De afgelopen dagen was er in de Belgische media veel aandacht voor een
sociaal conflikt bij “Struik foods”. De bedrijfsleiding had enkele arbeiders ontslagen en inplaats daarvan bij een nederlands interimbureau Poolse arbeiders ingehuurd die werkten tegen het minimum-loon.

Hiertegen brak in het bedrijf een staking uit, de vakbonden waren razend en de (socialistische) minister Peter van Veldhoven (zoon van een andere socialistische topman trouwens…politieke mandaten worden in België in toenemende mate erfelijk) zag kans om zich te profileren en kondigde een “diepgaand onderzoek door de sociale inspectie” aan. Gisteren dan krabbelde de bedrijfsleiding terug. Men zou een juridische vergissing hebben begaan door de Polen aan te nemen tegen Nederlands minimum-loon inplaats van het hogere Belgische minimumloon en de zaak werd afgelast.

Hetgeen mij aan deze zaak opviel,was het “altruïstische discours” waarin de vakbondslui hun opkomen voor het eigenbelang verpakten. Men had het over “mensenhandel” en een “moderne vorm van slavernij”…als je de vakbondscroonies bezig hoorde, werd er eigenlijk niet gestaakt omdat de arbeiders bij Struik Food voor hun baan vreesden maar wel omdat de arme Polen tegen het minimum-loon moesten werken. Dat die Polen juist blij zijn met zulke projekten buitenlands omdat ze er heel wat meer kunnen meeverdienen dan met soortgelijk werk in Polen en zelf zich hiervoor aanmelden, hoorde je niks van. Het heette dat men opkwam voor de uitgebuite Polen maar dankzij de vakbonden zien die Polen een mooie gelegenheidom geld te verdienen aan zich voorbij gaan.

Typisch links eigenlijk…opkomen voor het eigenbelang en de eigen portefeuille onder het voorwendsel dat men zich inzet voor anderen (die de dupe worden van de “belangeloze” inzet).

Nu snap ik wel de onvrede van de arbeiders in deze (alhoewel ik principieel vast hou aan contractvrijheid )…tuurlijk is het klote om Polen je baan zien over te nemen…Echter het feit dat er hier veel werkloosheid is en veel bedrijven de boel sluiten om te vertrekken naar Polen of China, heeft veel te doen met de collectivistische vakbonden en socialistische ministers die de sociale inspectie inzetten als privé-militie maar daarover hoor je in de Belgische pers niet zo veel…over handel in arme Polen des te meer.

Mark.

32 REACTIES

 1. Kunnen we niet een hele kliek hardline communisten uit voormalig cccp importeren en alle socialisten ter lage landen vervangen door deze laagbetaalde goed opgeleide en zeer ervaren krachten, scheelt in ieder geval miljoenen (waarschijnlijk miljarden) euro’s aan personeelskosten terwijl het beleid hetzelfde blijft.

 2. Alle Europeanen zijn gelijk, maar de Belg is gelijker dan de Pool.
  [1]
  Mits je daadwerkelijk werk voor ze hebt en niet trapt in dezelfde val als Eric Luzac, wat let je ?

  http://www.zibb.nl/gezondhe
  nieuwsbericht/asp/artnr/1034057/versie/1/index.html

  (De complete link past niet op één regel.)

  Groet,
  Harry

 3. EU slaapt, verstrikt in bureaucratische rompeslomp.
  Het demoniserende factor.
  Met daarin lidstaten die behoorlijk op fraude berusten.
  Men zou denken dat we die tijd toch wel eens gehad hebben.
  Maar nee gaat op velen grotere schaal vrolijk verder.

  `k typ bijkant door m`n toetsenbord heen.
  Dagelijks met `n lach en tier, belijd ik ook hier.

  Geachte Marc, beleidsvoering is verkeerd.
  Kan men niet iedereen kwalijk nemen natuurlijk.

  Hoogachtend Jan Moilendijk (Spijkenisse)

 4. Waarom waren die Belgische werknemers eigenlijk niet bereid om voor het Belgische minimumloon te gaan werken? Als hun baan ze werkelijk zo dierbaar was hadden ze toch ook zelf voor minder geld kunnen gaan werken? En als het minimumloon niet een acceptabel minimuminkomen voorstelt, waarom heb je dan überhaupt een minimumloon? Als er een andere baan is die meer oplevert kunnen ze dat kiezen, zo niet dan zullen ze helaas genoegen moeten nemen met minder. Als veel (alle?) banen richting het minimumloon gaan kan dat overigens voor België als geheel wel eens positief uitpakken, aangezien dan ook de prijzen zullen dalen. En ik neem aan dat er over het minimumloon ook in België minder belasting wordt betaald, op zijn minst in absolute, maar wellicht ook in relatieve zin. Dat scheelt ook weer een hoop.

 5. Geachte Lillian, Uwe allesweter schetst eventjes.
  Achterhaald gedrag lezen het zo vaak.
  Wordt niet koud of warm van.

  Als U iemand onderuit wilt halen,
  raad ik U aan met sterkere teksten aan te komen waaien.

  `Slaap zacht` tata

  Hoogachtend Jan Molendijk (Spijkenisse)

 6. Geachte Owl,
  Minimumloon wat is dat eigenlijk ?
  Waar dient minimumloon eigenlijk voor ?
  Welke motivatie biedt minimumloon eigenlijk ?

  Liever lui als moe (dit begrip kent U vast wel)
  Maar voor wie is dit begrip geldende factor ?
  Zal `n ware hamvraag zijn.

  Ps attenderen doen ik U maar verklappen nog niet.
  Huppakee oogies open doen hoor.
  Hoogachtend Jan Molendijk (Spijkenisse)

 7. Zal toch sluier5tje laten vallen. (lichtelijk ontplof ik namelijk)

  Burgers zijn gewoon knetter gek dat wij dit alles accepteren.
  Door paar kantoor idioten moeten men maar zwoegen voor minimumloontje.

  Nou ik geef iedereen geheel gelijk die dan liever lui als moe is.

  Tata

  Hoogachtend Jan molendijk (Spijkenisse)

 8. [7]
  Jan Molendijk,

  Voor zover ik je commentaar begrijp zal ik proberen een antwoord te geven.

  Allereerst het libertarisch perspectief. Libertariërs zijn over het algemeen (of allemaal?) tegen een minimumloon, omdat je hiermee 2 resultaten kunt bereiken:

  1. De werkgever betaalt het minimumloon, hoewel hij eigenlijk minder had willen betalen voor jouw productiviteit. Dit heeft echter als consequentie dat de prijs van het product dat deze werkgever produceert, voor alle consumenten omhoog gaat. Het is dus misschien in het voordeel van de specifieke werknemer, maar voor alle consumenten als geheel is het nadelig (en mogelijk ook voor de werknemer op minimumloon, want ook hij moet hogere prijzen betalen). Ook als het benodigde loon wordt betaald uit de winst van de ondernemer, betekent dit voor de ondernemer en zijn aandeelhouders een verlies, minder mogelijkheden tot prijsverlaging door concurrentie, minder mogelijkheid om in nieuwe productie te investeren, of dat hij dat geld niet kan gebruiken om een tweede werknemer aan te nemen. Bijvoorbeeld: Als een ondernemer aan 10 medewerker 10% meer loon moet geven, had hij voor datzelfde geld 1 extra werkloze een baan kunnen geven.

  2. De werkgever vindt dat de werknemer de produktiviteit niet waard is, en ontslaat hem/haar, of neemt geen nieuw personeel meer aan dat te weinig productief is om dat minimumloon te rechtvaardigen.

  Vanuit het niet-libertarisch perspectief heeft het minimumloon de functie om mensen die fulltime werken voldoende inkomen te verschaffen om van de leven. Het is vanuit dat perspectief niet rechtvaardig om iemand een volledige baan te laten uitvoeren, en toch niet te kunnen overleven of op liefdadigheid te moeten vertrouwen. Ik kan daar persoonlijk wel enige sympathie voor opbrengen. Maar dan zie ik geen reden om mensen meer te beschermen dan strikt noodzakelijk is. Het minimum moet dan ook werkelijk een minimum zijn. Zodra het hoger wordt dan een minimum, is het niet langer een kwestie van mensen in staat stellen op eigen kracht te (over)leven, maar benadeel je in feite de rest van de maatschappij. De mensen die door het hoger dan noodzakelijke minimum geen baan meer kunnen krijgen, omdat ze te weinig productief zijn, of hogere prijzen moeten betalen, of in het geval van de ondernemer minder van hun eigen geld kunnen uitgeven aan hun zelfgekozen doelen.

 9. @Jan Molenwiek: als je echt zo’n goede politicus wilt worden als dat je denkt dat je bent, moet je meer naar het volk luisteren. Zelfs op je good-all site staat een poll te lezen dat je leden vinden dat hun voorzitter op taalles moet.

  Bij deze dus!

 10. Geachte OWL,
  Begrijp volkomen wat U doelt dank.
  misschien betreft het `n toevoeging ?

  De wetten zijn wel niet zo samengesteld maar…

  ABC vorm. (zaken stellen zoals ze zijn)

  -Voor behoeftes brood, vlees, groente, fruit. Hebben wij niemand nodig.
  -Om ons warm te houden hebben wij ook per definitie niemand nodig.
  -Om lekker te kunnen wonen hebben wij niemand nodig.
  -Voor elektriciteit hebben wij niemand nodig.
  -Om te kunnen vliegen hebben wij niemand nodig. (denk aan vakantie)
  -Vanuit m`n eigen volkstuintje kan ik m`n eigen computer mee verbouwen.

  Alle technieken is achterhaald begrip
  Geld Alleen biedt geen essentie voor de toekomst.

  Al blijft samenwerking `n positievere factor (uiteraard)

  Omtrent deze citaat gaan ik geheel in mee.
  Allereerst het libertarisch perspectief. Libertariërs zijn over het algemeen (of allemaal?) tegen een
  minimumloon

  Met Vriendelijke Groet,

  Hoogachtend Jan Molendijk (Spijkenisse)

 11. Al ben ik verbaal wel velen malen duidelijker.

  Geachte mrXL,
  Heel graag gaan ik op taalles.
  Als U dit voor mij eventjes bewerkstelt.
  Loop ik direct aan.

  mvg,

 12. [12]
  Jan Molendijk,

  Deze reactie begrijp ik weer een stuk minder, maar wederom een poging:

  Voor voedsel, warmte, wonen en energie, moet je op zijn minst een (groot) stuk eigen grond bezitten en daarop al deze zaken verbouwen. Dat zou je aanzienlijk meer tijd kosten, 16 uur per dag misschien zelfs, om zelf te doen en is behoorlijk slopender dan wanneer je 8 uurtjes per dag vuilnis ophaalt of achter een lopende band staat voor een minimumloon. Bovendien zul je met dat minimumloon, door het een beetje voorzichtig uit te geven, ook wellicht nog iets leuks kunnen doen. Op zijn minst heb 8 uur extra vrije tijd.
  Om te kunnen vliegen of electriciteit op te wekken zul je toch eerst een vliegtuig of energiebron moeten creëren, en dat gaat alleen in samenwerking met anderen. Samenwerking kost ook "geld". Het kost immers de mensen die met je samenwerken tijd, en tijd is niet oneindig (althans voor een mens), en heeft dus een bepaalde waarde. Alles wat relatief schaars is kost geld: ruimte, voedsel, arbeid, drinkwater, enzovoorts. Geld is slechts een uitdrukking van die schaarste en (minimum)loon een uitdrukking van je productiviteit en de schaarste van je arbeid. Ook het "samenwerken" is een vorm van betaalde arbeid als er iets tegenover staat, zoals het gezamelijk ontvangen van energie of gebruik kunnen maken van het samen gebouwde vliegtuig. Op zijn minst zullen de samenwerkenden eisen dat ze in ruil voor hun inspanning voldoende voedsel krijgen om te overleven: een minimumloon dus.

  Wat je bedoelt met je computer verbouwen ontgaat me.

 13. Alle technieken is achterhaald begrip.

  Al blijft samenwerking de factor uiteraard)

  Hoogachtend Jan Molendijk (Spijkenisse)

  ps) oogt toch heel goed leesbaar.

 14. hey molendeijk stop eens met het vervuilen van deze site …. oen dat je er bent, je kunt niet eens normaal nederlandschs sprechen wat is je probleem? en je reacties zijn nog dommer dan die van mij.

 15. relatief schaars is kost geld: ruimte, voedsel, arbeid, drinkwater,

  Dit betreft dus pure kolder,
  is gewoon kunstmatige instandhouding van.

  Men heeft oogkleppen op & HELE GROTE OOGKLEPPEN.

  Nogmaals,Alles is achterhaald begrip.

  -Alle technieken achterhaald begrip (raad U aan tot zeer goed om u heen te kijken)
  Door bovengenoemde citaat kan men concluderen `n deze:

  Geld Alleen biedt geen essentie voor de toekomst.
  Deze zaken worden alleen maar schaars door hebzucht en geldzucht.
  Zo ook aarde ontdoen van alle grondstoffen.
  Afgrondelijke wetenschap die berust is op geld.

  Het acht hoog nodig tijd voor gehele andere visie.

  Deze wijze van progressie leidt juist tot alle ongewenste vormingen die nu
  Orde van de dag zijn.

  Maar Zal U toch niet oeverloos trachten wijs te maken omtrent.

  Hoogachtend, Jan Molendijk (Spijkenisse)
  Voorzitter Politieke Partij Good ALL

 16. [17] Hoi Jan,

  Ik moest ineens aan haiku’s denken, toen ik weer eens een poging waagde te lezen wat je schreef. Hierbij ééntje voor jou:

  "Warrige zinnen
  grammaticale chaos
  de teksten van Jan"

 17. Geachte James McNamara,
  Lezen het zo vaak,
  Als wij dan paar typ of spelfoutjes vergelijken
  Met het verzaken van onze geliefde belijdmakers.
  Betreft uwe onderbouwing `n leus `n ware giller.

  zal wel puur als dooddoenertje dienen.
  Achterhaald gedrag, als U nu voetje onderuit (probeert te halen)
  Zou ik toch niet op de persoon spelen.
  Maar onderbouw het dan met het geen wat in uwe ogen gelijk of ongelijk beoogt.

  Standpunten staan duidelijk en overhelder vermeld `succes`

  Ps)
  Tekst is helder en duidelijk. Verachting is kennelijk nodig ?

  Hoogachtend Jan Molendijk (Spijkenisse)

 18. [19] Als ik me verveel, gooi ik ook altijd muntjes in attention whores. Bij deze.

  Ga zo door! 🙂

 19. Geachte Arend, Sukran (bedankt op z`n Arabisch)
  (puur omdat ik ben geïntegreerd in Nederland)

  Het tweede Pimmetje (als goed voorbeeld omtrent)
  Zoals hij zich opstelde kan ik het ook maar dan tig keer beter.
  Verbaal voorzien ik geen problemen, en qua overtuiging ook niet.

  Natuurlijk kan ik het niet alleen, heb ook jullie naast mij, en achter mij nodig.
  Zelf hoop ik omtrent het unieke programma opstellen
  uit deze hoek in de toekomst op steun.

  Goede schrijvers aanwezig hier,
  die het nog beter en duidelijker kunnen formuleren.

  Voor minder als het unieke van het unieke verzaakt men ten slotte in complot.

  &-zo wij verdienen dit allemaal.

  Met Vriendelijke Groet,

  Smaakvol ? `ok` maar wel met serieuze karakter.

 20. [21] "Goede schrijvers aanwezig hier,
  die het nog beter en duidelijker kunnen formuleren."

  En dat is maar goed ook!

 21. [19]

  "Als wij dan paar typ of spelfoutjes vergelijken"

  Mijn opmerkingen hadden niets met typ- of spelfouten te maken.

  "Tekst is helder en duidelijk."

  Daar ligt het probleem dus. Je tekst is verre van helder en duidelijk.

  "Verachting is kennelijk nodig ?"

  Maar, Jan, ik veracht je helemaal niet. Om deze discussie in een "Oh nee, hij gebruikte een ad hominem" sfeer te trekken is volstrekt onnodig. Het enige dat ik van je verwacht is dat je je standpunten duidelijk onder woorden brengt, want ik begrijp vaak echt niet wat je bedoelt.

  (Of ben je hier echt alleen maar om te "trollen"?)

 22. [19] [24] Zou het nou niet veel beter zijn als de heer Molendijk gewoon engels zou praten? Ik bedoel, elke Nederlander spreekt toch wel engels?

  Je wilt niet weten hoe moeilijk dat verdomde Nederlands is. Volgens mij is het op frans na de moeilijkste taal ter wereld. Er zijn ontelbare regeltjes en nog meer uitzonderingen (amazing hoe een taal zo erg op een land kan lijken….)

 23. Denk dat de heer molenwijk zijn heil beter kan gaan zoeken bij winti lekker baden met een heerlijk kruidenbad met lekker veel marienburg een bezwering bent u zo weer de oude veel succes dan kunt u uw stellingen daarna beter verwoorden opdat die tata s uw beter zullen begrijpen

 24. [21] Nou Jan,

  Ome Cinc zal je wel ff helpen en dat programma schrijven en zo formuleren dat buiten jou ook anderen het begrijpen…

  Het eerste punt is natuurlijk vrij wapenbezit en het recht op verdediging van lijf en goed….

  daarover waren we het vroeger al roerend eens.

  Verder gaan we es wieden in al die belastingen…moeten drastisch naar omlaag…laten we beginnen met afschaffen van BTW en accijnzen, afschaffen van belasting rente op aandelen en spaartegoeden (uiteraard met een volledige onvoorwaardelijke
  fiscale amnestie) en halveren van
  bedrijfs- en inkomstenbelastingen…..

  Wat zeg je ?

  Dat gaat niet ver genoeg ?

  Ho ff Jan…niet alles ineens…ff dimmen…gewoon halveren om te beginnen…we moeten immer nog wat belastingen over houden om binnen 4 jaar kunnen af te schaffen (als we weer campagne gaan voeren)…als er geen belastingen meer zijn om af te schaffen,zijn wij als anti-belastingspartij niet meer nodig dus ook weer niet te ijverig…we blijven politici natuurlijk…

  tuurlijk schaffen we wel de "progressieve schalen" af…en de BTW (maar dat had ik al gezegd)

  Het verlies aan staatsinkomsten compenseren we door enige ministeries (een stuk of 7) dicht te gooien,te stoppen met al dat gesubsidieer, 75 % van de content uit onze wetboeken te scheuren en sociale zekerheid,huisvesting gezondheidszorg, musea, Schiphol, enz…. te privatiseren.
  Betekent meteen ook dat wel al die produktschappen en controleinstanties kunnen sluiten.

  Pimmie bood 25 % minder ambtenaren,
  wilders 50 %…wij kiezen voor een compromis : 50 + 25 dus 75 % minder
  ambtenaren…zet ik zo in ons program

  Er kan nog wel meer in ons program…
  Nederland terug een republiek bijv en
  uitstappen uit de UNO en EU….

  En mijn persoonlijke stokpaardjes
  doodstraf herinvoeren,afschaffen van het burgerlijk huwelijk en invoeren recht op zelfmoord…geen halfslachtig bevoogdend gedoe meer met euthanasiewetgeving….

  en Trix op pensioen, terug zoals in de 17de eeuw een republiekje…en buitenlandse
  criminelen en sossen terug naar land van herkomst…en een nieuwe migratiewetgeving…zoiets als in Dubai…het hebben van werk koppelen aan een verblijfsvergunning…en al die "positieve discriminatie" en
  "politieke correctheid" daar stoppen we mee….

  En we herdopen de partij…toegegeven
  "Good for all" bekt lekker maar das
  vaag…zou ook een vage linkse cluk kunnen zijn…ik dacht meer aan iets als de "Partij voor vrij Wapenbezit,
  privaat Eigendom en Laissez-faire kapitalisme" (PWEL)…een mondvol maar dan komen er geen vage linxe figuren op onze partijbijeenkomsten de boel ophouden en solliciteren naar een plaatsje op de lijst (zoals bijv bij
  Leefbaar Nederland gebeurde).

  Tis maar een schetsje hoor maar je merkt dat het wel snor komt met dat program !

  Groetz,

  Cincinnatus

 25. Smachtend & hunkerend naar samenwerking & daadkrachtige progressie.

  Geachte Cincinnatus,

  U begrijpt dat ik (persoonlijk) niet met `n alles zal instemmen.
  Daaromtrent gaan we intern goed de neuzen stellen.

  Termen als links rechts is mij tot niets zeggende.
  Al zijn de feitelijkheden tot heel bizar & zeer verontrustend te benoemen.
  Ik zou hele boeken omtrent kunnen belijden.

  Motie zal blijvend zijn: Het wat iedereen wilt.
  Maar ook voor behoud van Natuur & Dier.

  Wil wel op attenderen knuffelen is & zal niet aan orde zijn.
  Waar nodig dient men open te staan voor kritiek.
  Zonder de handdoek in de ring te gooien.
  Verder zal ik niet over gaan tot inhoudelijke reacties `n verder. (voor nu)

  Ik ontvang U daarentegen met open armen, zo ook alle anderen met ons.

  Dank U,

  Stukje partij ideologie…
  Good ALL zit interpretatie woordspeling in.
  Slot) Als ik niet nodig achtte had ik ook wel heerlijk aan zelfverrijking gedaan.
  Hieromtrent stond ik voor `n driesprong.
  -Zelfverrijking belijden
  -Terrorist worden
  -Politieke partij oprichten.
  Wil graag m`n vonk in de ogen blijven behouden,
  Ben aan m`n stand verplicht om op te staan.

  Met Vriendelijke Groet,

 26. Geachte Jodocus,

  Vanuitgaand dat wij overweldigend veel zetels de verkiezingen in pacht slepen.

  Wederom betreft het ABC vorm,

  Zodra wij de zittende partij zijn, zijn wij de beleidsmakers iedereen dient in deze gehoor te geven aan.

  -Natuurlijk betreft het geen afbraak.
  -Verrijking voor iedereen zal blijvende factor zijn.
  -Geld acht ik geen noodzaak voor het bewerkstellen van.

  Natuurlijk zal niet `n alles van een op andere dag geschiedde.
  U kent hem wel…. `De weg naar Rome`

  Met Vriendelijke Groet,

Comments are closed.