We produceren met zijn allen ’teveel’ afval.
Zoveel dat de overheid het nodig vindt zich daar uitgebreid mee bezig te houden, tot in het onderwijs toe, waar je als kleuter reeds met het officiële overheidsstandpunt wordt geconfronteerd.

Is er wel echt teveel afval? Hoeveel afval is teveel? Hoeveel afval is er eigenlijk? Hoeveel afval kunnen we redelijkerwijs verwerken?

Aangezien de overheid zowat een patent heeft op het overdrijven van problematische toestanden en ze dusdanig te overreguleren dat er allerlei nevenproblemen ontstaan die dan op hun beurt ook weer moeten gereguleerd worden, is het niet onverstandig om te vermoeden dat deze typische werkwijze zich ook bij het ‘afvalbergprobleem’ voordoet. Als de overheid dan ook nog eens komt argumenteren met kwantitatieve argumenten zoals aantal tonnen en aantal vrachtwagens, dan schiet mijn ingebouwde rekenmachientje aan en ga ik wat dingen natellen.

Eerst dacht ik een schatting te doen van hoeveel afval ik zelf produceer, maar gelukkig vond ik een artikel van de EU op het internet waarin precies staat hoeveel de verdorven westerling per jaar aan afval produceert, direct en indirect. Dat blijkt 5 ton te zijn. 5000 kilo per persoon per jaar. Ondanks de betrekkelijke betrouwbaarheid van dat getal, wil ik even hiervan uitgaan omdat het zo lekker overdreven lijkt.

Toen ik de vorige keer een berekeningetje maakte waar ik de wereldbevolking bijsleepte, merkte iemand op dat die steeds maar groeit. Ze gaat weliswaar een bepaald maximum bereiken, in de tweede helft van de 21ste eeuw, en naargelang de bron gaat dat van 9 tot 12 miljard. Ik wil die parameter dus instellen op 12 miljard.

Dus laat ons er even van uit gaan dat gans die wereldbevolking, die nu immers het kapitalisme ontdekt heeft of opgedrongen krijgt, en dus eindelijk gaat ontwikkelen, binnen enkele decennia inderdaad evenveel afval gaat produceren als die vermaledijde Europeanen, dan gaan we toch echt totaal bedolven worden onder bergen en bergen afval, nietwaar?

Niet waar dus. Het blijft bij 1 berg per jaar.
12 miljard * 5000 kilo = 60.000 miljard kilo.
Als je dat niet al te stevig samenperst, dan is dat ook ongeveer 60.000 miljard liter, of 60 kubieke kilometers. Daar kan je een kegel mee maken met een grondvlak van 8 kilometer doorsnee en een hoogte va 4000 m, of met andere woorden, een fikse Alp. Zo’n Alp heeft een grondoppervlakte van 50 vierkante kilometer. Zwitserland kan er zo 800 hebben op haar 40.000 km².
Het zou dus bijna 1000 jaar duren voor de mensheid een afvalgebergte zou produceren indien geen echte afvalverwerking zou plaatsvinden. By the way, Zwitserland is een minuscuul stukje land op Aarde.

Samengevat kan je zeggen dat de totale mensheid op zijn grootst, met 12 miljard mensen die allemaal onze levensstandaard hebben, één Alp afval per jaar zou produceren als er geen andere afvalverwerking zou plaatsvinden dan alles op één hoop te gooien, en je zelfs je best niet doet om het behoorlijk samen te persen.

Is afval daarom geen milieuprobleem? Natuurlijk wel, maar het is belangrijk het in zijn juiste perspectief te zien en, zoals met alle milieuproblemen, een ernstige kosten/baten analyse te maken in plaats van een aan smetvrees grenzend milieubeleid te voeren. Daarbij maak ik mij uit het bovenstaande sterk dat de hoeveelheid afval inderdaad geen enkel probleem stelt.

10 REACTIES

 1. Herinner ik mij de alarmklokken over de gigantische hoeveelheden plastic die in ons onschuldige milieu terecht kwamen. Nederland zou er onder bedolven worden!
  Totdat bleek dat horden bacterien zich watertandend op dit smakelijke plastic stortten, aldus bijdragend aan de oplossing van het probleem.

 2. Uitstekend voorbeeld van argumenten waarmee politici hun macht trachten te vergroten.
  Jammer dat politici niet kunnen rekenen.
  Of kunnen zij dat wel, maar kunnen de kiezers dat niet?

 3. Bij het lezen van de titel "afvalgebergte" dacht ik een moment dat het ging over de SMOKY MOUNTAIN in Manila, waar al het vuil van de stad gestort wordt. Die berg verschaft een inkomen aan tallozen die daar komen zoeken en graven en ook mooie zaken vinden die om te zetten zijn in contant geld.

 4. afval is big bisnes,
  wij zijn ook afval,
  ik ben mij daar van bewust,
  wanneer ik mij s’morgens naar het
  openbaar vervoer begeef,en bij een
  heldere hemel,in de donkere naar de
  sterren zie,
  dan denk ik "onozel ventje",waar ben ik mee bezig,gelukkig zijn we beperkt
  tot deze planeet,en er komt een einde
  aan deze waanzin,
  de energie begint op te raken,gelukkig
  maar,straks als ik "dood " ben ,
  wordt ik wakker, het was een gelukkig
  een "aardmerrie"

 5. Teveel afval is de schuld van hun zelf. Waarom maken hun verpakkingen die niet door het milieu afbreekbaar zijn? Die klootzaken denken alleen maar aan geld en de rest interesseert hun geen hol.

 6. Beste misnoegde bezoeker. Dit is nu het soort memes die ik tracht te doorprikken. ‘opzichtige’, ‘overdadige’verpakkingen zijn helemaal niet schadelijk voor ons milieu. Dat wordt ons voorgelogen door een stel ‘wereldverbeteraars’ die zich in de voorbije decennia op de stoelen van de macht hebben gewrikt, gewrikt, tot ze er zaten.

  Troost U, ik heb redelijk goed nieuws over die ‘klootzakken’ die alleen aan geld denken: over het algemeen, zolang ze verplicht zijn te concurreren op de vrije markt en geen speciale privilegetjes kunnen genieten die hun door de overheid middels politieke vriendjes zijn toegekend, kunnen ze enkel geld verdienen door de maatschappij te dienen: ze zijn verplicht om producten of diensten aan te bieden waar de klant geld voor wil geven. Zelfs als het dan enkel maar geldwolven zijn, dan zijn ze tenminste toch nog nuttig. We moeten er enkel op toezien dat die ‘klootzakken’ verplicht zijn om op de vrije markt te opereren en geen overheidsgunstjes kunnen loswrikken.

 7. [3] De politici kunnen het iets te goed en hun spindoctors nog beter.

  "There are lies, grave lies and statistics" Benjamin Disraeli.

  Ik vraag me af wat Disraeli over marketing te zeggen zou hebben…

  Kaye

 8. Een kennis van mij is chemisch ingenieur en heeft eens onderzoek gedaan naar de goeie ouderwetse afvalbergen zoals je die aan de rand van steden ziet.

  Naar het schijnt zitten daar zoveel bacterien in dat plastic uit huisafval binnen 5 jaar opgegeten is. Zonder uitstoot, zonder restproducten. Zonder dure werkgelegenheidsprojecten.

  Hij heeft ook proeven gedaan met versnipperaars. Heel simpel gezegd: Wanneer je een koelkast door een houtversnipperaar trekt is die ook over vijf jaar opgegeten.

  Al die Melkertbaantjes die nu dus gescheiden afval ophalen en boetes op het fout aanleveren van jouw vuilniszak slaan dus nergens op.

 9. De hele planeet is afval, sterker nog het hele universum.

Comments are closed.