De bekende misdaadjournalist heeft vandaag zijn programma bekend gemaakt. Dit maakt het mogelijk een eerste analyse te maken over zijn opvattingen (en die van zijn partij). Op www.prdv.nl kunt u de volledige tekst van zijn programma vinden. Ik analyseer hier kort eventuele positieve en negatieve punten per hoofdstuk uit zijn programma:

I. Ingrijpende veranderingen zijn nodig en daarom wil ik de politiek in!

Positief:
· De Vries noemt verschillende punten, niet echt concrete punten, maar wie hem het voordeel van de twijfel geeft zal ze niet lezen als vage retoriek. Positief is misschien is dat de Vries zich niet zal laten muilkorven.
Negatief:
· Vrij vage retoriek, waarmee (bijna) iedere nieuwe politieke partij komt!

II. Er moet een echte democratie komen

Positief:
· Invoer referendum. Referenda kunnen “progressieve” besluiten aanzienlijk vertragen (voorbeeld hierbij is Zwitserland).
· Opensollicitaties voor belangrijke overheidsfuncties zoals: Ombudsman, NOS bestuurders en functies bij de Algemene Rekenkamer (echter niet aangegeven wie de sollicitatieprocedure regelt).

Negatief:
· Verhoging van de kiesdrempel. Het verhogen van de kiesdrempel zorgt ervoor dat kleine groepen in de samenleving minder hun geluid kunnen laten horen in het parlement. Een hogere kiesdrempel zorgt voor een meer collectievere politiek.
· Voorgestelde democratische vernieuwingen leiden niet per definitie tot betere besluitvorming. De Vries lijkt erg te geloven in de dictatuur van de meerderheid.
· De Vries holt het bestaansrecht van de Monarchie uit. Hij spreekt zich dus niet duidelijk uit voor een republiek. Hij lijkt een hypocriet standpunt in te nemen. Enerzijds wil hij de Koning uit de regering stoten, anderzijds wil hij de koning wel een ceremoniële functie laten vervullen. Daarbij wil hij de koning niet beschermen tegen beledigingen. Hiermee wordt het voortbestaan van Monarchie twijfelachtig. Indien hij tegen de monarchie is, zou het hem sieren zich ook als dus danig uit te spreken. Hij zegt dus niet waar het op staat, maar kiest hier een weg, die mogelijk gunstiger ligt bij de kiezer.

III. De mensen moeten kunnen vertrouwen op een rechtvaardige overheid

Positief:
· Gemeentelijke belastingen mogen gedurende vier jaar niet meer stijgen.
· Leges voor verplichte documenten, vergunningen, waterschapslasten en energiebelastingen worden bevroren op het niveau 2005.
· Vrijheid van meningsuiting wordt niet verder beperkt.

Negatief:
· De Vries wil het budget voor ontwikkelingssamenwerking verhogen van 0.8 naar 1.0%. De vries trekt zich het leed van de derde wereld aan, en wil Nederlanders met geweld geld afhandig maken en dit de armen geven, een visie hoe dit het beste kan heeft hij niet gepresenteerd. Hij gunt Nederlanders niet de vrijheid zelf te kiezen of zij hier wel of niet aan willen meebetalen of aan welk project ze wel of niet willen meebetalen.
· De vries is tegen particulier initiatief als het gaat om de openbare orde. De Vries is dus tegen privatisering van de politie of verruiming van bevoegdheden voor particuliere beveiligingsbedrijven.
· Het gelijk trekken van gemeentelijke belastingen zorgt ervoor dat gemeentes nog minder met elkaar gaan concurreren.

IV. een overheid moet daadkracht hebben

Positief:
· EU bijdrage omlaag
· Minder regelgeving vanuit Den Haag.
· Afname aantal ambtenaren (al is het slecht met 6% per jaar)

Negatief:
· Gratis openbaar vervoer, dus hogere lasten voor de belastingbetaler.
· Hoewel de Vries de subsidie voor onderwijs wil afschaffen voor onderwijs op levensbeschouwelijke basis, lijkt hij wel te kiezen voor een collectief onderwijssysteem georganiseerd door de overheid, waarbij gelijkheid het belangrijkste uitgangspunt is.
· De pensioensgerechtigde leeftijd moet omhoog naar 67. Helaas is de Vries hier dus niet vernieuwend. Hij had beter kunnen pleiten voor het afschaffen van een pensioensgerechtigde leeftijd.
· Geen concrete uitspraak over migratie, het lijkt erop dat hij voor een migratiebeleid is wat door de overheid wordt georganiseerd en gefinancierd.
· Asielzoekers mogen werken tegen het minimumloon voor werkgevers. Daarmee zet hij asielzoekers in als goedkope arbeidskrachten, waardoor er oneerlijke concurrentie ontstaat met werknemers die geen asielzoeker zijn.
· De Vries neemt geen fundamenteel standpunt in over de publieke omroepen, maar hij lijkt een staatsomroep voor te staan met een staatsnieuwszender.

V. De jeugd van tegenwoordig heeft wel de toekomst

Positief:
· Geen positieve punten, hij ziet jongeren als een collectieve groep, niet als individuen. Jongeren hebben daarom niets positiefs van de Vries te verwachten.
Negatief:
· Sociale dienstplicht voor alle jongeren. Ouderen in bejaardentehuizen worden wat de Vries betreft straks dus verzorgt door ongemotiveerde jongeren (of maakt hij er straks een militaire operatie van). Idioot plan, wat hij bovendien wil afdwingen met geweld.
· Meer gymnastiek voor de jeugd, mogelijk door uitbreiding van het aantal lesuren. Dit past geheel in de huidige trend waarbij het gezondheidsideaal “boven alles” verheven wordt. Iets wat in de jaren dertig bij onze Oosterburen ook nogal populair was.
· Subsidie voor topsport. (Naar Oost-Duits voorbeeld?)

VI. Veiligheid

Positief:
· Legalisering softdrugs (al is dit waarschijnlijk praktisch onhaalbaar door de druk uit het buitenland).
Negatief:
· Overheidscampagnes tegen het gebruik van drugs, alcohol en tabak.
· DNA databank voor alle Nederlanders. De privacy wordt ongeschikt gemaakt. Wat gebeurd er als een dergelijke databank ooit in de handen van een gek zou vallen zoals Hitler? Domme vraag, natuurlijk dat gebeurd nooiiiit meer natuurlijk..!
· In het strafrecht laat hij geen ruimte voor het slachtoffer en zijn claims en eisen. Zijn beleid is gericht op het verbeteren van het bestaande beleid.

VII. Een gezonde samenleving is niet alleen de verantwoording van de overheid.

Geen positieve punten.

Hij vraagt de burger om meer eigen verantwoording te nemen bij een tal van punten, maar hij wil de burger niet veel meer ruimte geven om die verantwoordelijkheid te dragen.

Mijn 1e conclusie:

Met dit programma zal Peter R. de Vries weinig toevoegen aan het huidige politieke landschap. Het programma straalt een collectivistische sfeer uit. Voor de overheid is een belangrijke rol weggelegd op ieder denkbaar gebied, terwijl van burgers ook meer inzet wordt gevraagd.

Daarnaast is het programma vaag en beperkt.

Bij bijna alle opgesomde positieve punten gaat het niet om fundamentele wijzigingen. Het niet verhogen van de belastingen is beter dan verhogen, maar een structurele verlaging zou al een stuk beter zijn. Maar een fundamenteler standpunt is de afschaffing ervan.

Wat misschien nog positief is, is dat de Vries de terrorisme dreiging niet te veel wil overdrijven, maar persoonlijk denk ik dat dat van tijdelijke aard zal zijn. Zodra er in Nederland een ernstige aanslag zal plaats vinden zal de publieke opinie zijn mening bijstellen.

Voor klassiek liberalen en libertariërs die uit Principe niet niet-stemmen biedt de Vries geen alternatief voor de sociaal-liberale partij VVD of de toekomstige groep Wilders.

Daarnaast baart het mij zorgen dat iemand zoveel contacten heeft in het criminele circuit.

Voorlopige eindconclusie is dan ook Peter R. de Vries alles behalve een Laissez-faire politiek voorstaat.

Ik zal de ontwikkelingen rond de Vries en zijn PrdV op de voet blijven volgen….

Maar de vrijspreker is ook benieuwd naar uw mening!

LF

Bronnen:

www.prdv.nl

11 REACTIES

 1. –Verhoging van de kiesdrempel–

  Misschien nog niet zo’n gek punt. In duitsland is ook zo’n wet. Daar is de kiesdrempel 5%. Hierdoor wordt bij politieke partijen versplintering tegengegaan en samenwerking gestimuleerd. Nadeel is inderdaad dat kleine partijen geen kans zullen krijgen en in de kamer een vertekende politieke afspiegeling van samenleving zal zijn.

  –Hoewel de Vries de subsidie voor onderwijs wil afschaffen voor onderwijs op levensbeschouwelijke basis–

  Misschien was hij vergeten te zeggen de subsidie voor alle andere scholen ook af te schaffen?
  Let us pray….

  –De Vries holt het bestaansrecht van de Monarchie uit–

  Misschien een onorthodokse/indirecte weg om het koningshuis af te schaffen?
  Let us pray….

 2. Peter R. De man die begrafenissen bezoekt van geliquideerde top-criminelen omdat het zijn vrienden zijn geworden.
  Een aloude wijsheid luidt:
  “Vertel mij wie je vrienden zijn en ik zal je zeggen wie jij bent”!

  Daarbij heeft de man zijn populariteit niet aan zijn ‘criminele, opsporende kundigheid’ te danken, maar eerder aan het ontbreken daarvan bij justitie.

 3. [2] "Misschien een onorthodoxe/indirecte weg om het koningshuis af te schaffen?"

  Inderdaad, maar klopt zijn uitspraak: "Ik zeg waar het op staat" dan? Nee, dus een opportunistisch programma punt.. bah..

 4. Uit alles blijkt, dat De Vries geen "politieke" ervaring heeft. Dat zou voor hem kunnen pleiten, maar zal er in de praktijk waarschijnlijk toe leiden, dat hij zichzelf knollen voor citroenen zal laten verkopen, waardoor hij snel het vertrouwen van zijn kiezers zal beschamen. Dat hij een eerste confrontatie met een portier aan de poort van de Tweede Kamer moet aangaan en verliezen tekent zijn naiveteit. Dit soort incidenten wordt al heel gauw als een vernedering afgeschilderd.
  Hij lijkt me ook bepaald geen veldheer, die het slagveld kan overzien. Eerder een pocherige carrierebeluste ambtenaar.

 5. Een gemiste kans van Peter R…

  Hij wil een De Vries-jugend oprichten. Nee, bedankt.

  En hij komt zo mooi met het leuke woordje "pragmatisme". Daar moet je pas echt bang voor worden. Want stemmen op een pragmaticus is pas echt carte blanche geven. Ieder "probleem" analyseert hij, en kiest dan voor de "beste" oplosing. Help! Laat mij alsjeblieft zelf bepalen wat ík de beste oplossing vind. Daar heb ik Peter niet voor nodig. Bovendien weet je dus vantevoren niet wat hij beschouwt als "best".

  Op naar de nul zetels! 😉

 6. "Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet" luidt een aloude wijsheid. Een keer in de pek, altijd in de pek.

 7. Alleen het feit al dat veel politieke partijen positief waren over zijn programma maakt mij al argwanend genoeg om daar niet op te stemmen.

 8. Polder-socialisme, gekruid met autoritarisme onder een laagje populisme….

  Moge het de Vries vergaan als Emile Ratelband (wiens politieke carrière al
  gedaan was voor ze begonnen was) want
  dit is absoluut niks.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.