Deze kop van de Regeringsvoorlichting van 14 oktober trok onze aandacht. Benieuwd wat die “Creatieve industrie” zou zijn.
Dacht dat het wel iets te maken zou hebben met de “Innovatie” die zo broodnodig is om in 2010 in de EU de beste economie van de hele wereld te hebben.

Edoch, die stimulatie doet het kabinet met geld van de belastingbetaler en dat geld wordt op een andere manier weggesmeten.

Hier volgt het bericht: (Nadruk van ons)
———————————————————————-
Kabinet stimuleert creatieve industrie

Het kabinet trekt ruim 15 miljoen euro uit voor de creatieve bedrijfstakken. Door belemmeringen te verminderen en randvoorwaarden te verbeteren, wil het kabinet de sector ’toonaangevend’ in de economie laten zijn.
Dit blijkt uit ‘Ons Creatief Vermogen, beleidsbrief Cultuur en Economie’, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Voor het programma wordt ruim 15 miljoen euro uitgetrokken.

Creatieve sector
Onder de creatieve bedrijfstakken vallen drie sectoren:
kunsten (podiumkunsten, cultureel erfgoed en culturele evenementen);
media en entertainment (film, audiovisuele branche en uitgeverij);
creatieve dienstverlening (vormgeving, architectuur, games en reclame).

De sector telde in 2004 ruim 240.000 banen, ruim 3% van de totale werkgelegenheid. Dit is een toename van 25% ten opzichte van 1996. Daarmee zijn de creatieve bedrijfstakken groter dan de landbouw, de chemie of het pensioen- en verzekeringwezen. Het gaat zowel om gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde bedrijven.

Volgens het kabinet heeft de creatieve sector economische kansen, maar worden die nog te weinig benut. Creatieve bedrijfstakken en andere sectoren zijn nog te veel ‘gescheiden werelden’, blijkt uit onderzoek. De creatieve sector heeft te weinig toegang tot privaat geld en het ondernemerschap blijft soms achter. Anderzijds heeft het bedrijfsleven onvoldoende zicht op de mogelijkheden van de creatieve sector.

Voorstellen voor acties
Het kabinet heeft een programma voor de creatieve sector opgesteld, waarin onder meer adviezen van het Innovatieplatform zijn overgenomen. [Hier komt deze club dus toch nog ter sprake!]Enkele voorstellen daaruit zijn:

– Er komt een programma om verbindingen tussen economie en cultuur te stimuleren. In deze Creative Challenge Call [indrukwekkend!!]kunnen bedrijven uit de creatieve bedrijfstakken en andere delen van de Nederlandse economie projectvoorstellen indienen. Daarbij moeten kennisuitwisseling en samenwerking centraal staan. Voor dit programma is 8 miljoen euro beschikbaar in 2006.

Er komt een bureau dat het cultuurmecenaat gaat versterken. Dit bureau gaat investeringen door bedrijven en particulieren in de cultuursector stimuleren en begeleiden. Hiervoor reserveert het kabinet 1,4 miljoen euro.[en schept meteen banen]

– Creatieve starters en het creatieve midden- en kleinbedrijf kunnen straks makkelijker een krediet krijgen. Dit komt omdat de bestaande EZ-regelingen beter op hen worden afgestemd. Hiervoor is 3,2 miljoen euro beschikbaar.

– De randvoorwaarden rond het intellectueel eigendom worden beter. Het gaat daarbij om bescherming van creatieve uitvindingen en licenties van makers aan gebruikers.

– Het kabinet versterkt de exportpositie van de creatieve sector. Dit gebeurt onder meer door een collectieve internationale marketing van Nederlands design. Daarnaast wordt het makkelijker om (rijks)collecties te lenen en uit te lenen.

– Cultureel ondernemerschap wordt een structureel onderdeel in het kunstvakonderwijs. Studenten worden beter voorbereid op ondernemerschap en het bestaande management wordt versterkt. Hiervoor is 600.000 euro beschikbaar.——————————————————————
Let wel, dit is een serieus bericht. Zij gaan dit nog uitvoeren ook.

De libertarische oplossing:
1.Voer het voornemen: “belemmeringen wegnemen”, uit. Dit kost geen geld, maar bespaart geld.
2.De bedenkers van dit plan ontslaan. Levert eveneens besparingen op.
3.Dit bespaarde geld plus die 15 miljoen teruggeven aan de belastingbetaler.

6 REACTIES

  1. Wat zouden we in dit land moeten beginnen zonder "het primaat van de politiek" (of de bureaucratie) ?

  2. Af en toe krijg je toch echt het idee in een volledige planeconomie te leven. En dan te bedenken dat Nederland tot de economische vrijste landen ter wereld wordt gerekend.
    En dat "verbeteren van de randvoorwaarden rond intellectueel eigendom" zal wel neerkomen op draconische(r) straffen voor het downloaden van muziek of films, en verdere verharding van het monopolistische patentrecht.

  3. "- media en entertainment (film, audiovisuele branche en uitgeverij);"

    Betekent dit nog meer "get the picture’s", "ik ben mezelf niet nog geweest, ik ben de schoenmaker op het verkeerde leest…etc", truks fruit en diverse interlectuele films die niemand toch begrijpt of zelfs naar kijkt??

  4. Vaak als het om ‘arts and business’ gaat, worden volstrekt autonome kunstenaars in een bedrijfssituatie losgelaten om ‘hun ding te doen’ met de zekerheid dat er geen echte wisselwerking tussen kunstenaars en bedrijven tot stand komt. Dat is veilig voor de kunst en veilig voor het bedrijf, maar levert zelden iets op dat óf binnen de kunst óf binnen bedrijven betekenis heeft.

    De Tate Modern heeft onlangs het archief aangekocht van de Artist Placement Group die al in 1966 actief was en kunstenaars op gelijk niveau met bedrijven liet samenwerken. Kunstenaars in Engeland waren in 1966 al meer vernieuwend met bedrijven bezig dan onze overheid nu. Dat is vrij triest om vast te moeten stellen. Ik hoop dat de 15,4 miljoen besteed zal worden aan projecten die werkelijke verbindingen tussen bedrijven en kunstenaars tot stand brengen en niet aan een wassen neus die leidt tot een bronzen mecenaat naar middeleeuws model.

Comments are closed.