Kandidaat: Pieter van Geel (CDA) Staatssecretaris van VROM.

Nominatie: “de halvering van het verkeer in Nederland”

Toelichting: Pieter van Geel (1951) heeft na zijn studie planologie steeds ambtelijke of politieke overheidsbaantjes vervuld. Hij probeert al jarenlang om wereldwijd de “milieunormen” zo streng mogelijk te maken. Als dan later blijkt dat deze normen niet haalbaar zijn, gaat hij onderdanig bij de EU vragen of we asjeblief wat uitstel voor de invoering mogen hebben.

Maar we hebben resultaten. Zoals Pieter zelf zegt: “Nederland staat wel aan de top in Europa als het gaat om milieumaatregelen”. Het braafste jongetje van de klas. Ook Gekke Henkie genoemd

Deze week was Pieter in het nieuws met het goede bericht dat gemeentes de afvalstoffenheffing moesten (?) verlagen. Door andere wetten moeten immers leveranciers van allerlei producten nu zelf zorgen dat verpakking en oude apparaten worden opgeruimd.
Daardoor hebben de gemeentes minder vuil op te halen en kan de heffing aan de burger worden verlaagd. ALS de gemeente minder vuil hoeft op te halen, klopt dit. Wel moet hierbij bedacht worden dat de burger niet goedkoper uit is. De kosten van de leveranciers worden immers in de producten doorberekend.

De afgelopen week was hij in het nieuws door zijn eis dat de spoorwegen op een aantal trajecten minder goederentreinen laat rijden. Dit vanwege overschrijding van de geluidsnormen. Wat dit betekent voor de economie werd er niet bij vermeld.

Toen Nederland het voorzitterschap van de EU beheerde, wilde Van Geel de man worden die bereikt dat in 2020, 30 % minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990! Ongeacht de consequenties! Zoals kosten voor de belastingbetaler van tussen de 10 en de 20 miljard euro. En dat alles om er voor te zorgen dat de eventuele temperatuurstijging in 2050 minder dan 0,02 van 1 graad Celsius is. (Iets dat niemand overigens kan meten of voelen)

Door het milieubeleid van Pieter mogen nu ook diverse nieuwe woonwijken en wegen niet gebouwd worden. Ook dat is niet bevorderlijk voor de woongelegenheid en de economie. Pieter zegt zelf dat hij weet dat andere landen de normen ook niet halen. Maar die trekken er zich niets van aan!

Hij begint zelf al te beseffen dat het fout loopt: “Het Nederlandse milieubeleid loopt vast. Willen we de huidige milieuproblemen oplossen, dan moet het milieubeleid slimmer en moderner.” Dat schrijft de staatssecretaris in de “Hoofdlijnennotitie Toekomstagenda Milieu”. Zou de erkenning van het “vastlopen” een begin van de oplossing kunnen zijn?

Dit alles is wel zó belastend voor zo veel facetten in ons leven dat Pieter van Geel deze week de Politicus van de Week Award verdient!

Zie ook:
EU: Verkeer in Nederland halveren!
Spoedbericht; Paniek; Milieudrama
Van Geel leidt NL naar afgrond

2 REACTIES

 1. Het eerste wat een liberaal kabinet moet doen is het ministerie van VROM afschaffen. Dan zijn we eindelijk af van nutteloze figuren als Van Geel.

 2. Uitstekende keuze voor de politicus van de week deze week.
  `halvering van het verkeer` moet, vrees ik, niet als een loze term worden gezien, noch als louter een visje dat wordt uitgeworpen om de reacties te testen, maar als een reël plan.
  Dikwijls zijn wij geneigd om de totaal wereldvreemde progressieve plannen als zo irreël te beschouwen dat we er tamelijk gerust in zijn `dat ze dat toch nooit zullen kunnen klaarspelen`.
  Vervolgens gaan we verder met onze zaken, werk, familie en andere nuttige dingen, zonder ons om politiek te bekommeren, dat we niet in het oog hebben hoe deze jongens onze leefwereld comprimeren tot het hoogstnoodzakelijke.
  Iemand reageerde op het plan van Pieter Van Geel om het verkeer te halveren met: `wat een goed idee! Dat kan hij enkel doen door autorijden duurder te maken en ik heb toch geld genoeg, dus binnen een paar jaar kost de brandstof 5 ¤ per liter, wat mij worst is, zit het klootjesvolk leuk in de bus en kan ik lekker rijden tussen de andere BMW`s en Mercedessen.`
  Zo zal het niet gaan, beste bedrijfsleiders. Het zal met minder wegenaanbod, lagere toegelaten snelheden, hogere boetes, aangepaste vertragingsinfrastructuur, pare nummerplaten op pare dagen en onpare nummerplaten op onpare dagen, autovrije stadscentra, met belastinggeld gefinancierde propagandacampagnes ter maatschappelijke scandalisering, diabolisering, stigmatisering, marginalisering en criminalisering van de automobilist, kortom, met een batterij aan motorist-bashing truuks.
  Als we niet klip en klaar eisen dat het verkeersbeleid een autovriendelijke bocht maakt, is het gevaar groot dat dit soort maatschappijsaboteurs gewoon hun zin krijgt.

Comments are closed.