Een van de meest subversieve boeken ooit is het door John Locke geschreven “Two Treatises of Government”. In dat boek zet hij zijn visie uiteen over de relatie tussen de burgers en de regering. Deel 1 van zijn boek was het antwoord op een boek dat de Engelse filosoof Robert Filmer schreef om het absolutisme te verdedigen [1]. Filmer schreef dat de relatie tussen de burger en de staat [in die tijd vertegenwoordigd door de koning] hetzelfde was als tussen een vader en zijn kinderen. Toen, in de 17de eeuw, was de vader de absolute autoriteit van het gezin. Locke antwoordde echter dat die vergelijking niet opging om dat volwassen mensen rationele wezens zijn die vrij moeten zijn om hun eigen oordeel te volgen.
Klinkt bekend niet? Maar waarom was Locke’s boek dan zo gevaarlijk?

Locke’s boek was gevaarlijk omdat Locke schreef dat als de staat de rechten van haar burgers niet respecteerde de burgers dan in opstand mochten komen en een revolutie mochten beginnen. En hij bedoelde niet dat deze burgers dan met protest borden rond het parlement moesten gaan lopen. Nee, hij had het over een gewapende opstand! Sterker nog, de burgers mochten niet alleen een gewapende opstand beginnen, volgens Locke waren ze het zelfs verplicht!

Een centraal idee in Locke’s boek was “the consent of the governed. Hetgeen betekend dat de machthebbers alleen legitiem konden regeren met de goedkeuring van zij die geregeerd werden.

In deze tijd zou John Locke, de eerbiedwaardige vader van het liberalisme, onder de huidige terreur wetgeving in de gevangenis gesmeten worden als hij zijn “Two Treatises of Government” publiceerde. Want hij roept op tot een gewapende opstand indien de regering als die de rechten van haar burgers niet respecteert.

Waarom schrijf ik nu dit stukje over John Locke? Omdat een van de belangrijkste historische wortels van het libertarisme, het denken van John Locke is. Voor diegene die het nog niet begrepen hebben; het libertarisme is dus een manier van denken die de revolutie tegen de dwangstaat predikt. Dat maakt het libertarisme meer dan alleen een dociel, pacifistisch, debating clubje. Het streeft een reële revolutie na! In de libertarise visie worden onze rechten op dit moment door de dwangsaat met voeten getreden en hebben we het recht om een opstand te beginnen.

Als dat zo is waarom is dat dan nog niet gebeurd, zult u zich ongetwijfeld afvragen. Sta mij toe om de Amerikaanse filosofe Ayn Rand te citeren: “Het heeft geen zin om je voor de aanstormende juggernaut [2] te gooien.” Met andere woorden, een revolutie zou op dit moment volkomen zinloos zijn. In je eentje of met 300 mensen een revolutie beginnen zou op dit moment zelfmoord zijn. Maar dat betekend niet dat we de revolutie niet kunnen preken! En dat is nu precies wat ik aan het doen ben. Als libertariërs moet we er ons van bewust zijn dat de moraliteit en het recht aan onze kant staan!

Uiteindelijk willen libertariërs het systeem van de dwangstaat, dat zich kenmerkt door de immorele roof van 50% van ons inkomen, omver werpen. Tegen de tijd dat onze ideeën door de mainstream in Nederland gedragen worden zullen we dit walgelijke systeem vernietigen. Laat daar over geen enkel misverstand bestaan!
—————————————————————
[1] Robert Filmer – Patriarcha, or the Natural Power of Kings (1680)
[2] Een Juggernaut is een erg groot en zwaar voertuig dat alles in zijn weg vernietigd.

32 REACTIES

 1. "In deze tijd zou John Locke, de eerbiedwaardige vader van het liberalisme, onder de huidige terreur wetgeving in de gevangenis gesmeten worden als hij zijn "Two Treatises of Government" publiceerde. Want hij roept op tot een gewapende opstand indien de regering als die de rechten van haar burgers niet respecteert."

  En daarom moeten we ook zo tegen al die anti-terreurwetjes zijn! Nu zijn ze tegen de mannen met baarden, morgen zitten wij in het cachot.

  Verder uiteraard een prima artikel, maar of het de acceptatie van het Libertarisme bij de gewone burgerij echt dichterbij brengt??

 2. Blijven ageren tegen de antitereurwetten en blijven pleiten voor wapenbezit.

 3. Ik ben namelijk niet zo’n revolutionair maar met alles wat ik om me heen zie gebeuren begint mijn bloed soms wel eens te koken. Ik dagdroom wel eens van een opstand tegen deze ontzettend betuttelende, onderdrukkende en simpelweg onrechtvaardige staat. In mijn dagdromen vecht ik dan voor mijn vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Helaas (of misschien is het maar goed ook) blijft het echter bij dromen. Op de 1 of andere manier weerhoud een stukje ingegoten (misplaatst?) verantwoordelijkheidsgevoel (voor omgeving en "de mijnen") mij om het activisme te omhelzen.

  Ik baal van de duizenden regeltjes, een overheid die je naait waar je bij staat en een propaganda-apparaat (de reguliere media) wat het allemaal als zoete koek slikt en het uitdragen van halve waarheden tot een kunst heeft verheven. Het is dat ik gebonden ben aan dit land. Als ik alleen zou zijn, zou ik hier allang weg zijn.

  Misschien is het tijd eens een knuppel in het hoenderhok te gooien. Misschien moet de libertarische bom maar eens barsten. Een ding is zeker… als dat gebeurt, dan neem ik een zelfgestookte (en daarmee uiterst illegale 😉 neut op de gezondheid van die vrijheidsstrijders! Voor mij zullen het helden zijn!

  PS. Ik hoop dat Vrijspreker hier geen last mee krijgt. Het is immers een tikkeltje subversief 😉

 4. [4] "Ik dagdroom wel eens van een opstand tegen deze ontzettend betuttelende, onderdrukkende en simpelweg onrechtvaardige staat."

  Die opstand hoeft niet perse gewelddadig te zijn. De Vrijspreker is die opstand immers al op geweldloze wijze begonnen.
  Doe mee! Kom vaak op de site en lever FEITEN aan als geweldloze ammunitie. En lever het VrijsprekerWapen aan zoveel mogelijk anderen. Daardoor zijn we straks met zovelen dat we de juggernaut kunnen stoppen.

 5. [4] "Ik dagdroom wel eens van een opstand tegen deze ontzettend betuttelende, onderdrukkende en simpelweg onrechtvaardige staat".

  Wie niet? 😉

  Tot dat moment zover is probeer ik iedereen in mijn omgeving met het libertarisme kennis te laten maken.

  Socialismus delenda est.

 6. Prima artikel Cato !
  Ik had dezer dagen een zakenrelatie, een onafhankelijke ervaren Franse accountant te gast.
  Heel veel "individuele" Fransen menen, dat de staat op de een of andere manier de economische orde behoort te regelen. Daarmee blijken zij echtere meestal de Franse Staat te bedoelen. Zo ook mijn Franse gast.

  Hij kwam zelden in Nederland en had dit keer de TGV vanuit Parijs genomen en was dus door de Noord-Franse vlakten gereisd.

  Op een bepaald moment vroeg ik hem, waarom de grootschalige Franse landbouw nog steeds zo gigantisch veel EU-subsidie opslokt en blijkbaar nog steeds niet op eigen benen kan staan.

  Hij bleef hierop het antwoord schuldig en merkte slechts op, dat dit een buitengewoon goede vraag was.

  Toen ik hem vroeg, wat dan de functie van de staat zou moeten zijn die zo verschrikkelijk faalt, toonde hij zich zeer verrast.

  Ik legde hem verder de resultaten van tweehonderd jaar interventionisme voor, o.a. wijzend op de beide wereldoorlogen, die tenslotte uit collectivistische theorieen en praktijken zijn voortgevloeid. Daarop volgde een diepe stilte…

  Tijdens zijn bezoek heb ik hem rondgeleid en hebben we wat doorgepraat Na twee dagen hebben we als persoonlijke vrienden afscheid genomen.

 7. [7] Goede actie, de manier om onze vrijheidsfilosofie verder uit te dragen. De ander aan het "denken" proberen te zetten. Als ze dan doordenken, moeten ze wel tot de conclusie komen dat de libertarische samenleving de enige morele is.
  Wees wel voorbereid dat dit een lang proces kan zijn!
  Jammer dat hij (waarschijnlijk) de Vrijspreker niet kan lezen! Misschien is http://www.bastiat.net/ (Franse site) wel iets voor hem.

 8. Beste Hub (en anderen),

  Jij geeft aan dat de opstand niet perse gewelddadig hoeft te zijn en draagt de Vrijspreker als voorbeeld van een geweldloze opstand aan.

  Hoewel ik initiatieven als Vrijspreker en Meervrijheid zeer waardeer, is het natuurlijk niet wat Locke bedoelde. Locke riep immers expliciet op tot een gewapende opstand. Sterker nog… de gewapende opstand zou zelfs onze plicht zijn!

  Even voor de goede orde… ik pleit er absoluut niet voor om ambtenaren te molesteren of zo. Verreweg het merendeel van hen probeert immers ook alleen maar te overleven en in zijn/haar onderhoud te voorzien (wat hen ook absoluut niet kwalijk te nemen is). Aan de andere kant zijn er figuren…. (daarvoor zou de schandpaal niet misstaan 😉

  Het "preken" van de revolutie is 1 ding. Jullie zijn daar aardig mee bezig. Preken is echter niet mijn stijl. Ik ben niet zo’n argumenteerder. Ik ben van mening dat, zolang het libertarisme beperkt blijft tot het -in het artikel van Cato aangehaalde- "debating clubje", er niks zal veranderen. Temeer daar reguliere media de massa dom weten te houden en onze jeugd op de propaganda-instituten wordt geindoctrineerd; iets wat in mijn beleving met de invoering van voor- en naschoolse opvang alleen nog maar zal toenemen. Onze toekomst (de jeugd) wordt in de jaren die er voor hen het meest toe doen grondig gehersenspoeld (uitzonderingen daargelaten).

  Ik verwacht dus ook niet dat "het volk" op enig moment het "licht" zal zien. Sterker nog… ik denk dat (als er niet rigoureus wordt ingegrepen) de duisternis alleen maar dieper wordt. Zelfs politieke moorden resulteren immers nog slechts in een paar weken ophef waarna alles weer inzakt. Diverse van mijn neefjes en nichtjes (van zo rond de 15, 16 jaar) weten bijvoorbeeld niet eens wie Pim Fortuyn was! Hoewel het lieve jongens en meiden zijn, hou ik mijn hart vast voor de toekomst!

  Een slachtofferloze maar desalniettemin harde revolutie tegen de Staat lijkt mij veel effectiever. Het zal in ieder geval de aandacht op de "beweging" richten. Weliswaar zal de media het libertarisme als gevaarlijk (en misschien zelfs als terroristisch) fenomeem presenteren, maar als je zorgt dat er ook goede (ongekleurde) bronnen van informatie beschikbaar zijn, dan kan al die media-aandacht aleen maar meer "verlichtte" zieltjes opleveren. Natuurlijk zullen er ook mensen zijn die dom (willen) blijven en vrijheid niet willen snappen (of niet willen snappen dat een dergelijke strijd voor vrijheid wel een legitieme is). De vraag is echter of dat je moet weerhouden.

  Iedere afgebrande flitspaal of dichtgelijmd slot van een gemeentehuis is een (klein) statement. Politie-auto’s die in vlammen opgaan? Helemaal geen moeite mee… de politie is mijn beste vriend allang al niet meer! (Politie is immers "onderdrukker" in plaats van "beschermer" geworden.) Natuurlijk weet ik dat het allemaal werd betaald uit belastinggelden en dat ik er, op een verwrongen financiele manier, alleen mezelf mee heb, maar dat is toch geen argument om dan maar geen actie te ondernemen? Ik vrees met grote vreeze dat het herwinnen van onze vrijheid niet zonder slag of stoot kan plaatsvinden, maar als dat nodig is, dan moet het maar…

  Wetende dat een revolutie altijd slachtoffers (in de breedste zin des woords) zal kennen, zijn sommige zaken (zoals "vrijheid") zo essentieel en belangrijk, dat slachtoffers helaas voor lief moeten worden genomen. Leven is nu eenmaal niet zonder risico’s en als je risico’s uit de weg wilt gaan (en als virtueel kasplantje door het leven wil gaan) dan moet je socialist worden!

 9. [9]
  Revolutionair,
  Harde of fluwelen revolutie ? Als het bij dichtsmeren van flitspalen en in brand steken van onbemande politieauto’s en wat dies meer zij zou blijven …?
  Maar dat is het probleem. Er zijn weinig voorbeelden van revoluties, die niet uit de hand liepen.
  Daarvoor heb je m.i. een goed geleide organisatie met een charismatisch leider nodig.

 10. [9] Revolutionair,

  Nja…ik mag ook graag dromen van een herhaling van 1572 (of 1787)…dat vrijheidslievende milities de zaak overnemen..dat Balkenende en Zalm zoals king James II destijds hals over kop het land moeten verlaten (om niet te eindigen zoals Charles I ) en het ministerie van financieën in de fik gaat waarna de socialistische welfarestate kan worden ontmanteld…

  Ik voor mij sluit me volledig aan bij
  Thomas Jefferson toen deze in 1793
  (nav de Franse revolutie schreef) :

  "My own affections have been deeply wounded by some of the martyrs to this cause, but rather than it should have failed, I would have seen half of the earth desolated. Were there but an Adam and an Eve left in every country, and left free, it would be better than it now is"

  en begrijp je frustratie over het libertarische "debating clubje" maar al te goed.

  Echter (helaas) zit een revolutie er niet in…de tijdsgeest, het geestesklimaat is er niet naar en wat flitspalen in de fik steken,gaat daar geen verandering in brengen (behalve dat je jezelf en je associees in serieuze problemen brengt).

  De overgrote meerderheid van de bevolking staat min of meer achter de
  huidige orde.De leidinggevende groep is het onderling ook eens en daar zie ik niet zo meteen verandering inkomen…nou ja dan
  kun je het wel ff schudden met die revolutie.

  Rustig aan de weg timmeren,(zoals Hub aangaf) is praktisch gezien (helaas) de enige weg die open staat…zaadjes zaaien…en heel misschien dat die binnen enkele decennia of bij volgende generaties tot bloei zullen komen.

  Het zijn nu de tijden van kleine dingen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. [10] Brave burger,

  Charismatische leider en goede organisatie helpen zeker maar ook herr Hitler en z’n bruinhemden en kameraad Lenin en z’n bolsjevieken (om maar es twee zeer succesvolle revolutionairen te noemen) waren nu volstrekt onbekenden indien de omstandigheden er niet waren geweest…als tsaar Nicolaas II niet zo dwaas was geweest
  Rusland laten mee te slepen in WOI had
  buiten een enkele professor gespecialiseerd in obscure politieke sektes niemand van Lenin gehoord.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [12]
  Ja Cincinnatus,
  Mijzelf citerend:
  "Daarvoor heb je m.i. een goed geleide organisatie met een charismatisch leider nodig."
  Laat ik erbij zeggen: "en ook dat is geen garantie, integendeel."
  Verder geheel eens met je reactie op Rovolutionair.

 13. [13] Brave burger,

  Hetgeen anders ook wel helpt is een duwtje in de rug van de US-government ( http://www.guardian.co.uk/u… ) maar ik vrees dat de CIA niet meteen zinnens is een libertarische revolutie in Nederland te subsidiëren.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [14]
  Zolang hun regering de namen van hun agenten aan de grote klok blijft hangen zeker niet nee.

 15. Beste Revolutionair

  Dank je voor je reactie. Ik begrijp je frustratie, want een degelijke frustratie is precies de inspiratie geweest voor dit stukje.

  Ik begrijp ook je ongeduld, als je eenmaal door hebt hoezeer je hier blind wordt geroofd door dat stelletje parasieten in Den Haag gaat je bloed wel enigszins koken ja. 😉

  Toch denk ik serieus dat het nu veel te vroeg is voor een echte revolutie.

  Als je de revoluties van 1775 in de USA en bijvoorbeeld de machtsovername van de nationaal-socialisten of Lenin zou bestuderen [en dat heb ik gedaan] dan zou je zien dat zij gebruik maakten van ideeën die op dat moment al in brede lagen van de bevolking bekend waren en ook geaccepteerd werden.

  De ideeën waar zij hun revolutie mee onderbouwden waren als het ware al ingebed in de samenleving. Als Hitler of Lenin een toespraak hielden dan herkende mensen zich in wat die sprekers vertelde.

  Ook in de shot-geschriften van bijvoorbeeld Thomas Paine, de boeken van John Locke en Algernon Sidney of Cato’s Letters herkende Amerikanen ideeën waarmee zij al langer vertrouwd waren.

  Nu op dit moment in Nederland is er echter geen sprake van een ideologische inbedding van libertarische ideeën. Daarom had ik het ook over de juggernaut.

  Voorlopig zullen we ons moeten verdedigen met solide intellectuele munitie. En ik hoop dat mijn artikel op bescheiden wijze inspiratie geeft om het intellectuele gevecht met een overgrote meerderheid aan te gaan.

  Ik wens je veel succes en geduld toe.

  Met vriendelijke groet

  Cato

 16. [8]
  Ja, Hub. Maar voor een Fransman voor een algemeen ideaal gaat, moet hij wel veel nationale idealen loslaten.

 17. Hij kan beginnen met Frederic Bastiat te lezen. Eenvoudige lectuur, Frans, en redelijk elementair.

 18. Wees gerust: De comptabilist is voldoende geinformeerd om de politieke boodschap aan zijn collegae over te brengen.
  Bovendien begrijpt iedereen, dat ik best bereid ben een passende uitnodiging tot het houden van enkele opwekkende voordrachten voor een geinteresseerd, hoffelijk en welvarend gehoor over de onvolprezen Franse nationale held Frederic Bastiat in een Parijse herensocieteit te aanvaarden.

 19. Besten,

  Dank voor de diverse reacties. Diep in mijn hart vermoed ik dat jullie gelijk hebben maar ik geef de hoop toch nog niet op! Het herwinnen van de vrijheid zal waarschijnlijk een traag proces zijn, en juist dat is hetgeen mij zo frustreert. "Liberty in our lifetime" lijkt voor mij niet weggelegt en ik kan dat maar moeilijk verkroppen.

  Cato: Jij geeft aan dat machtsovernames pas kunnen slagen als zij gebruik maken van ideeën die op dat moment al in brede lagen van de bevolking bekend zijn en ook geaccepteerd worden… Is dat moment niet reeds aangebroken? Maakte Fortuyn dat niet pijnlijk duidelijk? Een politiek nieuwkomer, flamboyant homoseksueel, die enkel door zijn no-noncese houding in 1 klap Premier kon worden. Ik heb het idee dat het overgrote deel van de Nederlanders (die je normaal nooit hoort) diep in hun harten ook hunkert naar een verandering, wat zich vertaalde in de populariteit van Fortuyn.

  Nu was Fortuyn natuurlijk geen libertarier, maar dat is in essentie minder relevant. Fortuyn gaf een invulling aan "no-noncense" waar het Libertarisme dat zelfs nog veel beter kan. Wat telt is dat men een verandering wil en daar zelfs in wil "investeren". Fortuyn was (correct me if I’m wrong) de enige politicus die doodeerlijk zei dat we van hem geen kadootjes hoefden te verwachten, waar de rest het ene gat met het andere wilde vullen.

  Enfin, mijn "verzet" zal zich beperken tot het (op bescheiden schaal) uitdragen van het Libertarisme en mijn acties tot futiele (waar ik desondanks het grootste plezier aan beleef). Flitspalen en gemeentehuizen hoeven mij niet te vrezen (wat schiet je er immers mee op). Mijn revolutionair vuurtje brandt vooralsnog op een laag pitje, hunkerend ooit een vreugdevuur te mogen worden.

 20. [5] Het meest frappante van vreedzame opstanden is dat deze niet zijn te stoppen. Op deze wijze heeft Mahatma Ghandi het voor elkaar gekregen dat de Britten zich in 1947 uit India terugtrokken. We hebben het ook gezien aan de EU Grondwetverwerping.

 21. de mens is van nature zelfvernietigend,
  elke cultuur heeft dat reeds bewezen.
  heb geduld,het proces van onze cultuur
  is bezig,de natuur is niet te koop,
  je gaat er met respect mee om,
  de tijd werkt in ons nadeel.
  het is wel prettig om vandaag te zonnen.
  maar normaal is het niet.

 22. [25] Ik heb een keer op Discovery Channel gezien dat als de mensheid nog agressiever was de mensheid al vanaf het begin der tijden zichzelf al had vernietigd…..

  I know, offtopic….

 23. [24]
  Dit was wel mogelijk doordat Ghandi appelleerde aan de christelijke noties die sterk geworteld waren in de Britse samenleving. Als de Britten nog gewoon Wodan-vereerders waren geweest, of Mars-vereerders, hadden zij Ghandi zonder veel gewetensbezwaar gewoon in de pan gehakt.

 24. [27] Beek,

  De Britten hebben anders zonder al te veel gewetensbezwaren tegenstrevers in de pan gehakt.(Prachtkerels als) Lord Nelson en generaal Kitchener waren niet zo sentimenteel.

  Ik denk dan ook dat het meer te maken had met het nuchtere besef dat 50 miljoen Britten (waarvan slechts enige tienduizenden beschikbaar voor India) niet blijvend (toen nog) 400 miljoen
  Indiërs eronder konden houden.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 25. in deze "moderne wereld" staat de regering verder dan ooit van de burger,herinner u de stemming over europa,
  de man die de eerste steen legde van de democratie,heeft zich al dikwijls omgedraaid in zijn graf.

 26. John Locke was zeker niet van mening dat belasting een vorm van diefstal was en dat eigendom onbeperkt beschermd moest worden.

  Onzin is dat Locke bij het nu publiceren van de two treatises on government veroordeeld zou worden.

Comments are closed.