Afgelopen woensdag werd in het programma Profiel van de KRO een biografie uitgezonden van Hans Janmaat.
reporter.kro.nl/profielarti…

Diverse (karakterloze) personen blikken terug op zijn carrière.

Een reportage waaruit blijkt hoe het collectieve establishment omging met ideeën en meningen die ze niet zijn gezind. In die tijd werd Nederland toch als tolerant beschouwd..?

· Zo tolerant dat Janmaat verschillende keren is veroordeeld o.a. voor de uitspraak Nederland is vol!
· Zo tolerant dat zijn partij is geïnfiltreerd door de toenmalige BVD om ruzies te laten ontstaan (wellicht ook de reden van de ondergang van de LPF??)!
· Zo tolerant dat een politieke aanslag van een “aniti”-fascistische groepering, nauwelijks aandacht kreeg en door de politie niet serieus werd onderzocht!
· Zo tolerant dat kamerleden en regering (in het huis van de democratie) nooit de moeite namen te luisteren naar een deel van de kiezers.
· Zo tolerant dat de media het nodig vond speciale demoniserende camera technieken te gebruiken (hadden weinig effect bij Pim Fortuyn, het werd wel geprobeerd).
· Zo tolerant dat de meeste kamerleden tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de 2e kamer, naar aanleiding van het overlijden van Janmaat, het nodig vonden afwezig te zijn (terwijl ze inmiddels veel CD punten hadden overgenomen).

Tolerant was Nederlands dus niet… Tenminste als het gaat om het Nederland als collectieve samenleving, beheerst door Politiek en Media.

Individuele Nederlanders zijn wel mogelijk nog wel tolerant of wellicht moet ik zeggen onverschillig?

De manier waarop hij en zijn partij door het politiek collectief werd behandeld, zou ik omschrijven als kwaadaardig! Passend bij een bananendemocratie..Maar mogelijk onlosmakelijk verbonden met het functioneren van onze collectieve samenleving.

Helaas lopen veel karakterloze individuen vaak achter het establishment aan..en doen ze zonder principes en enig besef mee aan de politiek die het establishment voor hun uitzet. (niemand durfde toch en folder van de CD aan te pakken?).

Het toont aan hoe gevaarlijk en kwaadaardig de samenleving als collectief kan zijn.

De mensen die fel meededen aan het negeren van de CD, weigerde een discussie aan te knopen, weigerde de CD met feiten en argumenten te bestrijden, weigerde Janmaat normaal in beeld te brengen, zijn allemaal figuren zonder karakter en principes. Daarmee zijn het gevaarlijke mensen omdat ze mogelijk maken dat het kwaad zegeviert boven het goede..(zoals onder Hitler, Stalin en Mao..)

Pim Fortuyn heeft echter wel bewezen dat iemand, met overtuigingskracht, een sterke persoonlijkheid en aansprekende onderwerpen een kwaadaardig collectief kan doen wankelen. Helaas was hij niet opgewassen tegen de stalen kogels die het establishment uiteindelijk op hem af liet vuren.

Ik hoop dat verdere individualisering van onze samenleving in de toekomst dit soort collectieve vervolging kan voorkomen.

Bronnen:
reporter.kro.nl/profielarti…

www.iisg.nl/archives/en/fil…

www.parlement.com/9291000/b…

8 REACTIES

 1. heb ik gezien toevallig.

  af en toe werd er commentaaer geleverd door o.a. erik van muiswinkel die op een gegeven moment zei dat janmaat toendertijd kansloos was tegen een alles overstelpende muur van politieke correctheid. wat hij er echter niet bij zei was dat hij een enorm fanatiek voorvechter was – en is – van dit ziekelijk gedachtengoed.

  verder moest hij ook erg lachen om z’n eigen persiflages van janmaat geloof ik.

  ook andere ‘commentatoren’ gaven min of meer wel toe – hetzij niet in deze directe bewoordingen natuurlijk – dat janmaat achteraf 100% right on the money was met zijn uitspraken en voorspellingen omtrent de gevolgen voor ons land van massale derde wereld immigratie, die later in de jaren 90 nOg veel massaler werd overigens. die zijn allemaal uitgekomen.

  overigens deden velen deze voorspellingen, waaronder ik, al sinds de jaren 70. ik heb ook ooit op janmaat gestemd. uiteraard niet met de illusie dat hij ooit invloed uit zou kunnen oefenen, maar wel omdat hij op dat – belangrijke punt voor ons land – gelijk had in mijn ogen. en ook toen al kwam ik daar gewoon voor uit hoor.

  die janmaat was overigens wel ongelooflijk onhandig bezig in die tijd. alleen daarom al had het nooit wat kunnen worden. dat wist je toen al wel.

  kortom, eens met het artikel om deze slappe, karakterloze, kwaadaardige en volstrekt waardeloze figuren te noemen wat ze zijn.

  gegroet.

 2. [1] Vlad,

  Ik heb wel es gelezen dat de Centrumpartij bij de oprichting in 1980
  een partij van "doctorandi" was (er zaten enkele geschiedenisleraars bij) maar dat omwille van de meteen optredende stigmatisering als "fascistische partij" al diegenen die maatschappelijk wat te verliezen hadden snel uit de partij stapten en zich terugtrokken waardoor figuren die maatschappelijk niks te verliezen hadden, randfiguren, achterbleven en het politiek personeel van de partij
  gingen vormen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 3. [2] Cincinnatus,
  Inderdaad, demoniseren van en karaktermoord op politieke tegenstanders is een bekende correcte sport. Het werkt nog steeds.
  Groet.

 4. [2] Dat lijkt mij een juiste analyse.

  Een kennis had ooit een spreekbeurt waarin hij, op basis van de grondwet (vrijheid van meningsuiting, het bestaansrecht van de CP (of hun opvolger, dat weet ik niet meer) rechtvaardigde en verdedigde..De prijs.. : iedereen vond hem onsympathiek, de leraren wilde weinig meer met hem te maken hebben.. Hij verdedigde alleen het bestaansrecht..en recht op vrije meningsuiting. Het was geen support voor de ideologie (in tegendeel, was hij zelf het überhaupt niet eens met die partij)..Het schetst de sfeer die in de maatschappij toen bestond.

  [1] ik, ging in het artikeltje niet zoop de inhoudelijke kant in.. Janmaat heeft zijn onsuccesvolle carrière natuurlijk ook aan zich zelf te danken. Net als iedere politicus was hij natuurlijk ook uit op macht.. Dat maakt hem echter niet minder als van Aartsen of Bos.

  Dat veel van wat Janmaat beweerde later is overgenomen door andere partijen is niet vreemd.. Janmaat wist waar zijn stemmen vandaan kwamen, uit de volkswijken die natuurlijk het eerst veranderde en verpauperde.. Het meerdeel van de samenleving negeerde dat toen nog liever..

  Het libertarisme heeft natuurlijk een veel andere opvatting over migratie als de toenmalige en huidige politieke partijen. Geen enkele libertariër kan iets inbrengen tegen vrije migratie.

  Wel kan hij bezwaar maken wanneer de migratie door de overheid wordt gesubsidieerd en hij/zij onder dwang hieraan mee moet betalen.

 5. [4]
  Laissezfaire,
  Het hele leefklimaat is onder verantwoordelijkheid van de overheid verpauperd. Ook migratieproblemen en gettovorming zijn voor het overgrote deel aan overheidsbeleid te wijten. Kijk maar naar de volkshuisvesting, waarbij de huursubsidie in de zakken van de oppottende en speculerende woningcorporaties en risicoloos in die van hun CEO’s terecht komt.

 6. Goed artikel, het geeft tevens de onvolwassenheid en degeneratie van de Nederlandse politici aan. In plaats van te debatteren gaat men demoniseren. De politieke kleuters zijn het niet waard om ons te besturen.

 7. [2] Ik heb zelf nog les van Henk de Weyer gehad, gaf geschiedenis op de toenmalige van der Vlist scholengemeenschap te Utrecht. Een aardige, intelligente, beminnelijke man. Het heeft hem zijn baan gekost, dat sinds de rector van die school een rood varken was dat Erdsieck heette. Je kon gewoon duidelijk merken dat in Nederland de gedächtnispolizei op volle toeren werkte, er werd daadwerkelijk stalinistisch gezuiverd. De erfenis is bekend, een door rood gedomineerd uit zijn voegen barstend veel te duur overheidsapparaat en een links indoctrinatiecircuit in het onderwijs. Helaas is er inderdaad nog niet veel veranderd, rechts wordt verguisd door de linkse media, terwijl links in een onrealistische schijnwereld leeft, die ons land met een almaar oplopende staatsschuld en dito hoge lasten opzadelt.

Comments are closed.