Ik vond de redenatie van de aartsconservatieve Jack Wheeler (van www.tothepointnews.com) wel de moeite waard hier kort samen te vatten omdat het wat meer duidelijk maakt over de Jihad, maar ook andere totalitaire stromingen.

Jihad, het Nazidom en communisme zijn totalitaire ideologieën, geobsedeerd met het vernietigen van waar ze jaloers op zijn.
De Jihad haat het succes, vrijheid en de welvaart van het westen. Het Nazidom haatte het succes van de joden, communisme haatte het succes van het kapitalisme. Alle hebben ze hun Utopia’s als het Kalifaat, het 1000 jarig Reich en de Nieuwe Socialistische Mens.
De Jihad is een vorm van massa gekte, blind voor redelijkheid, zoals alle massa hysteries.
Er is maar een reden waarom die gekte: ‘bereidheid om jezelf te vernietigen, zolang degene waar je jaloers op bent ook maar vernietigd wordt, dus zelfmoord aanslagen, te begrijpen en die is: het verlies van alle hoop.
De analyse van de verloren hoop en daarmee de verklaring waarom de meeste leiders in het Midden-Oosten zo weinig voor hun burgers doen, hun bevolking zelfs tegenhouden om tot meer welvaart te komen: hoe hopelozer, hoe kneedbaarder, verklaart veel.

Dat Wheeler dan verder gaat en roept dat we alvast duidelijk moeten gaan maken dat we Mekka en Medina plat moeten gooien zodra een westerse stad door de Jihad wordt aangevallen, gaat me wat ver. Maar het is wel een taal die de Jihad strijders begrijpen.

18 REACTIES

 1. Het is ongetwijfeld een taal die de Jihad-strijders begrijpen. En het zou ze dan ook zeer veel genoegen doen als het westen dreigt om Mekka plat te gooien. Dan worden de gewone islamieten immers nog banger, bozer en wanhopiger. En dan hebben de Jihad-strijders weer exact voor elkaar wat ze willen. Net zoals ze zich ongetwijfeld een kriek lachen telkens wanneer hier in het Westen een regering weer eens hysterische anti-terreurmaatregelen neemt die alleen als gevolg hebben dat de vrije westerling die ze zo haten, weer een stukje minder vrij, en de gematigde moslim weer een stukje wanhopiger en daarmee minder gematigd wordt. Op mensen als Jack Wheeler is de oude term "useful idiot" dan ook zeer van toepassing.

 2. De pletwals over Afghanistan en Irak na 911 behoeft niet nog eens een extra nucleaire dreiging. Er heeft sinds 911 geen grootschalige moslimterroristische aanslag meer plaatsgevonden in de States, daar was geen dreigement met het nuke-en van Mekka en Medina meer voor nodig. De bocht van Kaddhafi maakt voldoende duidelijk welk effect de niet-nucleaire pletwals al had.

 3. [1] Dat weet ik zo net nog niet. De Amerikanen worden door de Koerden de grote bevrijders gezien van het Saddam-regime. Zij zien de Amerikanen net zo als wij 60 jaar geleden, een volk wat ons bevrijdde van de totalitaire onderdrukking. Ook in Iran leeft de vurige hoop om eindelijk van het theocratische bewind af te komen. Vandaar dat de mullahs zo met hun nucleaire project bezig zijn, want onder hun bevolking hebben ze nauwelijks nog aanhang. De grootste financier van het internationaal terrorisme zijn Saudi Arabie en Iran. Allebei theocratische moslimstaten. Volgens de sufi Stephen Schwarz heeft het westen onder heel veel bondgenoten onder de middenstand in islamitische landen, want zij willen ook eindelijk af van de corruptie en het islamisme.

 4. Ik dacht altijd dat de Jihad, wat krom vertaald uit het Arabisch ‘strijd’ betekent, of beter ‘struggle’, een soort van exemplificatief handelen naar de superioriteit van de Islam als wereldreligie en objectieve universele waarheid was.
  Is een jaloeziedenken analoog met Wheeler niet meer iets typisch Westers? Dat ‘de aanval op het Westen’ afgezien van de religieuze kant ook materieel lonend is, is misschien niet meer dan toeval. Al is het natuurlijk onmogelijk niet enige religieuze hypocrisie aan de Jihadisten toe te schrijven. Afgunst zal best een (van de) variabele(n) in de vergelijking zijn.

 5. [2] [3]

  Bud, Karel de Grote,

  Het probleem is dat die terroristen niet synoniem zijn met de regimes in de islamitische wereld. Het merendeel van die regimes heeft altijd al de Amerikanen gesteund, en vice versa, zoals Saoudi-Arabië, Egypte, Iran onder de Sjah, Irak onder Saddam Hoessein, Pakistan onder Musharraf, enzovoorts. En het waren juist Saoedi’s als Bin Laden, en Egyptenaren als Al Zawahiri die de terreur organiseerden, en een groot deel van de kapers in 11-9 waren ook Saoedi’s. We zien ook dat Irak en in mindere mate Afghanistan een broedplaats en baken voor terroristen zijn geworden sinds hun bezetting\bevrijding. En ook de rol van islam is in Irak alleen maar versterkt sinds de Sji’ieten hun eigen versie van Irans theocratie democratisch kunnen nastreven. Gisteren hoorde ik nog dat in Afghanistan een journalist 2 jaar cel heeft gekregen wegens "anti-islamitische" artikelen. In hoeverre de islamitische wereld door dit geweld erop vooruitgaat valt nog te bezien.
  En gek genoeg hebben veel Iraniërs laatst toch een ultra-conservatief tot president gekozen. Dit is misschien deels te verklaren door fraude, deels door desillusie van jongeren die niet meer gaan stemmen, maar het zou ook wel eens te maken kunnen hebben met een vrij normaal psychologisch verschijnsel, namelijk dat Iraniërs weliswaar van hun theocratie afwillen, maar toch als trotse natie helemaal niet zitten te wachten op een internationale gemeenschap die hun voorschrijft of ze wel of niet nucleaire technologie mogen gebruiken, en ook niet zitten te wachten op een VS die hun zal "bevrijden", zeker na de chaos en onvermijdelijke collateral damage gezien te hebben in Irak. Het zou weleens kunnen dat de VS en het Westen goodwill hadden (en hebben) onder de gematigde islamitische middenstanders, maar dat de dagelijkse demonstraties van westerse bevrijdingstactiek en (propagandistische) bevestiging van een verborgen agenda (zoals oliebelangen, Halliburton, etc.), die goodwill toch behoorlijk beschadigen. En hoe meer het westen in de vorm van mensen als Wheeler het "Westen vs. Islam"-beeld versterken, des te minder zullen die middengroepen zich met het Westen kunnen identificeren, en des te meer met islamitische radicalen.

 6. Blijkbaar heeft niemand van jullie de Koran gelezen, want ik heb nog geen een keer de correcte uitleg van het begrip Jihad gehoord. Het woord Jihad wordt vrijwel altijd misbruikt voor een andere zaak. De Jihad heeft helemaal niks te maken met een totalitaire ideologie. Als je niet weet waar je over praat moet je ook niet zo’n stuk schrijven, dit is pure stemmingmakerij.

 7. [6] "want ik heb nog geen een keer de correcte uitleg van het begrip Jihad gehoord."
  Medelander, zou jij ons dan de juiste uitleg van het begrip Jihad kunnen en willen uitleggen?
  Dat zou kunnen helpen om de echte feiten te begrijpen.

 8. Het betekent zoveel als ‘inzet voor je geloof’ en het houdt een taak in voor moslims om hun geloof te beschermen.

 9. [8] Ik zie het verschil met mijn uitleg niet zo; afgezien dat u het woord Jihad weliswaar vertaald maar het niet echt definieert. Het verschil tussen strijd en inzet voor je geloof is dan ook vrijwel niet bestaand. Netals ‘islam’ vertaalt vrede betekent, maar synoniem staat voor overgave.

  Oftewel, gaarne wat meer aanwijzende voornaamwoorden gebruiken, dat maakt het een en ander wat duidelijker.

 10. Zojuist heeft de president van Iran in het openbaar gepleit voor de vernietiging van Israel, wegens bezetting van ‘heilige’ islamitische grond.
  Dit gaat verder dan jaloezie e.d. Ik denk dat niet-gelovigen de kracht van dit geloof ernstig onderschatten.
  Er is geen logische reden om zo’n klein volkje, op zo’n klein grondgebiedje zo intens te haten. Deze haat wordt echter sterk gevoed door het islam-geloof. Dat Israel succesvol is, is een doorn in het oog van deze gelovers, omdat dit de superioriteit van het moslimgeloof lijkt te tarten.

 11. De haat geldt niet andere kleine, rijke landjes in de regio. Moslimbroeders wonen daar. Ook een teken dat de haat tegen Israel op hun geloof is gebaseerd.
  Tegen het argument van de ‘heilige’ grond kan ingebracht worden dat we dan de heilige boeken maar moeten raadplegen. En dan zien we dat in de koran Jeruzalem nauwelijks wordt genoemd, terwijl in de Joodse bijbel Jeruzalem zeer centraal staat.
  Maar als moslims deze Joodse bijbel verwerpen is dat weer een teken dat de vijandschap op hun geloof is gebaseerd.
  Jihad is de strijd om het moslimgeloof. Dit kan verdedigend en aanvallend zijn, verbaal of met daadwerkelijk geweld. Als de superioteit van het islam-geloof maar wordt gewaarborgd en bevorderd.

 12. [13] Het kan de meeste joden niet schelen, hoor, dat van die heilige grond enzo; de meeste israeliers zijn seculier.
  http://nl.wikipedia.org/wik
  Maar dit terzijde, het zal die zottenkop daar in Iran niet milder stemmen. Seculieren, joden, christenen, ze moeten er allemaal aan.
  We staan allebei op die hit list, Beek. Da’s ook apart.
  Huub

 13. [14]
  Dat zijn de officiele cijfers, Huub Mooren.
  Je weet niet wat er in de harten leeft.
  Zo is de band met Jeruzalem zeer sterk, en zullen zij Jeruzalem NOOIT, maar dan ook NOOIT meer opgeven. Dit is iets wat boven de droogstoppelige cijfers uitgaat.

 14. Ach dit is slechts ijdele gesprekken die de mensen voeren maar we zullen zien welke partij(Christenen,Joden,Moslims of boedhas) gelijk heeft nadat we dood zijn.
  Nee maar het uur zal ons mededelen wat wij verricht hebben en zeker de dood die wij proberen te ontvluchten zal komen en dan zullen we de ongekende wereld zien.
  De onzichtbare dimension.
  Geniet op de aarde 100jaar of aanbid degene die gij aanbid 100jaar en weest er van op de hoogte dat jij ook tot de doden zult behoren.
  De mensheid probeert zelfs de graf te ontwijken door hen lichaam te verbranden.
  Welzeker het is aan mij overgeleverd dat haat leidt tot zinloze oorlog maar de mens wist sinds de beginjaren dat haat en liefde twee dingen zijn die elkaar bestrijden.
  De mens zal dan zeggen:Maar het is toch de schepper die haat heeft geschapen.
  Ja en weet gij waarom de here haat geschapen heeft?
  Om de mensheid te beproeven met wat pijn,oorlog,armoede en crisis.
  Welzeker de drie abrahamitische geloven weten dat satan de vijand van God is en kijkt dan de satan verspreidt Haat in de harten der mensheid.
  De tijden der mens heeft ons geleerd dat velen werden vermoord vanwege hen geloof,ras en afkomst.
  Nee maar de mensheid heeft nog niets hiervan geleerd en als ze hiervan iets geleerd hadden dan was er nu geen oorlog en gij zou jood,moslim,christen en boedha hand in hand zien lopen maar de mens lijkt ervan te genieten om verderf in het land te zaaien.
  Welzeker als een gestoorde,een verderfzaaier tegen u zegt:Ik geef u 100euro en dood hem/haar dan zou je hem/haar doden.
  Ik zweer bij de here, de mensheid aanbidden Geld inplaats van God.

 15. [15] Dat is toch precies hét probleem?
  Alle partijen roepen dat.

  Als time-sharing dan geen optie is, dan blijf je toch lekker vechten?
  Huub

 16. [17]
  Jihad lijkt weinig op te hebben met time-sharing. Denken we b.v. aan de Algerijnse keeldoorsnijders en het onthoofden van 3 christelijke schoolmeisjes, recent op Sulawesi.

Comments are closed.