Voor de zoveelste keer (Financieele Dagblad 28 september jl.) houdt Roel Pieper zijn pleidooi voor tolheffingen en rekeningrijden. Het lijkt me verstandig deze inbreng eens kritisch tegen het licht te houden.

Sinds enkele decennia worstelt ons land met een schijnbaar onoplosbaar probleem: files op de hoofdwegen en verstoppingen in de stedelijke omgevingen. Het regelen van de verkeersstromen hebben we kennelijk niet geleerd.

In Nederland worden wel grote investeringen in het wegverkeersysteem en het openbaar vervoer gedaan, vanuit de motorrijtuigenbelasting en de opcenten op de brandstoffen. En de autorijdende belastingbetaler sponsort ook de treinreiziger.

De afgelopen decennia is het wegennet van ons land scheef gegroeid. De wegenprestatie van de wegen buiten de bebouwde kom is meer dan verdubbeld, die binnen de bebouwde kom is kleiner geworden. Cijfers geven aan dat de vervoersprestatie van een snelweg ruim zesmaal groter is dan van een provinciale weg. Deze verschijnselen geven aan dat het onderliggende wegennet steeds minder aansluit op het hoofdwegennet.

Prijsmechanismen op de autosnelwegen zullen niet leiden tot uitbreiding van de bereikbaarheid. Er zijn veel betere systemen en technieken mogelijk die zowel de doorstroming als de veiligheid verbeteren.

<%image(20051016-Pieper.jpeg|83|83|)%>Studies uit 1996 geven al aan dat bij een verstandige ruimtelijke spreiding, toenemend ondergronds bouwen en verkeerskundige doordachte oplossingen er nieuwe mogelijkheden zijn om ook de functies van stadscentra nieuwe stimulansen te geven. De onevenredige sterke verkorting van files tijdens de vakantieperioden bewijst dat er geen sprake is van een onoplosbaar fileprobleem. Ingenieurs, onder wie Tweede-Kamerlid Hofstra van de VVD en Roel Pieper, valt aan te raden om eens in de verkeerskundige literatuur te duiken en echte deskundigen te raadplegen. In plaats van te tamboereren op maatrelegen die de politieke regelzucht ongebreidelde en onoverzienbare mogelijkheden gaan bieden.

Ir. G.K. Troost is ex-voorzitter van de Raad Maatschappij van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Dit antwoord was onlangs te lezen in het Financieele Dagblad.

13 REACTIES

 1. Albert,
  Prima idee: in de eerste plaats van die ingenieurs natuurlijk. En in de tweede plaats van jou om die collectivisten (politici, ANWB, etc.) de adviseren hun licht eens op te steken bij de technici.
  Het Rijk heeft trouwens een eigen instituut, het RIVM, dat dit soort dingen zelf zou moeten kunnen bedenken, maar kennelijk zit daar ergens een kink in de kabel.
  Overigens vermoed ik, dat -althans wat Pieper betreft- meer sprake is van corporatistische (= fascistische) vriendjespolitiek dan van onwetendheid.
  Bij Philips kan hij zich (wegens die affaire Sloot) niet meer vertonen, dus probeert hij het maar in de politiek.

  Zie:
  http://www.netkwesties.nl/e

 2. Ik zie in dit stuk wel een hoop kritiek, maar ik mis een beetje een zinvolle oplossing op het file probleem. Kom eens met een concreet plan. Aan dit vage gepraat heb je helemaal niks.

 3. Zoek de reden van de heer Pieper om te pleiten voor tolheffing niet te ver:

  wellicht heeft hij een bedrijf of heeft hij connecties met een bedrijf dat apparatuur levert voor die aanstaande tolheffing?

  Dat lijkt mij de aannemelijkste reden om voor een intelligent persoon als Pieper te pleiten voor tolheffing als oplossing van het fileprobleem in Nederland.

 4. [2] Het lijkt me ook verstandig om deze studies eens na te lezen. Daar staan blijkbaar zeer concrete oplossingen in opgenoemd.

 5. Er is maar één reden waarom de politiek zo graag tolheffing wil: geld. Met file’s oplossen heeft het hoegenaamd niets te maken. De kilometerheffings-plannen die er liggen leiden zelfs tot méér files. Om de eenvoudige reden dat bezit van een auto goedkoper wordt. Het rechtstreekse gevolg daarvan zal worden dat meer gezinnen twee auto’s zullen bezitten. En juist die "tweede auto’s" zullen bereden worden op dagen met slecht weer. Precies die dagen dat het verkeer al vast staat.

  Het politieke voordeel van een KM-heffing is echter dat deze heffing, ongeacht wat omringende landen doen, ongebrijdeld te verhogen is. En daarom wil men het zo graag. Niks zo handig als 2 cent extra per kilometer vragen al er weer eens een gat in de begroting is gevonden. Met accijnzen is dat lastiger, want dan gaan mensen over de grens tanken.

 6. Waarom de overheid altijd problemen veroorzaakt:
  hoe groter het probleem, hoe groter de roep om méér overheid. Makkelijk zat.

 7. [4] Ik weet niet welke onderzoeken er bedoeld worden, ik kan dus ook geen concrete oplossingen vinden. Kan jij me er even bij helpen? een paar oplossingen noemen of onderzoeken die concrete oplossingen aandragen. Kan ik die eens lezen. Ben erg geïnteresseerd in dit onderwerp namelijk.

 8. [1] En die Pieper zegt steeds maar wanneer hij rijdt ’s nachts op de snelweg naar Amsterdam rijdt:
  Hoe kan het nou dat er nu geen files zijn, hoe kan dat nou??

 9. [5] Mee eens en dan is ook het aspect van controle zeer belangrijk. Dan hebben de autoriteiten nog meer inzicht over het gedrag van de Nederlanders. Droevig allemaal als je bedenkt dat het allemaal gemakkelijker, goedkoper en dus ook veiliger is om andere oplossingen te bedenken dan het hele land vol met camera’s te plaatsen. Wat voor een wereld leven we in.

 10. Hier het recept voor het oplossen van de files. (niet verder vertellen hoor!!)

  1. afschaffen van alle reiskostenvergoedingen en fiscale aftrekposten t.b.v. woon-werk verkeer.

  2. Maak het openbaar vervoer gratis.
  (of minimaal 50% goedkoper)

  3. stimuleer thuiswerken en ontwikkel de ICT -pavillions van Fortuyn.

  Wedden dat het werkt!!!!!!!!!!

  eet smakelijk (en op tijd)

 11. [11] "Maak het openbaar vervoer gratis".

  Van welk geld maak je het gratis?

  Nooit meer vergeten: GRATIS BESTAAT NIET
  Er is altijd IEMAND die het betaald. Bij ‘Gratis’ wordt bedoeld: IEMAND ANDERS!

 12. Gratis bestaat niet .. oke mee eens.
  Desondanks komt er genoeg (zoniet teveel) geld binnen via de belastingen waarmee dit gefinanciert kan worden.
  Het is slechts een prioriteitenkwestie.
  Als de overheid wat minder roekeloos met onze centjes zou omspringen zou er nog veel meer mogelijk zijn in dit land.

Comments are closed.