Dit is het eerste deel uit een nieuwe serie getiteld “misverstanden”, geschreven door Kim Winkelaar. Deze serie zal iedere vrijdag één wijdverbreid misverstand proberen uit de wereld te helpen. Het doel van deze serie artikelen is, in herschreven vorm met het hier geleverde commentaar er in verwerkt, om te worden uitgegeven in boekvorm.

Iedere dag kun je de hartekreet wel ergens lezen: “Wij hebben zoveel rijkdom, en ergens anders sterven er mensen van de honger. We moeten meer voedselhulp geven!”
Dat wij rijk zijn is onmiskenbaar waar, dat er mensen van de honger sterven ook. Maar de conclusie is totaal verkeerd.

Wie beelden ziet van dikbuikige Afrikaanse kindertjes met vliegen in de ogen kan maar moeilijk de neiging onderdrukken om te roepen dat zo’n arm kindje toch gered moet worden. Er moet voedsel heen, en schoon water, zodat zo’n kind het overleefd. En met hem of haar al die andere zielige kindertjes die geen eten en drinken hebben.

Dit is een menselijke reactie, en er is ook helemaal niets mis mee vanuit een medemenselijk perspectief. En toch is het de verkeerde reactie.
Met het in leven houden van die kinderen creëren we namelijk per direct een volgend, nog veel groter probleem.

Als we de kinderen voorzien van voedselhulp, dan zullen we dat moeten blijven doen. De oorzaak van de voedselschaarste is meestal namelijk erg simpel: te veel mensen voor de draagkracht van een gebied. Daarbij speelt vaak ook de desastreuze rol van een (burger-)oorlog en corrupte politici (of is dat een pleonasme? )

Die kinderen groeien met behulp van donaties uiteindelijk op tot volwassenen, en gaan op hun beurt ook weer kindertjes maken. Zeker in armere landen zijn dat er meer dan twee. Waarmee de volgende generatie hulpbehoevende kinderen nóg groter is, de vermenigvuldiging verloopt kwadratisch. Dit is waar Thomas Malthus in 1798 al voor waarschuwde.*

Nu is deze Malthusiaanse theorie in de Westerse wereld ondertussen ingehaald door de wetenschap en het kapitalisme. Dankzij mechanisatie in de landbouw is er meer dan voldoende voedsel. Dankzij de industrialisering kunnen we niet alleen vele monden voeden, maar ook nog eens mensen naar ongekende welvaartshoogten stuwen.

In alle “hongerlanden” is men nog niet zo ver. En zo lang we voedselhulp blijven sturen zal men ook nooit zo ver komen. Want subsidies hebben altijd een vernietigend effect op de productiviteit. Waarom zou men immers produceren als het gratis komt aanwaaien?

De enige optie om Afrika welvarend te krijgen is stoppen met voedselhulp, en het bevorderen van het kapitalisme. Pas als men zo ver is dat men de eigen broek kan ophouden kan men ook echt beginnen met vooruitgang. Tot die tijd zullen we, als we echt humaan willen zijn, moeten stoppen met voedselhulp. Hoe onmenselijk dat ook klinkt.

* Zie: www.ac.wwu.edu/~stephan/mal…

36 REACTIES

 1. stoppen met directe voedselhulp is geen gekke gedachte om zodoende de afhankelijkheid van dat continent te verkleinen. Het bevorderen van het kapitalisme, in de vorm zoals die nu van kracht is binnen de EU, zal die afhankelijkheid echter weer vergroten. Dit omdat deze vorm van kapitalisme voornamelijk steunt op het volgen van grote concerns. Iets waarvoor je als land/bevolking stevig in je schoenen moet staan.
  Dat laatste is in de meeste afrikaanse landen niet het geval. De aldaar opgelegde landsgrenzen hebben weinig te maken met de wijze waarop de bevolking van een gebied samenwerkt en zich tot elkaar verhoud. ‘Kapitalisme’ moet daar op een zo klein mogelijke schaal geplant worden, om zo uit te kunnen groeien tot een mogelijk nieuwe vorm van afrikaans samenleven.

  Overigens:
  is het niet zo dat, wanneer je de ambtelijke normen van het ministerie van landbouw op afrika toepast, het verstandiger is om dat continent preventief te ruimen?

 2. stoppen met directe voedselhulp is geen gekke gedachte om zodoende de afhankelijkheid van dat continent te verkleinen. Het bevorderen van het kapitalisme, in de vorm zoals die nu van kracht is binnen de EU, zal die afhankelijkheid echter weer vergroten. Dit omdat deze vorm van kapitalisme voornamelijk steunt op het volgen van grote concerns. Iets waarvoor je als land/bevolking stevig in je schoenen moet staan.
  Dat laatste is in de meeste afrikaanse landen niet het geval. De aldaar opgelegde landsgrenzen hebben weinig te maken met de wijze waarop de bevolking van een gebied samenwerkt en zich tot elkaar verhoud. ‘Kapitalisme’ moet daar op een zo klein mogelijke schaal geplant worden, om zo uit te kunnen groeien tot een mogelijk nieuwe vorm van afrikaans samenleven.

  Overigens:
  is het niet zo dat, wanneer je de ambtelijke normen van het ministerie van landbouw op afrika toepast, het verstandiger is om dat continent preventief te ruimen?

 3. [2] Sorry, maar ik bedoel met kapitalisme iets heel anders dan het corporatisme (overheid en multinationals zijn aan elkaar gelieerd) waarnaar jij verwijst, en zoals we dat in de EU kennen.

  Ook dat onderscheid wordt overigens één van de delen van deze serie (dat is de planning).

  Het zou voor mij geen bezwaar zijn trouwens als Philips in bijvoorbeeld Kenia hetzelfde doet als wat men destijds in Eindhoven heeft gedaan: een stad plus economie uit de grond stampen.

 4. [1]
  Marcellus,
  Wat collectivisten "kapitalisme" noemen is helemaal geen kapitalisme in de oorspronkelijke betekenis.
  Collectivisten kennen haast ongemerkt eigenschappen en kenmerken aan bepaalde begrippen (i.c. "kapitalisme") toe, die die begrippen helemaal niet uitdrukken.
  Het Europees "kapitalisme" is door alle overheidsingrijpen en politisering tegenwoordig verworden tot "corporatisme", wat hetzelfde betekent als "fascisme".
  Dit betekent o.a., dat de staat bepaalt, wat jij met je eigendommen / produktiemiddelen wel en niet mag doen.

  Zie Woordenlijst.
  Groet,
  Harry

 5. wij hebben in de kerk een voedselinzameling gehouden voor het een of andere Afrikaanse land. Er was een lijst met wat er allemaal heen mocht zonder al te veel invoerrechten.

  Die landen kunnen hun mensen niet voeden maar de douane werkt daar uitstekend, zo te zien. Belachelijk dat je die regeringen geld moet geven om hun bevoking van de hongersdood te redden.

 6. Stel: Onze kinderen zitten uitgehongerd langs de weg, en de voorbijganger zegt: ‘Voeren jullie eerst maar het kapitalisme in. Dat is pas echte hulp.’ Daar knappen die kinderen echt van op, nietwaar?
  Dan moet ik denken aan een links figuur die ik ooit over moeder Theresa hoorde zeggen: ‘Zij deugt niet, omdat zij het systeen in stand houdt door haar hulp.’
  Soms help je gewoon, zonder een eind weg te filosoferen.

 7. [8] "Soms help je gewoon, zonder een eind weg te filosoferen."

  En meestal kun je beter eerst nadenken voordat je iets doet, behalve natuurlijk als onvoorwaardelijke ‘hulp’ een deel is van het dogma dat het denken onderdrukt.

 8. [9]
  Dan help je toch lekker niet? Als je denken maar vrij is.
  Dat begrijpen die stervenden wel: ‘Hij hielp me niet, maar zijn denken was vrij.’

 9. ‘Sterven jullie toch lekker, want wij vinden dat er te veel van jullie zijn. Dat kost ons te veel centjes, begrijpen jullie? En als jullie dood gaan kan er hier echt kapitalisme komen, want zo krijgen jullie geen kindjes. Snappen jullie wel?’
  ‘Jawel, meneer de wijze blanke. Wij begrijpen het en zullen gewillig sterven voor uw kapitalisme.’

 10. ‘Het is in jullie eigen belang dat jullie sterven. Dat snappen jullie toch wel?’
  ‘Ja meneer, dank u wel, dank u wel.’

 11. [8] Heel juist Beek, en een belangrijk mechanisme in een libertarische samenleving is de vrijheid van mensen om onderling solidair te zijn. Sommige mensen zullen zich altijd inzetten om anderen te helpen en vele anderen zullen met plezier en overtuiging fondsen verschaffen aan hen. Vrijwillige liefdadigheid kan goed werken.
  Libertariërs hebben niets tegen vrijwillige hulp. Ze hebben zelfs een liefdadigheidsfonds: LIFHAS.

  Wat Kim schrijft is eerder objectivistisch, zo van de stijl: als een boer in oorlogstijd 50 ¤ voor een ei vraagt, dan is dat geen woeker, maar een kapitaalsinjectie voor de beschadigde logistiek en voedselproductie, waardoor deze sectoren sneller kunnen recupereren en dus uiteindelijk voor minder honger zorgen. Mijn ex-schoon-grootmoeder heeft echter de boer die haar 50 Bfr. vroeg voor een ei in 1944 een klap in zijn gezicht verkocht en het ei uit zijn handen gemept! Dat deed ze terwijl ze mijn ex-schoonmoeder in de luiers bij zich had, wanhopig op zoek naar wat eten terwijl ze op de vlucht waren.
  Objectivisme is niet hetzelfde als libertarisme, maar een objectivist vraagt wel een libertarische maatschappij.
  Het is wel degelijk toegelaten ’to live for the sake of any other man’ als dat je vrije keuze is. Je bent als Libertariër niet verplicht om objectivist te zijn.

  Waar hongerende afrikanen bvb wél mee geholpen zouden zijn is vrije immigratie en de afwezigheid van overheidsinmenging in arbeidscontracten. Dan zouden veel van deze mensen een bestaan kunnen vinden door anderen te dienen in ruil voor kost en inwoon. Dat is een heel redelijk bestaan voor iemand die uit de Sahel komt. Socialisten zullen uiteraard liever deze mensen zien sterven van de honger dan dat ze zouden toestaan dat mensen andere mensen mogen vragen hen te dienen in ruil voor kost en inwoon. Dan zou de hongersnood misschien de wereld uit zijn en kunnen ze de slechte mensen (die met geld) niet meer verwijten de Schuld Van Alles te zijn.

  Hier vind ik me dus in Kim niet zo terug, maar als het over auto’s gaat daarentegen 🙂

  Overigens mag je vrij kiezen om hongerende Afrikanen niet te helpen zonder daarbij een schuldgevoel te hebben.

 12. Natuurlijk kan een vrije markt ook daar goede dingen doen, veel van die landen hebben grote natuurlijke rijkdommen.
  Maar het beeld: zolang wij helpen, gebeurt er daar niets, vind ik onjuist.
  Er wordt daar ook gewoon gewerkt, gekocht en verkocht en er zijn ook daar allerlei bedrijven.
  Ernstige hongersnoden ontstaan er als gevolg van stammenoorlogen, gewelddadige groepen als ‘het leger van de heer’, ernstige corruptie en pogingen tot diefstal i.v.m. opbouwen van een socialistische samenleving.’
  Dan is er een noodsituatie en bied je hulp aan de hongerlijdenden.
  Verder vind ik het zeer betutteliend en bemoeizuchtig als wij hier vinden dat ‘zij’ te veel kinderen hebben. Dat moeten die mensen toevallige helemaal zelf weten!
  Afrika is weer zo’n voorbeeld waar de westerse mens in zijn luie stoel wel even een schets voor maakt.

 13. [13] Nja…vrije migratie ? Nu meteen invoeren ?

  Straks een paar miljoen Congolezen erbij in België ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [8] Grote kans dat die mens een verbitterde communist wordt.

  Het socialisme heeft in de 19de eeuw grote opgang kunnen maken door dergelijke antwoorden.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [16]
  Niet helpen is een vorm van preventief ruimen? Om nog meer communisten te voorkomen?
  Terwijl niemand weet hoe een mens zich zal ontwikkelen.

 16. [17] Beek,

  Foute deduktie Watson.

  Hetgeen ik zeg, is dat hardvochtige rijkaards armen in de handen van
  communisten en socialisten drijven.

  Groetz,

  Cincinnatus

 17. vandaag een artikel van een hele baldzijde in de Telegraaf over een hulpverlener die 30 (DERTIG) jaar bezig is geweest in Afrika met hulpverleningsprojecten. Zijn (moedige)conclusie: hou toch op met hulp sturen, je maakt er een stelletje afhankelijke aalmoes ontvangers van, zo iets het westen de dealer, Afrika de verslaafde aan hulp.
  en die westerse hulp, met voorbeelden gestaafd, brengt die weinige bedrijvigheid die er is, om zeep.
  Iemand die dit 30 jaar vanuit eerst idealisme heeft gedaan en dan tot dezelfde conclusie komt als zeg libertariers en Oxfam: geen hulp, maar wel vrije handel!, mag best eens hier uitgenodigd worden.

 18. [15] Als 2 van die Congolezen bij jou tuinman/klusjesman en poetsvrouw/huishoudster zijn voor kost en inwoon, dan gaan zowel zij als jij er op vooruit…

 19. [22] Bud,

  Ik hoef geen inwonend personeel, dank u.Langere wachttijden voor badkamer en toilet beschouw ik allerminst als vooruitgang.

  En enige honderduizenden "neo-belgen"
  extra in de welfare voor wier woonst, inkomen en vermaak paleo-belgen mogen dokken al evenmin.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. [21]
  Is dit een oproep voor uitgangspunt van regeringsbeleid?
  Maar libertariers vinden toch dat een overheid hier geen taak heeft?
  Dan concludeer ik dat het een oproep aan particulieren is.
  En dan vind ik het hardvochtig, want er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor trade onmogelijk is gemaakt (b.v. 1945 in eigen land, extreme droogte in Afrika, moslimterreur in Soedan, communistische regimes).
  Als men niet wil helpen, moet ieder zelf weten, maar ik vind het hardvochtig, zo niet wreed, om hier een aanbevelenswaardig uitgangspunt van te maken.

 21. Trade not Aid is een oproep aan regeringen om te stoppen met ontwikkelingsstagneringssubsidies en te starten met vrijhandelswetten. Meer moet de regering niet doen.
  Uit mijn bovenstaande posts kan je besluiten dat ik voorstander ben van spontane hulp.

 22. Ik denk dat het veel beter zal zijn om mensen uit die landen i.p.v voedsel onderwijs te geven hoe ze dat voedsel zelf moeten maken.

 23. Nou zeg, da’s ook wat.
  Een babysterfte van 100%, een automatische afname tot van de werkzame bevolking 20 jaar later en dan nog verwachten dat de productiviteit toeneemt?
  Natuurlijk niet, de sterfte onder volwassenen zal ook nog toenemen omdat er bijvoorbeeld al helemaal niemand zal werken in de gezondheidszorg.

  Toekijken hoe miljoenen sterven van de honger gebeurt sowieso niet(vanwege een normale menselijke eigenschap, medelijden), maar het biedt ook geen oplossing voor de economische ellende waarin men zit.

  Waarom niet én-én: wel voedselhulp en wel kapitalisme. Hmmm, hoe breng je het kapitalisme daar, trouwens?
  Huub

 24. [18] …of in de handen van terroristen.. of is dat hetzelfde ?

  Mémo

Comments are closed.