De terrorismebestrijding in Europa moet worden gestroomlijnd en het moet mogelijk worden om meer gegevens uit te wisselen over potentiële terroristen. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over het opslaan van e-mail- en telefoongegevens.

Ongeveer vijftig ministers van binnenlandse zaken en justitie uit Europese landen zullen vandaag in Newcastle-upon-Tyne bijeenkomen om hun vorderingen te bespreken op het gebied van de bestrijding van het terrorisme. De Britse minister van binnenlandse zaken gaat zijn Europese collega’s aansporen om meer en hardere maatregelen te nemen om het terrorisme te bestrijden.
Een van deze hardere maatregelen bestaat uit het instellen van een bewaarplicht voor aanbieders van telecommunicatie producten, zoals e-mail, telefoon.
In sommige landen gebeurt dit al, maar de meeste landen hebben deze bewaarplicht nog niet ingesteld.
Minister Donner van justitie wil alle internetgegevens van Nederlanders op een centraal punt opslaan.
Dat maakt de voorgenomen bewaarplicht veel goedkoper voor internetaanbieders, zegt hij.
Het Centraal Informatiepunt Opsporing Telecommunicatie (CIOT) moet de info gaan bewaren. De gegevens zijn volgens de minister zeer nuttig om terroristen en misdadigers op te sporen.

“Het verzamelen van telecommunicatiegegevens is van onschatbare waarde gebleken tijdens het onderzoek naar de aanslagen in Londen”zei Clarke woensdag.
Ik weet niet of dit juist is, maar volgens persberichten zijn de Britse autoriteiten op het spoor van de terroristen gekomen, omdat een van de mobiele telefoons die als “ontsteking” gebruikt werd, de explosie had overleefd. Met daarin een schat van gegevens.
Clarke vervolgt: “Om te voorkomen dat de privacy van burgers in gevaar komt, moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de wettelijke basis waarop gegevens worden uitgewisseld, maar in ieder geval moeten gegevens in de gehele Europese Unie bewaard worden.
Denkt u zich eens in; een database met gegevens over de 450 miljoen inwoners van de Europese unie.
Hij heeft het over het in gevaar komen van de privacy van burgers. Welk gevaar bedoelt hij?
Dat terroristen over deze informatie kunnen gaan beschikken? Dat hackers de database kunnen kraken en met de gegevens eventueel chantage kunnen gaan plegen? Of komt het gevaar van de overheden zelf?
Door het opslaan van mijn gegevens, is mijn privacy reeds geschonden. Geen enkele wettelijke basis kan daar verandering in aanbrengen.

Net zomin als de identificatieplicht heeft geleid tot het opsporen van terroristen, zal ook de bewaarplicht niet het door de overheden gewenste effect hebben.
De NSA in Amerika luistert al decennia lang al het telefoon- en faxverkeer af en is in staat om alle e-mail berichten te kunnen lezen. Er wordt zelfs gefluisterd dat versleutelde berichten ook door hen ontcijferd kunnen worden.
Heeft dit de aanslag van 11/9 kunnen voorkomen? Het antwoord weet U.
De NSA claimt wel dat het 4 mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen heeft voorkomen.
Maar dat willen/kunnen ze niet bewijzen. Waarschijnlijk hadden ze meer geld nodig.

Wat gebeurt er met betrekking tot het aloude communicatiemiddel. DE BRIEF.
Wordt in de toekomst alle post geopend om te kijken of het geen plannen voor een aanslag bevat?
Of gebeurt dit al?
Wat gebeurt er als een terrorist een bijvoorbeeld Marokkaanse simkaart gebruikt. Deze is niet in Europa te traceren.
Hoe wil de overheid voorkomen dat er mondelinge afspraken gemaakt worden? Achter elke burger een politieagent? En achter elke politie agent een andere ambtenaar? Tenslotte je weet maar nooit waar het gevaar schuilt.
Of elke burger krijgt een ontvanger en zender ingebouwd, zodat alle gesprekken gevolgd kunnen worden.
Hoe weet een ambtenaar die de database raadpleegt, dat een onschuldig lijkend zinnetje in mijn e-mail als: “Ik zie je morgen om 10.00 uur” niet het tijdstip voor het starten van een actie is?
Denken de overheden nu echt dat terroristen en misdadigers zo naïef zijn om hun plannen luid en duidelijk via een e-mail te beramen.
Het enige resultaat van dit plan is, dat wij weer meer vrijheid inleveren.