Deed ik hier en hier al eerder mijn beklag over het tenenkrommende niveau van de ‘vertegenwoordigers’ van de werkgevers in Nederland, gisteren bevestigde MKB Nederland nogmaals mijn vermoeden, dat zij niets maar dan ook heeeeelemaaaal niets van economie en ondernemen snappen.

Herman H. van der Geest, voorzitter van de MKB Nederland-afdeling ‘kleine kruideniers’ heeft tijdens een hoorzitting in van de vaste Kamercommissie Economische Zaken van de Tweede Kamer gepleit voor een verbod op ‘prijsdumping’. Het persbericht dat deze stumpert over deze toch wel heel opvallende stellingname de wereld in slingerde laat niets aan twijfel over:

“Een ‘verbod op verkoop met verlies’ draagt daadwerkelijk bij aan verbetering van de huidige situatie. Een verbod waarbij uitgegaan wordt van bijvoorbeeld het Belgische model. Dat is eenvoudig in te voeren en nog eenvoudiger te handhaven. Gezonde concurrentie is hierdoor mogelijk en de praktijk zal leren dat met name excessen hierdoor worden voorkomen.”

<%image(20051013-hermanhgeest.jpg|297|452|Herman H. van der Geest)%>

Afgezien van de enorme contradictie (“een verbod op verlies” en “gezonde concurrentie is hierdoor mogelijk”) in het bovenstaande citaat, is dit toch werkelijk de druppel! Herman H. die namens de ondernemers van Nederland pleit voor een Stalinistisch economisch beleid!

Natuurlijk is het wel een begrijpelijke stuiptrekking van de man die namens de kleine kruideniers het woord voert. Grote broer Appie Heijn richt met de prijzenoorlog een behoorlijke schade aan onder de leden van Herman H.

Maar Herman H. zou toch beter moeten weten (of eens een goed boek moeten lezen…), want minimumprijzen opgelegd middels een soort van ‘anti-dog-eat-dog-wet’ gaan het probleem van de kleine kruidenier echt niet oplossen. Beter zou Herman H. bijvoorbeeld eens stelling kunnen nemen tegen de verwerpelijke subsidies die zo links en rechts aan grote supermarkt concerns worden uitgedeeld. Ik kan mij nog herinneren, dat de toenmalige minister van Landbouw Laurens J. Brinkhorst zowat een half miljoen aan AH cadeau gaf om Appie ertoe te bewegen biologisch vlees te gaan verkopen (…of was dat nog geheim?). Dergelijke doucheurtjes ontvingen de kleine kruideniertjes van Herman H. van der Geest natuurlijk niet.

Herman H. slaapt samen met zijn MKB Nederland rustig verder en laat zich door de overheid keer op keer een oor aan naaien. Ondertussen zitten de laatste echte ondernemers in dit land met de brokken.

6 REACTIES

 1. "Beter zou Herman H. bijvoorbeeld eens stelling kunnen nemen tegen de verwerpelijke subsidies die zo links en rechts aan grote supermarkt concerns worden uitgedeeld.(…)"

  Daar hoef je zelfs geen boeken voor te kunnen lezen…

 2. [1] Grote supermarkt ketens die voor een deel op overheidssubsidie leunen zijn voor de overheid een stuk makkelijker dan heel veel buurtsupertjes.
  Dus een belangenvereniging die eveneens uit de collectieve ruif eet gaat daar heus niet al te hard tegenin.

 3. [2]
  Het MKB is al lang geen belangenvereniging meer, want het voert als lid van de SER in de eerste plaats wet- en regelgeving van de overheid door en houdt namens die overheid toezicht op het bedrijfsleven. De huidige voorzitter van het MKB, Loek Hermans, was destijds VVD-minister maar keerde in 2002 "de politiek de rug toe" en werd voorzitter.

  Zie: http://www.ser.nl/overdeser
  http://www.ser.nl/overdeser
  http://krant.telegraaf.nl/k
  http://www.mkb.nl/Over_MKB-

  en uit de 5-delige serie "Is Nederland een democratische rechtsstaat?"
  http://www.vrijspreker.nl/b
  Groet,
  Harry

 4. [3] De SER, doet mij net als het ‘Overleg tussen de Sociale Partners’ en de CAO’s met hun Algemeen bindend verklaring denk aan één van de meest zieke uitwassen van het Stalinistisch régime.

  Kinderen die hun eigen ouders bespioneerden een aangaven wegens ‘onrevolutionaire praktijken.’ Via de SER en de overgeïnstitutionaliseerde vakbonden worden we niet naar de slachtbank geleid maar leiden we onszèlf er heen!

  *zucht*

  Kaye

 5. [4]
  Ja Kaye, als "vrije" kleine ondernemer ben je, afhankelijk van de sector, al dan niet belastingplichtig aan een of andere publiekrechtelijke organisatie die gecontroleerd wordt door de SER.
  Groet,
  Harry

 6. Wat is er mis met een Stalinische Planeconomie. Het heeft ook goed gewerkt in Rusland voor de 2e wereldoorlog!

Comments are closed.