De Amerikaanse filosofe Ayn Rand schreef eens dat de verzorgingsstaat zo’n mix van tegenstrijdige belangen is dat het vaak moeilijk is om als tegenstander er een goede positie tegenover te bepalen. Is het wel in orde om als tegenstander van de verzorgingsstaat gebruik te maken van een uitkering of subsidie? Aan de ene kant wordt je wel gedwongen om een werkend leven lang mee te betalen aan het piramide schema dat de heren politici ons opleggen. Aan de andere kant zijn echter ook libertariërs die zeggen dat als je van dergelijke regelingen gebruik maakt je profiteert van gestolen geld.

Het is een mooie illustratie van hoe de verzorgingsstaat zelfs in het kamp van haar tegenstanders voor ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en tweespalt zorgt. Een ander voorbeeld van deze situatie was in het nieuws terwijl ik op vakantie was:

“DEN HAAG – Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken wil
dat bijstandsmoeders met kinderen onder de vijf jaar, die
zijn vrijgesteld van sollicitatie plicht, met behoud van
uitkering gaan werken in de voor- en naschoolse kinderopvang
die scholen moeten gaan aanbieden.

De gemeenten mogen de ouders een bonus aanbieden op hun
uitkering en ook scholing. De bijstandsmoeders kunnen eventueel
hun eigen kinderen meenemen naar de school.

Van Hoof heeft zijn plan zondag in De Telegraaf ontvouwd. Het sluit
aan bij het voorstel van VVD-aanvoerder Van Aartsen om scholen te
verplichten tussen half acht ’s ochtends en half zeven ’s avonds
kinderopvang te bieden als de ouders dat willen.

Het kabinet heeft daar vrijdag mee ingestemd. Maandag stuurt het
een brief naar de Tweede Kamer.”

Voor alle duidelijkheid, Van Hoof wil de bijstandsmoeders verplichten om te gaan werken in de “naschoolse kinderopvang”.

Nu zullen er ongetwijfeld mensen zijn die als ze dit lezen, roepen dat het tijd wordt dat die bijstandsmoeders iets gaan doen voor het geld dat ze van ons allemaal ontvangen en er zullen er ook mensen zijn die een gevoel van rechtvaardiging ervaren als ze dit nieuws lezen. Het zal tijd worden! Zet die types maar eens aan het werk!

Alleen… wat gebeurt hier nu? Met het argument dat deze mensen gebruik maken van de zogenaamde “sociale” voorzieningen worden hier mensen gedwongen arbeid te verrichten waar ze niet voor gekozen hebben. Wat zal dat doen met hun motivatie? En met hun geduld? Zou u willen dat uw kinderen verzorgd worden door iemand die daar eigenlijk geen zin in heeft? Die daartoe gedwongen wordt?

Misschien is het handig om ook in dit geval ons oog op de bal te houden. Dat wil zeggen, de staat. Want hoe verleidelijk het ook is om meesmuilend toe te zien hoe een groep die door veel mensen met de nek wordt aangekeken “wordt aangepakt” . Het is beter, veel beter om te beseffen dat hier de macht van de staat behoorlijk wordt uitgebreid ten koste van ons allemaal!

Het is namelijk een oude truc om controversiële maatregelen eerst toe te passen op groeperingen die niet al te populair zijn. Is het precedent dan geschapen en worden er niet te veel protesten gehoord, dan kunnen de heren en dames ministers de maatregel uitbreiden naar ons allemaal.

En hier wordt zeker een erg gevaarlijk precedent geschapen. Want wie zijn de volgenden die aan de beurt zullen zijn om aan het werk gezet te worden? De werkelozen? De gepensioneerden? De WAOers? En wat betekend het voor de arbeidsmarkt als er een stroom van niet gemotiveerde goedkope arbeidskrachten instromen?

Bovendien worden niet alleen de bijstandsmoeders gedwongen op de scholen te werken, ook worden de scholen gedwongen om met slecht gemotiveerde bijstandsmoeders te werken. Dus niet alleen de rechten van de bijstandsmoeders worden met voeten getreden ook de medewerkers van de scholen hebben nauwelijks een keuze.

Het voorstel van Van Hoof is een middel om een verkapte vorm van slavernij in te voeren. Het vergroot de macht van de dwangstaat gigantisch en plaatst de willekeur van de staat boven de eigen keuze van het individu. Libertariërs zouden fel tegen dit walgelijke plan moeten zijn.

23 REACTIES

 1. Dat is ook het grote probleem met de verzorgingstaat, uiteindelijk verwordt het tot een politiestaat. Eerst leg je mensen in de watten en dan als het onvermijdelijk economisch slecht gaat komt er dwangarbeid en een totalitaire overheid.

  In alle socialistische systemen zie je dat telkens weer terug, Weimar Republiek-Hitler Duitsland, Sovjet Unie, Italie van Mussolini en nu ook de Europese verzorgingsstaten.

  In feite kiezen kiezers op collectivistische partijen hun eigen ondergang. Er is altijd een prijs te betalen als men iets voor niets wil

 2. Ik geef je gelijk in je opmerking dat deze mensen niet gemotiveerd zullen zijn. Verzorgen van kinderen lijkt mij dan idd niet de juiste bezigheid. Echter, bij het aanvaarden van een uitkering , terwijl er wel gewerkt kan worden, treed je als het ware in dienst van de staat. De werkende mensen betalen dan voor mensen zonder werk, en deze hoeven daar dan absoluut niets voor te doen. Ik wil voorstellen om deze mensen toch op een of andere manier nuttig te maken. (reiniging, toezicht). Als ze principiele bezwaren hebben, kunnen ze altijd vrij kiezen tussen zelf werk zoeken of geen uitkering accepteren.
  Tegenover een uitkering mag best waardering in de vorm van arbeid komen te staan.

 3. Juist bij alleenstaande bijstandmoeders heb ik een ethisch probleem. Want: Wie voelt de gevolgen van stevig ingrijpen bij deze groep? De verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan en inkomen ligt bij de moeder. Die is volwassen en autonoom, dus verantwoordelijk. Maar je voelt ‘m natuurlijk al, waar komt de pijn van de consequenties te liggen wanneer deze moeders voor hun eigen inkomen moeten gaan zorgen omdat hun uitkering wegvalt in een libertarisch systeem? Juist. Bij hun kinderen. Die kinderen zijn niet autonoom, kunnen hun situatie niet beïnvloeden en zijn dus niet verantwoordelijk, maar wel de pisang.
  In een collectivistische staat zoals die waarin wij leven ligt dit niet anders. Nu worden de moeders gedwongen om te werken voor vadertje staat, waarschijnlijk op straffe van korting op de uitkering. Ethisch anders, een andere filosofie en wat mij betreft onjuist want initiatie van geweld door de staat.
  Voor de kinderen maakt het geen donder uit waardoor en onder welk systeem hun moeder weg moet om te werken.
  Ik kom hier zelf niet uit. Wie kan mij helpen?

  *Een vandaag wat sentimentele*
  Kaye

 4. Cato,

  In welk opzicht worden die soccermoms dan gedwongen ?

  Door gekort te worden op hun uitkering
  of het dreigement hun uitkering te verliezen ?

  Welk van hun rechten wordt geschonden ? Het door klaploper Karl Marx verzonnen pseudorecht om op andermans kosten te leven ?

  De dwang vindt plaats wanneer de meneer van de fiscus anderen een deel van het eerlijk bekomen inkomen ontneemt (met een gewapend overvalteam en gevangenis op de achtergrond aanwezig voor wie niet meewerkt) om
  vervolgens het gestolene aan de soccermoms te bezorgen.

  Die hebben op die uitkering even weinig recht als dat het liefje van een roofovervaller recht heeft op de
  cadeautjes die de rover voor haar met
  het gestolen geld koopt.

  Uiteraard sneu voor de soccermoms dat ze straks
  een tegenprestatie moeten leveren voor
  dat geld (alhoewel ook dat niks veranderd aan het feit dat de politiek haar van anderen gestolen geld uitdeelt) te meer daar anderen (bijv de veelverdienende politici zelf) vrolijk verder feesten van de gestolen buit) maar ze worden desalnietemin niet gedwongen : zoals Walter aangeeft kunnen ze altijd een uitkering weigeren en/of zelf werk zoeken.

  De enige slavernij in deze affaire is de slavernij van de belastingbetaler
  die moet betalen voor de al dan niet een flut-melkert-nep-baantje hebbende
  soccermoms.

  Wat ik wel met je eens ben,is dat
  deze maatregel een marktverstorend effect kan hebben.Beter dan particuliere opvang op deze manier stokken in de wielen te steken ware het de dames te leiden naar een zandgroeve en daar putten te laten graven en die vervolgens weer op te vullen en nog beter de welfarestaat
  op te doeken.

  Groetz,

  Cincinnatus

 5. In dit (uitstekende!) artikel staat: "En hier wordt zeker een erg gevaarlijk precedent geschapen. Want wie zijn de volgenden die aan de beurt zullen zijn om aan het werk gezet te worden? De werkelozen? De gepensioneerden?".

  Dit precedent is al heel dichtbij. De volgenden die aan de beurt zijn, hebben de heren politici reeds door laten schemeren, namelijk jongeren die in het kader van "sociale dienstplicht" parkjen moeten onderhouden en in bejaardentehuizen moeten werken. Pure dwangarbeid, enkel op grond van het feit dat een bepaalde leeftijd is bereikt. De jongeren is – naast mensen in de bijstand – ook een groep waarop door veel ouderen wordt neergekeken "de jeugd van tegenwoordig", dus een gemakkelijke prooi voor de overheid. Dit zal er aankomen als het zo doorgaat. Tijdsduur en leeftijdsgrenzen zijn gemakkelijk uit te breiden en voordat je het weet zijn we allemaal dwangarbeiders.

 6. [5] Het dilemma blijft dat wanneer de bijstandmoeders door het minimum loon worden gedwongen om hun inkomen te verwerven door middel van een uitkering (Niemand neemt ze aan want te duur) ze vervolgens gedwongen worden om in de kinderopvang te gaan werken.
  Welk onrecht is groter dat van de diefstal door de staat om inkomen te kunnen herverdelen; of de dwang om in de staatsgefinancieerde en bestuurde kinderopvang te moeten werken omdat je door het minimum loon tot het trekken van een uitkering bent veroordeeld?

  En wat te doen aan de gevolgen voor de kinderen van de soccermoms cq bijstandmoeders die van dit alles de vruchten plukken?

  Graag jouw visie hierop, Cincinnatus.

  Een nog immer er niet uit komende,

  Kaye

 7. [7] Kaye,

  Het minimum-loon is voor mij niet heilig 😉

  En verder is het een wetmatigheid dat staatssubsidies leiden tot overschotten
  en overproduktie.

  Subsidieert men wijnproduktie, krijgt men een wijnplas.Subsidieert men de
  appelkweek, krijgt men een fruitberg.
  Subsidieert men klaploperij,creëert men klaplopers.

  De stimulans om te studeren,om zich in een vak te bekwamen,om vooruit te komen,om een baan te zoeken,om te sparen, om goede relaties op te bouwen wordt door de politiek ondermijnd doordat ze onverantwoord gedrag beloond met quasi-gratis huisvesting,vermaak en een inkomen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. Kaye, in Libertarië zou zo’n huismoeder bij mij welkom zijn, met kids en al, om gezellig hier de boel schoon te maken.
  Nu doet ze dat ook wel trouwens, ook helemaal zwart, dus veel verandert er niet.
  Het enige verschil is dat het dan doodnormaal is, en nu illegaal.

 9. Democratie”, zei Winston Churchill, “is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere” Er is niets makkelijkers dan iets zomaar af te kraken. Het probleem is dat er geen enkel alternatief is dat bij benadering ook maar voldoet aan de wensen van het volk. H

  et volk kiest de politici om hun beloften en stemt ze weg als ze deze niet na komen. Hierdoor zal er, over een langere periode gezien, gebeuren wat het volk wil. Het volk wil een verzorgingstaat en het volk wil een sterke overheid. De fouten die de overheid op de korte termijn maakt zijn een jammerlijke, maar onoverkomelijke bijkomstigheid van het gekozen systeem.

  De democratie is de dictatuur van de meerderheid, als de minderheid het daar niet mee eens is dit jammer, maar een gevolg van het door de meerderheid gekozen systeem. Dan komen we dus weer terug bij Winston Churchill: "Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere”

 10. [9] Juist! Als bijbeunen een doodnormale economische activiteit is nemen mensen zelf initiatief en verantwoordelijkheid!
  Libertatië, vliegt Ryan Air daar ook op?

  Cheers,

  Kaye

 11. [10] Waarom zou de meerderheid de minderheid mogen dwingen iets te doen of iets toe te laten?
  Democratie als dictatuur van de meerderheid druist faliekant in tegen het non-agressieprincipe, Steven.
  Randroid Kaye

 12. Beetje gevaarlijk hoe of wat. Zou je ’n uitkering stop kunnen laten zetten? [en daarmee de dwang tot kinderopvangwerk op kunnen heffen] Dat is ’n belangrijk gegeven.

  Voorheen, als je voor particuliere verzekering in aanmerking kwam, hoefde je je niet te verzekeren. Voor ziekenfonds was je dit dan verplicht dacht ik.

  Straks wordt je verplicht je te verzekeren, "iedereen MOET verzekerd zijn".

  Kwam ’s in het vliegtuig een man tegen die zich nooit verzekerd had, en nu door ’n hartaanval in de bergen met de gipsvlucht mee moest. Hij lachte zich rot. Van die 40 jaar premie die hij had uitgespaard kon hij zich moeiteloos die gipsvlucht permitteren.

  Nog afgezien van bovenstaande principes blijkt weer hoe onbetrouwbaar de overheid is. Ik heb altijd die premies betaald, zodat ik, bij minder werk, terug zou kunnen vallen op de bijstand. Er was destijds NIETS bekend over verplicht werk.

  Nu doet de overheid unilateraal aanpassingen in het contract brengen.

  Heel gevaarlijk…

 13. [10] Steven,

  Je betoog lijkt linea recta te komen uit één van de propagandaboekjes die in het middelbaar onderwijs gebruikt worden, echo’s van de psychopaat Rousseau,gekruid met het overbekende citaat van Churchill.

  Toch enige bedenkingen : had Churchill
  wat gelezen in de werken van z’n oudere tijdgenoot Herbert Spencer had ie meteen een betere staatsvorm dan "democratie" gevonden : een laissez-faire minarchie.

  Verder bestaat "Het volk" als zodusdanig natuurlijk niet…"volk" is
  een abstraktie, in concreto gevormd door miljoenen verschillende lui met allemaal verschillende verwachtingen en ambities.Om nu te zeggen dat die of de meerderheid daarvan "een sterke overheid en verzorgingsstaat" willen,is wel kort door de bocht.Het is veeleer zo dat de meeste mensen liefst een staat hebben die hun veel geeft maar niks van hun neemt…ondernemers bijv zijn tegen hoge belastingen en
  overheidsregulatie maar als vestigingswetten en protectionisme concurrenten op afstand houden, ziet men er geen graten in.
  Zolang men meent meer van de staat te krijgen dan men erin stopt, zijn de
  meeste mensen voor een "sterke overheid
  en verzorgingsstaat".

  Dat gebeuren zal hetgeen "het volk" wil,lijkt mij ook humbug eigenlijk…een kudde vee gaat waarheen de drijvers het leiden.Een powerelite die het staatsapparaat en media controleert, drijft het "volk"
  waarheen het wil.

  En dat in een democratie de minderheid
  die van al dit fraais niet gediend is
  pech heeft, klopt net zoals in een dictatuur de tegenstanders ook pech hebben.In Noord-Korea heb je pech als je het oneens bent met Grote Leider Kim Song Il , in Nederland pech als je het oneens bent met de besluiten van het democratisch gekozen parlement : might creates right.

  Echter of het nu een dictator dan wel
  een democratische meerderheid van 99,99 % die dwingend oplegt dat 2+2=5
  het blijft humbug.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [14] Wat vind ik het geweldig als mensen mijn reactie serieus nemen en zich er dan ook nog druk over gaan maken. Ik stook graag in een goed huwelijk laten we maar zeggen.

  Je kan op zo’n site wel allemaal zeggen dat we het met elkaar eens zijn, maar dan gaat de lol er snel van af. Discussie is nodig als je tot een wel gefundeerde mening wilt komen.

  Daarbij komt moet ik wel aantekenen dat er in theorie wel iets zit in het idee achter deze site, maar dat die praktisch zo onuitvoerbaar zijn dat ze in het dagelijksleven geen enkele waarden hebben dat het pure tijdverspilling is om er over na te denken en al helemaal om het er over te hebben. Nu zal ik u voor zijn, ik heb inderdaad tijd te veel en die vul ik voornamelijk in met zinloze discussies.

 15. [15] Steven,

  Je reactie nam ik uiteraard serieus
  en een antwoord waardig maar druk maakte ik me er nu niet echt over hoor.

  Verder mag je uiteraard jouw tijd invullen zoals jij nuttig en nodig vindt.Ook daar maak ik me niet druk over.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [15]
  Steven,
  Ik maak me ook niet druk over jou, ook al neem je de moeite om een paar opendeuren in te trappen. Maar als je zo duidelijk etaleert, dat je je uit pure verveling als een ras-querulant gedraagt, zou ik me kunnen voorstellen, dat je je beter amuseert met het lezen van interessante of goede litteratuur, als je die mocht begrijpen.
  Doei.

 17. Wat een egoisten op deze site!
  Natuurlijk is het goed dat we in een verzorgendestaat wonen.
  Iedereen die niet kan of wil werken door bepaalde oorzaken heeft recht op meen uitkering.En het liefst wat hoger als nu het geval!
  Als iemand voor kapper heeft gestudeerd en hij kan daarin geen werk vinden heeft hij recht op een normaal basisinkomen. Je kunt hem toch niet verplichten als kapperafgestudeerde om in een slagerij te gaan werken?
  leve het socialisme, leve de democratie!
  patrick en Sandra
  Amsterdam

 18. [19] "Wat een egoisten op deze site!"

  Nou hè ! Geef mij de website van de PvdA maar hoor. Daar vindt je tenminste nog mensen die uitkeringen normaal vinden ! Kijk, als je gewoon even (of desnoods je hele leven) geen zin hebt om te werken dan neem je toch gewoon een uitkering? Laat die kapitalisten maar gewoon door werken hoor en zoveel mogelijk belasting betalen, dat zal ze leren !!

  Lang leve het socialisme!!

 19. [19] Patrick en Sandra,

  En waarom zou iemand die voor kapper gestudeerd heeft en daarin geen werk vindt niet kunnen gaan werken in een
  slagerij (als daar wel werk is) ? Waarom moeten anderen (bijv slagersknechten) verplicht een deel van hun loon afdragen aan iemand die perfekt zelf een loon zou kunnen verdienen en voor zijn levensonderhoud voorzien ?

  Er zijn honderduizenden mensen die wat anders als werk doen dan waarvoor ze gestudeerd hebben, waarom zou dat zo’n probleem zijn ?

  Overigens is die kapper niet verplicht
  om te gaan werken in een slagerij…hij zou perfekt mogen thuis
  blijven en de hele dag in z’n bedde steken…njet problem…alleen moeten
  anderen die wel willen werken en die wel open staan voor uitdagingen niet verplicht worden om voor hem te dokken
  want het recht van jullie kieskeurige kapper op een uitkering betekent dat iemand anders dubbel zo hard moet zweten want die moet twee inkomens verdienen : 1 voor zichzelf en 1 voor
  jullie kapper.

  Socialisme creëert klaplopers en uitvreters.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. [19]
  Soosjalisme is voor klapvreters en uitlopers… uh, oh nee, sorry ik ben doodmoe van dubbel werken voor die types.

 21. je zal toch zelf maar in de bijstand komen als je je baan verliest,ga je dan ook klagen dat je`geen geld hebt om rond te komen??
  ja echt wel dat je dat doet dus niet zeuren over bijstandsmoeders/vaders die geld van jullie krijgen ,ik betaal ook belasting hoor!!

Comments are closed.