Vandaag wordt in een aantal landen het feest Halloween gevierd.
Dit is voortgekomen uit de Keltische Oudejaarsviering van een paar duizend jaar geleden die op 31 oktober viel en had te maken met dolende geesten van de doden van het afgelopen jaar die bezit wilden nemen van de levenden. Die wilden dit natuurlijk tot elke prijs voorkomen, wat ze meenden te kunnen doen door veel herrie te maken, zich te vemommen en/of hen om te kopen met lekkernijen.

Dit was voor Francis Dumouchel een aanleiding om een vraag op te werpen voor een stelling van Murray Rothbard over andere griezelige intelligente wezens dan mensen. Daarvoor als voorbeeld: “vampiers”!

Vampiers zijn wezens die zich alleen maar in leven kunnen houden met menselijk bloed en als ze dat maar hebben wel onsterfelijk zijn. Zoiets als een overheid die alleen maar kan bestaan door de productieve arbeid van andere mensen. Die productie zuigen ze via belastingen naar zich toe en daardoor kunnen ze dan hun macht blijven behouden.

In “Ethics of Liberty”stelt Murray Rothbard dat een nieuwe soort wezens met de eigenschap van vampiers, die alleen kunnen bestaan van menselijk bloed geen individuele rechten kunnen worden toegekend, ook al zijn ze intelligenter dan de mens, omdat zij dodelijke vijanden van de mens zijn. [1]

Deze stelling wordt bekritiseerd door Francis Dumouchel in Le Quebecois Libre [2.] omdat het niet klopt met de libertarische rechtentheorie.
Hij stelt dat nu, in de hedendaagse maatschappij, “bloed” alleen maar beschikbaar is via de overheid. Er is nu geen vrije markt voor bloed. Als die er wel zou zijn, zouden we met die zeer intelligente vampiers tot zaken kunnen komen die in het belang van beide partijen zijn.
Vampiers zijn onsterfelijk en kunnen door minder tijdsdwang (!) meer diepergaande kennis opdoen dan mensen. Zij kunnen gevaarlijke werkzaamheden zonder angst verrichten en zijn uitermate geschikt voor nachtelijke taken!
Als op die manier de biologische noodzaak voor vampiers om mensenbloed beschikbaar te hebben vervuld wordt, dan zullen deze wezens met hoge intelligentie ook tot de conclusie komen dat het erkennen van de soevereiniteit van ieder individu, zowel van de mens als van de vampier, de juiste manier van samenleven is.

De vrije markt zou het samenlevingsprobleem oplossen zonder een eindeloze oorlog ten nadele van beide partijen.
En als we tot de conclusie komen dat dit mogelijk moet zijn, dan moet het toch ook niet zo moeilijk zijn om tot vreedzame samenleving te komen met mensen van een andere cultuur.
—————————————————————–
[1.] Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty, New York: NYU Press, 1998, p. 156.
[2.] Het artikel dat deze interessante bespiegeling geeft, is:
A VINDICATION OF THE RIGHTS OF VAMPIRES (A ROTHBARDIAN SATIRE)
www.quebecoislibre.org/05/0…

5 REACTIES

 1. Interessante vergelijking, Hub.
  Een vraagje:
  Als een vampier, zoals gesteld wordt, zich strikt aan bepaalde regels houdt (en geen nieuwe fabriceert), in hoeverre -denk je- gaat een vergelijking tussen een vampier en een overheidsfunctionaris dan nog op ?
  Groet,
  Harry

 2. Fraai stukkie Hub. Hoezo economie saai?

  De vampier analogie toont natuurlijk ook mooi de fnuikende effecten van een monopolie aan.
  Wanneer er alleen vampiers zijn hebben ze geen bloed. Wanneer er alleen sterfelijken zijn, kunnen ze niet profiteren van de vampiers.

  Kaye

 3. [1]
  Je kunt de nachtwakersstaat nu eenmaal veel beter aan vampiers overlaten dan aan overheidsdienaren.

 4. Ik houd het toch maar bij Murray Rothbard. Even aannemende dat vampiers, zoals hier bedoeld, zouden bestaan, zijn dan de rechten van mensen van toepassing op hen? Behalve intelligentie en ze er uitzien als mensen, hebben ze met ons geen biologische overeenkomst. Ze leven van mensenbloed. Ze zijn dus als muggen, die we doodslaan. Maar vanwege hun uiterlijk en verstand zouden we met hen willen onderhandelen?
  Zoiets als de kip, die denkt een overeenkomst te kunnen sluiten met een vos om niet opgegeten te worden als ze nu en dan maar een eitje aan de vos geeft.
  No Deal !!

 5. [1] ALS de (intelligente) vampier zich rationeel gedraagt en de overeenkomsten nakomt, hebben beide partijen voordeel.
  Overheid beslist eenzijdig en dwingt je om te betalen wat zij wil. Met de overheid kun je geen vrijwillige afspraken maken.

Comments are closed.