Een van de meest subversieve boeken ooit is het door John Locke geschreven “Two Treatises of Government”. In dat boek zet hij zijn visie uiteen over de relatie tussen de burgers en de regering. Deel 1 van zijn boek was het antwoord op een boek dat de Engelse filosoof Robert Filmer schreef om het absolutisme te verdedigen [1]. Filmer schreef dat de relatie tussen de burger en de staat [in die tijd vertegenwoordigd door de koning] hetzelfde was als tussen een vader en zijn kinderen. Toen, in de 17de eeuw, was de vader de absolute autoriteit van het gezin. Locke antwoordde echter dat die vergelijking niet opging om dat volwassen mensen rationele wezens zijn die vrij moeten zijn om hun eigen oordeel te volgen.
Klinkt bekend niet? Maar waarom was Locke’s boek dan zo gevaarlijk?

Locke’s boek was gevaarlijk omdat Locke schreef dat als de staat de rechten van haar burgers niet respecteerde de burgers dan in opstand mochten komen en een revolutie mochten beginnen. En hij bedoelde niet dat deze burgers dan met protest borden rond het parlement moesten gaan lopen. Nee, hij had het over een gewapende opstand! Sterker nog, de burgers mochten niet alleen een gewapende opstand beginnen, volgens Locke waren ze het zelfs verplicht!

Een centraal idee in Locke’s boek was “the consent of the governed. Hetgeen betekend dat de machthebbers alleen legitiem konden regeren met de goedkeuring van zij die geregeerd werden.

In deze tijd zou John Locke, de eerbiedwaardige vader van het liberalisme, onder de huidige terreur wetgeving in de gevangenis gesmeten worden als hij zijn “Two Treatises of Government” publiceerde. Want hij roept op tot een gewapende opstand indien de regering als die de rechten van haar burgers niet respecteert.

Waarom schrijf ik nu dit stukje over John Locke? Omdat een van de belangrijkste historische wortels van het libertarisme, het denken van John Locke is. Voor diegene die het nog niet begrepen hebben; het libertarisme is dus een manier van denken die de revolutie tegen de dwangstaat predikt. Dat maakt het libertarisme meer dan alleen een dociel, pacifistisch, debating clubje. Het streeft een reële revolutie na! In de libertarise visie worden onze rechten op dit moment door de dwangsaat met voeten getreden en hebben we het recht om een opstand te beginnen.

Als dat zo is waarom is dat dan nog niet gebeurd, zult u zich ongetwijfeld afvragen. Sta mij toe om de Amerikaanse filosofe Ayn Rand te citeren: “Het heeft geen zin om je voor de aanstormende juggernaut [2] te gooien.” Met andere woorden, een revolutie zou op dit moment volkomen zinloos zijn. In je eentje of met 300 mensen een revolutie beginnen zou op dit moment zelfmoord zijn. Maar dat betekend niet dat we de revolutie niet kunnen preken! En dat is nu precies wat ik aan het doen ben. Als libertariërs moet we er ons van bewust zijn dat de moraliteit en het recht aan onze kant staan!

Uiteindelijk willen libertariërs het systeem van de dwangstaat, dat zich kenmerkt door de immorele roof van 50% van ons inkomen, omver werpen. Tegen de tijd dat onze ideeën door de mainstream in Nederland gedragen worden zullen we dit walgelijke systeem vernietigen. Laat daar over geen enkel misverstand bestaan!
—————————————————————
[1] Robert Filmer – Patriarcha, or the Natural Power of Kings (1680)
[2] Een Juggernaut is een erg groot en zwaar voertuig dat alles in zijn weg vernietigd.

32 REACTIES

  1. eey weet iemand waarom hij zo belangrijk was in de verlichting?

  2. Fjew, ik stuitte per ongeluk op deze site, maar wat ik hier lees, daar schrik ik wel even van. Ga lekker op een libertarisch eilandje zitten, jongens, want ik geloof dat jullie nog verder verwijderd zijn van de burgers die jullie middels een revolutie willen bekeren, dan de door jullie te verjagen politici. Zelden zo’n eng en uitgeklede visie op een samenleving gezien als hier.

Comments are closed.