Jezus was volgens de ene interpretatie een jaar actief als prediker rond het meer van Gallilea, volgens een andere interpretatie drie jaar: wel erg kort in verhouding tot de activiteiten van Mohammed, die een veel langere periode zijn werkzaamheden bedreef en wiens persoonlijkheid tevens veelzijdiger,rijker en ontwikkelder was.

Van Jezus is geen skelet aanwezig en DNA is er ook niet. Engelse geleerden hebben nu een reconstructie van Jezus’ gelaat vervaardigd dat sterk afwijkt van de afbeeldingen die tot nu toe bij de marketing van Jezus gebruikt werden.
Van het gelaat van Mohammed heeft tot nu toe geen reconstructie plaatsgevonden, evenmin als van dat van Maria: hopelijk verschijnen deze producten nu ook snel op de markt.

Maar Mohammed wordt momenteel in het geheel niet op de markt gebracht met zijn gelaatstrekken, dus in deze religie kan geen probleem ontstaan ten gevolge van een sterke afwijking van hetgeen eerder verscheen.
De kerk wordt, naarmate het gereconstrueerde gelaat meer bekend wordt, met een groot probleem geconfronteerd, omdat het de gelovigen duidelijk wordt, dat zij eeuwen lang met het verkeerde gelaat in het ootje genomen zijn.
Binnen het Vaticaan was het natuurlijk al eeuwenlang bekend dat Jezus niet de blonde blanke was die uit het door de kerk verspreide propagandamateriaal naar voren komt. In dat geval zou Jezus er immers op onverklaarbare gronden geheel anders uitgezien hebben dan de volkeren die rond de tijd van zijn geboorte in de betreffende streek woonden.

Op de afdeling marketing van het Vaticaan, die tegenwoordig een hele vleugel beslaat waar de jongens van de grote reclamebureaus uit New York, London en Parijs af en aan vliegen, overlegt men nu dag en nacht, wat de beste strategie is:
– totale negering van de gelaatsreconstructie
– een bekendmaking van de paus, dat de reconstructie op bedrog berust
– het in de marketing geleidelijk aan veranderen van de tint en vorm van het gelaat van Jezus totdat iets ontstaat dat ongeveer gelijk is aan het gereconstrueerde.
– het segmenteren van de markt in een aantal regio’s en aanpassing van Jezus aan de marktregio waar met hem geadverteerd wordt

Er zullen echter geen definitieve besluiten vallen voor afloop van het grote marketingcongres dat in 2006 zal plaatsvinden.
Op dit congres zullen onder meer de volgende deskundigen aan wier oordeel de paus grote waarde hecht, het woord voeren:
– Dr. Neil S. Brompton, Religious Market Analyst and Professor in Statistics:
“Facts, dangers and challenges during the 21st century: how Islam will overtake us as number one religion.”
– Gordon F. Dejong, retired Director of Marketing of the Mother Teresa Institute and author of :
“How we quadrupled our turnover in religious articles in three years and reached 30 million dollars per year.” Deze spreker heeft als onderwerp:”Correlation between income level and conversion in Indian urban areas.”
– Philip Q. Burton, retired Vice-President of Fyffes:”How we managed to change our brand name Chiquita into Fyffes: costs versus revenues.”
– William R. Bennett the second, President of the Association of Smoked Salmon producers:
“The influence of artificial colouring on turnover in the smoked salmon industry.”
– George W. Shafer ,specialist in hostile take overs:”Taking over Islam , an impossible dream ?”

Het doel van het congres is om met toepassing van de modernste methoden de huidige trend te keren.
Deze trend is namelijk angstwekkend. Hoewel de wereld nu nog 2,1 miljard Christenen ( marktaandeel 33 procent) telt en slechts 1,3 miljard moslims( marktaandeel 21 procent), toont extrapolatie van de aanwezige trend aan, dat gedurende deze eeuw de schaal door zal slaan naar de andere zijde.
Alleen inzetting van alle krachten in de concurrentiestrijd tussen Jezus en Mohammed zal wellicht iets gunstiger resultaten dan de geëxtrapoleerde kunnen bewerkstelligen.

Aan het einde van het congres zal het de paus persoonlijk zijn, die na consultatie met zijn god , zal beslissen over de strategie voor het lopende millennium.

38 REACTIES

 1. Naar aanleiding van een vraag hierover nog de volgende toelichting:
  — de gelaatsreconstructie is geheel overeenkomstig de feiten, verricht door Engelse wetenschappelijke staf.
  — de percentages over de marktaandelen zijn eveneens juist, evenals het feit dat de komende eeuw de balans zeker naar de andere kant zal doorslaan.
  — Het marketing department in het Vaticaan is fantasie,
  evenals het marketing congres en de namen van de sprekers op dit congres.

  De onderwerpen die de sprekers behandelen zijn echter uiterst serieus :
  — Teresa draaide inderdaad 30 miljoen per jaar, ofschoon ik niet weet waar het precies vandaankwam. Daarom kon zij ook business klas reizen op de KLM (hiervan hangt een foto bij KLM Calcutta)
  — Dat van Chiquita, Fyffes en de kunstmatig gekleurde zalm klopt ook.
  Hugo

 2. [1]
  Wat wil je met deze kolder nu eigenlijk precies zeggen, Hugo ?

 3. dinosaurieérs blijken nu ineens
  veren gehad te hebben,
  wijsheid is wat men opbouwt door
  ervaring,
  is het dan niet logisch dat er een
  verschil is tussen jezus en mohammed,
  in de usa stelt men de vraag,
  met welk voertuig zou jezus en zijn
  apostelen zich nu verplaatsen,
  een suv of een "milieuvriendelijker
  voertuig",absurd.
  geloof is een manier om met elkaar te
  overleven,niet om oorlogen te voeren,
  de basis idee was goed,
  de uitvoering is ontelbare keren
  verkracht.

 4. De Kerk is een commercieel instituut is, en vanzelfsprekend doet men dan aan ‘branding’ en marketing. De Kerk claimt de naam "Jezus" en daarbij verzonnen* beelden als hun TradeMark (CopyRight Vaticaan).

  Maar deze misverstanden zien we toch overal?

  "Kapitalisme" wordt verward met Corporatisme.
  "Liberalisme" wordt geassocieerd met de VVD.
  "Solidariteit" zou iets zijn wat je kunt "afdwingen" (PvdA, SP etc)

  Veel mensen hebben meer "gevoel" bij de Kerk, dan bij bijvoorbeeld Shell of IBM. Maar allen zijn gewoon multinationale commerciele organisaties.

  Volgens mij is er niks tegen om eens een licht te laten schijnen op hun marketing-strategie… 😉

  *
  Dat Jezus altijd als een mooie jongeman afgebeeld is geworden, berust zowiezo op een misverstand en is aantoonbaar onjuist op basis van de bijbel die de Kerk als basis zegt te gebruiken. Nieuwe bijbelvertaling 2004, het boek Jesaja:

  53: 2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.

  53: 3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.

  53: 4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.

 5. Ja, nu stort het geloof ineen, nu er een ander plaatje is….
  Er duizenden verschillende afbeeldeingen van Jezus, en iedereen beseft dat het interpretaties zijn.
  Maar dit plaatje is wetenschappelijk ?
  Destijds , na de vondst van het meisje van Nulde, werd er een reconstructie van het hoofdje gemaakt.
  Toen later bekend werd om wie het ging en er een foto beschikbaar kwam, bleek hoe weinig het model leek op de foto.
  Zu kunnen we ook de plaatjes van de aapmensen met veel korrels zout nemen, en, wie weet, ook de plaatjes van de dino’s.

 6. Euh…Als er geen, skelet, DNA, schilderijen of beschrijvingen zijn, hoe kan men dan een "wetenschappelijke gelaatsreconstruktie" maken ??

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. Dit is toch geen nieuws. Jezus en ook Maria (myriam) waren Joods. Maria was ook nog eens jong (13-14 jaar). Iedereen kan dan toch wel begrijpen dat de bekende afbeeldingen niet kloppen. De reconstructie zal gemaakt zijn aan de hand van ras, type, beschrijvingen van mensen uit die tijd enz.

 8. Maar in de algehele debiel-verklaring van het geloof was nog geen plaatje van een ietwat debiel-uitziende Jezus.
  En kijk, ook dat kunnen onze wetenschappelijke tovenaars leveren!

 9. Hugo,

  Waarom is Mohammed’s persoonlijkheid veelzijdiger,rijker en ontwikkelder ?

  En verder is het door het Vaticaan bestierde genootschap niet "DE" kerk maar 1 (weliswaar het grootste) van vele kerkgenootschappen.Vele kerken en
  Christenen staan afwijzend tegen het
  gebruik van afbeeldingen van Jezus (en hebben lak aan de mening van het Vaticaan hieromtrent).

  En uit het succes van de Islam valt in ieder geval te leren dat "beelden en afbeeldingen" niet nodig zijn om een geloof te verbreiden.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. Toevallig (?) stond in BN/deSTEM een opmerking van de nieuwe marketingmanager van DAF, Milan Wamsteker, over de vraag wie hij de beste acht in het reclamevak.
  Hij zegt:”Dat is de bedenker van de katholieke kerk. Consistent logogebruik, outlets op A1-locaties, uniforme bedrijfskleding, indrukwekkend hoofdkantoor, inspirerende CEO, en een merkbelofte die onverslaanbaar is.

 11. [10]
  De katholieke kerk is volgens mij de enige religie die het tot een VN-zetel heeft weten te schoppen. Zij ziet zichzelf als een wereld-kerk, zeg maar DE kerk.

  Natuurlijk ziet gelukkig niet iedereen dat zo, maar haar invloed gaat wel erg (veel te) ver.

 12. [7]

  inderdaad.

  vroeg ik me ook al af.

  toch knap van betrokken ‘geleerden’ om dat klaar te spelen.

  [10]

  ook deze eerste vraag schoot door m’n hoofd na het lezen van die ‘conclusie’.

  ik ben zeer beniewd naar beide antwoorden.

  wellicht kunnen de Engelse ‘geleerden’ hier een toelichting op geven?
  gegroet.

 13. [12] Jodocus,

  De RK-kerk(leiding) zal zichzelf wel zien als DE kerk maar daarom ziet niet
  iedereen die zichzelf Christen noemt haar als zodusdanig.
  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [9]
  Beste Beek,

  Wat maakt het jou uit hoe Jezus er uit zag? Het gaat toch om zijn woorden en daden?

  Jodocus

 15. [2] [6]
  De Katholieke kerk speelt een grote politieke rol. Ook bij de onderhandelingen over de EU-grondwet speelde ze een rol. Net als o.a. bij het referendum in Polen over de toetreding tot de EU.
  Ook de reactie [12] van Jodocus geeft aan dat deze kerk een rol wil spelen op ieders leven en daarbij niet terugschrikt om gebruik te maken van de geweldsmogelijkheden van de staten en de politici.

  Het is daarom belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk deze rol doorziet.
  Zo heb ik het artikel van Hugo ook opgevat.

 16. [17]
  "Het is daarom belangrijk etc. "

  En dat is m.i. ook de strekking van dit artikel.

  Hugo, volledig mee eens.

 17. [17] Hub,

  Wat heeft Jezus met de RK-kerk te maken ? 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. Welnee. Dit artikel stelt de RK-kerk voor als een grote Coca-Cola-achtige multinational dat luchtbellen verkoopt met een uitgekiende marketingstrategie, maar dat nu haar grootste luchtbel aan flarden ziet geschoten door dit nieuwe ‘wetenschappelijke’ plaatje.
  Uiterst kerkvreemd mag ik wel zeggen.
  En natuurlijk zeer ver verwijderd van de realiteit.

 19. [20] Mijns inziens is het de kerk die ver verwijderd is van de realiteit. Er wordt immers een product op de markt gebracht dat niet bestaat. Het voordeel van het op de markt brengen van een niet bestaand product is echter dat je product ook niets kost, de grondstof ( god) is gratis. Dit verklaart waarom religieuze ondernemingen zo winstgevend kunnen zijn.

 20. [10] Ik beschouw het niet als mijn taak om hier een levensbeschrijving vabn Mohammed te geven.Ik zou hiervoor willen verwijzen naar een boek over de Islam.

 21. [21]
  Je staart je blind op de glitter. Het valt erg tegen met de financiele winsten.
  Merkwaardig ‘bedrijf’ overigens: De ‘klanten’ zijn zowel klant, als mede-eigenaar, als aanbieder, als winstdeler, als ‘verkoper’.

 22. [21]
  Ondanks je pogingen je bedoeling te verduidelijken, blijft je verhaal voor een nuchter mens kolderiek. Met je verklaringen voeg je daar alleen enkele m.i. nogal dwaze of kromme redeneringen aan toe.
  Je geeft ook geen verklaring voor je verheimelijkte maar toch -in het licht van je openlijk beleden atheisme- wat merkwaardige persoonlijke voorkeur voor de profeet Mohammed.
  Hoe zit dat nou eigenlijk met jou ?

 23. [21]
  De kerk is eerder met een vereniging te vergelijken. Dat snijdt meer hout.

 24. [22] Hugo,

  Ik vraag van jou geen levensbeschrijving van Mohammed.Ik heb zelf het één en ander over Mohammed en het ontstaan van de Islam gelezen maar
  dat Mohammed’s persoonlijkheid veelzijdiger,rijker en ontwikkelder zou zijn dan die van Jezus was me allerminst opgevallen dus vandaar mijn vraag : licht dat es toe ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 25. [26] Blijkbaar nemen wij dezelfde informatie op, maar interpreteren wij deze verschillend. Dat kan natuurlijk.

 26. Het marktaandeel van niet gelovigen is nog al laag.. hoeveel procent? Nog geen 2,5..?

  Misschien nog een goei markt? Maar ja, een dergelijk product verkoopt natuurlijk slecht.. want het product geen geloof biedt te weinig..

 27. [28] Laissezfaire,

  Nou…wat geeft religie dan meer : hoop waar niks te hopen valt en vrees waar niks te vrezen valt ?

  Het produkt "ongeloof" is nog zo slecht niet : http://www.infidels.org/lib

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.