Op 15 september 2005, de eerste dag van het Clinton Global Initiative (CGI) *) velde de Britse Premier T. Blair het doodvonnis over het klimaatverdrag van Kyoto.

Juist op het moment, dat Clinton zijn bewonderaars verzamelde in het Sheraton op enige afstand van Time Square kondigde Blair aan, dat hij met “brutal honesty” over Kyoto en “global warming” zou spreken. Dat deed hij en Condoleeza Rice deed er nog een schepje bovenop.

Blair merkte op: “Mijn denken is veranderd in de laatste drie of vier jaar. Geen enkel land gaat in zijn eigen groei snijden.”
Over snelgroeiende landen als India en China verklaarde hij: “Zij zullen geen onderhandelingen starten over een nieuw Kyoto.”

Zoals bekend waren deze landen sowieso al niet bij het Kyoto-verdrag betrokken, wat al één van de fatale blunders van het verdrag was. Maar nu bekent Blair, dat er na 2012 geen nieuw dergelijk wereldwijd verdrag komt.

Wat gebeurt er dan ?
Blair vervolgt: “De landen zullen samenwerken om de wetenschap en techniek te ontwikkelen. We kunnen dit probleem nooit oplossen zonder de nodige wetenschap en techniek daarvoor te ontwikkelen.”

Dat is nou precies wat eco-realisten en libertariers al die tijd al zeggen, nl. dat de enige manier om met broeikasgassen en “global warming” om te gaan is door technologische doorbraken, niet met draconische maatregelen.

Het is zeer opmerkelijk, dat deze woorden van Blair die gericht waren tot een duizendkoppig publiek, door geen van de media werden opgepikt.

Zelfs de New York Times, enkele straten verderop, publiceerde een glossy verhaaltje over de aanwezige sterren, Koning Abdullah van Jordanie, Jesse Jackson en George Stephanopoulos.
The Washington Post kopte: “Clinton Gathers World Leaders Nonpartisan Conference Focuses on Global Improvement,” maar maakte geen melding van de opmerkingen van Blair over global warming.
Wat de TV betreft: wist CNN’s Christi Paul bewonderend te melden: “Oud-president Clinton probeert nog steeds zaken voor elkaar te krijgen. Hij sleepte meer dan $200 miljoen aan toezeggingen binnen om wereldproblemen op te lossen.”

Ironisch genoeg betroffen sommige van deze plechtige beloftes global warming.

Maar het belangrijkste van de hele conferentie tot dan toe was de speech van Blair. Hij heeft lange tijd aangedrongen op een bindend internationaal verdrag over klimaatverandering.
Op een beleidsmakende speech in september 2004 stelde hij een ambitieuze agenda voor met de verklaring: “Kyoto is only the first step but provides a solid foundation for the next stage of climate diplomacy.”
Zelfs als op de G-8 in Gleneagles in juli 2005 Bush Blair weigert tegemoet te komen over het klimaatverdrag, schijnt Blair optimistisch te blijven.
Op 4 september 2005 verklaart hij in de Financial Times: “Gleneagles must be one step in a longer campaign”

Maar op 15 september 2005 heeft Blair Kyoto begraven.

Verder kwam Condi Rice met een opmerkelijke verklaring. Rice zei: “Kernenergie zal deel moeten uitmaken van de mix. Frankrijk genereert 80% van zijn electriciteit uit kernenergie.”
Dat is waarschijnlijk de eerste keer in tijden, dat een official van de Bush-regering iets positiefs over Frankrijk zegt. Rice erkende het gevaar van proliferatie, maar concludeerde: in de snel ontwikkelende wereld moeten we alle energiebronnen inzetten.

En Clinton reageerde alleen met: “In general, I agree with you about that”
De 42e President reageerde evenmin op Blair’s provocerende revisionistische Kyoto ommezwaai.

————
Commentaar HS:
Tot dusver schijnt niemand te hebben gereageerd op wat Blair zei. OK, Lezers van TCS en de Vrijspreker hebben die belangrijke primeur.

Welke dappere held gaat deze nieuwsfeiten in Nederland “onthullen” ?

———-

Ingekort overgenomen en vertaald door Harry uit een artikel van James Pinkerton.

*) www.vrijspreker.nl/…

Bronnen:
www.techcentralstation.com/…
www.techcentralstation.com/…
www.clintonglobalinitiative…
news.ft.com/cms/s/05b07684-…
business.scotsman.com/index…

14 REACTIES

 1. Het is wel frappant dat de media nu oorverdovend stil zijn. In feite had Italie en Rusland al te kennen gegeven om na 2012 het Kyoto-verdrag een zachte dood te laten sterven. Italie heeft dat gedaan omdat het voor hen niet meer op te brengen is (hun economie is in een deplorabele staat). Rusland omdat zij al de benodigende miljaren eruit hebben gesleept (let wel het Kyoto-verdrag had als ijkpunt 1990, toen Rusland – lees: Sovjet Unie – veel meer gesubsidieerde industrie had dan nu.).

  RIP Kyoto

 2. [1]
  Precies, Albert.
  Het hele establishment houdt zich muisstil. Een dergelijke reusachtige ommezwaai houdt feitelijk een nieuw paradigma in: iedereen, van politiek tot media, van nep-wetenschappers tot klimatologen, van handelaren in emissierechten tot gasfitters, van olieproducenten tot energiedistributeurs probeert zich eruit te draaien en moet een nieuwe luie stoel zoeken.
  Maar de pleuritis kan niet lang uitblijven.
  Groet,
  Harry

 3. [3]
  Quirium,
  Bliar heeft het allemaal eigenlijk heel zachtjes gezegd, want iedereen kwam gezellig op Clintons feestje om geld weg te schenken aan diens hersenspinsels. Daar zitten projectjes bij voor arme dorpjes in Nigeria en zo. Iedereen kwam dus met een totaal andere mindset. Wie let er dan nog op zo’n controversieel politiek statement ! Dat zou niet gezellig zijn, nietwaar.
  Groet,
  Harry

 4. 1 van de dingen waar libertariërs nogal sterk in zijn,is het vel van de
  beer verkopen eer de beer geschoten is.
  Ook nu weer :

  Die Blair roept iets en hup , het luidt dat "Kyoto dood is"…ja zelfs
  krijgt de kerel schouderklopjes : toch wel een toffe socialist eigenlijk…

  Echter Blair is niet tof maar een leugenachtige gladjanus en rooie vrijheidshater met wie vergeleken klassieke Engelse despoten als king John,richard III en James II welhaast
  respectabele volksherders lijken (Blair is o.a. verantwoordelijk voor
  het verbod op wapenbezit ginds)
  en dat deze schurk aan zijn vriendjes bekend dat het verdrag eigenlijk humbug is, betekent
  niet dat het dood is….

  Er zijn immers al allerlei maatregelen in voege en de milieu-administraties draaien gewoon vrolijk verder en produceren nieuwe maatregelen,nieuwe regels, extra kosten om de vermeende opwarming tegen te gaan…

  Dat verwenste verdrag is pas dood als
  het is opgezegd of ingetrokken en de
  beperkingen, heffingen en reguleringen die eruit voortvloeien,zijn opgeheven en ingetrokken.

  Zo ver zijn we nog lang niet.

  It aint over untill the fat lady sings.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [5]
  Floris Wouterlood,
  Wat mij betreft is iemand die zijn rotzooi op straat gooit of motorolie in het oppervlaktewater loost i.p.v. die zaken behoorlijk op te ruimen, een voorbeeldig moocher.
  Iemand die regenwouden sloopt en het hout verpatst al dan niet onder bedreiging van de locale bevolking, is m.i. een looter.
  Groet,
  Harry

 6. [6]
  Cincinnatus,
  Inderdaad, want Kyoto is een misbaksel, waar desondanks nog steeds mee geprutst wordt. Het zal echter kinderloos in 2012 in rook opgaan.

  Op de Conference of Parties (COP 10) in december 2004 in Buenos Aires riep Italie de EU-landen tot hun schrik al op met het Kyoto-verdrag na 2012 te stoppen. Canada, Rusland en Japan schijnen ook steeds minder belangstelling te tonen.
  http://www.techcentralstati

  De EU zou alleen overblijven. Nu Blair heeft laten blijken er ook geen heil meer in te zien zal Kyoto na 2012 dus wel op de vuilnisbelt belanden.

  De US verwacht in de komende decennia heil van de ontwikkeling van nieuwe energie-efficiente technologieen die de economische groei van ontwikkelingslanden zou kunnen bevorderen.
  http://www.sciencentral.com

  Er wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een zero (CO2-)emissie systeem, dat wereldwijd zou kunnen worden geimplementeerd (z.g. "global low energy cost and emission control" system) in het kader van een Zero Emissie Technologie Verdrag.

  Intussen zou de wereld kunnen profiteren van de ervaring met de regionale Europese CO2-markt.

  Groet,
  Harry

 7. het blijft onzin, die co2 hysterie. De complete mensheid produceert iets van een geschatte 0,5% van alle co2 en dat is dik in de meetfout. Een beetje vulkaan blaast in een paar dagen net zoveel co2 de lucht in als de complete mensheid. Waaaaaanzin dus.

 8. [9]
  Wladi,
  1)Wat bedoel je met: "De complete mensheid produceert iets van een geschatte 0,5% van alle co2 en dat is dik in de meetfout." ?

  2)Waarop is die schatting gebaseerd ?

  3)Het gaat in wezen om de stijging van het CO2-GEHALTE in de biosfeer (van 280 ppm in 1880, 380 ppm in 2000 tot 500 ppm in 2050). Er wordt ook CO2 vastgelegd. Het netto effect van de antropogene bijdragen is slecht te kwantificeren, ook al omdat er geen duidelijke meetcriteria zijn afgesproken (waar ga je meten, hoeveel metingen, etc).

  http://www.peopleandplanet….

  4)Implementatie van het Kyoto-protocol zou in 2012 een afname van de EMISSIE door ge-industrialiseerde landen moeten opleveren van 5,2 % t.o.v. 1990. De EU heeft beloofd haar overall broekasgasemissies terug te brengen met 8%.

  Maar het eindeffect van de reductie van de emissies op het CO2-gehalte blijft in elk geval onzeker, omdat de mechanismen onvoldoende bekend zijn.

  In feite heeft de EU zich wereldwijd ge-isoleerd, maar de Eurolinxen doen het altijd voorkomen, alsof de hele wereld het eens is en de VS de dwarsligger.

  Je zou kunnen zeggen, dat de Kyoto-controverse een prima maar praktisch onbetaalbare indicator oplevert voor het collectivistisch gehalte van de EU.

  Groet,
  Harry

 9. [8] Harry,

  Met andere woorden , we zitten nog minstens opgescheept met die onzin tot 2012…en heel misschien dat het dan is afgelopen maar hoe realistisch is dat ?

  Er zijn al zoveel staatsprojekten onvruchtbaar, onnodig en schadelijk gebleken maar slechts zelden leidt dat er toe dat de bijhorende bureaucratieën worden opgedoekt, de regels worden afgeschaft en het graaien in onze portefeuille stopt m.a.w. in 2012 zal dat Kyoto-gedoe allicht wat worden bijgevijld en bijgesteld (zoals de Haagse rovers nu de ziekteverzekering bijvijlen) en gaat gewoon verder.

  Dat het banen kost,de concurrentiepositie verzwakt, hopen geld kost en bovenal niets uithaalt, kan de politici geen ene moer schelen.Sedert wanneer zouden die lui zich over dat soort zaken druk maken ?

  Trouwens als dat verdrag werkelijk dood zou zijn,wat weerhoudt de EU-leiding om het nu al te begraven ? Waarom wachten tot 2012 ?

  Ik zal je zeggen waarom : die lui zijn
  hoegenaamd niet van plan om Kyoto te
  begraven : nu niet en in 2012 niet.Heel dat gedoe over CO2 geeft hun
  weer es een prima alibi om hun macht over onze levens en hun greep in onze spaarvarkens te vergroten.

  Je laat je blij maken met een dode mus.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [3] Quirium,

  Ongetwijfeld zouden vrijheidslievende Britten graag Fabian socialist Tony Blair en zijn croonies graag het kanaal oversturen en afstaan aan België of Nederland (zijn zij van die enge kerel verlost) maar ik vrees dat wij weinig plezier
  aan die tyrannieke demagoog en zijn kliek gaan beleven.

  Uit een artikel van een Britse libertariër van gisteren :
  The other evening, my wife and I dropped in for coffee on our good friend Rebecca Baty. For a while, we sat depressing each other with talk of all the new taxes and regulations heaped on us by this worthless and tyrannical Government. My biggest complaint of the evening was the discovery that sole traders must now register with the tax authorities before doing business. There was a time when a change of this nature would have been headline news, gathering endless discussion. Now, it had crept in almost unannounced – I had only discovered it when I heard some patronising wireless advertisement put out by the revenue authorities. For her part Rebecca complained about the increasing weight of regulations imposed on private landlords, one of which she is thinking to become. Almost as an aside, she mentioned the persistent rumours we all keep hearing that the Government is considering how to impose capital gains tax on the sale of only homes.

  The Blair Government has turned this country into a militarised, politically correct police state. It has alienated the liberal middle classes and the conservative working classes. It has upset the most respectable and politically engaged ethnic minorities. It is alarming everyone who has been prudent enough to acquire a freehold or a little capital. It has stolen our pensions. It has given us a police force unwilling to protect our lives and properties, but eager to use lethal force against anyone who might seem inclined to look at them in a funny way.

  http://www.libertarian.to/N

  Socialisme sucks en de enige goede sossen zijn ex-sossen die hun vroeger
  geloof zijn afgevallen en resoluut verwerpen (zoals Frank Meyer, Whitaker Chambers enz…).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. [12]
  Cincinnatus,
  Het is maar van welke kant je het bekijkt. Politici en bureaucraten etc. kunnen zat zaken bedenken om de samenleving uit te knijpen. Daar niet van.
  Alleen, het gedoe rond Kyoto geeft m.i. juist zo duidelijk aan, waarom we van die kastes af moeten.
  Groet,
  Harry

Comments are closed.