Vanavond werd op het NOS nieuws Jozias van Aartsen vertoond met een oproep om tegen uw eigen belang te gaan stemmen.

Jozias pleitte voor een grote inzet van de VVD, over al die deelbelangen heen, en voor het ALGEMEEN BELANG.
Dit is het beleid van de VVD.

Sta even stil en bedenk wat dit in de werkelijkheid betekent.
Uit de Woordenlijst van de Vrijspreker (klik in balk boven in deze site) citeren we:
“Algemeen belang
Het algemeen belang is in feite het belang van IEDEREEN, niemand uitgesloten.
Dit begrip wordt echter door politici misbruikt om iedereen het idee te geven dat het zijn belang is. Maar in werkelijkheid is dit “politieke algemeen belang” niets anders dan het belang van de groep die een wet maakt, die de macht heeft, ten koste van alle andere mensen.”

Dat betekentdus dat iedereen die voor de VVD stemt, stemt niet voor zijn eigen belangen. Tenzij die heel toevallig samenvallen met de belangen van de groep die nu de wetten kan maken. Kans nul komma nul nul een!

Als klein voorbeeld: Wilt u graag opvang voor uw kinderen, betaald door de belastingbetaler, dan is dat één punt dat de VVD wil verzorgen. Pik het geld van anderen en besteedt dat aan kinderopvang. Geld van anderen pikken is immers de enige manier. Er is geen enkele ander manier om dat te financieren.

Maar let wel, er zijn nog heel veel meer punten op het VVD programma. En die hebben daarvoor weer uw geld nodig!!! Of je uiteindelijk dan beter uit bent, is nog een grote vraag.
Je weet wel wat Frederic Bastiat zei: “Democratie is de grote farce waarbij iedereen denk dat hij er zelf beter van wordt ten koste van alle anderen”.

Misschien overbodig, maar voor de objectiviteit is het nuttig om nog te vermelden dat al die andere politieke partijen geen haar beter zijn! Analyseer maar wat ze zeggen en wat daarvan de conskwenties zijn.

6 REACTIES

  1. Inderdaad, Joooooziaas is een absolute nitwit. Hij draait overal omheen en kan geen duidelijk echt liberaal beleid neerzetten. Maar ja dat is voor de VVD altijd al een probleem geweest.

  2. Sinds wanneer zijn VVD-ers liberalen ? Geboren uit de Vrijzinnig Democraten (VDB), die al opgegaan waren in de PvdA, en de Partij voor de Vrijheid (v/h Liberale Staatspartij, -een contradictio in terminis-) zijn het nep-liberalen van geboorte geweest (24 januari 1948 ).

  3. Dank zij Jozias en zijn dievenbende worden ook de scholen binnenkort (2007)opgezadeld met een nieuwe dwangmaatregel: nl. de voor- en naschoolse opvang te organiseren.

    Een stortvloed collectivisme (algemeen belang), een druppeltje "vrijheid" en een druppeltje "democratie": ziedaar de wolf in schaapskleren.

    Wanneer zal de pleuris werkelijk uitbreken ?

  4. [5] In 2007, als Nederland massaal op Geert Wilders stemt, al wijzen de peilingen nu in een heel andere richting.

Comments are closed.