Kandidaat: Cees Veerman (CDA) Minister van Landbouw.

Nominatie: “Mea culpa. Mag ik nu blijven?”

Toelichting: Cees Veerman won deze week de benoeming, vanwege zijn genialiteit om de Regering, de Tweede Kamer en het overgrote deel van de pers te manipuleren.

Er speelt een ernstige zaak betreffende een uitkering van 200.000 euro belastinggeld aan Cees.

Hij ontvangt die, terwijl hij bij de beslissing over deze subsidieverlening, zelf sterk gepleit heeft om die te blijven uitkeren. Het is niet te ontkennen dat dit ook belangrijk in zijn eigen belang is. Vanuit zijn positie, heeft hij daar bovendien een grote invloed op.

Belangenverstrengeling is overduidelijk!

Maar Cees, uiteraard geholpen door een aantal politieke vriendjes, wist de discussie en onderzoek af te leiden naar een paar andere, onbelangrijke “slordigheidjes” en betrok er een aantal andere ministers en staatssecretarissen bij die dezelfde slordigheidjes hadden bedreven.

En toen deden ze een plas, en lieten alles zoals het was.

Knap spel, de subsidie van het belastinggeld blijft gewoon doorgaan.

16 REACTIES

 1. Een mooi geval van ‘boerenslimheid’ dus…

  Welk verhaal ik miste in de pers van afgelopen week: *waarom* heeft Veerman daar een boerderij? Voor 2 ton per jaar kun je in Noord Frankrijk een grote boerderij kopen, en met zoveel subsidie per jaar kan er geen beleggingsfonds tegenop.

 2. Nova 1 september: http://www.novatv.nl/index….

  Veerman: "Ik heb niemand benadeeld en ik heb níet mijzelf bevoordeeld"
  Hij verdient er natuurlijk niks mee. De landbouwsubsidies zijn natuurlijk vrijwillig gegeven.
  Boer spelen is gewoon een hobby 🙂

  Zelfs wilders koopt het verhaal en besluit: "geklungel, te goeder trouw"

 3. De boeren zijn onderdeel van Europees beleid geworden. Daartegen hadden ze weinig in te brengen. Zolang overheden de boeren beperken in hun bewegingsvrijheid, hebben de boeren, ter compensatie, recht op subsidies.
  Dat Veerman ook boer was/is: zijn volste recht.
  In Amerika boeren boeren zonder al die subsidies, met grotere vrijheid, en blijken te kunnen renderen. (zie Elseviers weekblad van deze week)

 4. [3] "Zolang overheden de boeren beperken in hun bewegingsvrijheid, hebben de boeren, ter compensatie, recht op subsidies."
  Betekent dit dat, omdat de overheid mij beperkt in mijn bewegingsvrijheid in mijn eigen tuin, (en dat doen ze) dat ik dan nu ter compensatie RECHT heb op subsidies?

 5. [4]
  Boeren werden tot ambtenaar gemaakt.
  De overheden bemoeiden zich met de prijzen en stelden eisen aan werkwijze en productie.
  Boeren waren met handen en voeten gebonden aan het beleid van Brussel.
  Subsidie was/is voor de boeren, onder die regelgeving de enige manier om te overleven.
  Laat de boeren vrij in hun ondernemen: dan vervalt het recht op subsidies. Kan het in noodgevallen verstrekt worden als renteloze lening b.v.
  Als ik een dier opsluit, heeft het dier m.i. recht op voedsel van mijnentwege.
  Als ik het dier vrijlaat, vervalt die plicht van mijnentwege. Kan ik in noodgevallen helpen, uit overwegingen van meeleven en medelijden.

 6. INFORMATIE:
  OMDAT WE OP DE VRIJSPREKER TRACHTEN EEN OBJECTIEVE BERICHTGEVING TE HEBBEN, HEBBEN WE DE MINISTER GEINFORMEERD OVER ZIJN BENOEMING:
  ——————–
  Mijnheer Veerman,
  De site http://www.vrijspreker.nl heeft u uitgeroepen tot De XXXX politicus van de week.
  De XXXX is daarbij niet positief.
  Toch willen we dit niet zo maar achter uw rug om doen, vandaar deze verwijzing.
  Het spreekt vanzelf dat we u ruimschoots de gelegenheid geven om desgewenst op de site te reageren.
  In afwachting van uw eventuele reactie,
  ir H. J. Jongen
  —————————

 7. Even voor de goede orde. De hele show rond Veerman was ‘staged’ door de PvdA. Die hebben een WOB-actie gehouden om alle toegekende landbouwsubidies van ALLE boeren in Nederland openbaar te maken. Daaruit konden ze dus gemakkelijk aantonen dat Veerman’s bedrijven ook subsidie vreten. Net als de rest van boerend Europa. Veerman moest gewoon even in het verdomhoekje. Politieke spelletjes dus van de PvdA, die zelf ook een subsidie-vreter in de fractie hebben, t.w. Harm Evert Waelkens (de pot verwijt de ketel dus). Maar die heeft een ‘biologisch’ landbouwbedrijf en dat is in Den Haag heilig, dus geen kwaad woord daarover.

  Wat ik heb gemist in de discussie, is de vraag hoe een minister van landbouw de belangen voor de Nederlandse boeren kan behartigen in Brussel, terwijl hij zelf ook nog belangen heeft in een ‘concurrerend’ EU-land, Frankrijk. Doet hij nou z’n best voor Nederlandse boeren, of voor Franse boeren. Helaas heb ik daar niemand over gehoord.

 8. [7] Zoals altijd mist Den Haag, maar vooral de media, de essentie (vooral omdat de media eigenlijk ook alles ‘staged’ en als dit niet het geval is ze schromelijk falen een heldere en diepgaande analyse te verstrekken, en als dat al lukt is zij politiek gekleurd). Goede punten, gelukkig kan ik ze nu van jou lezen, want persoonlijk werd ik nogal een beetje moe deze zaak tot op de bodem uit te zoeken. Bedankt!

 9. [7] Hank, je hebt het over een ‘concurrerend’ EU-land, Frankrijk, en of Veerman nu z’n best doet voor nederlandse of franse boeren.
  Dit toont maar weer aan dat we van alle nationale regeringen, en vooral ook dat nationale gevoel, af moeten, en naar één grote EU-overheid en een Europa-gevoel. We zijn dan van dat onderlinge gekissebis af. Ja, toch??!! 🙂

 10. Wij zijn het eens met een advies om de mogelijkheden van De XXXXX POLITICUS vd WEEK mee te delen aan de leden van de tweede Kamer.
  Aan de adressen die ons bekend waren, stuurden we dit bericht:
  "Geachte Parlementarier,
  Deze mail is om u op de hoogte te stellen van een nieuwe “award” die wekelijks op de Vrijspreker kan verschijnen.
  U kunt hier aan meewerken door voorstellen in te dienen bij info@vrijspreker.nl of op de site onder reactie bij de winnaar van de week. Commentaren kunnen daar natuurlijk ook.

  Behalve voorstellen doen, kunt u uiteraard ook worden benoemd als daar aanleiding toe is.

  We hopen op deze manier de Vrijspreker nog interessanter en aantrekkelijker te maken,
  Met libertarische groeten, HJJ

 11. Wat dachten jullie van ‘De meest ‘doorzichtige’ politicus van de week.

  De verhalen van Veerman over een zogenaamd slordige notaris zijn eXXXXtreem doorzichtig, wie dat gelooft is echt naïef. Je zult die notaris maar zijn en als poetslap gebruikt zijn door Veerman!

 12. Misselijkmakend.
  Die hele planeconomie met subsidies m.b.t. de agrarische sector, komt uit de linkse hoek.
  En nu een boer het tot minister heeft geschopt, hem op die subsidies willen pakken.

 13. [13] Inderdaad miselijk makend.
  "Die hele planeconomie met subsidies m.b.t. de agrarische sector, komt uit de linkse hoek."
  Het doet er niet toe of het uit linkse of rechtse hoek komt, het blijft miselijk maken.
  "En nu een boer het tot minister heeft geschopt, hem op die subsidies willen pakken."
  Ook hier gaat het er niet om of hij een boer of een kapper is, geld van Jantje afpikken om het aan Pietje te geven, blijft misselijk. Daarbij dan ook een deel aan jezelf geven, maakt het alleen maar erger.

 14. [14]
  Ik was niet duidelijk genoeg: ik bedoelde hier de PvdA. Hun actie vind ik misselijkmakend.
  Dat libertariers hier zo hun eigen motieven hebben om Veerman te veroordelen, dat begrijp ik.

Comments are closed.