Terug on-topic: if it looks like a monkey, smells like a monkey, moves like a monkey and eats bananas, it probably is a monkey.
  Of woorden van gelijke strekking.

  Welk bewijs heb je nodig? Een handgeschreven brief van George W. Bush aan de CIA waarin hij een verzoek doet om aanslagen op de Twin Towers?
  En als je dat dan zou hebben, roep je dan niet dat zo’n brief waarschijnlijk een vervalsing is?

  Er bestaan complotten. Het nadeel daarvan is dat er nou nooit iemand een net en overzichtelijk business-plan schrijft voor zijn complot. En als ze dat al doen, dan wordt dat zelden openbaar gemaakt, en al helemaal niet aan journalisten overhandigd.

  En natuurlijk mag je geloven dat een paar fanatieke moslims met vlieglessen in een éénmotorig sportvliegtuigje en een paar uur Microsoft Flightsimulator perfect de Twin Towers kunnen raken. En dat die torens dan prachtig rechtstandig instorten. En natuurlijk is het toeval dat niet één directeur van één van de vele banken in de Twin Towers op die dag aanwezig was. En natuurlijk was het toeval dat de luchtverdediging net op 11 september 2001 een grote oefening had gepland zodat de aanslagen verwarrend waren.

  Kortom: allemaal toeval. Dat mag je geloven. Zoals je ook mag geloven in het idee dat God de aarde heeft geschapen in 7 dagen. Maar de feiten, ook al staan ze misschien niet allemaal op papier, wijzen toch echt een bepaalde richting uit.

  Peter Siebelt is overigens géén Libertariër bij mijn weten. Maar wat mij betreft steunen we alles en iedereen die tegen de zere beentjes van de gevestigde orde aanschopt.

  Ter illustratie: tijdens een TV-opname omtrent de EU-grondwet stonden een drietal Libertariërs hardop BOE! te roepen tegen Gerrit Zalm (VVD), en te applaudiseren voor Harry van Bommel (SP).
  Het kan verkeren….

 29. [28]
  Het punt is dat ik nog liever leef onder een rechtsstelsel zoals hier in Nederland, dan dat ik op grond van vage beschuldigingen in een "indrukwekkend, maar geheim archief" zonder meer veroordeeld zou worden. Maar ja, dat zal ook wel weer een heel linkse gedachte zijn die mij al bij voorbaat verdacht maakt en ongetwijfeld tot deelnemer aan het grote, boze netwerk van linkse activisten om de bevolking hier te onderdrukken.

Comments are closed.