“Schiet eerst, onderzoek het later” was een (grap)kreet die we vroeger in de marine wel gebruikten.
Daar moest ik aan denken toen ik de Nieuwsbrief van Geert Wilders las met daarin een artikel uit de Volkskrant.

Laat ik voor de goede orde voorop stellen dat tegen terroristen niet hard genoeg kan worden opgetreden. De manier van optreden en behandeling van dit soort misdadigers is in Nederland veel te zacht.

Maar als ik lees dat Geert Wilders een nieuwe noodwet wil maken “waardoor potentiële terroristen zonder vorm van proces langdurig vastgezet kunnen worden”, begin ik toch vraagtekens te zetten.
Verder staat er: “Dat houdt in dat potentiële terroristen, louter op basis van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, worden vastgezet. Eens per half jaar zou de Hoge Raad, als hoogste Nederlandse rechtscollege, moeten bekijken of de detentie verlengd mag worden. In Israël stemt het Hooggerechtshof in de meeste gevallen in met verlenging, waardoor mensen soms jaren gevangen zitten..
Via een noodwet zouden we ook in ons land mensen kunnen gaan vasthouden tegen wie, op grond van de strafwet, onvoldoende bewijs bestaat.” Iets als de methode Saddam Hussein?

Dit zou een grote stap zijn in de richting van het einde van de rechtsstaat en een enorme vergroting van de staatsmacht, een echte politiestaat.
Libertariërs zullen fel tegen een dergelijke ontwikkeling zijn. Net zoals het huidige vastzetten, loslaten, vastzetten en weer loslaten, enz. een belachelijke vertoning is.

Wat er moet gebeuren is het ontwikkelen van betere methoden om de terroristen op te sporen en harde bewijzen in handen te krijgen. En als die bewijzen geleverd worden, dan ook keihard optreden.
————————————–
P.S. In hetzelfde artikel staat ook: “Om buitenlandse beïnvloeding van moslims in Nederland tegen te gaan, pleit ex-VVD’er Wilders voor een totale immigratiestop. ‘Het probleem is de pure islam. Daarom is integratie onmogelijk”.
Maar dat is een ander facet waar we later nog wel eens op terug komen.

26 REACTIES

 1. Dit geeft aan dat Geert Wilders alles behalve libertarisch is, hoewel hij wel vaak als libertarisch wordt gezien.

 2. 1. Volgens mij is het helemaal niet wenselijk (en mogelijk) om onderscheid te maken tussen terrorisme en criminaliteit in het strafrecht.
  2. De AIVD moet strikt op de preventie gericht zijn, en het bewijs wat zij vergaren kan en mag niet in een rechtzaak gebruikt worden.

  Het is jammer dat Wilders steeds weer op de emotie van de mens inspeelt; een beetje populistisch. Weinig consistent, alhoewel zijn anti-EU en vrije markt houding natuurlijk alleen maar bemoedigend is.

 3. [1]
  Hij wordt vaak (terecht of onterecht) gezien als iets meer neigend naar libertarisme dan de rest, maar ik heb nog niemand horen beweren dat Wilders libertarisch is.

 4. [2] Waarom is het niet wenselijk onderscheid te maken tussen criminaliteit en terrorisme? Terrorisme heeft een ander doel, een naar mijn mening veel kwalijker doel dan "gewone" criminaliteit. Een moord uit niet terroristisch oogpunt is veel minder schadelijk. Het beperkt zich tot een individu en zijn omgeving, daar waar terroristen de gehele samenleving trachten aan te vallen.

 5. [4] Een interessant punt Ronald:
  "Een moord uit niet terroristisch oogpunt is veel minder schadelijk."

  Wat maakt dat voor verschil voor het individu dat vermoord is?
  Is het voor hem/haar minder erg OMDAT er tegelijkertijd nog meer mensen vermoord zijn?

 6. Hub,

  Mee eens.

  Tot nu toe veel positiefs gelezen van Wilders maar dit voorstel zet al het positieve op de helling want het betekent een reuzesprong richting politiestaat.

  Mij lijkt gans de (vermeende) terrorismedreifing een door de politiek opgeblazen en in stand gehouden hype die hun in staat stelt om de staatsmacht geweldig
  uit te breiden en allerlei (uit een wijzer verleden stammende) beperkingen
  op de staatsmacht op te heffen en uit
  te hollen.

  Jammer dat Wilders hierin mee gaat.Heel jammer.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. Geert Wilders begeeft zich hier op glad ijs, want een politiestaat hebben we niet nodig om de moslimterreur aan te pakken. Een goed toegesneden opsporings- en onderzoeks- en gerechtelijk apparaat is wat we nodig hebben en daar ontbreekt het hier aan.

 8. "dit zou een grote stap zijn in de richting van het einde van de rechtsstaat….."

  mag ik hier uit concluderen dat jij dus denkt dat NL een rechtsstaat is (in de ware zin van het woord)?

 9. ik zou helemaal geen bezwaar hebben indien Wilder’s voorstel ingevoerd zou worden.

  het is de taak van de staat om voor veiligheid te zorgen en dan zou dit een nuttige en vooral praktische mogelijkheid zijn om daadwerkelijk iets te doen aan dit soort kakkerlakken.
  waar het om gaat is de integriteit van de uitvoerders van zo’n wet.

  elementen die een gevaar voor de veiligheid van burgers van een land zijn moet je dus uit de samenleving verwijderen.

  en als dat niet libertarisch is, so what? het is het resultaat dat telt, niet een of ander principe. bovendien zijn de potentieele ‘slachtoffers’ van zo’n wet allerminst libertarisch, dus waar praten we over.

  nogmaals, waar het om draait is de absolute integriteit van degenen die de macht hebben dit uit te voeren, wat natuurlijk een voorwaarde is.

  ik heb echter wel het vermoeden dat dergelijk integriteitsniveau bij de huidige uitvoerders in NL ontbreekt, dus daar moet dan ook dringend aan ‘gewerkt’ worden wil zo’n wet iets uithalen.

  gegroet.

 10. [9]

  sorry voor die retorische vraag Hub, maar die diende eigenlijk meer om te zeggen dat ik dAt nu juist geen argument vond om dit voorstel naar de prullenbak te verwijzen.

  gegroet.

 11. [5] Ik denk dat er meer belanghebbenden zijn dan enkel het (in dit geval) vermoorde individu. Simpel gezegd: misdaad is iets wat de gehele samenleving aangaat, en ik ben van mening dat er vanuit dat oogpunt een soort "hierarchie" is aan te brengen in delicten.

  Een brood stelen is niet hetzelfde als moord, een terroristische aanslag evenmin.

 12. [10]Vlad:"ik heb echter wel het vermoeden dat dergelijk integriteitsniveau bij de huidige uitvoerders in NL ontbreekt".

  Los van alle andere argumenten is dit punt van jou alleen al een dringende reden om met alle kracht dit voorstel van Wilders te verwerpen.

  Zodra je bereikt hebt :"waar het om draait is de absolute integriteit van degenen die de macht hebben dit uit te voeren, wat natuurlijk een voorwaarde is", kunnen we dan de zaak heroverwegen.

 13. [10] Vlad,

  De "potentiële slachtoffers"…Jij denkt aan Moslim-fannaten…de "huidige uitvoerders" daareentegen denken misschien aan heel
  andere lui…bijv rechtse rakkers die op internet in vraag stellen of Nederland wel een rechtsstaat is.

  Met zo’n vage formulering is iedereen "potentiëel slachtoffer" van die wet.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [10]
  Kijk, beste Vlad, als zeker was dat alleen de personen die het verdienen de pineut zouden worden van dit alles zou er weinig tegen zijn. Maar als je een klein beetje wereldwijs bent…

  "het is het resultaat dat telt, niet een of ander principe"

  Daarmee introduceer je weer een nieuw principe wat dan schijnbaar wel zou moeten tellen. Daarbij zul je om het (verwachte) resultaat te kunnen beoordelen *een* principe moeten hanteren. M.a.w. dit is een betekenisloze uitspraak.

 15. [4] Omdat ik bang ben dat de überdemocraat het aan de politiek over laat om te beslissen wat terrorisme inhoud, en wat criminaliteit. Dit kan alleen maar leiden tot een compleet willekeurige wetgeving. Hoe kun je ‘uitrekenen’ wat de schade van terrorisme is voor de samenleving, en welke strafmaatregelen moeten worden genomen?

 16. Het is verre van zuivere koek heertje W.

  Verklappen doen ik nog niet, achten wel.
  Oogt niet meer als logisch…

  Wij zijn aan ons zelf verplicht, zo ook aan onze nabestaanden
  & niet te vergeten de dieren, natuur & milieu.
  Hoogachtend Jan Molendijk (Spijkenisse)

 17. Hint… Iemand recht in de ogen kijken (kan veel zeggend zijn)
  Blijft allen tot zeer goed observeren.
  Laat U Nederland niet verder vergruizen beste Landgenoten.

  W weg er mee.

  Hoogachtend Jan Molendijk (Spijkenisse)

 18. Als dat voorstel van Wilders uitsluitend gaat gelden voor moslimterroristen, dan zie ik het probleem niet.

 19. [20]
  Hoe kun je dan, zonder toetsbaar bewijs, zeker zijn dat het alleen om echte (moslim)terroristen gaat?

 20. Er is altijd toetsbaar bewijs nodig om iemand op te sluiten, Owl, alleen bij onze oudlinkse rechters is zelfs het bezit van wapens, explosieven, blueprints van de tweede kamer/schiphol en jihad-videos geen gegrond bewijs dat iemand een moslimextremist is. Nou, elk helderdenkend persoon weet beter en daarom is het voorstel van Wilders echt zo gek nog niet.

 21. [22]
  Daniël O.,

  Dat vraag ik me toch af. Is een voornemen, een fantasie of een voorbereiding van een aanslag automatisch hetzelfde als het daadwerkelijk plegen van een aanslag? Er zijn in de VS bijvoorbeeld bepaalde milities die zich trainen om de federale overheid te bestrijden. Maar dat doen ze dus niet. Ze hebben de wapens, de training, de doctrine, maar het daadwerkelijk plegen van de aanslagen gebeurt vooralsnog niet. Ook het maken van een videoboodschap wil niet per se zeggen dát je een aanslag gaat plegen, hoogstens dat je de intentie hebt of met de gedachte speelt. Het bezit van kunstmest of andere ingrediënten kan ook een ander doel dienen dan een aanslag. En het komt ook af en toe voor dat in Nederland een woning gevonden wordt, die volzit met granaten en andere explosieven en wapens, maar dat betekent ook niet automatisch dat de bewoner daarmee een aanslag of criminaliteit wilde plegen. Uiteindelijk, of het nu gaat om een toevallige samenloop van omstandigheden (het bezitten van zowel kunstmest als een plattegrond van de Tweede Kamer om toevallige redenen bijvoorbeeld) of om een plan dat je in je hoofd hebt, het is nog niet hetzelfde als de bom in elkaar knutselen, in je auto stoppen en op je doelwit afrijden.
  Waar dan de wel de grens moet liggen weet ik ook niet, maar het lijkt me niet zo eenvoudig of vanzelfsprekend dat het hebben van zowel een idee als een wapen gelijk staat aan het plegen van een misdaad.

 22. [17] Hmm, aparte reactie.

  Enkele vragen van mijn kant:

  -Als de politiek dergelijke zaken niet moet bepalen, wie dan wel?
  – Waarom zou je ‘schade’ moeten ‘uitrekenen’ en daarop de strafeis moet baseren?

 23. [10] "ik zou helemaal geen bezwaar hebben indien Wilder’s voorstel ingevoerd zou worden."

  Het meeste van het beleid van de nederlandse overheid heeft tot doel jouw leven zo zuur mogelijk te maken en/of te verpesten. Waarom zouden ze opeens een uitzondering maken?

 24. [13]

  we zijn het eens dat dit voorstel niet ingevoerd moet worden Hub, maar niet omdat het voorgestelde niet effectief zou kUnnen zijn maar omdat de integriteit van de macht momenteel te wensen overlaat. zeer!!

  [14]

  nogmaals, met het voorstel is niets mis.

  omdat het huidige bewind uit een stelletje corrupte imbecielen bestaat waaraan dit soort bevoegdheden niet toe te vertrouwen is, wil nog niet zeggen dat dit nooit handig en effectief kan zijn.

  jij hebt zelf al eens verklaard dat een slechte toepassing van de doodstraf nog geen reden is om deze straf maar helemaal te vergeten – voor altijd dus – zelfs al zou die wel correct toegepast worden door integere rechtspraak.

  [16]

  nou, daar bedoel ik slechts mee – en dit heb ik eerder verklaard – dat ik de gelegenheid om echte resultaten te boeken niet laat schieten omdat het toevallig niet libertarisch is, wat in dit geval niet eens aan de orde is overigens.

  wie liever principieel blijft, ondanks dat dat schadelijk is, noem ik dogmatisch.

  gegroet.

Comments are closed.