Onderdanen,
wij zijn de Majesteit en wij zullen jullie nu vertellen wat wij en onze Ministers, die hier allemaal met zure gezichten op de eerste rij zitten, voor het komende jaar met jullie van plan zijn:

Wat wij gaan vertellen is weliswaar niets nieuws; wij hebben alles al mede dank zij onze Premier en Minister van Financiën aan jullie laten doorlekken. Maar wij willen een aantal belangrijke zaken toch nog eens op een rijtje zetten.

Het laat ons niet onberoerd dat jullie vertrouwen in onze Ministers tot een dieptepunt is gedaald. Wij zullen nog meer ons best doen om dat vertrouwen terug te winnen en noemen hieronder een paar plannetjes daarvoor.

Wij zullen een nieuw Zorgstelsel invoeren. Dat kan pijn doen maar het is wel noodzakelijk voor de generaties die na jullie komen.
Maak je geen zorgen dat dit tot een chaos zal leiden. Om te beginnen zullen we mensen die het hierdoor erg moeilijk krijgen compenseren met het door ons reeds ontvangen belastinggeld van henzelf of van anderen.
Mocht dit dan toch nog verkeerd gaan dan heeft mijn betrokken Minister beloofd om af te treden.

Nederland is sterk verweven met de rest van de wereld. Handel en migratie zijn daarom al eeuwenlang voor ons van groot belang. Samenwerking met anderen is daarvoor essentieel.
Daarom vinden wij het toch jammer dat jullie bij het jongste referendum over de EU-Grondwet “nee” gestemd hebben. Wij zullen nu met jullie gaan onderzoeken wat de Europese Unie ons tot nu toe heeft gebracht.
Mijn Ministers bekijken ondertussen samen met het bestuur van de Unie hoe ze alsnog die grondwet geheel of gedeeltelijk kunnen invoeren. Een overdoen van het referendum is daarbij niet uitgesloten.

Om onze rol in de wereld met de andere groten der aarde nog beter te kunnen vervullen zullen we ons defensie-apparaat aanpassen om overal op deze aarde (en daarbuiten?) te kunnen worden ingezet. We willen meer goed werk leveren zoals we dat onder andere in Tsjebrenica en Irak gedaan hebben en in Afghanistan nog doen. Dit laatste willen we nog uitbreiden.
Samen met het door jullie betaalde belastinggeld voor ontwikkelingslanden moet dit leiden tot meer welvaart.
Ook onze overzeese gebiedsdelen zullen daarin de nodige hulp krijgen.

Om onze doelstellingen te verwezenlijken is het nodig dat de economie weer gaat opleven en dat voor de veiligheid van jullie allemaal wordt gezorgd.
Die veiligheid zullen we extra aandacht geven door jullie vrijheid verder te beperken. We zullen bepaalde departementen samenvoegen en door het centraliseren van de macht hopen we beter en sneller te kunnen ingrijpen. We zullen harder gaan optreden tegen drugs en we zullen “bijzondere opsporingsmethoden” gaan gebruiken.

Voor bestrijding van het terrorisme en verbetering van het milieu zullen mijn Ministers nog verdere plannen uitwerken.

Om de economie beter te laten worden zullen mijn Ministers wegen zoeken om jullie meer uren te laten werken en later met pensioen te laten gaan.
Ook zullen we meer belastinggeld stoppen in innovatie, ontwikkeling en zal de overheid zelf meer gaan ondernemen.
Aan, onder andere, een onderzoekscentrum voor farmacie wordt reeds gewerkt en er zijn plannen om de overheid ook meer direct bij de uitvoering van bouwprojecten te betrekken.
Een “vaste” baan voor je leven moeten jullie nu maar vergeten. Daarvoor is de “levensloop regeling” een goede oplossing.
Dit moet goed tot jullie doordringen en daarom zullen wij meer belastinggeld in het onderwijs stoppen. Maar ook vooral in de Kinderopvang stoppen we meer belastinggeld. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, moet je maar denken.
Ondertussen laten we de staatsschuld wat groter worden, maar dat is dan voor ons nageslacht om op te lossen.

Cultuur, Kunst en vooral Sport kunnen dienstig zijn voor onderling begrip. Wij zullen daar dan ook belastinggeld aan blijven besteden. Immers eeuwenlang kennen we het advies van Keizer Nero:”Geef het volk brood en spelen”.

Tenslotte willen wij dat iedereen respect voor elkaar heeft. Daarom zullen wij geen discriminatie of extremisme meer dulden.

Moge God ons helpen om dit alles te realiseren.

9 REACTIES

 1. haha, dit is op zich al flink extreem.
  mogen de vervroegde verkiezingen nu alvast beginnen, alstublieft?

 2. Dit land heeft geen nieuwe regering (oude wijn in nog oudere zakken) nodig maar een crisismanager die drie kwart van al het overbodige dat onze overheid te bieden heeft, wegsnijdt. De kans bestaat zelfs dat het resterende kwartdeel nog gaat functioneren ook. Overigens lijkt mij een dergelijke back-to-core business ook heel gezond voor het Koninklijk Huis.

 3. [2] precies, het huidige collectivisme veranderen door een ander (links) collectivisme heeft in mijn ogen weinig zin op dit moment, dan kun je net zo goed doormodderen met dit kabinet. Het is te hopen dat wilders een impuls kan geven aan het nederlands conservatisme, dat zou in ieder geval het debat ten goede komen.

 4. [3] Oh ja, Brinkhorst heeft het gezegd, "Nederland is geen sociale planeconomie". 🙂 🙂

 5. "Zure gezichten op de eerste rij."
  Ja, dat was werkelijk opvallend. Het was toch een blijde boodschap die werd gebracht? Balkenende en Zalm, c.s. leken er zelf niet in te geloven. Toch was er één minister die voldaan rondblikte: Brinkhorst! Even dacht ik: "Wat heeft die nu gepresteerd dat zo’n zelfgenoegzaam glimlachje billijkt?" Maar toen viel met zijn blik ook mijn blik op dochter Laurentien, die dan wel niet in de gouden koets mocht zitten, maar wel in één die daar dicht bij komt.
  Voorwaar, een heel goede prestatie, vader Brinkhorst! 🙂

 6. [5] Die Google links hiernaast zijn best leuk. Zo leidt eentje naar de CV van Kameraad Brinkhorst en kun je lezen dat de minister van bedrijfs-aangelegenheden eigenlijk nog nooit een echte baan in de marktsector heeft gehad. Geen wonder dat wij al jaren in een economische recessie zitten terwijl de wereldeconomie draait als een tierelier…

 7. Dit land gaat vrolijk verder met zijn mars richting collectivisme, terwijl het al duizenden keren is aangewezen dat dit alleen maar leidt tot stagnatie en armoede. Toch is iedereen tevreden als de overheid aankondigt dat het weer meer zal gaan uitgeven, i.e. "iedereen haalt opgelucht adem". Opinieleiders blijven maar hameren op minder vrijheden voor meer veiligheid, wat naar mijn vrees zal leiden tot onze eigen versie van de Patriot Act. Ik probeer altijd de eeuwige optimist te blijven, in de hoop dat er eindelijk in Nederland aan libertaristische principes gehoor wordt gegeven, maar een troonrede als deze maakt het me moeilijk.

Comments are closed.