Heeft u op maandagavond ook de uitzending van Netwerk gezien over Agressie in het basisonderwijs? Leraren, directeuren, experts en ook Mevrouw de Minister kwamen aan het woord over een langzaam groeiend maatschappelijk probleem.

Steeds vaker komen boze ouders, met scheldkanonnades en soms zelfs met opgestroopte mouwen, verhaal halen bij de leraren die niet goed voor hun kroost zouden zorgen.

Als VVD-leider van Aartsen zijn zin krijgt, dan wónen onze kinderen voortaan op school, en wordt de gehele opvoeding van daaruit verzorgt, zodat beide ouders kunnen werken. Aangezien kinderen langer op school zijn, neemt de kans op conflicten daar toe, en valt er nog meer ‘bij te sturen’ door de ouders, wanneer deze eindelijk even persoonlijk tijd voor de kinderen hebben. Iedereen met een schoonmoeder weet, dat de betere stuurlui toch altijd aan de kant staan, en waar de ouders zelf de opvoeding vaak niet vlekkeloos voor elkaar weten te krijgen, zal ook de school met groepen van 25 of 30 kinderen wel eens een steekje laten vallen.

Dus, eindelijk thuis, moe van z’n werk, moet pa ’s avonds ook nog even de school gaan verbouwen, omdat Jantje onterecht gestraft is voor het electrocuteren van z’n buurmeisje, door haar walkman in het stopcontact te prikken.

De school is niet meer wat het geweest is. De leraren volgen weerbaarheids-cursussen om zich de ‘verbaal minder sterke’ ouders die komen schelden en vloeken van het lijf te houden. De ouders zijn volgens de expert, verpest in de jaren 60 en 70. Door de grote scholen en de ‘markt-werking’ in het onderwijs, stellen de assertieve ouders zich te vaak als ‘klanten’ op, en komen klagen waneer de kwaliteit van het ‘product’ niet aan hun wensen voldoet.

Gelukkig pakt onze Minister flink door en ondertekent op 13 oktober een ‘Intentieverklaring’ met ouderorganisaties, besturen, verenigingen van schoolleiders. Deze moet natuurlijk wel vertaald worden in een ‘handzaam model-protocol’ om te weten hoe je moet omgaan met geweld op school.

De minister stelt terloops ook dat ‘het uw kinderen zijn, en u dus verantwoordelijk bent voor hun opvoeding’. En dáár ben ik het mee eens. Daarom zou ik zélf wel willen bepalen op welke school ik mijn kinderen doe, en wat de inhoud van het lesprogramma is, zonder dat de minister, of de onderwijs-inspectie zich bemoeit met de inhoud en duur van een opleiding.

In het hele verhaal over het toenemend geweld op school, mis ik één – volgens mij voor de hand liggende – verklaring van dit probleem. Geweld lokt geweld uit.

Ik MOET mijn kinderen naar school doen. De school MOET kinderen die niet te handhaven zijn, en waarvoor niet binnen 10 dagen een alternatief gevonden is, opnieuw op school toe laten. Iedereen MOET meebetalen aan onderwijs, of hij kinderen heeft of niet. De juf of meester MOET de orde maar zien te handhaven in een klas van 25+ leerlingen want er is geen subsidie voor kleinere klassen. Ik MOET de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage betalen, anders worden mijn kinderen geïsoleerd. Ik MOET samen met mijn vrouw werken, om iets van het gestolen belasting-geld terug te verdienen voor ons levensonderhoud. We MOETEN meebetalen voor het gloednieuwe kasteel van OC&W in Den Haag waar de minister haar snode plannetjes verzint.

Zowel ouders als onderwijzenden staan onder een enorme druk VANUIT DE OVERHEID. De overheid met haar geweld dwingt ons in steeds grotere en onpersoonlijke scholen (zoals Pim dit destijds al als risico opmerkte), wil onze kinderen langer op die school houden zowel per dag, als in jaren, bij voorkeur tot 21, om ‘criminaliteit te bestrijden’ (Er zou zelfs een leer-werkplicht tot 23 jaar moeten komen!).

‘Markt-werking’ is net zoiets als ‘schijn-zwanger’. Het lijkt op markt, maar HET IS HET NIET!
Als de overheid de ‘onderwijs-markt’ nou eens werkelijk VRIJ zou geven, en ouders hun geld niet verplicht aan enorme staats-scholen moeten geven, maar zelf mogen bepalen naar welke school hun kinderen gaan, wat er aan lesstof geboden wordt, hoe groot de klassen mogen zijn, hoe er opgetreden wordt tegen ouders die met geweld dreigen of dat toepassen, DAN wordt de school weer VAN ONS. Dan zorgen wij zelf wel voor goed onderwijs, zonder intentieverklaringen die vertaald moeten worden in handzame protocollen.

Beste, overheid, als u het geweld tegen uw eigen burgers met wetten en regels en belastingen en regels en voorschriften en ‘protocollen’ nou eens stopt, dan zou het wel eens nuttig, leuk, veilig en gezellig kunnen worden op ONZE scholen. En iedereen die zich daar niet thuis voelt, kan toch gewoon gaan werken? De vakantie-man heeft met zijn onderzoekje “Waar ligt Spanje”, en de aanwijsstok op Australië als antwoord, al lang geleden aangetoond dat het ‘brede’ onderwijsstelsel zoals u dat voor zich ziet, niet werkt!

Dus overheid, Stop met geweld, begin eens bij jezelf!

15 REACTIES

 1. Zo is het helemaal.
  De school wekt, gedwongen door de staat, verwachtingen naar de ouders en kinderen die het niet waar kan maken.
  ‘We lossen de problemen voor u op’, daar komen die verwachtingen zo ongeveer op neer.
  Gevolg: frustraties bij alle partijen, want de school KAN niet alle problemen oplossen.
  Gewoon weer lesgeven en verder geen gezeur, dat is de einige uitweg.

 2. Zolang politici en ambtenaren meer geïnteresseerd zijn in heersen dan in dienen, en hun prive opinies als algemeen belang doordrammen, zullen dit soort wantoestanden steeds vaker en heviger voorkomen. In mijn ogen is alles terug te voeren naar de vermeend "maakbare wereld", die natuurlijk een illusie is. Er is maar een klein stukje wereld maakbaar: de priveomgeving van indididuen, gezinnen, scholen bedrijven, etc. Door de betrokkenen zelf, niet door een stel wereldvreemde professorsop het Binnenhof.

 3. En dan nog niet gesproken over het handhaven van goede percentages autochtonen/allochtonen [in welke definitie dan ook].

  Het niveau wordt al jaren omlaag getrokken, maar de overheid wil alles maar bij elkaar houden, veelal ten koste van blanke kindjes die verder zijn in hun ontwikkeling.

  Of de problemen als de onderwijzer(es) de ouders niet kan verstaan, omdat hij/zij geen turks/marokkaans spreekt.

  Een lachertje is het. Alleen hierom al zou je geen kinderen nemen; hoe moet je ze deze maatschappij uitleggen?

 4. Enkele van deze verwachtingen:
  – We voeden hier op tot emotioneel stabiele persoontjes.
  – We zorgen dat de kinderen sociaal prima functioneren.
  – We zorgen dat ze een afkeer van alcohol en tabak zullen krijgen, en verder gezond gedrag zullen vertonen.
  – We maken er prima ge-integreerde persoontjes van.
  – We zorgen dat ze alle godsdiensten respecteren.
  – We zorgen dat linker- en rechterhersenhelft prima uitgebalanceerd functioneren.
  – We voeden ze op tot vooroordeelvrije personen.
  – We voeden ze op tot persoontjes die alle mensen als gelijkwaardig beschouwen.
  – Problemen als dyslexie hebben we weliswaar zelf in de hand gewerkt, maar we leren de kinderen ermee te leven.
  – Andere persoonlijkheidsstoornissen kunnen we wegwerken.
  – We kunnen kinderen van het speciaal onderwijs prima integreren, tot evenwichtige en stabiele personen, ja, tot verrijking van de anderen.
  – We kunnen een uitgekiend vrije-tijdspakket aanbieden, waarbij alle mogelijkheden van het kind benut worden.
  – Uiteraard halen we alles uit het kind wat er in zit.
  – Negatieve eigenschappen van uw zoon/dochter kunnen we wegwerken.
  – We kunnen voor uw kinderen een therapeutische omgeving bieden.
  – Verder bieden wij een veilige omgeving waar niets mis kan gaan.

 5. Zo is het precies Jodocus.
  ELKE uitbreiding van het idee "staat" of "overheid", hetzij functioneel, hetzij geografisch, leidt automatisch tot nieuwe au fond onoplosbare conflicten.
  Waar willen "onze" politici zich niet mee bemoeien en waar zullen Turkse politici zich straks allemaal mee willen gaan bemoeien ?

 6. Met dank aan progressief Nederland dat zich intensief be-ijverde het onderwijs kapot te maken door enerzijds hoge eisen te stellen aan persoonlijkheidsvorming (opvoeding tot de NIEUWE mens!) en anderzijds de vakinhoudelijke kant sterk te devalueren wegens de egalitaire illusie van spreiding van kennis.
  Het is aan de individuele inzet van leerkrachten te danken dat de zaak niet volledig verloederd is.

 7. [1] "Gewoon weer lesgeven en verder geen gezeur, dat is de einige uitweg."

  Eens.
  Ik ben het de laatste tijd zo vaak eens met je. Hoe komt dat toch?

  Huub

 8. [4]
  Beek,
  Dat doet toch wel heel erg denken aan een totalitaire staat, brrrr.

 9. [6]
  Beek,
  Ja, de NIEUWE mens. Die moet ook maakbaar gemaakt worden.
  😉

 10. [9]
  Ook dat nog!
  En we praten hier helaas niet over een roman van Orwell.

 11. Ik heb het programma gezien en ik mis een belangrijk aspect in de uitzending, waardoor ik het geen goed verslag vond. Waarom zijn die ouders dan zo gewelddadig? Wat is de reden? Als ik hoor van mijn kinderen( voortgezet onderwijs) hoe gefrustreerd de leraren kunnen reageren, hoe ze tekeer kunnen gaan tegen de leerlingen, ja, dan spring ik ook wel eens uit mijn vel. Dit was ook het geval op de basisschool. Ik ben het eens met het feit dat leraren gewoon moeten lesgeven en hun prive-ergenissen lossen ze maar in hun prive-tijd op. Staan ze misschien eens met een beter humeur voor de klas.

 12. als je jarenlang wordt gemanipuleerd,belazerd,klemgezet door een paar incompetente frauderende ambtenaren van het ministerie van onderwijs,,dan kan ik me voorstellen,dat je als docent heel gefrustreerd wordt,dan krijg je van die humanoiden als Hoogervorst,Zalm,Balkenende,etc.
  Reproduktief in informatie,maar geen enkele vorm van zelfkritiek.
  Kompleet doorgedraaid in hun drive naar zelfverwerkelijking
  En deze lieden trekken meer lui aan van hetzelfde soort.
  Brillcream en Oldspice een hele vieze lucht.
  Gemeen en achterbaks,referend aan een intervieuw van de voorzitter van de KNMG
  gisteravond op tv.
  En hij zei het nog veel te netjes.
  Hij gebruikte mijn omschrijving dus niet.
  Dit is wat ons onderwijs in de loop
  der jaren heeft afgeleverd,pure troep.

 13. De grootste ellende is begonnen toen de multiculturele samenleving ons door o.m het kabinet Den Uyl door onze strotten is gedouwd.

  Toen ik eind jaren zestig, begin zeventiger jaren op de lagere school zat –en toen waren er gewoon nog \\\\\\\\\\\\\\\’klassen\\\\\\\\\\\\\\\’ ipv \\\\\\\\\\\\\\\’groepen\\\\\\\\\\\\\\\’ — zat er vrijwel geen enkele allochtoon op school.
  Destijd in de zes jaren bijna geen enkel incident meegemaakt met agressie van ouders of kinderen. Nooit vrijwel geen enkele klasgenoot met een mes gezien.
  De tijden zijn dus wel wat veranderd.

  De dag begon met gebed maar daar is men tegenwoordig niet meer van gediend, het zou immers bij de islamitische leerlingen ‘beledigend kunnen overkomen.’

  De multiculturele bende heeft voor chaos in dit land gezorgd en dit heeft niets met racisme te maken. Het is gewoon een feit dat al die verschillende culturen niet met elkaar kunnen leven.
  In de bijbel was het niet voor niets dat iedere stam en taal een bepaalde geografische locatie kreeg toegewezen.
  Dat was vooral geval na de babylonische spraakverwarring toen men gedwongen werd uit elkaar te gaan.

  Desondanks zien we dat alles weer \\\\\\\’door elkaar heen zit\\\\\\\’ met als doel om de toren van Babel weer opnieuw te construeren.

  Moderne pedagogen vonden het indertijd ook nodig dat de kinderen de leerkrachten hun met de voornamen gingen aanspreken. Gevolg was natuurlijk dat een groot gedeelte van het gezag van de docent weg was.

  Tevens wordt er te veel gediscussieerd over allerlei onderwerpen die niet op school thuishoren.

  Nederland, het land der naieve dwazen.Hopelijk worden er nog een paar (op tijd) wakker, maar ik vrees dat het al te laat is.

  Er worden zelfs opleidingen voor islamieten verzorgd op christelijke scholen en universiteiten.
  Men is blind geworden en ziet (of wil niet zien) het islamitische gevaar dat het christendom ondermijnt en uiteindelijk tot vervolging zal leiden van de ongelovigen dwz joden en christenen.
  Alles moet immers aan de islam worden onderworpen, al of niet met het zwaard.Komt uit hun eigen geschriften.

  Allerlei theologen (of theo-loog), bischoppen, verdwaalde predikanten etc werken hier ijverig aan mee. Niet wetende dat het hun ondergang zal betekenen. allah is immers gelijk aan de God van de bijbel volgens hun wat natuurlijk niet zo is.

  conclusie, de islam is een antichristelijke satanische religie die hier niet thuishoort.

 14. De (Nederlandse) politiek zit propvol zakkenvullende leugenaars, die al tientallen jaren lang deze samenleving saboteren. Zo’n artsenvertegenwoordiger is nog maar een roepende in de woestijn, want het koor van collectivisten en collectivistische instituten c.q. (quasi-, semi-)overheidsorganisaties heeft samen met de mediamonopolies elke oppositie gesmoord.

 15. Meester nee geen meester zeg maar Klaas en nu weer respect afdwingen door mijn zoon twee weken te schorsen vanwege een spandoek die mijn zoon vrolijk heeft in gekleurd en de tekst weg met juf ankie. Waarna mijn zoon een flinke klap krijgt van haar en hij zijn excuus moet maken vanwege zei hem slaat BULSHIT geef repect dan krijg je het terug.

Comments are closed.