In Irak is zaterdag het referendum over een nieuw gemaakte grondwet gehouden. Nu worden de stemmen geteld en de uitslag is nog onbepaald.
De bepalingen voor het goed- of afkeuren lijken het echter bijna onmogelijk te maken om de grondwet af te keuren.

In de grondwet zijn tot enkele dagen voor het referendum nog allerlei wijzigingen aangebracht. Die kunnen de kiezers beslist niet allemaal kennen, laat staan begrijpen. Zelfs op de dag voor het stemmen werd nog bekonkeld dat er over een aantal maanden nog weer wat gewijzigd kon worden.

Er wordt in de media veel gesproken over de bijna onoverbrugbare tegenstellingen tussen de Koerden, Sjiieten en soennieten. Die doen denken aan Balkanachtige toestanden. Het is dan ook een grote vraag of het aannemen van die grondwet de onderlinge vrede zal bevorderen of niet.
Voor de Amerikanen is het aannemen van groot belang want het opent voor hen de deur naar de uitgang! Dan zouden ze een goed excuus hebben om hun troepen naar huis terug te halen.

Maar veel belangrijker is de inhoud van deze grondwet. In de grondwet wordt geregeld dat :
de Islam de officiële godsdienst is, die de basis is voor de wetgeving.
Kerk en staat worden hier officieel aan elkaar vastgeknoopt! De kerk kan daardoor op haar manier de staat laten optreden tegen de “ongelovigen”. En die moesten immers “vernietigd worden”.

Dat er elders in die grondwet staat dat er vrijheid van godsdienst is en dat andere religies worden beschermd, is niet alleen een doekje voor het bloeden, het is een pertinente contradictie. De Koran is de basis voor de wetgeving, en die houdt geen rekening met concurrerende religies.
Kerk en staat zoeken elkaar steeds op om hun macht te behouden en te vergroten. Daarom is het zo belangrijk om deze machten uit elkaar te houden. En beter nog om ze beide af te schaffen!

Aanname van deze grondwet levert grote vragen en gevaren op voor de toekomst:
1. Hoe zal het intern in Irak verder gaan? Wordt de kans op een burgeroorlog alleen maar groter?
2. Als Irak een sterke Islamitische staat wordt, wat betekent dat dan voor de wereldvrede?

21 REACTIES

 1. Bush c.s. heeft zich plompverloren in een geweldig militair avontuur gestort. Zonder exit-strategie. En van "nation building" hebben ze helaas al helemaal geen kaas gegeten, zoals keer op keer blijkt. Denk aan Israel, Vietnam, Balkan en nu weer Irak. Het wordt de hoogste tijd, dat -in de nieuwe geopolitieke verhoudingen- Nederland zijn neutraliteitspolitiek hervat, maar deze keer met een geloofwaardige defensie. Nederland dus uit de EU om te beginnen. Zou ook een goed voorbeeld voor Europa zijn. En goed voorbeeld doet goed volgen. Zullen de terreurdreigingen wellicht afnemen.

 2. [1] Absoluut niet mee eens. Europa moet blijven en neutraal bestaat eigenlijk niet meer. De mensen uit Europa hebben al meer dan 2000 jaar een gezamenlijke geschiedenis.

  Zoveel verschil zit er niet tussen europeanen onderling. Het probleem zijn de politieke leiders en het gehele stelsel wat er omheen is gegroeid. Dat is wat moet veranderen. Een minimale staat. Of wat elke onderneming in zwaar weer zou zeggen : Terug naar de core-activiteiten.

 3. [2]
  Denk je echt dat het probleem zit in de leiders, en niet in de stuctuur zelf(politieke-unie)?

  Wat zie jij dan als ‘core-business’ voor een Europese staat?

  En zou ieder land (of nog kleinere eenheid zoals provincie of gemeente) dat niet vele malen beter kunnen dan zo’n superstaat?

 4. Mensen groeperen zich vrijwillig tot een geloofsgemeenschap, maar dat moet volgens de libertarische principes worden afgeschaft???
  Zijn de liberties allergisch voor groepen, ook al is toetreding vrijwillig?
  Als u een persoonlijke afkeer heeft van de kerk, welnu, dan doet u toch niet mee? Het is uw eigen, persoonlijke en vrije keus om uw redding te verwerpen.
  Als het libertarisme zo anti-religieus is, zet dit dan DUIDELIJK in uw visie. Dan weet iedereen waar hij aan toe is.

 5. Hallo,

  Ik heb even een hele andere vraag, niet direct een reactie op dit stuk. Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen het liberTarisme en het liberaLisme? Ik nergens een echt antwoord op die vraag vinden.
  Bij voorbaat dank voor uw uitleg

 6. [4] Neen Beek:
  "Mensen groeperen zich vrijwillig tot een geloofsgemeenschap, maar dat moet volgens de libertarische principes worden afgeschaft???"

  Het is net een libertarisch principe dat mensen zich "vrijwillig" tot welke SM/ Communistische/ pornografische/ etc. gemeenschap mogen groeperen. Zolang ze andere mensen daarmee niet hinderen, laat staan, dwingen om mee te doen aan hun spelletjes.

 7. [5] Willem-Jan het gaat in deze terminologie om "vrijheid".
  En dan is belangrijk wat in het algemene taalgebruik daaronder wordt verstaan.
  Op deze site kun je lezen dat vrijheid voor bijna iedereen iets anders betekent.
  Zie onze woordenlijst.
  Het "liberalisme" was in oorsprong een maatschappijfilosofie gericht op de vrijheid van ieder individu.
  Maar dat is volkomen verwaterd doordat de onvrijheid-collectivisten dit (positieve) woord gingen gebruiken voor hun socialistische doeleinden.
  Omdat het moeilijk (onmogelijk??) is om dat terug te veroveren, is toen het woord "LIBERTARISME" uitgevonden (?) om aan te geven dat deze maatschappijfilosofie wel ECHT is voor de volledige persoonlijke vrijheid. (En verantwoordelijkheid!)

  Een heel actueel voorbeeld hoe de collectivisten gebruik willen maken van het begrip "liberaal" zie je nu aan de acties van Femke Halsema.
  Kijk om te beginnen naar onze benoeming van Femke tot politicus van de week.
  Op Vrijspreker vandaag!

 8. [6]
  Ik las in het hoofdartikel dat de kerk beter afgeschaft kon worden.
  Dat is dan kennelijk een persoonlijke opvatting.

 9. [9] Uiteraard, Beek.
  Iedereen is vrij om welke kerk op te richten die hij zelf wil. Zolang die kerk geen gewelddadige invloed (liefst via de overheden, zoals de Islam en de RK Kerk proberen) op andere mensen uit te oefenen.
  Het libertarisme is zeer tolerant!!!

 10. [2]
  Fukkov,
  Die gemeenschappelijke Europese geschiedenis bestaat uit een lange reeks oorlogen, die tenslotte uitmondde in twee wereldoorlogen in de vorige eeuw, voortkomend uit twee totaal tegengestelde politieke filosofieen: zijnde grosso mode de "Oosteuropees/Aziatische", gebaseerd op het collectivistische principe: het individu is ondergeschikt aan de Staat en de "Westeuropees/Atlantische": de Staat moet de veiligheid en de vrijheid van het individu waarborgen.

 11. [9]
  Een libertariër kan op zich best van mening zijn dat de kerk afgeschaft zou moeten worden, maar dat zou dan wel door de deelnemers van die kerk zelf moeten gebeuren en niet door een van buiten af opgelegd verbod.

 12. [12] [14] Ik denk dat ik oorspronkelijk me niet volledig heb uitgedrukt. Zie daarom ook mijn eerdere reactie aan Beek: [10]
  Kerken, religies, sektes, clubs etc. die de soevereiniteit van ieder ander erkennen, mogen voor de rest rustig doen en laten wat ze zelf willen.

 13. [5] Willem-Jan

  Het begrip "Libertarian" werd in de 17de en 18de eeuw wel es gebruikt om
  zogenaamde "Arminianen" aan te duiden.Arminianen waren lui die in de theologische twisten van die tijd verdedigden dat de mens een "vrije wil" had.

  In de 19de eeuw ging men "libertarian" gebruiken om linkse anarchisten mee te benoemen.

  Toen vanaf de jaren ’20 en ’30 in de
  USA "liberal" de betekenis ging krijgen van "voorstander van overheidsingrijpen in het economische en maatschappelijke leven" (min of meer hetzelfde als sociaal-democraat)
  dienden voorstanders van een vrije markt en individuele vrijheid op zoek naar een andere benaming van zichzelf.

  Leonard Read is toen in 1946 begonnen met het woord "libertariër" te gebruiken om voorstanders van vrije markt en liberalisme aan te duiden (hij heeft het woord als het ware gekaapt van de linkse anarchisten zoals de linksen eerder "liberaal" hadden gekaapt).

  In 1946 betekende "libertarian" hetzelfde als "klassiek liberaal".Later is daar toch wat verandering in gekomen. "Klassiek liberalen" staan (stonden) een kleine, beperkte overheid voor (limited government), sommige vrijemarktdenkers
  (bijv David Friedman,Murray Rothbard, Baldly Harper) gingen verder en wilden de overheid, de staat helemaal afschaffen en menen dat ook zaken als
  politie,veiligheid, defensie enz…
  kunnen worden overgelaten aan de vrije
  markt.
  Deze liberale anarchisten (of anarcho-kapitalisten) die verder gaan dat "klassiek-liberalen" worden ook "libertariërs" genoemd.

  Onder Klassiek-liberalen verstaan we "liberalen" die aansluiten bij het
  liberalisme in z’n hoogdagen (19de eeuw) en staan voor "vrijhandel,vrijemarkteconomie,
  een kleine beperkte overheid en een
  grondwet op basis van scheiding der machten en burgerrechten.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. "De Koran is de basis voor de wetgeving, en die houdt geen rekening met concurrerende religies.
  "

  Juiste constatering.

  Alleen schrijf je koran gewoon met een kleine letter !

 15. Not much on my mind these days, but eh. Pfft. Today was a total loss, but I guess it doesn’t bother me. Such is life.I represent a pleasure. <a href="http://medlem.spray.se/jona…" title="gay-people-chronicle">gay-people-chronicle</a> <a href="http://membres.lycos.fr/yol…" title="branson-gay-mike">branson-gay-mike</a> <a href="http://cierracary.angelfire…" title="supreme-gay-porno-star">supreme-gay-porno-star</a> <a href="http://eliakather.tripod.com/" title="gay-porno">gay-porno</a> <a href="http://rmelindar.tripod.com…" title="oklahoma-city-gay-baths">oklahoma-city-gay-baths</a> <a href="http://naebao.tripod.com/to…" title="top-gay-search-engines">top-gay-search-engines</a> <a href="http://erdieadria.tripod.co…" title="hairy-gay-men-bareback">hairy-gay-men-bareback</a> <a href="http://medlem.spray.se/john…" title="chat-gay-international">chat-gay-international</a> <a href="http://arlysclarett.tripod…." title="barbara-film-gay-santa">barbara-film-gay-santa</a> <a href="http://uricioai.tripod.com/…" title="copenhagen-gay-personals">copenhagen-gay-personals</a> <a href="http://membres.lycos.fr/err…" title="bradley-scott-gay">bradley-scott-gay</a> <a href="http://members.lycos.nl/jam…" title="rex-grossman-gay">rex-grossman-gay</a> <a href="http://ripinaminda.tripod.com/" title="gay-hard">gay-hard</a> <a href="http://cristinamanua.angelf…" title="gay-clubs-newark">gay-clubs-newark</a> <a href="http://anikavernita.tripod…." title="gay-thug-black-escort">gay-thug-black-escort</a>

 16. I haven’t gotten much done. I can’t be bothered with anything recently. Shrug. Maybe tomorrow. I’ve just been letting everything happen without me recently. I haven’t been up to much these days, but such is life.Get my pleasure dream home. <a href="http://ckinleyelsie.tripod…." title="delights-gay-sunny">delights-gay-sunny</a> <a href="http://enkinswilli.tripod.com/" title="gay-soft">gay-soft</a> <a href="http://vispauli.tripod.com/…" title="gay-hawaii-napili">gay-hawaii-napili</a> <a href="http://members.lycos.nl/art…" title="gay-vlaanderen-agenda">gay-vlaanderen-agenda</a> <a href="http://oeycassidy.tripod.co…" title="old-gay-hairy-men">old-gay-hairy-men</a> <a href="http://medlem.spray.se/jerr…" title="gay-icon-spongebob-squarepants">gay-icon-spongebob-squarepants</a> <a href="http://mberjonah.tripod.com/" title="gay-slutty">gay-slutty</a> <a href="http://usuarios.lycos.es/na…" title="coach-gay-porn-student">coach-gay-porn-student</a> <a href="http://medlem.jubii.dk/erro…" title="gay-xxx">gay-xxx</a> <a href="http://eliakather.tripod.co…" title="friends-gay-in-india">friends-gay-in-india</a> <a href="http://mezambrosia.tripod.c…" title="gay-hentai-flash-games">gay-hentai-flash-games</a> <a href="http://elleelza.tripod.com/…" title="gay-suirfer-dudes">gay-suirfer-dudes</a> <a href="http://cristinamanua.angelf…" title="gay-uk-wrestling">gay-uk-wrestling</a> <a href="http://usuarios.lycos.es/ja…" title="gay-horny">gay-horny</a> <a href="http://rbjason.tripod.com/" title="gay-hardsex">gay-hardsex</a>

 17. I haven’t gotten anything done for a while. Not much on my mind worth mentioning. Shrug. That’s how it is. I feel like a fog. I can’t be bothered with anything these days.Therefore, I want to have fun. <a href="http://mitglied.lycos.de/oc…" title="lesbian-wild">lesbian-wild</a> <a href="http://usuarios.lycos.es/ne…" title="lesbian-shower-sluts">lesbian-shower-sluts</a> <a href="http://usuarios.lycos.es/oz…" title="lesbian-ass-licking">lesbian-ass-licking</a> <a href="http://utenti.lycos.it/varg…" title="lesbian-anal-sex-guide">lesbian-anal-sex-guide</a> <a href="http://usuarios.lycos.es/oz…" title="cheryl-lesbian-swoops">cheryl-lesbian-swoops</a> <a href="http://membres.lycos.fr/net…" title="lesbian-real-wet">lesbian-real-wet</a> <a href="http://usuarios.lycos.es/sa…" title="and-gay-icon-lesbian">and-gay-icon-lesbian</a> <a href="http://membres.lycos.fr/sau…" title="hot-lesbian-shower">hot-lesbian-shower</a> <a href="http://mitglied.lycos.de/ly…" title="dyke-lesbian-xxx">dyke-lesbian-xxx</a> <a href="http://mitglied.lycos.de/an…" title="lesbian-female-bodybuilders">lesbian-female-bodybuilders</a> <a href="http://liftonjanis.tripod.c…" title="artistic-lesbian-photography">artistic-lesbian-photography</a> <a href="http://members.lycos.nl/ant…" title="lesbi-movie">lesbi-movie</a> <a href="http://usuarios.lycos.es/ca…" title="lesbi-soft">lesbi-soft</a> <a href="http://usuarios.lycos.es/sa…" title="busty-in-lesbian-lingerie">busty-in-lesbian-lingerie</a> <a href="http://medlem.jubii.dk/ozie…" title="lesbian-vibrators">lesbian-vibrators</a>

 18. Nothing seems worth bothering with. Today was a total loss. I haven’t gotten anything done for a while, but eh. Not that it matters. Maybe tomorrow. I’ve basically been doing nothing worth mentioning, but so it goes.Look with me on this. <a href="http://lisshanel.tripod.com/" title="gay-orgy">gay-orgy</a> <a href="http://obertjan.tripod.com/…" title="cons-of-gay-marrage">cons-of-gay-marrage</a> <a href="http://arlysclarett.tripod…." title="gay-blond">gay-blond</a> <a href="http://yeshaaba.tripod.com/…" title="gay-real-sex-story">gay-real-sex-story</a> <a href="http://inthiashanda.tripod…." title="crawley-england-gay">crawley-england-gay</a> <a href="http://lentidona.tripod.com…" title="really-gay-army-men">really-gay-army-men</a> <a href="http://itroranda.tripod.com…" title="escort-gay-hawaii-male">escort-gay-hawaii-male</a> <a href="http://nriecatrice.tripod.c…" title="animated-twink-gay">animated-twink-gay</a> <a href="http://membres.lycos.fr/jac…" title="gay-crazy">gay-crazy</a> <a href="http://herlversie.tripod.co…" title="black-cum-gay-shot">black-cum-gay-shot</a> <a href="http://ylonjohni.tripod.com…" title="bear-gallery-gay-horny">bear-gallery-gay-horny</a> <a href="http://gsiekarlos.tripod.co…" title="boy-gay-junior-thumbnail">boy-gay-junior-thumbnail</a> <a href="http://sandramild.tripod.co…" title="alan-daughter-gay-keyes">alan-daughter-gay-keyes</a> <a href="http://idaannalee.tripod.com/" title="gay-ass">gay-ass</a> <a href="http://usuarios.lycos.es/ja…" title="clip-fucking-gay-sample">clip-fucking-gay-sample</a>

Comments are closed.