Op de site van Energiened kwam ik het volgende tegen:

“De Directie Toezicht Energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit roept alle energiebedrijven op een einde aan te maken aan misleidende en oneerlijke wervingspraktijken. Tevens nodigt zij consumenten uit melding te maken van eventuele misstanden bij werving. Sinds afgelopen zomer ontvangt de toezichthouder een toenemend aantal verontrustende signalen van consumenten over klantenwerving.

In een vandaag verstuurde brief aan alle energiebedrijven vraagt DTe de bedrijven om op korte termijn gezamenlijk een gedragscode op te stellen. Indien de sector niet voor het einde van dit jaar met een gedragscode komt, zal DTe zelf aanvullende regels opstellen. In de op te stellen gedragscode dienen de belangrijkste onderwerpen op het gebied van overstappen naar een andere leverancier (van werving tot medewerking aan switchverzoeken) te worden geregeld. DTe zal de naleving van de gedragscode nauwlettend volgen. Indien er signalen zijn dat een bedrijf de gedragscode overtreedt , zal zij haar toezicht verscherpen en diepgravend onderzoek doen. Waar een wettelijke overtreding plaatsvindt zal DTe handhavend optreden. Voor de energiebedrijven die zich aan de gedragscode houden, zal de code kunnen functioneren als een ‘keurmerk’ voor fatsoenlijke werving. Consumenten die problemen ondervinden bij klantenwerving of bij de overstap naar een andere energieleverancier kunnen terecht bij de Informatielijn van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: telefoon 0800 0231885.”

Dit betekent dus dat de energiebedrijven op de zogenaamde ‘vrije markt’ aan alle kanten beperkt worden in hun optreden op deze markt en dus niet hun waren aan de man mogen brengen. De overheid heeft namelijk bepaald dat de klant dom en ook een beetje zielig is en beschermd moet worden tegen de grote gemene bedrijven die maar één doel voor ogen hebben: Zoveel mogelijk geld uit de willoze arbeider knijpen.

Dat die energiebedrijven hun stinkende best doen om ondanks alle verlammende overheidsregels en dwangmaatregelen hun boeltje op orde te krijgen en een goed bedrijf te runnen wordt even buiten beschouwing gelaten.

Ook wordt -door de overheidsinstantie waarvan je enige deskundigheid watbetreft het opereren op een vrije markt- buiten beschouwing gelaten dat het gemiddelde allround energiebedrijf -denk aan Essent, Eneco, Nuon zo’n EU 70,- marge per jaar heeft en dat die marge na ongeveer 2 à drie boze telefoontjes van die klant al verdampt is. Bij een bedrijf dat alleen levert, zoals Oxxio is die marge nog lager!
De ondernemers op de energiemarkt willen dus zoveel mogelijk tevreden klanten want de marges zijn minimaal, een boze klant kost je niet alleen je marge, wanneer iemand meer dan drie keer belt loopt het bedrijf op die klant in het rood.
Bij bellen hoort natuurlijk ook het verhuizen (een verhuizing kost een groot energiebedrijf zo’n 180 à 200 euro) en het aanvragen van een overstap.

Dat de bedrijven op de energiemarkt dus agressief op klanten jagen is niet vreemd. Het is zelfs nodig want om te overleven op de energiemarkt is schaalgrootte nodig. Vals voorlichten heeft geen zin want dan gaan klanten boos bellen en verlies je op ze. Deze bedrijven zijn kwetsbaar, de linkse pers beeld ieder incident breed uit en berichten in de pers leidden meteen tot veel telefoontjes en brieven.

De markt is niet vrij, de ‘oude’ energiebedrijven zijn nog steeds in overheidshanden en de nieuwe leveranciers zijn over het algemeen zwak. De eerste overnames wegens liquiditeitsproblemen zijn al geweest en failissementen ook. Dit alles omdat de wassen neus van de vrije markt tot een farce aan het worden is!

11 REACTIES

 1. Hey Kaye! 🙂 Leuk artikel. Goed dat je zegt dat er geen vrije energie markt is. De overheids bemoeienis is ook op dat gebied [bijna?] niet te stoppen.

 2. De ‘agressieve’ benaderingen van de vrije markt kan ik zonder problemen naar de prullenbak verwijzen of negeren.
  De ‘vriendelijke’ benaderingen door de overheid, middels blauwe envelopjes, staatscourantjes en ‘vrolijke’ televisie- en radiospotjes kan ik helaas niet zomaar negeren, wegens de sancties voor de geachte clientele.

 3. Volgens mij is het zelfs zo dat deze bedrijven nog beter staatsbedrijven hadden kunnen blijven in vergelijking met de huidige situatie.
  Dit soort bedrijven zijn helemaal niet onstaan in een vrije markt, en kunnen dus ook niet opereren in een vrije markt.(denk ik)
  Ik denk dus dat deze branche er heel anders uit had gezien als er de laatste 100 jaar vrije markt was geweest.
  Hoe precies weet ik niet.

 4. Iedereen die even nadenkt zal begrijpen dat door die DTe de energieprijs alleen maar hoger wordt. Ze brngen kosten met zich mee.

  Het wachten is nu op de Nederlandse Mededingings autoriteit voor het oprichten van de:
  Directie Toezicht Advocaten (DTa)
  Directie Toezicht Boeren (DTb)
  Directie Toezicht Chinezen DTc)
  Directie Toezicht Dokters (DTd)
  De DTe is er dus al
  Directie Toezicht Fruittelers (DTf)
  enz. enz.
  Er komt geen einde aan, tenzij wij het kunnen stoppen!

 5. [4] wilt u ONMIDDELLIJK stoppen met het citeren uit onze geheime documenten en plannen!
  uw reactie zal, na verkrijging van de juiste machtigingen, formulieren en rechterlijke bevelen van deze blog verwijderd worden. Tot dan bent u aansprakelijk voor alle achteraf te bepalen gevolgen.
  AtV (Authoriteit toezicht Vrijspreker, onderdeel van de DTg)

 6. [5]
  Maverick,
  (Off topic)
  Heel goed opgemerkt: Dat haalbaarheidsrapport van 2004 stelt dat de beoordeling van strafbaarheid een publieke taak is: "De exclusieve bevoegdheid om te oordelen over
  strafbaarheid van materiaal is een publieke taak en de beoordelingsorganen die werkzaamheden in dit kader verrichten zullen daarom een publieke status moeten krijgen".

  Niet de handeling (het in bezit hebben, vertonen, publiceren, verspreiden etc.) wordt strafbaar gesteld, nee, het materiaal (!?)
  De exclusieve beoordelingsbevoegdheid "daartoe" (?) wordt aan politie- en justitie-ambtenaren overgelaten.

  Daardoor wordt een tijdige rechterlijke toetsing uitgesloten. Die zal alleen achteraf kunnen plaatsvinden.

  Het zoveelste bewijs voor de stelling, dat dit land op drift is en steeds verder afglijdt richting politiestaat, mocht men nog betwijfelen, of dit nu al niet het geval is.
  Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan:

  -De Wet Mulder (Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften),

  -Het inschakelen van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) http://www.justitie.nl/publ

  -De Wet Bestuurlijke ophouding
  http://www.burojansen.nl/ar

  -en wat dies meer zij.

  In al deze gevallen komt de individuele vrijheid in het geding en wordt de tussenkomst van de onafhankelijke (?) rechter steeds verder uitgesteld of gedwarsboomd.

  Groet,
  NN

 7. Ik vind dat er eerst een stuurgroep moet komen, die gaat bepalen of er een AtV nodig is als onderdeel van de nog op te richten DTg .
  Deze stuurgroep kan een onafhankelijk adviesbureau inschakelen, zodat we alles in de juiste proporties zien.

 8. [8] [7] gezien het gemak waarmee die andere vrijheidsinperkingen zijn ingevoerd, denk ik dat zelfs een stuurgroep teveel eer is.
  Tot nu toe werden die afbreek wetten gewoon stiekem ingevoerd, laat staan dat er een referendum over werd gehouden, das veel te lastig en zou tot verkeerde uitkomsten kunnen komen.
  En dat alles onder het staatsrecht vernieuwende D66

 9. [9]
  Ja, heel bedroevend, Overnight. Onze democraat Pechtold van het spek-en-bonen ministerie van Bestuurlijke Vernieuwing heeft zijn vernieuwende mening nog niet koud naar voren gebracht, of deze yesman biedt zijn nederige excuses al weer aan zijn beul Balk & Bende aan, waarvoor hij dan vervolgens weer door de fractievoorzitter van zijn partij Dittrich wordt gekapitteld.

  Op die manier kunnen we die bestuurlijke vernieuwing natuurlijk wel vergeten. Ook hieruit blijkt dan maar weer, wat een enorme poppenkast die nationale sociaaldemocratie in dit land is.

 10. [10] Op die manier kunnen we die bestuurlijke vernieuwing natuurlijk wel vergeten. Ook hieruit blijkt dan maar weer, wat een enorme poppenkast die nationale sociaaldemocratie in dit land is.

  Nederland is dan ook een NEP-democratie, we kiezen de leidinggevenden niet, maar alleen hun controle instituten zoals gemeenteraden en parlement. Die raden en het parlement zitten zo vol met meelopers en jaknikkers dat van controle al lang geen sprake meer is.
  Zolang we geen gekozen burgermeesters en staatshoofd hebben kunnen we de machthebbers niet afrekenen.

  We leven ook in een land met een NEP vrije markt. Met alle -schappen en toezichtdiensten die met een gedelegeerde bevoegdheid straffen mogen uitdelen is hier sprake van een willekeur en doordringen van overheidsinvloed waar je stomweg onpasselijk van wordt.

  En het vrijgeven van oude overheidsmonopolies is een farce. Kijk naar de spoorwegen; radiofrequenties; telefonie; Radio en TV kabels; energie; gas. Al deze oude overheidsmarkten worden kapot gemaakt door een konkelende overheid en de klanten -wij dus!- betalen er voor. Letterlijk!

Comments are closed.