Morgen, woensdag 7 september gaat de rechter uitspraak doen in “de zaak SGP”. De SGP wil namelijk geen vrouwen als ‘volwaardig lid’ toelaten tot hun clubje. Ik ben benieuwd of de rechter de SGP gaat verplichten om voortaan vrouwen toe te laten. Ik ben daar overigens tegen!

Ik heb niks met de argumenten van de SGP, maar vind wel dat iedere club z’n eigen huisregels moet kunnen maken. Stel dat de rechter de SGP ongelijk geeft, dan ligt er een precedent voor bijvoorbeeld de volgende situaties. Die moeten dan ook afgedwongen kunnen worden:

– Vrouwen lid van een heren-sociëteit
– Geen onderscheid meer tussen vrouwen- en mannen-sportclubs
– Als je buren uitnodigt op een feestje dan MOETEN ALLE buren binnen mogen
– Moslima’s op de katholieke priesteropleiding
– Een vrouwelijke bisschop
– Verplicht evenveel vrouwen en mannen in alle beroepen: Kinderjuf, Bouwvakker, MP, Kamerlid, Gyneacoloog, Uroloog, Profvoetballer, …
– Mensen met een niet-blanke huid toegang tot ‘blanke’ disco’s en café’s
– Vrouwen toegang tot de mannenafdeling van het turkse-badhuis
– Bejaarden toegang tot de kinderopvang
– Kinderen toegang tot harde-porno, drank, gokhal en rookwaar
– Mannen lid van een club voor lesbo’s

Overigens is het op zich natuurlijk een grappig gegeven, dat een partij die wettelijk wil afdwingen, dat zondags-rust heilig is, dat godslastering verboden moet worden, dat drugsgebruik verboden moet worden en de gebruikers verplicht moeten afkicken (ik lees niets over roken en koffie…), en streeft naar ‘openbaar onderwijs op grond van de Bijbel’, dat zij wellicht door die zelfde overheid gedwongen kan worden vrouwen op te nemen.

Tja, beste SGP, “want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.” (Galaten 6:7)
Wie geweld wil gebruiken om de eigen normen aan andere op te leggen, loopt het risico dat anderen geweld gebruiken om hem de dwingen!

Toch hoop ik in dit geval dat de SGP in het gelijk wordt gesteld!
Met uitzondering van de overheid, zou het ieder individu of club vrij moeten zijn, om naar hartelust te discrimineren, en z’n eigen vrienden te kiezen!

Standpunten SGP
NCRV over rechtzaak SGP

16 REACTIES

 1. Rechter verbiedt de overheid om nog subsidie te geven aan de SGP.
  Goede stap. Nu nog datzelfde verbod voor andere partijen.

 2. [2] Correct!
  Belangrijker nog: de SGP mag vrouwen blijven weigeren als ‘volwaardig lid’.
  Dat kost ze dan wel de subsidie.

  Ik ben wel benieuwd hoe ze nu de financiën op orde gaan krijgen:

  Subsidie: 1.100.000
  Donaties/giften: 400.000
  Het grootste deel valt nu weg!

  De SGP kennende is het onwaarschijnlijk dat ze hun principes ‘verkopen’ om alsnog weer subsidie te krijgen, maar je weet ’t nooit. Het blijft politiek.

  Opmerkelijk dat ze de hele subsidie kwijt raken terwijl ze maar de helft van de mensen discrimineren 8)

 3. [2] Nou nee…geen goede stap juist omdat dit verbod niet is ingegeven door de wens overheidssubsidies voor
  politieke partijen te doen stoppen en ook niet zal worden gevolgd door een zelfde verbod voor andere partijen.

  Deze beslissing betekent dat de Staat
  nog verder gaat zich te moeien met het
  interne beleid van verenigingen…

  Een algemeen verbod op subsidie voor politieke partijen is een uitstekende en na te streven zaak maar de staat die selekteert van die politieke partij krijgt subsidie en die niet op andere dan louter formele redenen (aantal leden of verkozenen) brengt ons alleen verder van huis.Immers :

  Vroeger kreeg elke politieke partij
  die voldeed aan zekere formele regels
  subsidie, nu gaat de Staat bepalen wat
  in het programma en intern reglement van politieke partijen moet staan vooraleer ze subsidie krijgt.

  Het gaat van kwaad naar erger.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. [3] Jodocus,

  Indien de SGP principieel was, had ze nooit staatsubsidies aangenomen (zoals sommige bevindelijk gereformeerden principieel kinderbijslag weigeren of weigeren zich te verzekeren).

  Eenmaal men dat geld aannneemt en
  het funktioneren en voortbestaan van de organisatie er in grote mate afhankelijk van is, is de verleiding
  zeer groot (en begrijpelijk) de tering naar de nering te zetten.
  De beroeps-SGP-ers (fractiemedewerkers, partijkader, wetenschappelijk bureau) die vaak de
  meest aktieve en betrokken leden zijn (logisch want het is hun broodwinning) dreigen nu op straat gezet te worden.Dezulken zijn in regel geneigd om in gevallen als dit "pragmatisch" te denken (hetgeen je hun niet kan kwalijk nemen) en principes overboord te zetten en juist omdat zij de actiefste leden vormen, slepen ze de
  rest van de partij mee.

  Als ik het wel heb, neemt de Libertarian Party in de USA uit principe geen staatssubsidies aan (hetgeen mij een zeer juiste handelswijze lijkt).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [5]
  Cincinnatus,
  Daar heb je ook weer gelijk in!

  Het is zo-wie-zo belachelijk dat de staat subsidie geeft aan politieke partijen. Als een kleine partij als de SGP al 1,1 miljoen krijgt, wat zou de PvdA dan scoren…?

  Toch ben ik blij dat het – voorlopig – nog niet zo ver gaat dat de overheid bepaalt wie er lid mag worden van een vereniging. De rechter zou daartoe de huidige statuten nietig moeten verklaren. Hierin ging de rechtbank niet mee, "omdat geen SGP-vrouwen zich bij het proces hadden aangesloten".

  Dus, wie weet, dat er hierop nog een vervolg gaat komen!
  Hub,

  Maak je borst maar nat:
  Binnenkort wordt je wellicht verplicht ‘zendtijd’ op vrijspreker beschikbaar te stellen aan fascisten en communisten!
  Een ‘voordeel’ zou dan zijn dat Libertariërs dan ook zendtijd bij de publieke omroep kunnen gaan claimen 8)

  groet,

  Jodocus

 6. [6] Ja Cintus,
  Het dilemma van ‘wel of niet subsidie aannemen’ (http://www.vrijspreker.nl/b…)

  De verleiding is natuurlijk groot, maar vrij en zelfstandig ben je natuurlijk pas echt, wanneer je VOLLEDIG je eigen broek kunt ophouden. Overheids-bretels om een handje te helpen, zouden wel eens het wurgkoord kunnen blijken.

  Ben benieuwd wat de SGP nu gaat doen. Hoe principieel ze werkelijk zijn.

  Jodocus

 7. Wat wordt de volgende stap?
  Discriminatie op grond van geloof?
  Krijgen politieke partijen (CU b.v.) dan geen subsidie meer, omdat ze overtuigde moslims weigeren tot hun club?
  Discriminatie op grond van overtuiging?
  Dan behoort men alle politieke partijen geen subsidie meer te geven, omdat ze allemaal eisen dat je hun overtuiging deelt, anders kun je geen volwaardig lid worden van hun club.
  Of mag je als anti-socialist en overtuigd kapitalist wel volwaardig lid worden van de SP?
  Nogmaals: die anti-dicriminatiewet: een DRAAK van een wet. De linkse gelijkheidsillusie door wetgeving willen afdwingen.
  Hodie mihi, cras tibi.

 8. [8]
  De Volkerts van dit land weten met de anti-discriminatiewetgeving in de hand ook de niet-gesubsidieerde instellingen wel te vinden en zonodig aan te klagen, ook al zijn zij zelf niet ditect de banadeelde partij.

 9. Zouden deze organisaties ook een proces zijn begonnen tegen een politieke vrouwen partij.. Een partij die alleen vrouwen toelaat?

  Ik weet trouwens nog wel iets.. De overheid geeft ook subsidie voor sport. Alle sportclubs/organisaties discrimineren tussen mannen en vrouwen. Vrouwen krijgen altijd minder zware condities of mogen niet met de mannen meespelen (en andersom).

  Het wordt tijd dat deze schandelijke praktijken ophouden!

  Ook bij de prof. sport. De Nederlandse overheid moet direct alle wedstrijden van het Nederlandse voetbal elftal verbieden op Nederlands grondgebied, omdat de KNVB vrouwen niet toelaat in het belangrijkste voetbal elftal van Nederland!

 10. [7] Het basisbedrag voor een politieke partij is 169.539

  Per kamerzetel krijgt een partij 49.175
  Per lid krijgt een partij 1.856.360 gedeeld door het totaal aantal leden van de partijen

  Is dat alles? Nee het is nog niet genoeg..

  Voor een “wetenschappelijk” instituut een basis bedrag van 119.076 en per kamerzetel een bedrag van 12.238

  De subsidie kan ook voor de volgende activiteiten worden gebruikt:
  – het werven van nieuwe leden;
  – het betrekken van niet-leden bij activiteiten;
  – werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers;
  – informatievoorziening en verkiezingscampagnes.

  Het aantal kamerzetels bepaalt 80 % van het subsidiebedrag algemeen deel en het aantal leden wordt voor 20 % in het subsidiebedrag meegewogen.

  Binnenkort een uitgebreider artikel met dit specifieke ondewerp.

 11. [14] Het gaat zelfs dieper:
  De basis is een ondeugdelijk uitgangspunt: Stelen van Jantje om aan Pietje te geven.
  In het geval van subsidie aan politieke partijen wordt dit nog versterkt doordat:
  -1.politici geven dat belastinggeld aan zichzelf.
  -2.ze gebruiken geld van de belastingbetaler voor doeleinden die deze betaler tegenwerken.

  Het zou goed zijn alle subsidies af te schaffen, maar zeker snel die aan politieke partijen.

 12. [15]
  Zit wat in.
  Maar dan: een overheid kan beschikken over geld van de burgers om beleid te maken, onderzoek te laten doen enz.
  Het zou dan toch wel erg scheef zijn als de partijen die namens het volk die overheid moeten controleren van deze middelen verstoken zouden blijven.

Comments are closed.