Ondanks alle doemscenario’s zal in de komende jaren de hoeveelheid bekende oliereserves toenemen. Er is olie genoeg voor de komende paar honderd jaar.

Reeds op de middelbare school leerde ik dat de wereld nog maar voor 30 jaar olie had. Daarna kwam de “Club van Rome” ons datzelfde vertellen, en dat alle olie in het jaar 2000 helemaal op zou zijn.
Dit is nu door verschillende profeten veranderd in 2030.

Typisch is dat bij de meeste van die voorspellingen overheden en/of overheidssubsidies betrokken zijn. Dat verklaart een beetje de uitkomst. Immers overheden hebben er belang bij om mensen angst in te boezemen, waardoor zij dan meer macht claimen om die angst voor ons op te lossen. Het gehele milieu-toneel bevestigt dit voor iedereen die het wil zien.

Het is zo gemakkelijk om veel mensen van dit doemscenario te overtuigen. Het is immers logisch dat de totale hoeveelheid olie op de aarde gelimiteerd is. Als je er constant van verbruikt, moet je dus op een gegeven ogenblik alles op hebben.
Bij deze redenering worden echter een paar factoren vergeten.
Het gaat namelijk om die olievoorraden die we uit de grond kunnen halen. De technische mogelijkheden daarvoor nemen echter ook constant toe. Daardoor kan er nu olie gewonnen worden van plaatsen waar dat 30 jaar geleden niet mogelijk was.
Verder blijkt dat er olie te winnen is op andere manieren. Een daarvan is bvb olie uit de Canadese zandvlakten. De techniek die daarvoor nodig is, zal binnen niet al te lange tijd rendabel worden. Brandstof maken uit steenkool werd al door Zuid Afrika toegepast toen ze vanwege hun apartheid werden geboycot. Ook die techniek is weer verder ontwikkeld. En steenkool is op deze aarde in enorme grote hoeveelheden aanwezig.
Bovendien worden ook nog allerlei andere alternatieven ontwikkeld. Brandstof uit koolzaad!! Kernenergie!! En methodes die nog zullen worden uitgevonden!!

Problemen ontstaan door bemoeienis van overheden. Of die nu EU of OPEC heten, maakt niet zoveel verschil. Ze veroorzaken problemen.
Hoe meer overheden er buiten gehouden kunnen worden, hoe beter “de mens” kan zorgen voor een steeds toenemende welvaart.
—————————————
Zie ook World oil supplies Increasing, door Jarret Wollstein:
www.libertarian.to/NewsDta/… en
Oil reserves are double previous estimates:
news.independent.co.uk/busi…

23 REACTIES

 1. Iets wat schaars is wordt duurder. De huidige olieprijzen schieten iedere omhoog en aangezien onze maatschappijen draaien op olie zullen we moeten betalen. Door de Arabische landen worden we ook nog eens bij de daar aanwezige problemen betrokken; anders draaien ze de kraan dicht.
  Ik vind dat er zeker alternatieven gezocht moet worden zodat we niet van een groep/oraganisatie afhankelijk zijn/blijven. Als er in de Arabische staten geen olie zou zijn, zou de palestijns-israelische kwestie er anders voorstaan. Als er al een kwestie zou zijn.

 2. Dat klopt Anita. Dat is het prijsmechanisme wat haar werk doet. De olieprijs op dit moment wordt ook voortgestuwd door de vraag naar grondstoffen in met name China. Olie is over de afgelopen 20 jaar bijzonder goedkoop geweest met een dieptepunt van $10 per vat in 1997. Sinds die tijd is olie (met veel andere grondstoffen trouwens) gaan stijgen.

  De prijs werd en wordt natuurlijk gemanipuleerd door OPEC en de ‘dreigementen’ van o.a. de VS. Bovendien is er over de voorgaande decennia enorm veel geld gedrukt, zodat dit nu haar weg vindt in de grondstoffensector. Voorheen vond dat plaats in de ‘nieuwe economie’ en Japanse markt.

  Voor alternatieve energiebronnen is deze prijs natuurlijk een geschenk uit de hemel, want nu worden andere projecten weer rendabel, zodat op termijn er enorm veel andere energiemiddelen op de markt komen. OPEC kennende zullen ze weer gauw de olieprijs naar beneden masseren (met of zonder dreigementen van de VS), want dat is hun enige bron van inkomsten. Dit is net zo gegaan in 1980, toen een vat olie zo’n $40 deed op de internationale ‘spotmarkt’ (Rotterdam). Sinds die tijd daalde de olieprijs met driekwart.

  Je hebt gelijk dat als er geen olie was in het Midden-Oosten, het Israelisch-Palestijns conflict onmiddellijk was opgelost, want de financiering voor het terrorisme zou dan opdrogen.

 3. [2] Volgens mijn garage is het allang kant en klare koek om auto’s op water te laten rijden maar wordt het in het geheid steeds door de overheid tegen gehouden. Het is dan ook geen wonder dat zodra er een prototype auto gemaakt wordt dat op een alternatieve energiebron rijdt het gelijk stil wordt. Mogelijk wordt de uitvinder omgekocht. De reden is duidelijk, er spelen veel te veel belangen op het spel.

 4. Het is helemaal niet logisch dat de hoeveelheid olie gelimiteerd zou zijn. Men veronderstelt dat omdat men veronderstelt dat olie is onstaan door afbraak onder hoge druk van micro-organismen. Een bewijs daarvoor is nog nooit geleverd. Nog veel sterker, men weet eigenlijk geen bal af van het ontstaan van olie, anders had men allang het proces gesynthetiseerd. De hele mythe rond olie wordt slechts de wereld ingeholpen om krankzinnige belastingen te rechtvaardigen, burgers angst aan te jagen en macht uit te oefenen, maar is verder zeker niet op feiten gebaseerd. Net als het klimaat weet men er niets van.

 5. [3] Ik denk dat de garagehouder waterstof heeft bedoeld. Dat vergt eerst veel energie om te bereiden, en is dus uiteindelijk veel minder rendabel dan benzine of nog beter, diesel.

 6. [4] Abiotische olie, zoals de Russische theorie luidt. Erg leuke materie om je eens in te verdiepen.
  Google eens op a-biotic oil, en je komt er opeens achter dat inderdaad de theorie dat olie ontstaan is uit plantenresten ten tijde van de Dino’s helemaal niet zeker is.

  De russen beweren al tientallen jaren dat olie gevormd wordt in de aarkorst, en in feite dus afkomstig is uit de kern van de aarde.
  Daarmee zou olie in feite onbeperkt voorradig zijn. En da’s geen leuk nieuws voor overheid en consorten.

 7. [7] Ik heb dat inderdaad eens gedaan, en het lijkt zelfs uiterst onwaarschijnlijk dat olie een organische oorsprong heeft.

 8. The petroleum sky is not falling. We have and will continue to have enough energy resources. Current upward price swings have little to do with current and projected supply. If this is the case, the current petroleum scare appears to be just another false alarm, designed to create new and even stronger national and international governmental bureaucracies.

  http://www.washtimes.com/co

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. De technische mogelijkheden nemen toe, dat is een feit. Maar de vraag is of zij in staat zullen zijn om de productie in dalende olieproducerende landen te niet zal kunnen doen. 33 van de 48 grote olieproducerende landen hebben al te kampen met een sterke daling in hun olieproductie. Ondanks de genoemde technologische vooruitgang. Daarnaast zijn er een groot aantal velden te nomen waarin technologische vooruitgang niet voor meer oliewinning heeft gezorgd maar voor een tijdelijk grotere olieproductie waarna de productie in elkaar stort. Bijvoorbeeld het yibal veld in Oman, het Duri veld in Indonesie en het Minaz veld in Indonesie.

  Dit geeft een gemengd beeld.

  Wat zeker is zijn een aantal factoren:

  – De olievondsten nemen al sinds 1964 af en momenteel consumeren we inclusief al het hooghangende fruit (diepzee olie e.d.) 2x zoveel dan er gevonden wordt.

  – Vrijwel alle ooit gevonden oliebronnen zijn in productie

  – Teerzanden in Canada en Venezuela (Orinico belt) hebben te maken met een zeer trage opschaling waarbij de productie tegen 2030-2040 tesamen (van beide gebieden) op 11 miljoen vaten per dag zou kunnen liggen. Iemand met enige kennis weet dat de huidige productie met minstens 2 miljoen vaten per dag afneemt (volgens Shell). Het internationaal energie agentschap doet hier nog een schepje bovenop (4-6 miljoen vaten per dag).

  – Om aan de vraag te voldoen van 120 miljoen vaten er dag tegen 2030 zouden er volgens shell 90 miljoen vaten aan productie bij moeten komen (tegen een niveau van 84 miljoen vaten per dag nu).

  – Alle genoemde alternatieven door de heer Jongen kun je niet in de auto stoppen. Behalve zogenaamde bio-fuels en synfuels (kolen in olie en gas in olie). Maar daarbij moet men rekening houden dat deze technologische ontwikkeling nog maar net begonnen is. Er zijn geen hapklare alternatieven op korte termijn (binnen 20 jaar).

  – Bijkomende nooit is dat een studie gedaan in opdracht van het departement van defensie in Amerika toont aan dat men 20 jaar voordat de oliepiek er is (en daling van de olieproductie) moet beginnen met beleid om een oliecrisis te voorkomen.

  Al met al vindt ik de mening in het bovenstaande artikel even ongenuanceerd als in de artikelen in de zogenaamde "doemscenario’s".

 10. Absoluut Rembrandt!

  Dat krijg je als al die economen hier over zón gigantisch belangrijke stof als olie gaat praten!

  Het is dan ook jammer dat er geen geoloog in de raad van bestuur van Shell zit!

  Ik zal ff jullie een scheikundeles geven:

  Olie bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen. Alle levende organismen of die ooit geleeft hebben bestaan hier uit, dus van grasspriet tot mens, kolen, plankton jij en ik. Zoals al het leven ontstaan is hier op aarde onder invloed van energie van de zon! Leven zonder zon is onmogelijk.

  Economische groei? Groeit de aarde dan mee? Groeien de olievoorraden mee?

  Degene die gelooft in oneindige groei is of gestoord of econoom. En wie kan het weer oplossen? de Natuurwetenschap!

 11. Los van de vraag of de totale voorraad eindig zou zijn, gaat het om vraag en aanbod op de markt op een gegeven moment.

  De productie van een veld vertoont een soort bel-curve over haar levensloop.
  Wanneer een veld half leeg is, wordt er -per tijdseenheid- minder opgepomt.

  Wanneer er te weinig nieuwe velden ontdekt en geexploiteerd worden, piekt de totale productie op een gegeven moment.
  Dus ongeacht of wat er nog rest het equivalent is van 30 jaarproducties of 300, als er in een bepaald jaar de hoeveelheid opgepompte vaten afnemen, dan is er simpelweg minder aanbod op de oliemarkt, hetgeen ceteris paribus in een hogere prijs resulteert.

  Er worden verder inderdaad weinig nieuwe velden ontdekt en dan nog duurt het vaak jaren eer die volledig operationeel zijn.

  De enige ronduit reusachtige reserve die vaak in de traditionele staatjes niet werd meegenomen hoewel ze er altijd al was (maar tegen lagere olieprijzen niet economisch levensvatbaar en nu wel) zijn de tarsands in Canada.
  Qua totale hoeveelheid zouden die meer olie bevatten dan heel Saudi Arabie. Op zich goed nieuws.

  Maar afgezien van Shell Canada en gefocuste speler Suncor zijn er maar weinig bedrijven actief.

  De grote voorraad is dus leuk, maar als de dagelijkse productie onvoldoende toeneemt om de dalende productie elders in de wereld te compenseren (of beter: om de almaar verder stijgende vraag uit opkomende landen als China en Indie bij te houden), zal de olieprijs in eerste instantie toch verder stijgen.

  Uiteraard maakt dit tot dusverre niet rendabele alternatieven weer aantrekkelijk.

  Derhalve zal -mits er maar genoeg voor betaald wordt- er m.i. geen tekort aan energie bestaan (hoogstens aan goedkope energie). Als men voldoende op alternatieven overgaat kan door de verminderde vraag de stijging van de olieprijs dus afgeremd worden of zelfs omgezet in een daling.

  Onder de alternatieven, die boven reeds allen genoemd werden, lijkt kernenergie de meest haalbare op grote schaal.

  Bijkomend voordeel is dat uranium behalve in Rusland, vooral in Canada overvloedig aanwezig is.

  Goed, als de vraag ernaar toeneemt, zal de prijs ervan ook wel stijgen, maar liever dat we het van de Westerse Canadezen moet kopen dan van regimes die ons ideologisch wellicht wat minder gunstig gezind zijn (getuige een track record met 2 oliecrises in de jaren ’70).

  Overigens zijn libertariers intelligente mensen die consistent doorredeneren en eigen initiatief en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel voeren.
  Wellicht kan men dan overwegen zelf aandelen te kopen in tarsands- of uraniumbedrijven.
  Laat overheden (inclusief die van de OPEC) de boel maar flink verknoeien (al dan niet bewust) en profiteer zelf van wat er op ons afkomt.

  Louter ter informatie:

  De voornaamste tarsand speler is Suncor en ’s werelds grootste uranium producent is Cameco. Je kan ze in Canada kopen maar ook op Wall Street (de tickers zijn resp. SU en CCJ).

  Verder zijn er de bedrijven op gebied van coal to gas, gas to liquid etc.
  Prominente spelers zijn hier Headwaters (HW), Rentek (RTK) Syntroleum (SYNM) en het Zuid-Afrikaanse Sasol (SSL).

  Deze opmerking was louter ter info en kan geenszins als beleggingsadvies gezien worden. Eenieder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen en dient daarvoor zijn eigen analyses te maken.

 12. [12] is het niet zo dat 80% van de energieprijs nog steeds uit belastingen bestaat zodat daar nog heel veel ruimte is, als de staat tenminste bereid zal zijn wat minder hebberig te zijn ?

 13. [13] Ja, ach. Als overheden die belastingent (die trouwens verderop in de schakel enzit) lieten vallen, zou ceteris paribus de vraag fors toenemen. Maar gezien de productie tegen zijn plafond zit, zou het aanbod deze extra vraag niet kunnen bijbenen. Dus zou de prijs van een vat ruwe olie slechts verder oplopen. Wat de importerende landen dan minder verdienen, zouden de exporterende grosso modo meer verdienen.
  Dus hoewel ik tegenstander van belastingen ben, denk ik dat het beter is dat het geld van consumenten in de eigen staatskas vloeit, dan dat de Arabieren er, laten we zeggen, extra wapens voor kunnen kopen.
  Uiteraard: als alleen Nederland of Belgie de belasting afschaft (en niet de overige EU landen), is het effect op de vraag relatief beperkt en zal de olieprijs er nauwelijks door stijgen.
  Maar schaffen alle landen het af, dan kom je dus in bovenvermelde scenario waarbij we de facto ongeveer evenveel betalen als consument maar er gewoonweg meer geld naar de OPEC vloeit en minder naar de Europese staatskassen.
  Als ik dan moet kiezen, weet ik het wel.
  De situatie zou uiteraard anders zijn als het aanbod niet zo tegen zijn grens aanhing. Als -omwille van de huidige hoge olieprijs- maatschappijen meer aan exploration gaan doen en hun capaciteit weten uit te breiden (bv. in de Canadese tar sands), dan kan het plaatje er t.z.t anders komen uit te zien.

 14. [14] Ja belasting en tarsands…

  Trouwens belasting zit niet op kerosine, wel apart, al ze dat zouden doen zou de hele luchtvaartsector niet kunnen overleven.

  En die Tar sands… hoeveel oliezandgronden moet je wel niet afgraven om een boeing te kunnen laten vliegen, en dan heb ik het nog niet eens over de dure energieverslindende winningskosten.

  Wat ook opvallend is dat er geen concordes of andere supersonische verkeersvliegtuigen meer vliegen.. Hmm hoe zou dat nou komen..?

  Maar ik hoop dat de olie uit Irak
  ons een tijdje lucht geeft! Nederland en Engeland stappen opeens over op kernenergie. Hmm ik denk niet dat de olievoorraden zullen toenemen.

  En dan hebben we het hier alleen nog maar over motorbrandstoffen. Maar olie is ook de grondstof van:

  Plastics,
  Medicijen,
  Rubbers,
  Verf
  en nog meer dingen, je kan het zo gek niet verzinnen of er zit olie in! Zelfs in uw eigen ondergoed dames en heren!

  Hoe gaan we daar alternatieven voor verzinnen?
  Maar oke, 50% van de aardolie wordt gebruikt door de auto: verf, banden, plastic bumpers en natuurlijk de benzines en diesels uiteraard. Dus als we een alternatieve brandtof of waterstof in auto’s kunnen toepassen zijn we al een heel eind op weg.

  Maar ja de tijd dringt want 10 20 jaar gelden riep men ook al van alles! Enne geen woorden maar daden uiteraard!

  Mijn grote verwijdt naar een hoop bedrijven is ,is dat ze te weinig research hebben verricht om die o zo belangrijke grondstof: aardolie te kunnen vervangen!
  Ik dacht dat libertarians niet zo hielden van: Laat maar op ons af komen.
  Valt me wel een beetje tegen, doordacht denken is belangrijk!

 15. [15] Door almaar verdere technologische ontwikkeling bij Suncor (een bedrijf dat zich uitsluitend op tarsands heeft toegelegd), is de winning thans al winstgevend bij een olieprijs bovend de USD 20 per barrel (of inmiddels zelfs nog minder). In elk geval voor hen.
  Als andere bedrijven technologisch niet even ver zijn, is het voor hen wellicht wat minder gunstig dan voor SU. Maar wees gerust, bij de huidige oliprijs is het zelfs voor een onervaren traditionele oliemaatschappij wel gunstig om eraan te beginnen.

  Waterstofcellen zijn energiedragers maar geen energiebron.
  Maar je zou ze in auto’s kunnen stoppen. De eigenlijke energie zou dan uit een kerncentrale komen.
  Aldus kan olie gebruikt worden voor allerhande plastics en polymeren.
  Energy Conversion Devices (ENER) is een speler op gebied van o.a. fuel cells.

  Overigens zal nanotechnologie dadelijk waarschijnlijk nieuwe materialen opleveren, die dan welicht de huidige op olie gebaseerde kunnen vervangen.
  Symex (SMMX) en FEI Co (FEIC) zijn picks en shovels spelers in nanotech.

  Maar nochmaals: i.p.v. alleen maar te klagen, kan je er natuurlijk ook op inspelen.
  Sterker nog: zo geeft de overheid je (uiteraard onbedoeld) een hoop terug van wat ze je allemaal afpakte.

  Kijk: ik verwacht een mooie toekomst voor uranium en daarmee voor bedrijven als Cameco. Gezien landen als China de komende jaren tientallen extra kerncentrales gaan bouwen, lijkt het me vrij evident dat de bijkomende vraag naar uranium de prijs zal opstuwen.
  Normaliter is dat dus al iets waar je kan op inspelen.
  Maar toen kwamen enkele jaren geleden in meerdere westerse landen de groenen aan de macht en die zorgden voor een exit uit kernenergie.
  Dat is een achterlijk besluit wat volledig voorbij gaat aan de economische realiteit en zal daar zal vroeg of laat gegarandeerd op teruggekomen moeten worden.
  Maar daardoor storte de uraniumprijs aanvankelijk wel in. Hierdoor kon je dus op een lager punt instappen en -gezien het besluit toch wel zal worden teruggedraaid- dus juist een extra winst maken.
  Kortom, dit is een voorbeeld van hoe slechte beslissingen van politic juist voor buitenkansjes zorgen voor wie er handig op inspeelt.

  Diezelfde linkse rakkers willen graag dingen als vermogensbelasting en hogere marginale IB schijven voor de hoge inkomens etc. Welnu, af en toe doen ze ook wel eens iets "gunstigs" (door iets doms te doen waar men handig kan op inspelen).
  Klaag dus rustig verder over de kwaliteit van de genomen beslissing, maar vergeet ondertussen vooral niet hier munt uit te slaan.
  Zo verdien je tenminste iets terug van al het belastinggeld wat zulke partijen van je in beslag nemen met/voor al hun ondoordachte plannetjes.

 16. Beste Michielsens,
  Bedankt voor de duidelijke uitleg ik geloof ook wel in kernenergie, waterstof etc..

  Kijk ik heb op dit moment helemaal niets met aandelen etc…Mijn persoonlijke rijkdom door in te spelen op situaties boeit me niet zo veel.

  Mij gaat het gewoon om de maatschappij.. of we alle welvaart kunnen behouden als we op andere energie overstappen.

  Kijk het enkel oppompen van olie en dit raffineren heeft zoveel welvaart gecreerd. Ongekent gewoon!

  Maar ja ik hoop de bedrijven (Shell) een goede opvolger weten te ontwikkelen en zich niet blindstaren op enkel, dat korte termijn denken, de hoogte van je aandelen.

  Groet,

  Achilles

 17. [2] Ik denk zeker niet dat er iets van het conflict tussen Issrael en Palestina zou worden opgelost zonder olie. Dit is namelijk een van de weinige conflicten die ten diepste niet om olie draaien. De palestijnen vechten niet om het geld, zoals de Hamas ook in haar ‘statuten’ heeft staan. Ze is uit op de totale vernietiging van de staat Israel. Als je kijkt hoe lang dit conflict al bezig is, zal je zien dat het al duizenden jaren geleden is begonnen. Sinds het Joodse volk rond de jaren 50 zich het Israelische grondgebied weer heeft toegeeigend, manifesteert dit conflict zich weer in oorlogen, aanslagen en politiek bekvechten. Als je in de geschiedenis kijkt, zie je dat deze volken dezelfde stamvader hebben: Abraham.
  Om nog even een religieus tintje aan mijn statement te geven: Abraham geloofde niet dat God hem en zijn vrouw een zoon zou geven, en sliep met een van zijn slavinnen. Daar werd de voorvader van oa het palestijnse volk uit geboren: Ismael. Van zin vrouw kreeg Abraham later een zoon. Isaak genaamd, voorvader van het Joodse volk. Toen heeft God bepaalt dat er ALTIJD oorlog zal zijn tussen deze volken. Dat is nu nog zichtbaar!
  Sorry voor de afwijking van het verhaal over olie, maar dit is ook zeker belangrijk, aangezien het de hele wereld-politiek beinvloed!

 18. Ik kan een ieder aanraden om zich te verdiepen in alle olie bronnen die nog gebruikt worden en er wel zijn.
  Daarnaast lopen lege bronnen gewoon weer vol.

 19. Wat een onzin! Bij productie uit oliezand wordt er 1 vat olie verbruikt om 1.5 vat te winnen. Dit is dus sowieso absurt.

  Daarnaast moet je nog maar eens goed kijken naar de theorie. Er wordt nergens gezegd dat de olie op is. Er wordt gesproken over een dalende productie. Dit is onvermijdelijk omdat dat met de druk op de bron te maken heeft. Het gaat puur om het feit dat de vraag naar olie boven de productie uit gaat komen. Over het ‘op’ zijn van olie kunnen we kort zijn –> nog lang niet. Maar dat wilt niet zeggen dat het voor de wereld wel gaat voelen alsof dat zo is.

  Een mens die uitdroogt is ook niet helemaal uitgedroogt. Een procent of 15 is genoeg om iemand te laten sterven. Voor onze economie en de olie geldt dat hetzelfde…

 20. Koolzaad als brandstof (biodiesel enz) is pure fictie. Om een klein deel (ik geloof dat het 15% was)van onze auto’s op dergelijke brandstof te laten rijden hebben we de helft van Nederland nodig om het spul te verbouwen. Reken maar uit hoeveel ruimte je nodig hebt voor een relatief klein deel van de auto’s ter wereld.

  Daarnaast zijn vele alternatieven erg mooi maar net als de koolzaadbrandstof niet realiseerbaar op grote schaal. Kernenergie is al helemaal geen optie om olie te vervangen… Denk aan de risico’s…Steenkool wordt weinig gewonnen omdat het te vervuilend is en het vaak niet rendabel is om dit te winnen.

  Als je het over alternatieven hebt moet je eerder denken aan electriciteit en waterstof.

 21. [21] Martinhondaesi,
  "Als je het over alternatieven hebt moet je eerder denken aan electriciteit en waterstof."

  Ik wil even opmerken, dat waterstof alleen een energiedrager is. Waterstof kan alleen in combinatie met een energiebron -bijvoorbeeld kernenergie- worden toegepast.

 22. [22] Klopt, net als electriciteit. Dat ontgint men niet zomaar ergens doch wekt me op, bv. uit kolen.

  [21] Steenkool wordt weinig gewonnen omdat … het vaak niet rendabel is om dit te winnen.

  Neen. In Europa wel, maar in de VS en China waar het zowat aan de oppervlakte ligt, kan het goedkoop en op grote schaal gewonnen worden en daar gebeurt dit ook.
  Helaas is het inderdaad wel vervuilend.

Comments are closed.