Henry Sturman heeft in een heel duidelijk artikel op Meer vrijheid exact beschreven waarom een vlak-tax goed zou zijn voor iedereen. Iedereen? Ja, behalve voor die kleine groep mensen die dit land besturen, en zichzelf politici noemen. Waarom zijn politici, die toch het “algemeen belang” zouden moeten dienen, niet gecharmeerd van één vlak tarief qua belastingen?

Om te begrijpen waarom er vrijwel geen politici voorstander van een vlak-tax zijn is het handig om eens in de huid van een politicus te kruipen. Politici leven bij de gratie van problemen in de samenleving. Allen proberen ze op hun eigen manier duidelijk te maken dat zij oplossingen bieden voor problemen, als we maar op ze stemmen. Zonder problemen zouden politici niks te doen hebben, en raken ze uiteindelijk hun baan kwijt.

Problemen oplossen is dus in feite tegennatuurlijk gedrag van een politicus. Net zoals een systeembeheerder zelden zal streven naar een probleemloos functionerend computersysteem voor het bedrijf waar hij werkt. Zonder problemen immers geen inkomsten!

Een vlak-tax levert heel veel duidelijkheid op. Iedereen betaalt hetzelfde tarief, dus makkelijker kan het niet. Bovendien zijn er ook geen ingewikkelde aftrekposten meer mogelijk. Maar willen politici wel duidelijkheid? Ook politici zien wel in dat belastingheffing niet het meest populaire onderdeel is van de overheid. Daarom is het voor hen van belang om te verbloemen hoe veel geld men nu eigenlijk binnenharkt via de dienst die het niet leuker kan maken. Daarvoor zijn aftrekposten een prachtig middel.

Héél veel mensen verkeren bijvoorbeeld dankzij de hypotheekrenteaftrek in de prachtige illusie dat ze geld krijgen van de belastingdienst. Jawel, de belastingdienst maakt maandelijks of jaarlijks een bedrag over op uw rekening. De champagnekurken kunnen knallen!

Slechts weinigen beseffen dat dit een sigaar is uit eigen doos. Dat ze de centen die ze terugkrijgen eerst zelf drie keer hebben moeten betalen. Om de illusie in stand te houden wordt een groot deel van wat u aan belasting betaald dan ook niet op het loonstrookje afgedrukt. De werkgeverslasten zijn voor de werkgever, daar heeft u als werknemer niks mee te maken. Een prachtig systeem, want velen denken echt dat de belastingdienst geld geeft.

Het nieuwe zorgstelsel met alle toeslagen maakt deze illusie alleen maar sterker. En binnenkort krijgt de belastingdienst nog meer fans, omdat ze ook de huursubsidie mogen gaan uitbetalen. De gemiddelde Jan met de Pet ziet de dienst dan ook als schenker, en niet als inner. Sinterklaas komt helemaal niet uit Spanje, maar woont gewoon in Den Haag!

Dat maakt de situatie voor politici erg prettig. De kans op een belastingoproer is vrij klein, zo lang deze illusie maar in stand blijft.
De hertog van Alfa werd ooit met flink wat geweld naar huis gestuurd vanwege de “tiende penning”, Een omzetbelasting van 10% op de verkoop van alle roerende goederen. Verder voerde hij een eenmalige belasting op alle bezittingen van 1%, en een omzetbelasting van 5% op de verkoop van onroerende goederen. Naar hedendaagse maatstaven lachwekkend lage tarieven. Maar wel de oorzaak van de 80-jarige oorlog. Belastingheffing kan dus nogal vervelende gevolgen hebben voor machthebbers. Het is dus belangrijk om de belastingen zo onduidelijk mogelijk te houden.
Belastingverlaging doorvoeren is het laatste wat politici willen, belastingcenten zijn immers de hand die hen voedt, de bron van al hun weelde, en de basis van hun macht. Het huidige belastingsysteem is dusdanig ondoorzichtig dat er minimaal 4 jaar studie nodig is om het een klein beetje te kunnen begrijpen. Dat biedt heel veel mogelijkheden. Niet alleen om de heffingen zo verkapt mogelijk te houden, maar ook nog om belangengroepen tevreden te stellen. En dát levert weer kiezers op.

Als men in een systeem met een vlak-tax meer wil gaan uitgeven, en iedere politicus weet daar uiteraard wel goede doelen voor te verzinnen, dan zal de belasting omhoog moeten. Da’s in zo’n systeem niet makkelijk door te voeren, omdat iedereen er dan direct aan meebetaald, ook het electoraat van de betreffende partij. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dat kost stemmers. Het huidige systeem biedt véél meer mogelijkheden om iedereen het idee te geven dat hij of zij beter wordt, ten koste van alle anderen.

En dáár wil men de burgerij hebben en houden. Geef de mensen de illusie dat ze meer voordeel hebben dan nadeel van belastingen, dat het systeem juist voor hen gunstig uitpakt, en ze zullen zich als vee naar de slachtbank laten leiden.

Want een slachtbank is het. Geen zinnig mens kan beweren dat de Nederlandse overheid, die 49% van alle productiviteit in beslag neemt, géén negatief effect heeft op de welvaart van ons allemaal.

Behalve de politicus. Want hij kan je vertellen dat hij beter weet wat er met het geld van uw buurman gedaan kan worden dan dat die buurman het zelf weet. De buurman, ja, want u krijgt natuurlijk geld en diensten.

Het artikel van Henry Sturman is te vinden op http://www.meervrijheid.nl/hs-vlaktaks2.htm
en het eerste deel op http://www.meervrijheid.nl/hs-vlaktaks.htm

42 REACTIES

 1. Geen speld tussen te krijgen, Kim. Waarom is dit geen normale stof op het kleuter- en basisonderwijs ?
  Groet,
  Harry

 2. Volgens mij is het vooral de bureaucratie die hier de scepter zwaait. (Plus de centrale bank natuurlijk, vergeet de centrale bank niet!).
  Het probleem zit ‘em volgens mij in organisatie, de staat kan georganiseerd geweld projecteren terwijl individuen dat niet kunnen. Er is een soort free-rider probleem. Ik zou niet willen beweren dat het free-rider probleem economisch niet bestaat, maar de staat als oplossing daarvoor geeft een veel groter probleem, wie gaat in z’n vrije tijd de staat tegenhouden? Het is ook een bepaalde stand van technologie die voor veel staatsgroei gezorgd heeft, radio en televisie laten zich makkelijk centraliseren. Het is mij behoorlijk duidelijk geworden dat de bureaucratie stelselmatig gewerkt heeft aan uitbreiding, dat is het enige waar ze aan werken, alle onzin, wetten, propaganda, onderwijs, media, alles dient op de een of andere manier om de staat uit te breiden. Met zo hier en daar een wetje wat gaat over externe effecten en free-rider probleem maar dat bevindt zich in de marge. Het is gewoon erg gemakkelijk om je aan te sluiten bij de maffia. cosy jobs.. (waar de tijd stilstaat)

 3. [4] De ‘volksvertegenwoordiging’ in Den Haag is gewoon de politieke tak van de staat- en corporate bureaucratie. Lees de CV’s van de dames en heren er eens op na.
  Een hele aardige analogie van het huidige politieke systeem is de film "The Matrix"(deel 1), ook nog leuk om te zien!

  http://www.parlement.com/92

 4. [4] JensDensen, als beginner denk ik dat ik je commentaar beter begrijpt wanneer je me uitlegt wat het Free Rider probleem is.

  Thanx,

  Kaye

 5. Het free rider probleem is dat je een zandweg hebt en iedereen sjeest daar overheen en wolken stof waaien alle kanten op en niemand doet er iets aan.

 6. Ja, politiek is gewoon de propaganda afdeling. (ok, een beetje hyperbole maar toch)

 7. [7] Bedoel je het probleem dat ontstaat wanneer ‘Arbeidersch Vereenigt U’ niet zo aanslaat en niet ‘Geheel het raderwerk stil staat alsch Uw machtigen hand het wil?’

 8. [9] Kaye,

  Het "Free rider problem" is vooral een truk van de overheid om lui te laten dokken voor zaken die ze niet willen (met de motivatie dat ze er toch van profiteren).

  Meer info vind je op :

  http://plato.stanford.edu/e

  Freeriding on the provision of a collective good is often characterized as morally wrong. 185-6) .If others are cooperating for mutual benefit and I benefit from their cooperation, then I have an obligation to do my share.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. Stakingsbrekers? volgens mij is dat geen probleem, het is niet nodig voor ‘arbeid’ om zich te organiseren, alleen als ‘kapitaal’ wel georganiseerd is maar dan hebben we het over een communistisch land.. [9]

 10. [11] Ik bedoelde meer de situatie waarin wanneer collectieve zaken niet zo collectief zijn als de collectivisten het willen.

  Dus wanneer deelname vrijwillig is, kunnen niet-deelnemers profiteren van de positieve effecten van collectieve actie. Dit leidt er volgens mij alleen maar toe dat allerlei do-gooders met dwangmiddelen komen omdat ze vinden dat ze vanwege een groter gelijk anderen verplichten mee te doen.

  Maar gezien een ander artikel op deze site van vandaag is zelfs het organiseren verplicht want ondernemers cq werkgevers zijn gedwongen deel te nemen aan productschappen. Dus gaan werknemers zich ook weer organiseren met alle kwalijke gevolgen van dien. Dan krijgen we daar nog weer een SER overheen en algemeen bindend verklaarde CAO’s…

  Voor je het weet wonen we met zijn allen in een Kibboets of op een Kolchoz.

  Ik ben blij wat meer over Libertarisme gevonden te hebben, maar ik wordt er zo pissig van!

 11. Totale staatsbegroting 350 miljard euro.
  Werkzame beroepsbevolking 7 miljoen.
  Overheid spendeert 50 duizend euro per werkende Nederlander.
  Jan Modaal verdient de helft van dat bedrag. Bruto.

 12. Ja, dat is een nadeel. Voor mijn geestelijke gezondheid is het mischien beter om de boel maar te vergeten maar ja.. [12]

 13. Niet om het een of ander, maar als ik het idee van deze site goed bergijp moet iedereen vrij zijn om te doen wat hij wil. Als hij het ergens niet leuk vind ligt dat aan hem/haar zelf, moet hij daar niet zo moeilijk over doen want hij is immers vrij om weg te gaan. Waarom zijn jullie hier dan nog en waarom doen jullie zo moeilijk?

 14. Kim, prima artikel. Je slaat de spijker op de bewuste kop.

  Een vlak-tax (wat een rot woord eigenlijk) maakt de hele handel en wandel duidelijk, maar de gevolgen zullen gigantisch zijn, zeker als de hypotheekrente alsdan niet meer aftrekbaar zal zijn.

  Bovendien voorzie ik een grote chaos bij de belastingdienst nu deze dienst voor de huursubsidie en de zorgtoeslagen gaat zorgen.

 15. [5]
  Wat de CV’s betreft zie ik dat de hogescholen daar ook lekker aan meewerken:

  – communicatie wetenschapper
  – vrijetijds management
  – personeel en arbeid
  – rechten?

  In feite word men opgeleid tot hogere ambtenaar.
  Oude HTS studies worden maar wegbezuinigd!

 16. Ik ben er zelf voorstander van dat het brutoloon op de rekening van de werknemer wordt gestort en dat de werknemer zélf voor belasting en premie afdrachten zorgt. Niemand kijkt naar het brutoloon dus die pijn is verzacht. Als werknemers zelf hun belasting moeten betalen, dan voelen zij de pijn veel meer. Dat zal ze leren om gemakszuchtig te roepen wat de overheid allemaal moet regelen en moet doen.

 17. Kijk buizerds Uw alles `weter` citeert tot U
  Omtrent belastingen…

  & daarom is algehele ontziening,
  de gewenste progressie.

  Hoogachtend, Jan Molendijk (Spijkenisse)

 18. [17] MT: natuurlijk zijn er gigantische gevolgen als er van de ene op de andere dag naar een vlaktax wordt overgegaan. Maar als er wat nuchtere mensen over nadenken is er ongetwijfeld een goed overgangsregime te bedenken.
  Dat moet ook wel, want dan kunnen al die ambtenaren langzaam maar zeker afvloeien. If dreams came true….

 19. [12]
  Kaye,
  "Maar gezien een ander artikel op deze site van vandaag is zelfs het organiseren verplicht want ondernemers cq werkgevers zijn gedwongen deel te nemen aan productschappen."

  Sorry, ik heb het misschien niet zorgvuldig genoeg geformuleerd:

  Een ondernemer is niet "verplicht georganiseerd", maar -afhankelijk van de sector- belastingplichtig aan een product- of bedrijfsschap. Hij moet bij de inschrijving in de KvK opgeven in welke branche /sector hij opereert.

  Zie bijv.:
  http://www.hba.nl/index.cfm
  http://www.ser.nl/overdeser
  http://www.ser.nl/publicati
  http://www.ser.nl/overdeser

 20. Zie het idee van deze site prima. En ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag.

 21. [15][16][24]
  Kijk, Henk. Ik kan tegen jou zeggen dat je niet met je schoenen aan op de zojuist geboende vloer mag lopen, en dat als je dat niet bevalt je dan mag vertrekken.

  Als ik dat bij mij thuis doe zul je dat waarschijnlijk accepteren. Doe ik dat echter bij *jou* thuis, dan zul je, neem ik aan, me vragen wie ik dan wel ben…

  Ik hoop dat je het nu begrijpt.

 22. [24]
  Henk,
  Opmerking vooraf: Heb je de opgegeven links in de tussentijd wel kunnen lezen en begrijpen ?

  Het zal je wel eens opgevallen zijn, dat je in (stuk voor stuk collectivistische) heilstaten je bek moet houden. Daar doen we dus op zijn tijd behoorlijk moeilijk over, begrijp je wel ?

 23. Lijkt mij bijzonder vermoeiend als je je in Nederland over dit soort zaken druk gaat maken. Aangezien het niet zal veranderen tijdens jullie en mijn leven ben je dus je hele leven bezig met je op te winden over iets waar je in Nederland niks aan kan veranderen( Dat is namelijk overeenkomstig de libertarische gedacht niet mogelijk in een democratie, aangezien jullie niet doen aan stemmen. Zou het zelfde zijn als iemand elke dag weer boos werd omdat de zon ondergaat. Heel vermoeiend en heel zinloos. Ik zou zeggen tik met alle libertariërs je spaarpot stuk, koop een booreiland in de internationale wateren en ga daar lekker zitten. Lijkt mij een stuk rustiger dan.

 24. [27]
  Henk,

  Je hebt denk ik het stuk over de platte aarde (http://www.vrijspreker.nl/b…) nog niet gelezen.
  Alle kleine beetjes helpen namelijk!
  Op den duur.
  De aanhouder wint terwijl wie blijft zwijgen toestemt.

 25. [23] Harry, bedankt voor je uitleg. Die lokt wel meteen een vervolgvraag uit: Moet een ondernemer zich dan ook meteen aan decreten houden die het Schap uitvaardigd? Of mag de ondernemer zelf met klanten en personeel afspraken maken?
  Ik denk aan de vaste boekenprijs en taxiprijzen etc.

 26. [29]
  Kaye,
  Die schappen zijn "publiekrechtelijke" organisaties. Schappen staan onder toezicht van de SER. E.e.a. houdt in, dat die schappen feitelijk echte overheden zijn, die de zelfstandig aan de "leden" (dat zijn dus de aan de aangesloten ondernemers in een bepaalde branche) heffingen kunnen opleggen en dat ook doen. Daarnaast voeren zij beleid van de centrale overheid uit (regelgeving), althans houden namens de centrale overheid toezicht op de individuele bedrijfstakken. Voorbeelden van een bedrijfsschap zijn bijv. het Bedrijfsschap Horeca en Catering of Hoofdbedrijfsschap Detailhandel.

  Ik gaf je al diverse links. In de taakomschrijving van de schappen vind je meer info over hun takenpakket.

  Het eigenaardige doet zich dus voor, dat het MKB, om zo te zeggen, een koepel van brancheverenigingen is, bij welke individuele ondernemers zich vrijwillig kunnen aansluiten, en dat de koepel MKB is vertegenwoordigd in de SER, de toezichthouder van de schappen.

  Naast het MKB zijn in de SER anderen vertegenwoordigd: werkgeversorganisaties (VNO-NCW en LTO), werknemersorganisaties (FNV,CNV) en Kroonleden (Ministers, staatssecretarissen).
  Groet,
  Harry

Comments are closed.