Van “Bits of Freedom” kregen wij de informatie dat het nomineren voor de “Big Brother Awards” is opengesteld.
De Awards zullen op 28 januari 2006 worden uitgereikt.

Bits of Freedom is een onafhankelijke stichting die opkomt voor digitale burgerrechten. Door aandacht te vragen in de politiek wanneer digitale burgerrechten in de knel komen. Door heldere informatie te geven via website en nieuwsbrief. Door ontwikkelingen te becommentariëren in de media. En door publiekscampagnes te organiseren als Spot the Cam en de Big Brother Awards.

Hier volgt de mededeling:
—————————————–
Wordt u iedere dag om uw identiteitsbewijs gevraagd? Staan de
camera’s nu ook al bij u in de straat? Bent u bezorgd over de
OV-chipkaart, het BurgerServiceNummer, het biometrisch paspoort, de
bewaarplicht of direct-marketing? Wees geen hulpeloos slachtoffer
maar doe iets terug.

Op zaterdag 28 januari reikt Bits of Freedom voor de vierde keer de
Big Brother Awards uit. Met de Awards worden de persoon, het bedrijf
of de overheidsinstelling te kijk gezet die zich het afgelopen jaar
te buiten zijn gegaan aan het controleren van burgers en afbreken van
hun privacy. Vanaf vandaag kan iedereen nominaties indienen.

Een deskundige jury zal de nominaties beoordelen en de winnaars
kiezen. Nominaties zijn welkom via info@bigbrotherawards.nl , bij
voorkeur voorzien van uitleg en documentatie.
De identiteit en gegevens van de inzenders worden niet openbaar gemaakt.
De awards worden uitgereikt in vier categorieën: personen, bedrijven, overheid en voorstellen.
———————————————–
Bits of Freedom is niet een “libertarische” stichting, maar een organisatie die wel één van de libertarische doelstellingen behartigt: de digitale burgerrechten.
De samenstelling van de jury van het vorig jaar was:
Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, jurist Lodewijk Asscher, hoogleraar Bart Jacobs, jurist Bert-Jaap Koops, adviseur Fred Eisner en publiciste Karin Spaink.

Big Brother Awards www.bigbrotherawards.nl/
Stichting Bits of Freedom. www.bof.nl/

2 REACTIES

 1. Ik zou Welten -hoofdcommissaris politie Amsterdam- kandidaat stellen: die wil een ring van camera’s rond de grote steden, zodat niemand er meer stiekem in of uit kan glippen.

 2. Deze prijs zou wel elke maand, of zelfs elke week aan een ander persoon kunnen worden uitgereikt. Zulks schetst het klimaat (jeukwoord, ik weet het) dat bestaat in deze tijd (het is van alle tijden, maar dan nog).

  Mijn nominatie zou zijn voor een willekeurig persoon die verantwoordelijk is voor de aankomende ‘ophokplicht’ van digitale gegevens en verkeer. Dit voor de categorie personen en tegelijk voor de categorie ‘overheid’: de Europese Commissie.

  Qua bedrijven, zit ik altijd een beetje met een tegengesteld gevoel te worstelen. In een gezonde markt, voor een big-brother bedrijf kiezen, is immers een vrije keus (en dus compleet legitiem). Dit in tegenstelling tot de categorie overheid. Toch kom ik dan op Google Inc., welke toch wel een zeer merkwaardige user-policy hebben voor bijvoorbeeld Gmail.

  Voorstander: http://www.oreillynet.com/p
  Tegenstander:
  http://www.epic.org/privacy

  Qua voorstellen zou ik Geert Wilders willen nomineren, ten aanzien van zijn voorstellen van meldingsplicht voor verdachten van allerlei zaken, opdat hij op deze materie ‘opdroogt’ en libertariers de komende verkiezingen met een gerust hart op hem kunnen stemmen.

Comments are closed.