Het is nog maar enkele dagen geleden dat een tipje van de sluier over de landbouwsubsidies in de Eu werd opgelicht.

En het lijkt wel of je er nu al niets meer over hoort.
Geen verontwaardiging en al helemaal geen actie.

Bekend gemaakt werd waar het belastinggeld dat Nederlanders moesten betalen, en dat de NL overheid doorgesluisd heeft naar Brussel (na aftrek eigen kosten), uiteindelijk terechtgekomen is.

Het blijkt dat dit belastinggeld ten goede komt van 80.000 Nederlandse boeren en bedrijven. Maar wel zodanig dat twee derde deel van het uitgekeerde bedrag in handen komt van maar 100 grote bedrijven zoals Campina, Coberco, Heineken en Philip Morris. En Nestlé niet te vergeten.
Die bedrijven vangen honderden miljoenen euro van het belastinggeld!!

Compleet verbazingwekkend is nu dat er na deze schokkende openbaarheid NIETS meer is gebeurd.
Hebt u grote demonstraties op straat gezien van de belastingbetalers?
Hebt u spoeddebatten in de Kamer gezien?
Hebt u een ander protest gezien?

Of deden ze een plas en lieten ze alles zoals het was?
En de EU-ellende gaat maar gewoon door.
Hoe komen we hier in godsnaam van af?

3 REACTIES

  1. de ontvangers zijn goed georganiseerd en zijn samen sterk, de slachtoffers zijn ongeorganiseerd en maken samen geen punt, hebben hier ook minder interesse bij, de incentive voor de slachtoffers is minder (per slachtoffer individueel bekeken), in tegenstelling tot deze 100 ontvangende partijen voor wie het wel waard is te lobbyen, en hier miljoenen in te investeren.

  2. Wakker Dier verdient de lauwerkrans voor deze toer. Nu pas wordt voor iedereen zichtbaar hoe en door wie de vicieuze cirkel machtsmisbruik -> belasting -> (EU-)subsidie -> schaalvergroting -> machtsmisbruik wordt gefinancierd en hoe de verkankering van collaboratie tussen het corporatistisch bedrijfsleven en de overheid de volkshuishouding (economie) leegzuigt.

    Sterker nog: die verkankering vindt niet alleen in Nederland maar in ALLE lidstaten van de EU plaats.
    Geen wonder, dat de EU al 13 jaar lang aan chronische bloedarmoede leidt en maar niet wil genezen. Het politieke statement van de regering op Prinsjesdag, dat het volgend jaar economisch beter wordt, is nu aantoonbaar volksmisleiding.

    Het belang van de actie van Wakker Dier valt dan ook niet of nauwelijks te overschatten en het resultaat van deze actie van WD verdient op alle scholen indringend te worden behandeld.

    En Nederland zou onmiddellijk de EU moeten verlaten.

Comments are closed.