Gisteren was in het wekelijks discussieprogramma Buitenhof een aardig debat te zien tussen een lerares klassieke talen mevrouw Verbruggen, een afgevaardigde van de CNV Onderwijsbond, mevrouw Barth en een kamerlid van de Partij van de Arbeid mevrouw Hamer.

Wat het meest interessante aan deze discussie bleek was het buitengewoon felle betoog van mevrouw Verbruggen ten aanzien van het ‘Studiehuis’. Het resultaat uit onderzoek was dat veel eerstejaars studenten moeite hadden met de Nederlandse taal en het kunnen rekenen. Dit bewijst eens te meer hoe het Nederlands onderwijs behoorlijk teloor gegaan is en wel sinds de jaren 60 met de invoering van de desastreuze ‘Mammoetwet’, overigens een paradepaardje van het socialistische kabinet Cals en de invoering van het even absurde ‘Studiehuis’, een stokpaardje van de onlangs overleden socialiste Karin Adelmund. Daardoor is het Nederlands onderwijs dusdanig verslechterd dat zelfs studenten moeite hebben met hun eigen taal en niet eens meer kunnen hoofdrekenen.

Waar mevrouw Verbruggen zo voor waarschuwde aan het begin van het programma gebeurde ook inderdaad door de wijze waarop de dames Barth en Hamer het probleem baggatelliseerden. Mevrouw Barth vond dat het op sommige scholen wat ‘minder’ was, maar op andere scholen ging het ‘wel’ goed. Mevrouw Hamer moest natuurlijk haar socialistische erfgoed verdedigen en weigerde in te gaan op de problematiek en bleef doorhameren dat er wat kleine veranderingen nodig waren, maar dat in essentie het ‘Studiehuis’ een goed onderwijssysteem was.

Om het onderwijs eindelijk te bevrijden van politici als Adelmund en Hamer is het noodzakelijk om privatisering daarvan mogelijk te maken. Milton Friedman heeft altijd geijverd voor de invoering van een schoolbonnensysteem, waarbij zowel openbare als private scholen voordeel kunnen behalen. Daardoor wordt het schoolcurriculum niet meer de eeuwige speelbal van de politiek, maar komt het in handen van de ouders en instellingen zelf te liggen. Deze kunnen via de schoolbonnen invloed uitoefenen op het type onderwijs dat het meest toegesneden is op de schoolkinderen en studenten. Geen ‘mammoetwet’, ‘studiehuis’ of ‘middenschool’, maar gedegen onderricht, waarbij schoolverlaters niet alleen vaardigheden verkrijgen, maar ook degelijke fundamentele kennis.

Het grote voordeel is dat scholen met slechte curricula of resultaten direct moeten sluiten, wegens gebrek aan inkomsten en goede scholen kunnen uitbreiden. Het onderwijs wordt als het ware onafhankelijk gemaakt van elk politiek maakbaarheidsdenken en –indoctrinatie. Dit is dan de eerste stap op weg naar volledige zelfstandigheid, niet alleen van de scholen en universiteiten, maar ook van alle ouders met schoolgaande of studerende kinderen.

www.fdewb.unimaas.nl/algec/…
www.blikopdewereld.nl/Onder…
www.friedmanfoundation.org/…
https://www.cato.org/resear…

14 REACTIES

 1. Lijkt mij een geweldig plan, dan kan ik mijn kind tenminste naar een school zonder Moslims sturen, en dan kunnen die Moslims gewoon naar een school waar de Sharia ingevoerd wordt en waar ze opgeleid worden tot terrorist. En de dorpsschooltjes in Friesland ed. moeten dan maar gewoon sluiten, maar die boeren die zijn eigenlijk toch te dom om te leren.

  Zie het helemaal voor me. Schaal vergroting is ook nodig, want is het meest efficiënt, 1000 kleuters op een school lijkt mij geweldig voor de ontwikkeling van die kinderen. Behalve natuurlijk de scholen voor de rijke kinderen, die betalen gewoon meer en krijgen dan beter onderwijs.

  Even voor de duidelijkheid, school was in de jaren 60 ook al verplicht, alleen toen was het allemaal veel strenger en had je als leerling veel minder keus. Het was het bolwerk van al het kwaad, een collectivistisch bolwerk. Tegenwoordig kunnen kinderen zo een beetje hun hele vakkenpakket zelf samenstellen en hebben zelf veel meer verantwoordelijkheid, moeten ze zich veel meer zelf redden dan vroeger. Dat lijken mij toch 2 essentiële vaardigheden in een libertarische maatschappij, keuzes maken en zelfredzaamheid. Dan gaan ze toch de goede kant op? Maar een stap de goede kant op is nog niet genoeg volgens de libertariërs. Zij prefereren een volledige afschaffing van het huidige systeem inclusief de complete chaos die dan ontstaat boven een gelijkmatige verbetering die ordelijk verloopt.

 2. Wie wil er nu oeverloos met boeken lopen sjouwen ?
  Wie wil er nu niet het beste van het beste ?
  Wie vindt het normaal dat kloven heersende factor is ?
  Waarom verdienen de studenten geen goede onderkomen ?
  Waarom een minimale budget als studie financiering. ?
  Inleiding,
  Wij weten allen dat de wetenschap op deze wijze puur afgrondelijk is.
  De gehele aarde wordt ontdaan van grondstoffen. (die ook achterhaald zijn)
  Jullie, ik en iedere andere dienen omwille van op te staan.
  Het kan anders en zal anders moeten.

  Geachte Klasgenoten,
  Vooraf, Kan niet is overbodig begrip.
  Geld `n belemmering voor verbeteringen acht ik onacceptabel.

  Daarnaast,
  Zelf zat ik te denken om de competitie op geheel andere wijzen
  Tot stand te brengen.
  Ben van mening dat wij betere hoogstandjes kunnen verkrijgen,
  door beter op elkaar afgestemd te zijn.

  Voorop staat dat ik gezamenlijk met jullie `n uniek programma wil opstellen.

  Positief gezind de factor, & voor minder zou niet eerlijk zijn toch ?

  Juist met geld maar wel loyaal naar `n ieder.
  Oogt mede het beste voor economie & vooruitgang.
  Zo komt kwaliteit niet in `t geding.
  Het is de juiste motivatie van progressie in alle vormen.

  Waar natuurlijk bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn.

  Paar loze kreten op `n rij & wij hopen dat meerdere zullen volgen.

  -Gratis studeren, met royale studiefinanciering,
  -Motivatie: geen belemmeringen, iedereen de zelfde kansen.
  -Bezuinigingen, dit woord schaffen wij af.
  -Globalisatie gewenste factor.
  -Onderwijs moet veel leuker worden voor iedereen.
  -Elke vorm van vernieuwde lesmateriaal vrij geven. (alle technieken)
  -Veel meer excursies voor algehele ontwikkeling. (ook in buitenland)
  -Communicatie, openheid voor lesgevende & studerenden.
  -Meer studie tijd.
  -Overstapmogelijkheden.
  -Alle talen tot jullie beschikking.
  -Keuzevrijheid.
  -Minder gesjouw met boeken (Iedereen laptop)
  -Zorgeloze voorzieningen voor de studerende ook in onderkomen.
  (betreft korte samenvatting omtrent standpunten)

  Hoogachtend Jan Molendijk (Spijkenisse)

 3. [1] "Lijkt mij een geweldig plan, dan kan ik mijn kind tenminste naar een school zonder Moslims sturen".
  –Wat heb je er tegen dat je je kind naar de school van je eigen keuze kunt sturen?
  –Kennelijk vind je ook een school zonder moslims aantrekkelijk. Wat heb je precies tegen moslims?

 4. [1] Alle scholen of leerinstituten die geweld prediken vallen onder het strafrecht. Dus deze soort shari’a-scholen worden dus justitieel aangepakt.

 5. Prima om hier op te hameren, Albert ! Die Mevrouw Verbruggen, die door dat "Studiehuis" haar werk niet meer kon doen en er mee moest stoppen en al die collegae die wegens die overheidsbemoeiing hebben afgehaakt, verdienen alle mogelijke steun !
  Ze bracht nog een nieuw woord. Ze zei ongeveer: "Die leraren worden begeleid tot het "Ja-knikkerschap" en de leerlingen worden niet meer toegerust om volwaardig in de maatschappij te kunnen functioneren. Ik vind dat onvergeeflijk."
  Groet,
  Harry

 6. [1] Even ter verduidelijking, ik sta geen chaos voor, maar een orderlijke deregulering en decentralisatie van het onderwijs met daarbij de mogelijkheid en stimulans om ook private onderwijsinstellingen op te richten. Nieuw Zeeland heeft bewezen dat beide soorten onderwijs goed naast elkaar kunnen functioneren. Bovendien wordt de keuzemogelijkheid aanzienlijk uitgebreid. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat de staat zich terugtrekt uit het onderwijs, maar dat kan alleen in fases gebeuren met telkens een goede uitleg en begeleiding aan de ouders en leraren.

  [5] Inderdaad Harry, het is onvergeeflijk, als men bekijkt wat de staat van het onderwijs is in dit land. Onze universiteiten komen niet eens meer in de top 50 voor van de wereld. De scholen zijn geweldsinstellingen geworden compleet met intimidatie en bedreigingen. Dat moet eens worden doorbroken. In de VS zijn alle geweldadigheden op openbare scholen gebeurd(Colombine etc.). Op private scholen heeft men geen last van dit soort barbaarsheden.

 7. [3] Het lijkt mij wel erg nuttig dat kinderen ongeacht hun godsdienst in dezelfde k;as kunnen zitten.

 8. Ik heb werkelijk helemaal niks tegen moslims, dit was alleen ter illustratie wat er in mijn ogen gebeurd als het school systeem volledig wordt vrijgegeven. Er zal een enorme rassen/geloofsscheiding plaatsvinden met vele extremen aan beide kanten, die niet bevoordelijk zijn voor de integratie en ook zonder dat ze direct haat prediken voor ernstige conflicten in de samenleving kunnen zorgen. Waar samenleving staat voor het geheel aan mensen dat er op dit kleine stukje land met elkaar uit moet komen.

 9. [4] Jij gaat er dus automatisch van uit dat een strenge moslim school geweld predikt. Dit hoeft echter helemaal niet, ze hebben alleen andere normen en waarden die in hun cultuur als normaal worden gezien, maar bij ons absoluut niet kunnen. Wie zouden wij zijn om te zeggen dat zij niet volgens hun cultuur mogen leven, dat ze zich maar aan onze gebruiken moeten aanpassen. Daar staan zij als mens toch volledig vrij in, zolang ze het maar niemand opleggen. Dat er af en toe eens iemand radicaliseerd is een jammerlijk bijproduct, maar dat is die school niet aan te rekenen. Of wel?

 10. [9] [10]
  Scull,

  Spreek je jezelf hier niet tegen? In de ene reactie zeg je dat scholen als taak hebben de integratie te bevorderen, en in de andere dat moslims toch zeker zelf wel mogen bepalen hoe zij hun cultuur tot uiting brengen.
  Waarom is het een taak van een school om "integratie" te bevorderen? Wat is die zoveel genoemde en geroemde "integratie" eigenlijk? Dat iedereen maar hetzelfde moet denken, zeggen, voelen, kleden, geloven, enzovoorts? Dat moslims hun hoofddoek af moeten doen, hun haar blonderen en zich bekeren tot het christendom? Of dat de autochtonen en allochtonen samen een mengvorm van hun beide culturen gaan aanhangen, m.a.w. beide partijen schuiven qua ideeën en gewoonten naar elkaar toe? Iedereen een halve hoofddoek op en zowel christendom- als islamles op school? In een vrije samenleving heb je helemaal geen geplande integratie. Als mensen meer op elkaar gaan lijken, van elkaars cultuur dingen overnemen, dan is dat een automatisch proces. En dat gebeurd ook, alleen is het een natuurlijk, (heel) langzaam proces, dat altijd al heeft plaatsgevonden in iedere samenleving met immigratie. Juist als je geforceerd gaat proberen mensen gelijk te schakelen of te segregeren, zoals bijvoorbeeld destijds de opdeling van India en Pakistan, waar tot dan toe in beide delen moslims en hindoes redelijk vreedzaam samenleefden en langzaam aan het vermengen waren, dan krijg je problemen. Mensen houden er immers niet van om gedwongen te worden anders te leven of te denken. Als ze bij elkaar willen wonen en hun kinderen naar hun eigen scholen willen sturen en met "hun soort" mensen willen laten omgaan dan is dat hun goed recht. Uiteindelijk verliezen de segregeerders het toch, want een minderheid wordt uiteindelijk vrijwel altijd opgeslokt door de meerderheid qua cultuur. Tenzij de overheid via wetgeving mensen dwingt om te discrimeren.
  Ook die scholen zullen zichzelf oplossen. De scholen die je kinderen het beste resultaat bieden qua ontwikkeling en arbeidsmarkt, zullen winnen. En als kleine scholen daarin beter zijn dan grote, dan zullen de kleine scholen winnen, en omgekeerd. Ongetwijfeld zal er een minderheid van moslims en autochtonen zijn die hun kinderen per se naar een gesegregeerde school willen sturen, maar dat zal dan ook een marginale groep blijven, tenzij die scholen zeer goed blijken te zijn. Uiteindelijk is in Nederland de verzuiling van katholieken, protestanten, socialisten en liberalen automatisch in rook opgegaan. Niet door een decreet van de overheid en niet door ze te dwingen naar dezelfde scholen te gaan. Een school is een opleidingsinstelling, niet een relatiebemiddelingsbureau voor culturen.

 11. [9] In de madrassa’s van Saoedi-Arabië en Pakistan wordt wel degelijk geweld gepredikt en vormen een bron van extremisme en geweld. Het is natuurlijk niet zo dat alle moslimscholen geweld prediken, maar de kans is daarbij veel groter dan bij andere instellingen. De shari’a is niet verenigbaar met het klassiek-liberalisme, dus moet dan wel degelijk in de gaten worden gehouden, dus ook in het onderwijs. Verder mag elke ouder een kind naar elke school zenden waar hij of zij tevreden mee is.

 12. waarom nog rekenen,als de portemonnee
  leeg is,
  waarom schrijven en lezen,er zijn toch
  geen jobs meer,
  doe zoals ik ,
  wordt struisvogel

Comments are closed.