Veel mensen kunnen zich de cafébrand in Volendam nog wel herinneren. Jan Veerman, eigenaar van café de Hemel in Volendam is uiteindelijk veroordeeld voor deze ramp. De rechtbank achtte Veerman schuldig aan brand en dood door schuld en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. En is dus een misdadiger.

Vandaag is een cellencomplex van het ministerie van justitie in vlammen opgegaan. Helaas, de cellen hadden geen nooduitgang. Het wachten is nu natuurlijk op een wetswijziging die dat verplicht stelt, maar dat zal nog wel even op zich laten wachten.
De feiten zijn dat het gebouw niet voldeed aan de veiligheidseisen. De wanden van de cellen waren onder meer niet brandwerend genoeg. De muren en plafonds brandden al binnen een halfuur, de minimale tijd dat zij brandwerend moeten zijn.
Het Nibra heeft aanbevelingen gedaan om het in aanbouw zijnde complex brandveilig te maken, zoals het brandwerend maken van alle cellen volgens de voorschriften, een volledige brandmelding met in elke ruimte een brandmelder en een automatische melding naar de regionale brandweerkazerne. Het Nibra heeft later niet gecontroleerd of de aanbevelingen zijn opgevolgd. “Dat is niet onze wettelijke taak, maar van de gemeente die de bouwvergunningen verstrekt.”
Dat noemen we nu afschuiven. Maar goed, het feit is keihard dat het complex niet aan de vereisten voldeed. En wie is daar verantwoordelijk voor?
In Volendam was het Jan Veerman, hij was immers de directeur, ook al had hij niet persoonlijk de verkeerde kerstversiering opgehangen. In het cellencomplex te Schiphol is Minister Donner de baas, en dus verantwoordelijk. De vraag is nu natuurlijk: welke Officier van Justitie zal het aandurven om zijn rechtstreekse baas aan te klagen? Of moet Donner daartoe iemand de opdracht geven?

9 REACTIES

 1. Op basis van de Pikmeer arresten acht ik die zaak totaal kansloos. 🙁

 2. [1] [2] Ik weet te weinig van dit arrest, maar omdat Piet Hein kort geleden iets zei over verantwoordelijk stellen van ambtenaren, pikte ik onderstaand van het net:
  Pikmeer en de Balkenende-norm

  Nu ook geschikt voor ambtenaren
  Overheidsdienaren komen nog eens ergens. En in de toekomst ook voor de rechter. Dat is de strekking van een vandaag openbaar te maken wetsvoorstel. Hiermee draait minister Donner het beruchte ‘pikmeer arrest’ de nek om. De Hoge Raad bepaalde hierin ambtenaren niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor daden begaan binnen uit hoofde van hun functie.
  Eindelijk, zuchten gefrustreerde gedupeerden van overheidsfalen in koor. Maar… Nu leidinggevende ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan wordt de overheidsmanager steeds meer een ‘gewone’ manager. Compleet met ‘gewoon’ risico. En daar hangt een prijskaartje aan.
  Wil de overheid capabele mensen aantrekken, dan horen daar capabele salarissen tegenover te staan. Welke capabele manager wil nog persoonlijk verantwoordelijkheid dragen voor overheidsfalen Tegen een vergoeding die ‘in verhouding staat’ tot dat van de premier?

 3. [3]
  Zal het ook niet leiden tot nog meer bureaucratische controle? Om zoveel mogelijk risico te vermijden?

 4. [5]
  Plus toenemende versnippering (uitbreiding ambtenaren dus) wegens de neiging het gebied waar men ‘verantwoordelijk’ voor is zo klein mogelijk te houden? Want hoe uitgebreider de ‘verantwoordelijkheid’, hoe meer risico, want moeilijker beheersbaar en controleerbaar.
  Bureaucratie dijt altijd uit, wegens vermeende verantwoordelijkheden en controle op controle op controle. Verlamt langzaam maar zeker een samenleving en zuigt die uit.

 5. [5] [6]
  Als je het mij vraagt, dienen lagere ambtenaren per definitie als bliksemafleider voor hogere. Ook fungerende politici blijken sedert jaren op kauwgum te zitten.

 6. "De Europese Organisatie ter bescherming van de Rechtspositie van Gedetineerden zegt dat de gedetineerden in het cellencomplex op Schiphol tijdens de brand als ratten in de val zaten." bron: http://www.telegraaf.nl/bin

  "Volendammers als ratten in de val"
  bron: http://oud.refdag.nl/bin/01

  Kim,

  Zelfs de beschrijvingen van beide situaties zijn gelijk.
  Heb je dit artikel al aan de media doorgestuurd?

  Maar ja, Donnert is nou eenmaal de BAAS van Nederland, ehhm DDR, en de baas gaat gewoon nooit weg, wat er ook gebeurt.

  (Sorry JP, nou weet iedereen het)

  groet,

  Jodocus

Comments are closed.