Niet dat het de heersende politici veel kan schelen of de SGP subsidie krijgt. Maar wel is er de angst dat als dat eenmaal doorgaat, dat dan de volgende, dus zijzelf, ook risico lopen geen subsidie meer te krijgen.

De rechter heeft de staat verboden om aan de SGP subsidie te geven. Dit omdat die mannenclub geen vrouwen volwaardig toelaat. En dat is “discriminatie”.

De overheid is hier in een conflictsituatie terechtgekomen. Door contradicties in twee zogenaamde “grondrechten”.
1. De vrijheid van Vereniging en vergaderen.
2. Het verbod om te discrimineren.
Nu wil de staat in hoger beroep de rechter laten uitmaken welk van die twee grondrechten “zwaarder” weegt.
Dat zou kunnen betekenen, dat als de een zwaarder weegt, de ander verwaarloosd kan worden!

De oorzaak van deze rare situatie is dat bij de bepaling van diverse grondrechten is afgeweken van het fundamenteel rechtsbeginsel zoals dat door Frank van Dun is omschreven:

Frank van Dun schrijft bij de aanvang van Hoofdstuk I van zijn boek Het Fundamenteel Rechtsbeginsel (Antwerpen, Kluwer, 1983) (ik behoofdletter)
Het fundamenteel rechtsbeginsel, het principe van de materiële gerechtigheid is: dat ieder mens een SOEVEREIN rechtssubject is d.w.z. dat ieder mens het recht heeft met het zijne, met al zijn middelen, te doen te laten wat hij wil, en dus, DAT GEEN ENKEL MENS HET RECHT HEEFT WAT DAN OOK TE DOEN MET DE MIDDELEN VAN EEN ANDERE.

Precies wat de Vrijspreker nastreeft. Zie voorpagina.

En wij weten al lang dat als er contradicties zijn, dan is er ergens iets fout. Je weet wel, Ayn Rand: “Contradictions do not exist. Check your premises.”
Die fout is niet moeilijk te vinden:
Met het eerstgenoemde grondrecht is niets mis. Laat iedereen maar rustig vergaderen. Het is mis als een overheid zich daarmee gaat bemoeien. (zie ook: www.vrijspreker.nl/blog/?it… )

Het tweede, (Verbod om te discrimineren) is wel fout. Onafhankelijk of discrimineren vaak minderwaardig en niet netjes is, moet ieder mens zelf mogen uitmaken met wie hij/zij wel of niet wil omgaan. Als men dus een dergelijk pseudo-recht gaat maken, komt men automatisch in conflict met het fundamenteel recht en dus met veel afgeleiden daarvan.
OPLOSSING: Discriminatieverbod opheffen; alleen overhouden dat de OVERHEDEN iedere burger “gelijk” moeten behandelen.

Dit geheel wordt in dit geval nog vertroebeld doordat het gaat om subsidies. Het is goed dat de staat geen subsidie meer geeft aan de SGP. De staat moet helemaal geen geld van Jantje aan Pietje geven.

Als derde vertroebeling hebben we in dit geval te maken met een Christelijke Partij die bij de Bijbel zweert.
Het “Gij zult niet stelen”, en “Gij zult niet onrechtmatig begeren wat uw naaste toebehoort” zouden toch hun allereerste grondregels moeten zijn.
Bij het aannemen van het door de belastingen “geïnde” geld, wordt de bijbel echter kennelijk dichtgeklapt.

14 REACTIES

 1. Ik vermoed dat de SP wel tomaten-vlaggen op hun bijeenkomsten toelaat, maar geen Londsdale truien en WP-vlaggen. Discriminatie?

  Tijdens de D’66 vergadering over een mogelijke val van Balkenende II werden de eisen om mee te stemmen ineens aangepast. Leden die de dag ervoor snel lid waren geworden, mochten ineens niet meestemmen. Discriminatie?

  Subsidie aan alle (politieke) clubs moet gestopt worden. En wie ze wel of niet toelaten moeten ze vooral lekker zelf weten.

 2. Ik vrees helaas dat de overheid met de Hoge Raad deze uitspraak zullen remediëren. Voor je het weet zullen allerlei subsidiesponzen niet meer hun geld kunnen krijgen, en dat kan toch echt niet gebeuren!

 3. [1]
  Het is van tweeen 1:
  – Of zowel kabinet/ministeries als Tweede Kamer ontvangen geen subsidies. Kabinet wel, en Tweede Kamer niet, zou bijzonder onrechtvaardig zijn.
  – Of zowel kabinet/ministeries als Tweede Kamer (als vertegenwoordigers van ‘het volk’, het betalende volk!) ontvangen subsidie.

 4. Ik begrijp niet dat, als het niet toelaten van vrouwen onwettige discriminatie is, waarom dan enkel de subsidies van deze club worden afgepakt, en niet de hele club gewoon verboden?
  Iets is ofwel gewoon verboden, ofwel gewoon toegelaten. Dat is het principe van de rechtsstaat. Mij lijkt deze rechter zich niet ten gronde te willen uitspreken over of een club die zulk ‘onrecht’ toestaat, niet gewoon verboden moet worden, en wil hij onwelgevallige verenigingen onrechtstreeks ‘pakken’, om onhanteerbaare polemieken te vermijden. Moet de loge verboden worden? Moet de katholieke kerk maar meteen verplicht worden om vrouwelijke priesters toe te laten?
  De linkse kerk is zich langzaamaan aan het ontpoppen als meta-moraal: zij tracht de bestaansvoorwaarden te bepalen voor alle andere morele clubs.

 5. [4]
  Zo is dat, Quirium.
  Misschien beginnen de meta-morele-linksen in te zien dat de wet zich ook tegen hen kan keren? Ha, ha: oogsten wat men zelf gezaaid heeft.

 6. [3] Beek,

  Tweedekamerleden ontvangen een (ruime) vergoeding en krijgen medewerkers betaald, los van hun politieke partij.

  Waarom die partijen (die staatsrechterlijk niet eens genoemd worden) nog extra subsidie zouden moeten krijgen,is mij niet duidelijk.

  Uiteraard is het verkeerd om SGP-ers te
  laten dokken voor D’666 en de PvdA
  (terwijl de SGP zelf niks meer krijgt)en al evenzeer verkeerd om de 20 (of meer) % blanco- en niet-stemmertlaten dokken voor politieke partijen die ze helemaal niet willen dus schrappen dat
  subsidie-gedoe voor politieke partijen.

  De antirevolutionairen van Groen,Kuyper en Colijn en de liberalen van Thorbecke konden het ook zonder subsidie dus waarom die huidige partijgedrochten niet ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. [6]
  Dan voor alle partijen: kan ik wel mee eens zijn.
  Maar daar staat wel een tot monsterlijke proporties uitgegroeid regeringsapparaat tegenover.
  Die gecontroleerd moet worden door de Tweede Kamer.
  Dan wordt het toch een gevecht van een muis tegen een olifant.

 8. [7]
  Zolang het regeringsapparaat over grote sommen geld kan beschikken, verdient de volksvertegenwoordiging namens het betalende volk ook subsidie, omdat de controle steeds ingewikkelder wordt.
  Dus eerst: minder geld voor de departementen.

 9. Ik ben als christen van mening dat geloof en politiek niet samen gaan. Geloof is persoonlijk en mag niet gebruikt worden om anderen jouw visie door de keel te duwen en hoeft ook geen geld aan te nemen van mensen die er niks mee hebben.
  Andersom geldt dat natuurlijk ook.Ik wens niks van atheistische socialisten aan te nemen en wil hun niet financieel steune. Maar toch gebeurt dat onder dwang.
  Dus wat dat aangata snijdt het mes naar twee kanten met deze zaak.Maar met 2 maten meten is gewoon hier in Nederland toch?

 10. [7] Beek,

  Daar heb ik ook een oplossing voor : namelijk dezelfde die jij in je vervolgreaktie voorstelt : het regeringsapparaat fors inkrimpen 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. [9] Zettex, er kan het volgende verband zijn:
  –GELOOF heeft vaak de consekwentie dat er uit volgt, (in theorie): "Hoe je moet leven. Hoe moet je staan ten opzichte van je medemensen.
  — POLITIEK gaat deze basisgedachten in de maatschappij uitvoeren en met geweld aan iedereen opleggen.

  En dan gaat het fout en krijg je de huidige maatschappij.

 12. Politiek dient zich uitsluitend bezig te houden met recht en niet met moraal.
  Daaruit volgt dat politiek zich moet bezighouden met het beschermen van onze rechten en vrijheden.

 13. [11]

  Correct Hub dat is helaas waar,
  Niks mis mee met geloven in een bepaalde grondslag. Ga je dat aan anderen opleggen dan krijg je kruistocht arrogantie. En dat is eigenlijk iets waar heel veel christelijke stromingen(en andere politieke stromingen) en varianten aan lijden.Ik weet trouwens niet waar de SGP het verbod op vrouwen in partij op basseert. Heeft niks meet Chriostelijk te maken ,maar meer met oeroude reformatorische traditie die op dta punt reeds achterhaald is.
  Ik moet trouwens denken aan die quote van een schrijver (Ik ben zijn naam even kwijt)die zegt dat fascisme geen ideologie is maar een atmosfeer. Klopt geheel.
  Dus helaas stikt het van de allerhande fascisten om ons heen. Gevaarlijk en eng.

 14. Helemaal geen conflict: het grondrecht om te mogen vergaderen wordt niet geschonden – er komt alleen geen overheidssubsidie voor. Dat is iets anders: er is geen grondrecht op subsidie.

  Uw aanname is daarom onjuist.

Comments are closed.