De “Groene Amsterdammer” laat deze week weer eens zien hoe het met het gehalte van de journalistiek is gesteld.

Het komt neer op onder andere:”Alles wat je niet begrijpt, moet slecht zijn” en “Alles wat niet echt ‘links’ is, moet je besmeuren en veroordelen.” En vooral: “Een aardig roddelverhaal hoeft zich niets van de feiten aan te trekken”.

Hier volgt een persbericht van de Burke Stichting dat probeert de onwaarheden, en de manier van werken, van de Groene Amsterdammer aan het licht te brengen.*)

PERSBERICHT DEN HAAG-12 Oktober 2005.
Het weekblad de Groene Amsterdammer heeft zich deze week geblameerd met een mislukte poging recente gebeurtenissen bij de Edmund Burke Stichting te willen ‘reconstrueren’.

Het artikel van Pieter van Os, getiteld: ‘De Amerikaanse lobby. Hoe multinationals het politieke klimaat in Nederland beïnvloeden’ (de Groene, nr. 41/05, 14-10-2005), bevat minstens 35 feitelijke onjuistheden. Die fouten zitten niet alleen in de mislukte poging om te komen tot een accuraat chronologisch verslag van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Maar ook basale feiten en makkelijk verifieerbare gegevens deugen niet.
Rancuneuze bronnen -zoals een ontslagen medewerker-worden uitgebreid aan het woord gelaten, zonder dat de EBS om een weerwoord is gevraagd. Het hele artikel is blijkbaar gebaseerd op eenzijdige en dubieuze bronnen. Het meest onthullend is wel dat in een verhaal dat gaat over cijfers vrijwel alle genoemde getallen niet kloppen.

De directeur van de Edmund Burke Stichting is door de journalist slechts gevraagd om een algemeen interview maar heeft daar vanaf gezien, zonder op de hoogte te zijn van teneur en inhoud van het in voorbereiding zijnde artikel. De EBS heeft het stuk niet ingezien voor publicatie. De EBS is niet geconfronteerd met de uitspraken en uitlatingen van andere bronnen; er heeft geen hoor en wederhoor plaatsgehad. Door de journalist is geen poging ondernomen om de feiten door ons te laten controleren. Wij hebben heden contact gezocht met Hubert Smeets, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, met het vriendelijk verzoek om, gelet op deze feiten en omstandigheden, het artikel met evenveel bombarie (inclusief persbericht) in te trekken als waarmee het gisteravond is gepresenteerd. Aangezien Smeets dit heeft geweigerd, wilden wij het in elk geval van onze kant publiekelijk weerspreken.

Hoe tendentieus het hele stuk is moge uit één voorbeeld van een flagrante schending van de journalistieke integriteit duidelijk worden. Omdat Van Os wil aantonen dat de vermeende liaison tussen de Edmund Burke Stichting en Wilders geleid heeft tot het besluit bij Pfizer om te stoppen met de sponsoring –quod non– schrijft hij dat Pfizer alleen in 2004 nog geld aan de Edmund Burke Stichting heeft overgemaakt. In de verklaring van Pfizer die Van Os in Nederlandse vertaling citeert, staat echter: ‘We did give a grant this year’. De fabulerende Van Os vertaalt ’this year’ met ‘het afgelopen jaar’.

Ook de gesuggereerde causaliteit tussen de beschreven gebeurtenissen en de vermeende liaison met Geert Wilders bestaat niet. Ook dit jaar is de Edmund Burke Stichting immers nog door Pfizer gesponsord. De Edmund Burke Stichting zou ook volgend jaar nog geld van Pfizer kunnen krijgen, wanneer wij daartoe een onderzoeksvoorstel bij het bedrijf zouden indienen. Dat zullen wij echter niet doen omdat directie en bestuur van de Edmund Burke Stichting deze zomer zelf hebben besloten om van de stichting een minder hybride organisatie te maken en het studentenwerk en het public policy werk van elkaar te scheiden.
Het studenten- en academische werk zal door de Edmund Burke Stichting worden voortgezet, in een poging terug te keren tot de oorspronkelijke doelstelling van de Stichting, te weten het stimuleren en bevorderen van het conservatisme als politieke filosofie.
Het public policy-werk zal, op eigen wijze en zonder verdere verstrengeling met de EBS, worden voortgezet door een nieuwe organisatie, het European Independent Institute (EII), geleid door onze huidige medewerkers Eline van den Broek en Sander Boon.
Deze verzelfstandiging geschiedt in alle harmonie, zoals ook symbolisch duidelijk werd gemaakt op de eerste activiteit van het EII, die ten kantore van de EBS plaatshad en waar Bart Jan Spruyt een van de inleidende sprekers was. Van een ‘scheuring’ of ‘afsplitsing’ is dus geen sprake.

De suggestie dat financiële problemen de oorzaak van de Edmund Burke Stichting-nieuwe stijl zouden zijn, is pertinent onjuist. De Edmund Burke Stichting heeft altijd een scala aan donateurs gehad. Behalve enkele bedrijven waren dat particuliere donateurs en charitatieve stichtingen uit binnen- en buitenland. Het totaal aan donaties en donateurs is de afgelopen vijf jaar ieder jaar toegenomen.

Voor verdere informatie: Bart Jan Spruyt,
——————————————————————
*) Dit bericht is niet alleen interessant omdat het een inzicht geeft over hoe diverse journalisten proberen een hen niet welgevallige organisatie zwart te maken, maar het geeft ook goed weer wat er zich op dit ogenblik in het conservatieve kamp in Nederland aftekent.

28 REACTIES

 1. Geachte, alles goed toch ?

  Heb paar zinnen enkel gelezen,
  & zo schets ik voor U allen…….

  Het mag overduidelijk zijn, wat gaande zaken zijn.
  Zo hebben wij ook natuurlijk nog steeds geen klagen te Nederland.
  Al is het wel bedroevende zaak voor velen onder ons.
  Dit achten dus geen noodzakelijke begrippen,
  Als wij dan elders kijken denk ik vaak-al hemeltje lief.

  Vraagstelling blijft heeft dit met onverantwoordelijkheden te maken (algemeen)
  (of)
  Omtrent hebzucht & geldzuchtigheid.

  Dus zo zal ik blijven zeggen stelselmatig belijden.

  Geld alleen biedt geen essentie voor de toekomst
  Alle technieken achterhaald begrip.

  Journalistiek `n leuk beroep, die behoud zal voorop blijvend staan.

  Hoogachtend Jan Molendijk (Spijkenisse)

 2. De totale corruptie van de Nederlandse pers wederom aangetoond. Goed artikel Hub.

  En ondertussen maar slijmen bij de politici. LEt maar eens op met hoeveel eerbied die types worden bejegend. Om misselijk van te worden.

 3. Hub,
  Ja, de meeste journalisten praten haast alleen maar politici en/of elkaar na, gaan nooit op pad en lezen nauwelijks. Dat kon je ook heel mooi zien tijdens het EU-referendum.

  Maar gelukkig zijn er, althans m.i., toch wel een paar uitdrukkelijk te noemen gunstige uitzonderingen. Wat dacht je van FD, HP, Elsevier bijv. ?
  En de free-lancer Pamela Hemelrijk ?
  Groet,
  Harry

 4. [3] Pamela is bij het Algemeen Dagblad weggezuiverd, omdat ze niet politiek correct schreef, ze waagde het haar eigen mening te geven. De telegraaf vind ik de laatste jaren wat neuraliteit betreft wel erg teruggelopen.

 5. [4]
  Een libertarier,
  Wegzuiveren is inderdaad het goede stalinistische woord. Pamela was nl. praktisch de enige die haar werk goed deed en werd op die manier waarschijnlijk een bedreiging voor haar collegae gevonden. Verder zal het AD ook wel bang geworden zijn, dat haar bijdrage lezers zou kosten, wat waarschijnlijk moeilijk vast te stellen is. Maar wellicht voelden de bestuurders zichzelf bedreigd.

  Beluister ook Vrijheid Radio interview met Pamela 11 juni 2005. Da’s lachen. 🙂
  http://www.vrijheidradio.nl

  Hoe het ook zij, zukke "kranten" zijn natuurlijk niet onafhankelijk.

  De mainstream media die je noemt fabriceren zodoende tegenwoordig -om louter kortzichtige commerciele redenen- pure eenheidsworst, waar ze -gelukkig- af en toe nog zelf voor uitkomen ook. De Telegraaf brouwt voor zover ik me kan herinneren al 40 jaar of langer weinig anders dan pulp.

  De kritische lezer laat die rommel dan ook voor wat het is en gaat zelf op zoek.
  Groet,
  Harry

 6. [3] [4] Ja, gelukkig zijn nog niet alle eerlijke, rationele schrijvers weggezuiverd.
  Pamela is een goed positief voorbeeld, maar die is inderdaad ook al half-weggezuiverd.

 7. [5] "De kritische lezer laat die rommel dan ook voor wat het is en gaat zelf op zoek."
  Die kan terecht bij de Vrijspreker!

 8. [4] ik heb de Telegrof na 30 jaar opgezegd vanwege het hoge nsb-gehalte. Vooral die Joseph Goebbels Lunshof, wat een onderkruiper altijd bezig om de missers van dit kabinet en stelsel recht te leuteren.

 9. boek Pim Fortuyn en Rotterdam. Professor Van Schendelen

  "Want daar zitten voor een deel nog oude jongens en meisjes die onder de rode vlag zijn binnengevaren. Je kunt het ontkennen ‘wat de PvdA heeft gedaan’ maar dat is gewoon een historische leugen. Er is een hele ploeg leidinggevenden rood binnengevaren. Ik verwijt het hun wel, want het is altijd heel slecht voor een systeem wanneer één kleur bevoordeeld wordt, heel slecht"

  ______________________________________________
  Voor U zal ik trachten te ontleden:

  Helaas geven dit soort citaten niet geheel weer van werkelijke stof
  Die geheel opwaaiende factor is, zeer verontrustend.
  Het is aannemelijk dat men in algemene zin hier omtrent kennis dient te nemen.
  thans ik acht dit essentieel en noodzakelijk begrip, zo ook voor onze nabestaanden.
  Het kan echter nooit geschiedden als er geen algehele compromis is.
  Maar wij dienen in deze naar hele andere factoren te kijken,
  Factoren als dagelijkse behoeftes mogen niet in `t geding komen.
  De kwaliteit dient zo als motivatie voor iedereen geldende factor te zijn.
  En dan in bovengenoemde het beste van het beste voor iedereen.

  Zo kan ik omtrent velen motie`s ontleden voor U,
  die helaas ook factoren betreffne in de bovenstaande schets
  omtrent boek van Pim Fortuyn

  Zoals omtrent de moord op betreffende politici wordt er ook misbruik gemaakt omtrent.
  Als U mij dan hoort benoemen ik ben uw tweede pimmetje,
  Kan ik u `n deze uitleggen.
  Qua daadkrachtig optreden belijden, charisma in algemene factor,
  maar citeer er zo bij wel tig keer beter.

  Blijft op mij vertrouwen mensen de inzichten zijn met mij

 10. Ik vind ander de columns van Rob Hoogland meestal we aardig. Hij is niet bepaald politiek correct. Verder zie ik een dagblad als iets waar je ’s ochtends even snel het nieuws uitpeurt, en daar is De Telegraaf nu weer wel geschikt voor.

 11. Leest iemand dat blad nog, ik dacht dat het alleen nog verstokte socialisten en stalinisten die dat lazen. Verder hangt het aan elkaar van de subsidies, zoals de hele linkse media trouwens. Het beste om hun een pootje te lichten is gewoon de subsidiepot dichtdraaien.

 12. [10]
  Beste een libertarier. Begrijp ik, dat je je voor een columpje van Rob Hoogland laat lijmen dat neo-NSB-blad te kopen ? Waarom laat je je niet door Spits of Metro ff snel informeren ?
  Groet,
  Harry

 13. [12] Harry, om Spts of Metro te lezen zal je al het OV moeten nemen.
  Ik vraag me af wat erger is, een abonnement op de Telegraaf of een busabonnement.

 14. Ik heb m’n laatste krant gelezen in mei of juni 1999.Ik ergerde me al een hele tijd aan het mengelmoes van statistische propaganda,het bewieroken van politici en linxe iconen, onbenulligheid en regelrechte desinformatie en was al een paar keer
  van krant veranderd maar besloot definitief te stoppen met die waardeloze kranten te sponsoren naar
  aanleiding van het enthusiasme in de pers over het platbombarderen van Servië (nog steeds ben ik de mening toegedaan dat Kok hiervoor wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden zou moeten worden berecht).

  Een jaar tervoren had ik al m’n teevee buiten gekieperd.

  Ik kijk ’s morgens via het Net es met een half oog naar teletekst en als er wat belangwekkends bij is (hetgeen uiterst zelden gebeurt) lees ik wat meer op cnn of zo en verder heb ik het helemaal gehad met de mainstream-media
  met z’n rits "commentators", "columnisten",
  "analysten" (bij de NOS hadden ze destijds zo’n linxe treurwilg Maarten Van Rossum die te pas en vooral te onpas werd opgevoerd als "Amerika-kenner") en andere "opiniemakers".

  Heb niet het gevoel dat ik iets mis.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [13]
  Kim,
  Ook zolang er accijnzen zitten op de brandstof en Nederland "autoluw" gemaakt wordt ?
  Ik vraag me af, wat erger is een treinkaartje, een tank vol brandstof van Brinkhorst (EZ) of een prent van het duo Remkes/Donner (BZ/Justitie).
  Wat voor keus hebben we nog ?
  Groet,
  Harry

 16. [14]
  Cincinnatus,
  Precies, het Westen wordt voornamelijk door misdadige idioten bestuurd. Er is sinds WO-II niets veranderd.
  En Kim Wok is zeker niet eens de grootste misdadiger, hoewel hij natuurlijk evenzeer verdiend te worden opgepakt en voorgeleid. Maar voor welke rechter ?

 17. Geachte Cincinnatus, inderdaad…

  Voor `n ieder toetje toe

  They (think to) deceive, while they only deceive themselves, and perceive (it) not.
  In their hearts is a disease (of doubt and hypocrisy)
  And when it is said to them `make not mischief on the earth` they say
  `we are only peace-makers`
  Verily, they are the ones who make mischief, but they perceive not.

  (verkorte belijdenis)

  Hoogachtend,
  Jan Molendijk (Spijkenisse)

 18. [16] Nuchtere,

  Nou in den Haag zit er toch een tribunaal ? En waar al die ex-Joegoslavische oorlogsmisdadigers
  vast zitten, is er vast nog wel een plaatsje vrij voor Kok ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. [18]
  Cincinnatus,
  Als dat zo eenvoudig is, waarom is W.K. dan nu nog steeds niet gedagvaard ?

 20. [19] Nuchtere,

  Omdat hij tot het winnende kamp behoorde natuurlijk.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 21. [20]
  Waaruit eens te meer blijkt, dat het Haagse oorlogstribunaal zich laat misbruiken voor de opvoering van politieke propaganda.

 22. [21] [20] Precies want Wim Kok, Frank de Grave c.s. hadden allang gedagvaard moeten worden vanwege hun aandeel in de misdadige bombardementen op burgers in Joegoslavie. Deze NATO-fascisten worden mettertijd ter verantwoording geroepen.

 23. [11] De Groene Amsterdammer krijgt niet één subsidie. Het is het enige onafhankelijke opinieweekblad van Nederland, dat geheel op eigen benen moet staan.

 24. [11] Nogmaals, en ik weet niet waarom mijn reactie van de site is gehaald, maar DeGroeneAmsterdammer krijgt geen overheidssubsidie. De smeerjournalist in kwestie.

 25. [11] Nogmaals, en ik weet niet waarom mijn reactie van de site is gehaald, maar DeGroeneAmsterdammer krijgt geen overheidssubsidie. De smeerjournalist in kwestie.

 26. [23] Pieter van Os is niet alleen een slechte journalist, maar ook nog een slechte leugenaar.
  De Groene Amsterdammer ontvangt op vele manieren subsidie. Leest u even mee?

  Herhaaldelijke subsidie van het door de overheid gefinancierde Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (bv. voor politiek correcte verhalen over vluchtelingen en probleemwijken).
  Subsidie en renteloze (=gesubsidiëerde) leningen van het door de overheid gefinancierde Bedrijfsfonds voor de Pers. Die leningen zijn overigens in strijd met de overeenkomst nog steeds niet terug betaald.
  Subsidie van het Prins Bernard Fonds (grotendeels gefinancierd door Novamedia) op voorspraak van Bernard zelf, terwijl de Prins formeel geen invloed had.

  Pieter van Os klust zelf ook bij bij de publieke omroep (Buitenhof).

  Dan durft de heer Van Os zich op http://www.meervrijheid.nl ook nog eens te profileren als iemand met libertarische neigingen. Wat een lef!

  Een betere slogan voor dit met dank aan het establishment uit de Staatsruif etende linkse smeerblaadje zou dan ook zijn:

  De Groene Amsterdammer – gesubsidiëerd Weekblad sedert 1877

 27. [26] Als er ergens een paar leningen met subsidie worden verstrekt (was ik me niet bewust) dan is een blad of een journalist toch niet links? En denk je werkelijk dat buitenhof iedere gast betaalt?
  Waarom zou ik geen libertaire neigingen kunnen hebben? Er hebben bij DeGroene wel vaker in het verleden hele en halve anarchisten gewerkt.
  Hartelijke groeten, Pieter van Os

 28. Anarchisme en libertarisme zijn twee verzamelingen die elkaar voor een stukje overlappen maar beslist niet samenvallen.Er zijn anarchistische libertariërs (anarcho-kapitalisten) maar daarnaast heb je ook "minarchisten" die voor een minimale staat zijn.

  Anderzijds zijn lang niet alle anarchisten libertariër…vele anarchisten zijn socialisten en verklaarde tegenstanders van kapitalisme en privaat eigendom (denk aan de anarchistische criminelen bekend
  als "krakers").

  Te vrezen dat bij de Rode amsterdammer
  toch vooral hele en halve anarchisten van de tweede soort hebben gewerkt.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.