Minister Donner, toch doorgaans in het nieuws als moraalridder en voorvechter van de politiestaat lijkt zowaar (in een onbewaakt moment?) een liberale ingeving te hebben gehad. De Telegraaf meldt dat hij “geen problemen heeft met echtparen die een samenlevingscontract aangaan met een derde persoon”. De aartsconservatieve politieke partij SGP is naar verluidt zeer verontrust hierover.

Het volgende is namelijk aan de hand. 3 (of 4 of 100) mensen kunnen er zelf voor kiezen om een samenlevingscontract aan te gaan, hetgeen een paar weken geleden gebeurde in Roosendaal. Hoewel dat officieel geen huwelijk is, zouden samenlevers er wel die interpretatie aan kunnen geven, en dan zou er opeens sprake zijn van polygamie. Daar hebben de moraalridders van de SGP een probleem mee, net als met televisie kijken of op zondag uit eten gaan.

Dat de SGP van dat soort zaken niet gediend is, is wat mij betreft hun goed recht. De SGP gaat echter in de fout om de partijdogma’s als officieel beleid te willen doordrammen. Ik ben niet geinteresseerd in ongevraagd advies op basis van andermans moraal en zie al helemaal niet in waarom de SGP-moraal superieur zou zijn aan de mijne, of aan die van mensen die met elkaar uit vrije wil een samenlevingscontract afsluiten. Eerder acht ik mijn eigen ethiek superieur. In mijn wereld mag een ieder leven zoals die zelf wil, in de wereld van SGP mag ik alleen leven op een door De Partij goedgekeurde manier. Persoonlijk lijkt het mij alleraardigst om een bescheiden harem te hebben, en hoe ik daarmee om ga is een prive aangelegenheid tussen mij en de andere betrokkenen.

In essentie is het probleem eigenlijk dat politieke partijen het recht menen te hebben om via de staat –als een soort van imitatiekerk– anderen voor te schrijven hoe zij hun priveleven moeten inrichten, en volgens welke ethiek zij moeten denken. Dit heeft voor een deel te maken met het door de staat gefiatteerde burgerlijke huwelijk, dat van mij met onmiddelijke ingang mag worden afgeschaft, inclusief het homo-huwelijk.

Wie trouwen wil kan dat beter zelf met een kerk naar keuze regelen, op de voorwaarde die deze kerk stelt aan huwelijken. Wie het niet eens is met de ‘huwelijksvoorwaarden’ van een bestaande kerk, is wat mij betreft vrij om zijn eigen kerk te stichten of om het op een andere manier te regelen…

25 REACTIES

 1. [1]
  Nee, Donner heeft zich kennelijk door het Islamitisch huwelijk laten inspireren.

 2. Islamitisch huwelijk? lijkt me niet. Volgens deze redenering kunnen ook 3 mannen onderling ‘samenleven’ of 1 vrouw met 10 mannen. Klinkt niet echt islamitisch.

 3. Nou ja, misschien denkt hij als gereformeerde nog meer verlicht te moeten worden dan de Islamiet, die -naar verluid- al eeuwenlang 1 op 4 rijdt.

 4. Uiteindelijk is een huwelijk een sociaal economische overeenkomst tussen een aantal mensen die daar vrijwillig toe besluiten. Het burgerlijk huwelijk dan. Wanneer iemand vrijwillig besluit bij een kerk te horen, zal hij zich aan de regeltjes moeten houden.
  Vrijwillig is hier het sleutelwoord. Daarom vind ik Maverick’s stuk ook juist. De libertarische ethiek is hier inderdaad superieur omdat zij de SGP ethiek in stand laat, maar alleen van toepassing verklaard op SGP’ers. De SGP ethiek verklaart alle ethiek die niet SGP oké is nietig en verklaart zichzelf van toepassing op alles en iedereen. Da’s absolutisme vriend. Wanneer er maar één onaantastbare waarheid is en dat is die van de SGP, leven we weer in de middeleeuwen.

  Go Donner!
  Cheerio,

  Kaye

 5. Zeer goed artikeltje om de compatibiliteit van het libertarisme met zowel ‘linkse’ als ‘rechtse’ visies te illustreren.

  Overigens is de maatschappelijke noodzaak van samenlevingscontracten tussen willekeurige aantallen mensen van willekeurige geslachten een totale historische, biologische en ideologische irrelevantie. Slechts de samenlevingsvorm ‘het gezin’, zijnde de vereniging van één man en één vrouw om samen kinderen te krijgen en tot wasdom te brengen, was en is in menselijk opzicht dermate relevant dat het juridische omschrijving behoeft.
  Daar is niets conservatiefs aan, en dat zal blijken doordat, nu alle, ook de volstrekt belachelijke, samenlevingscontracten mogelijk zijn, de irrelevantie van andere dan die tussen één man en één vrouw binnen enkele decennia duidelijk zal zijn.
  Er is een verschil tussen het willen behouden van de status quo, zoals conservatieven doen, en het herkennen, erkennen en respecteren van uitgekristalliseerde, door de eeuwen heen gepolijste en overgebleven instituten die voortdurend en telkens weer hun universaliteit konden bewijzen.

 6. Sinds gisteren in Nederland te zien in de ‘nieuwe’ Zorro film, en dan ook nog tijd om zulke rake stukjes te schrijven, netjes hoor Maverick! 🙂

 7. [4] Nuchtere,

  4 Muzelvrouwen per 1 muzelmann zou betekenen dat drie kwart
  van de muzelmannen zich zou moeten behelpen met pietjesnok…zo erg is het ginds ook weer niet.

  Ook in de landen waar polygamie legaal is, heeft slechts een kleine minderheid (ik dacht iets van een 4 %)
  meer dan 1 wettelijke echtgenote.Reden is dat echtgenotes duur zijn.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [9] Het feit dat gemiddeld gezien er een aantal mannen overblijven zonder vrouw in een islamitische maatschappij is een mogelijke verklaring voor de karakteristieke agressie die de mohammedaanse maatschappij sterker dan andere maatschappijen kenmerkt.

 9. [7] "Er is een verschil tussen het willen behouden van de status quo, zoals conservatieven doen, en het herkennen, erkennen en respecteren van uitgekristalliseerde, door de eeuwen heen gepolijste en overgebleven instituten die voortdurend en telkens weer hun universaliteit konden bewijzen."

  Biology, mate!
  Huub

 10. [10] Ik denk dat cultuur ook een flinke rol speelt. In China is ook een wanverhouding (als mijn kennis hierover nog actueel is) tussen mannen en vrouwen vanwege het 1-kind beleid van de Communisten. En ook door de hoge bruidschatten die betaald moeten worden als dochters worden uitgehuwelijkt, hierdoor zou er vaak abortus worden gepleegt als een foetus een meisje blijkt te zijn. Tot nu toe is het betrekkelijk rustig in China, of zijn de verhoogde defensiebudgetten daar een voorteken?…

 11. [9]
  Cincinnatus,
  "4 Muzelvrouwen per 1 muzelmann zou betekenen dat drie kwart
  van de muzelmannen zich zou moeten behelpen met pietjesnok…zo erg is het ginds ook weer niet."

  Hoezo "ginds" ? Gebeurt dit alles dan niet hier te lande ?

  Vallen jonge Marokkaanse Muzelheren *in Medeland* tegenwoordig niet opvallend vaak niet-Muzeldames lastig in plaats van het spel met hun edele fluit te beoefenen ?

  Raakt niet elke autochtoon tegenwoordig eenvoudig de kluts kwijt wanneer hij zich slechts naar de Koopgoot begeeft, omdat hij zich had voorgenomen een pakje Echte Hollandse Boter van de RMI aan te schaffen ?

  Nee, ik ben van mening, dat de officiele introductie van polygamie niet alleen een grove aantasting van de gristelijke traditie is, maar slechts een kansloze wanhoopspoging om de islamisering van de Noordelijke Nederlanden een halt toe te roepen.

  Groet.

 12. pro poli
  liefst 6 per week,
  en op zondag op jacht,
  geen echtscheiding meer,
  iedereen happy,
  de vrouwen zouden toch wel gek zijn
  om die ene dag ruzie te maken,of
  om hoofdpijn te hebben,
  misschien is 6 wat veel,3 is ideaal,
  anders moet ge een autobus kopen,
  een busje is goedkoper,en een redelijk
  huis met zwembad en sauna ideaal en
  best betaalbaar voor 4 inkomens.
  ge moet elke samenlevingsvorm niet
  direkt veroordelen zonder ook de
  positieve kanten eens te bekijken.
  nu nog de vrouwen overtuigen,go for it.

 13. Dat minister Donner(een argressieoproepende poiliticus)notebene van het CDA(iedereen met een beetje verstand wist al 25 jaar geleden dat de C nergens voor staat) het eens is met polygamie, doet me weer eeens walgen!
  Nederland is reeds erger dan vroeger Sodom en Gomorra.
  Maar ik neem het voornemen om niet meer te ergerern aan Nederland en alles wat hier gebeurd!
  Nederland is meerdere keren gewaarschuwd welke gevolgen dit binnenkort zal hebben voor onze maatschappij en land.
  En diegene die hier niets van weet die leest maar de profetieen van de Zwitser Spielman.
  Maar goed, de nederlanders zullen het toch nooit leren tot dat het te laat is!
  Binnen 15 jaar zullen we de gevolgen zien!

  )

 14. [15] Heb je een URL (hyperlink) van deze profetieen? Sodom en Gomorra? Nederland is een decadent land, maar dat komt denk ik eerder door het gebrek aan vrijheid dan aan een overvloed daarvan. Deze maatschappij frustreert mensen en gefrustreerde mensen doen gekke en irrationele dingen…

 15. [15]
  Vergeet niet dat de aanwezigheid van 10 rechtvaardigen Sodom en Gomarra al had kunnen redden van de ondergang.
  Mijn advies: Probeer het aantal rechtvaardigen te vermeerderen!

 16. [2] Lijkt mij niet.Het zou beter zijn om polygamie wettelijk toe staan.Prins Bernard,Harrie Mens,en veel anderen meerdere vrouwen.En als wij over moraal gaan praten het heeft meer fatsoen dan die big bang party’s(paren clubs)Vind u niet?

  Anouar.(Amsterdam)

 17. maverick schrijft: "Persoonlijk lijkt het mij alleraardigst om een bescheiden harem te hebben, en hoe ik daarmee om ga is een prive aangelegenheid tussen mij en de andere betrokkenen."

  Die vlieger gaat natuurlijk niet helemaal op. Wettelijk MOGEN sommige samenlevingsverbanden gewoon niet
  en terecht……

 18. Wetenschappelijke interpretatie:

  Monogamie is een product van de intelligentie en niet van het instinkt.
  Polygamie echter is een puur product van het instinkt en wordt veroorzaakt door een tekort aan hormonen.
  Deze door het ontbreken van een stukje DNA dat instaat voor de impuls van de aanmaak van deze hormonen.
  De hormonen vasopressine en oxytocine zorgen ervoor dat de mens monogaam samenleeft, minder angst heeft om bedrogen te worden en meer vertrouwen in de medemens heeft.
  Deze hormonen stimuleren tegelijk het sociaal geheugen en de reukzin.
  Op termijn zullen door de medische wetenschap bijna alle (DNA) afwijkingen kunnen verholpen worden.

  Polygamie is:
  Polygamie is altijd de relatie tussen één man en twee of meerdere vrouwen.
  Polygamie is bijna nooit een relatie tussen één vrouw en twee of meerdere mannen.
  Het tekort van het hormoon vasopressine bij de man, en oxytocine bij de vrouw veroorzaakt polygamie.

  Geschiedenis:
  De polygame gezinsvorming bracht enorm veel jaloezie teweeg die vaak in gezinsdrama’s eindigde.
  De besnijdenis van de vrouw dit om haar gevoelens te onderdrukken werd als verplichte oplossing gezien.
  Enkel de besneden vrouw kon een polygame gezinsvorm ondergaan.
  De mondiale gelijkberechtiging van de vrouw zal op termijn polygamie onmogelijk maken.
  Geen enkele vrouw zal uit vrije wil polygaam samenleven, dit is reeds duizenden keren bewezen.
  In onze voorgeschiedenis waren zoals de meeste dieren de mensen ook polygaam, sociale evolutie, beschaving en het beheersen en overwinnen van extreme instincten en driften bracht ons tot monogamie.
  De oude Grieken hebben monogamie als wet ingevoerd, honderden jaren van vendetta, tekort aan vrouwen en vele andere conflicten werden op deze manier vermeden.

  Huidige tijd:
  In Arabische en andere landen lijden nog vele mensen onder de polygame samenleving, enkel de welstellende hebben recht op meerdere vrouwen, op deze manier wordt een groot deel mannen door deze samenlevingsvorm uitgesloten om vrouwen te bekomen, deze neoliberale gedachtegang werd in Europa door de democratische oude Grieken doorbroken en is geen inbreuk op de persoonlijke vrijheid maar bied kansen voor ieder individu. Op deze manier kunnen we individualiteit (daar waar het moet) ondergeschikt maken aan democratische collectieve belangen voor ieder individu en deze in de wetgeving opnemen.
  Alle systemen waarbij privilegies en voorrechten erfelijk worden overgedragen zijn ondemocratisch en benadelen op deze manier de andere leden van de samenleving.

  Voordelen:
  Monogamie is de basis van iedere goedwerkende samenleving, monogamie is het enige middel tegen de dodelijke ziekte AIDS.
  In 2006 leden 40 miljoen mensen aan Aids, er overleden bijna 3 miljoen mensen aan de ziekte en er kwamen meer dan 4 miljoen nieuwe besmettingen bij.
  Houden beide partners zich aan die afspraken in een relatie, nemen ze hun verantwoordelijkheden op die met relaties gepaard gaan, dan wordt deze samenlevingsvorm als het beste beschouwt.
  Een degelijke levensstandaard door de inzet van beide partners en het verwerven van de noodwendige bezittingen laat families sterk staan in iedere samenleving, vooral wanneer er kinderen zijn.
  Kinderen hebben tevens stabiliteit en zekerheid nodig, monogaam partnerschap biedt hiervoor de beste kansen.

  Een afwezige ouder:
  Het probleem van de afwezige ouder is nog groter, aangezien er momenteel drie op vijf gescheiden zijn.
  België is de absolute echtscheiding koploper in het Europa van de 27, voor 100 huwelijken in ons land zijn er 71 echtscheidingen.
  Twee inkomens maar meer scheidingen, mooiere en duurdere huizen en auto’s, maar meer gebroken gezinnen.
  Kinderen van gescheiden ouders zijn statisch gezien armer, minder sociaal, emotioneel instabiel en ongelukkiger dan van gehuwde ouders.
  Tevens is er in de westerse samenleving “de verdoken polygamie”(het partnerbedrog) dat aanzet tot scheiding.

  Instincten beheersen:
  De gelijkberechtiging van de vrouw zal op termijn polygamie onmogelijk maken, dit doordat de man voldoende controle over zichzelf heeft, daarom wordt het voor de samenleving inderdaad noodzakelijk om het individu zelfbeheersing op te leggen.
  Het bewust leren omspringen en beheersen van instincten en driften is de beste weg voor beide partners.
  Indien een individu zijn instincten en driften niet kan beheersen, dan is dit individu de speelbal van de eigen instincten en driften, het verstand is geen meester over deze primitieve dierlijke aandriften en is de controle verloren, het animus anima principe dat de mens verlaagt “tot” zijn dierlijke instincten en driften.
  Zolang de mens zich aan zijn ongecontroleerde instincten overgeeft zal hij zich nooit verder kunnen ontwikkelen.
  Iedere intelligente civilisatie heeft meer en meer zelfbeheersing nodig.
  Dit is de eis die de voortschrijdende mensheid steeds dwingender stelt.
  Heimelijkheid, onoprechtheid, schijnheiligheid, uitbuiting van mens en natuur verschaffen geen oplossingen, noch brengen zij de ethiek vooruit.
  Dit sociale conflict bestaat uit de eindeloze strijd tussen fundamentele instincten en de evoluerende ethiek van een intelligente beschaving.
  Daarom wordt het voor de moderne en intelligente samenleving inderdaad noodzakelijk om het individu zelfbeheersing op te leggen.

  Cees Verburg reageerde op deze reactie.

 19. @Corse: Meneer of mevrouw Corse begrijpt weinig van de hier gevoerde discussie en probeert pseudo-wetenschappelijk aan te tonen hoe slecht polygamie is voor zowel de gehele mensheid als de mensheid. Hij/zij gaat daarbij volledig voorbij aan de individu en komt met ongelooflijke beweringen over instincten, hormonen en (jawel) AIDS. “Monogamie is het enige middel tegen de dodelijke ziekte AIDS” lees ik (evenals onthouding, castratie en de dood zelf). Ach, ik verdoe mijn tijd met het reageren op deze nonsens…

 20. @ Cees Verbrug: Helemaal eens met de voorgaande reactie, beweren dat polygamie door hormonen komt is hetzelfde als zeggen dat seriemoordenaars genetisch bepaald zijn.

  Zelf ben ik van mening dat mensen vrij horen te zijn om hun relaties in welke vorm dan ook na te leven, als zij dit een huwelijk willen noemen dan hoort de regering daar gehoor aan te geven.

  En wat betreft de zin “Monogamie is het enige middel tegen de dodelijke ziekte AIDS”: dit is toch je reinste onzin. Natuurlijk wordt de kans dat je een ziekte oploopt groter als je met meerdere mensen slaapt, maar daarom zijn er dan ook tests om dit op te merken voordat je met iemand naar bed gaat.
  Als je ECHT Aids wilt tegengaan waarom zou je dan niet meteen een verplichte SOA test invoeren, om vervolgens iedereen met positieve resultaten meteen te steriliseren!

 21. Het huidige menselijk bestaan is ontstaan door:

  De evolutie van het eencellig wezen tot de hedendaagse mens. (evolutietheorie Darwin)
  Monogamie is ontstaan door evolutie, de evoluerende ethiek van een intelligente beschaving.
  De mens onderging een transformatie over vele jaren, met als naam evolutie.
  Polygamie is een niet geëvolueerd instinkt, DNA in wording, zo niet is het gestoord of beschadigd.

  Een samenleving die het monogaam huwelijk bevorderd is tevens goed voor:

  1. De gelijkheid tussen man en vrouw.
  2. De emancipatie van de vrouw.
  3. Monogame seksualiteit vergemakkelijkt en ondersteunt een intieme en duurzame relatie.
  4. De echtelijke liefde is onverdeeld en exclusief, dit is uniek voor de opvoeding van kinderen en kleinkinderen.
  5. Monogame seksualiteit met liefde verbonden is duidelijk de beste levensvorm.

  Besluit:

  Ongeveer 90% van de mensheid op onze planeet verkiest de monogame levensvorm.
  Monogamie is dus duidelijk een product van de intelligentie en niet van het instinkt.
  De monogame levensvorm is niet enkel dominant, maar het is tevens de beste levensvorm op onze planeet.

 22. Instincten beheersen: (evolutietheorie Darwin) (animus anima de dierlijke aandriften)

  1. De Hypothalamus het oudste gedeelte van het brein was reeds bij het (reptiel) aanwezig en is tevens bij de mens aanwezig, deze is verantwoordelijk voor de meest primitieve instincten.
  2. Het Limbisch systeem het tweede oudste gedeelte van het brein was reeds bij het zoogdier aanwezig en is tevens bij de mens aanwezig, deze is verantwoordelijk voor de meer geëvolueerde instincten.
  3. Het overkoepelend orgaan de neocortex-cerebri is het meest complexe deel van het brein, het onderscheid ons van andere zoogdieren en neemt 85% van de breinmassa in beslag, dit deel van het brein is in staat de instincten te beheersen.

  Voorwaarde is: er voldoende opvoeding en ontwikkeling aanwezig zijn, dan is het brein in staat deze instincten onder controle te houden en te bedwingen.
  Zonder deze controle is de mens de speelbal van zijn eigen instincten en hervalt telkens in de meest primitieve gedachtegang.

 23. @Corse: Het is een hele tijd geleden (als ik al eerder zo’n erg geval heb meegemaakt) dat ik iemand zijn mening zo fervent en langdurig heb zien verdedigen zonder terug te vallen op enig steekhoudend argument.
  Ik zal het aan de andere lezers van dit artikel overlaten om alle drogredenen eruit te vissen; want dat wordt zo’n lange lijst dat ik kramp in m’n vingers zou krijgen.

  -Haiko

Comments are closed.