Jongeren die zonder volwaardig diploma van school gaan, moeten straks de gemeente gaan uitleggen wat zij de hele dag uitspoken. Als blijkt dat zij niet hun uiterste best doen om alsnog een havo-, vwo-, of mbo te halen, dan hangt hun een boete boven het hoofd.

Met deze ongekende maatregel willen minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte van onderwijs het voortijdig schoolverlaten te lijf gaan. De verwachting is dat de zogeheten informatieplicht wordt gekoppeld aan de leerwerkplicht voor jongeren tot 23 jaar.
Het kabinet bespreekt dit plan aanstaande vrijdag in de ministerraad.
De informatieplicht is een noodzakelijke (voor wie?), nieuwe maatregel omdat de daling van het aantal jongeren dat de schoolbankjes de rug toekeert, is gestokt.

Net als het jaar daarvoor gaven 64.000 scholieren er de brui aan zonder dat ze een havo-, vwo-, of mbo diploma op zak hadden. Dit is een enorme tegenvaller voor het kabinet, dat juist voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten een speerpunt had gemaakt.

Big Mother Van de hoeven is watching you voortijdige schoolverlater!
Er wordt niet gekeken naar de oorzaak van het vroegtijdig schoolverlaten, maar zoals gebruikelijk naar de symptomen. Waarschijnlijk is een van de oorzaken dat de leerstof niet interessant genoeg is, of dat mensen tot de ontdekking komen dat de leerstof niet in overeenstemming is met hetgeen op de arbeidsmarkt aan kennis en handvaardigheid gevraagd wordt.

Bewijs levert Van der Hoeven zelf. Lees maar.
Verder willen Van de Hoeven en Rutte nu echt afspraken gaan maken met werkgevers om te voorkomen dat scholieren bij hun stagebedrijf blijven hangen en daardoor hun opleiding niet kunnen afmaken. Deze zogenaamde groenpluk wordt zeker de komende tijd een probleem nu de werkgelegenheid weer aantrekt.
Werk blijkt dus interessanter te zijn dan de schoolopleiding.
Ook de oplossing is weer een typische overheidsdenktrant. Koop het maar af met een boete.
Deze informatieplicht levert in ieder geval weer ( meer?) werk op voor de gemeenteambtenaren.
Nu zal dit niet zo’n moeilijke baan zijn, dus stel ik voor om hier voortijdige schoolverlaters voor te gebruiken. (Kan Van der Hoeven direct zien wat ze doen.)
Als uit onderzoeken blijkt, dat de gemiddelde schoolverlater met diploma, nog niet in staat is om zich goed in de Nederlandse taal uit te drukken en tevens dat het rekenen ook nogal problemen oplevert, dan lijkt me de aangewezen weg om hier verbetering in aan te brengen.
Indien iemand geen liefhebber is van het vergaren van kennis, maar liever een meer directe opleiding wil volgen, pas dan het lesrooster hierop aan. Kijk meer naar het individu dan naar de collectiviteit.
Als iemand constant geen goed cijfer haalt voor bijvoorbeeld maatschappijleer en daardoor steeds zakt, dan is het logisch dat hij/zij de school vroegtijdig verlaat.

Als het nu, ondanks deze informatieplicht, echt niet lukt, dan hoeven de voortijdige schoolverlaters niet bij de pakken neer te gaan zitten, ze kunnen altijd (niet alle 64.000) nog minister worden.
Tenslotte is daar een opleiding niet gewenst. Kijk maar met wat voor gemak je daar van het ene ministerie naar het andere getransfereerd kan worden. Zo ben je minister van onderwijs en de volgende periode minister van economische zaken.
Kennis is geen vereiste. Maar omdat het kabinet van het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten een speerpunt had gemaakt, staat zij in haar hemd en daar moet iemand voor boeten.

15 REACTIES

 1. Even in reactie op hetgeen je geschreven hebt:
  Waarschijnlijk is een van de oorzaken dat de leerstof niet interessant genoeg is, of dat mensen tot de ontdekking komen dat de leerstof niet in overeenstemming is met hetgeen op de arbeidsmarkt aan kennis en handvaardigheid gevraagd wordt.

  Libertarisch zijn is een optimistische kijk op het kunnen en willen van mensen. Maar dit stukje is bijzonder naief. De meeste schoolverlaters zullen echt niet bestaan uit niet begrepen intelligentia, maar uit hanggroepjongeren, kinderen van allochtonen, of jongeren waarvan de ouders ook al behoren tot de grote groep nuttelozen die onze maatschappij rijk is. Het probleem ligt in de eigen omgeving waar deze mensen zich bevinden. Zij worden totaal niet gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, er wacht toch wel een uitkering op ze.
  Er zou op school beter voorlichting moeten plaatsvinden over wat je toekomst is zonder goede opleiding. (enkeltje onderkant samenleving).
  Dit soort staatscontrole is geen oplossing, enkel nieuwe werkverschaffing voor ambtenaren.

 2. Offtopic, over de rellen in parijs:
  http://www.city-journal.org


  "The ambivalence of the cité dwellers matches ?official? France?s attitude toward them: over-control and interference, alternating with utter abandonment. Bureaucrats have planned every item in the physical environment, for example, and no matter how many times the inhabitants foul the nest (to use the Afrikaner?s expression), the state pays for renovation, hoping thereby to demonstrate its compassion and concern. To assure the immigrants that they and their offspring are potentially or already truly French, the streets are named for French cultural heroes: for painters in Les Tarterets (rue Gustave Courbet, for example) and for composers in Les Musiciens (rue Gabriel Fauré). Indeed, the only time I smiled in one of the cités was when I walked past two concrete bunkers with metal windows, the école maternelle Charles Baudelaire and the école maternelle Arthur Rimbaud. Fine as these two poets are, theirs are not names one would associate with kindergartens, let alone with concrete bunkers.

  A profoundly alienated population is thus armed with serious firepower; and in conditions of violent social upheaval, such as France is in the habit of experiencing every few decades, it could prove difficult to control. The French state is caught in a dilemma between honoring its commitments to the more privileged section of the population, many of whom earn their livelihoods from administering the dirigiste economy, and freeing the labor market sufficiently to give the hope of a normal life to the inhabitants of the cités. Most likely, the state will solve the dilemma by attempts to buy off the disaffected with more benefits and rights, at the cost of higher taxes that will further stifle the job creation that would most help the cité dwellers. If that fails, as in the long run it will, harsh repression will follow.

  Het duurde effe om iets zinnigs hierover te vinden..
  ———————————-
  REDACTIE:
  Inderdaad "off-topic" JensDensen! Je onderwerp is interessant; daarom kun je dergelijke of off-topic onderwerpen beter insturen onder "Zelf Schrijven". Het krijgt dan veel meer aandacht, en het leidt hier de discussie niet af van het onderwerp van de schrijver.
  Hub.

 3. Als er eens flink gesneden wordt in de leerstof (weg met alle leuter-vakken), kan het schooltraject gemakkelijk worden ingekort en hoeven de leerlingen niet zo overdreven lang geplaagd te worden.
  Daarbij moet de oude discipline weer in ere worden hersteld, met autoritaire leerkrachten, die niettemin lesgeven vanuit persoonlijke interesse en betrokkenheid.
  Laat VMBO-leerlingen vooral praktisch leren, dat interesseert ze meer dan al die voor hen stomvervelende theorie-vakken.

 4. [1]
  Iets verder lezen, Walter:

  "Verder willen Van de Hoeven en Rutte nu echt afspraken gaan maken met werkgevers om te voorkomen dat scholieren bij hun stagebedrijf blijven hangen en daardoor hun opleiding niet kunnen afmaken. Deze zogenaamde groenpluk wordt zeker de komende tijd een probleem nu de werkgelegenheid weer aantrekt.
  Werk blijkt dus interessanter te zijn dan de schoolopleiding."

  Uit mijn eigen omgeving weet ik dat mijn buurjongen, die op dat moment een jaar of 18 was en een baan had, één dag in de week naar school *moest* omdat hij niet hoog genoeg was opgeleid (of hij nou wel of niet een diploma had weet ik niet).

  Ik zou zeggen: laat die jongen nou lekker werken, en als hij later wat anders wil kan hij altijd nog een opleiding gaan doen.

 5. Ok, goed voor een volgende keer, alleen ben ik meestal wat kort van stof. [2]

 6. Als we het "scoiale" vangnet nou eens zouden afschaffen, dat zou al een flinke impuls zijn voor de motivatie van leerlingen.
  De mentaliteit van "ach, als ik later geen baan vind dan neem ik toch een uitkering" kan alleen dan pas veranderen.

 7. Toen ik 17 was, verdiende ik geld met websites te maken. Ik concentreerde daar m’n tijd in, want daar was ik goed in en verdiende me geld ermee. Daardoor miste ik lessen op school. Het verdiende aardig en had uiteindelijk een goede klantengroep opgebouwt. Maar uiteindelijk mocht ik niet meer doorgaan. Waarom niet? Omdat ik naar school moest, anders gaven ze m’n ouders een groffe boete. De officier van justitie kwam er zelfs aan te pas. Maar raar genoeg kon ik wel over (ik had alleen ontzettend veel lessen gemist, er was niks mis met m’n hersenen) en moest het examenjaar in speciaal onderwijs volgen (voor kinderen met gedragsproblemen, wat nu het Altra is http://www.altrajeugdzorg.nl/). Daarin was je verplicht om elke dag van 9-5 op school te blijven. Er waren er dus scherpere regels. Maar een kostschool was het niet. Een goede plek voor kinderen die echt problemen hadden met het onderwijs en een goed alternatief. Maar al meteen in het begin zeiden ze tegen mij dat ik er niet hoorde. Ik werd maar in het "slimme" klasje geplaatst. En je hoefte daarin je alleen maar te richten op de dingen die je wou leren. Maakte uiteindelijk m’n Mavo af, met een extra deelcertificaat in maatschappijleer omdat politiek me intresseerde. En nadat ik die opleiding had voltooit wouden ze dat ik door ging leren, want "met alleen een mavo krijg je alleen maar lullige baantjes." Ik vertelde toen over de tijd dat ik websites maakte. Dan moest ik daar maar een opleiding in vinden, want met een papiertje kan ik er beter eentje vinden. Toen eindigde ik op het Grafisch Lyceum. Maar daar leer ik dus dingen die ik al wist. Niet dat het een slechte school is, maar ik weet die dingen al. Deed ze toen ik 17 was en geld verdiende. Al heb ik wel op m’n 20ste gelukkig nu een baantje waarmee ik (ja, je raadt het al) websites maak. Dat doe ik naast m’n opleiding en lever de sites in die ik op m’n werk maak in op school. Ik doe uiteindelijk hetzelfde na 3 jaar. Maar puur omdat ik 17 was, moest ik naar school. Is dat niet leeftijdsdiscriminatie?

  Dus uit persoonlijke ervaring weet ik wel dat er vele haken en ogen zitten aan het hele systeem. En nu gaan ze nog meer haakjes neerzetten? Krijg ik dan hun weer op m’n dak als ik nu m’n opleiding zou stoppen? Want het is een mbo opleiding…
  Waarom willen ze nou dat ik de hele tijd op school zit terwijl ik geld kan verdienen? Dat klopt toch gewoon niet?

 8. [7] Je hebt volkomen gelijk, dat klopt niet.
  Vandaar dat we in het libertarisme dit ook willen afschaffen en het hele onderwijs willen privatiseren.

 9. Iemand van 17 jaar dient zelf te beslissen of hij of zij naar school gaat of niet. Het schoolgaan ligt immers niet iedereen. Wie als carriere ambieert tuinen aan te harken , schoenen te poetsen , koffers te dragen of zoals hier in Karachi waar ik vandaag ben, ongediplomeerde tandheelkunde op het trottoir uit te oefenen, dient daartoe vrij baan te krijgen.
  Tragisch is het dat de taal- en rekenkennis de laatste vijftig jaar steeds verder achteruitgegaan is.
  Toen ik in 1969 Indonesie voor het eerst bezocht, trof ik daar een oudere generatie ambtenaren aan die aanzienlijk beter Nederlands sprak en schreef dan de gemiddelde Nederlandse schoolverlater. Qua rekenen hetzelfde.
  Onlangs won de twaalfjarige zoon van een van mijn Chinese zakenrelaties in Makassar een televisieprijs voor hoofdrekenen. Hij wist binnen enkele seconden feilloos alle vermenigvuldigingen en delingen uit te voeren die ik hem opgaf ; hij herinnerde mij aan mijn lagere school in Amsterdam, waar iedere dag begon met een aantal minuten hoofdrekenen.
  Hoofdrekenen; bestaat het nog in Nederland ?

 10. [4] tja geld op korte termijn klinkt interessant. Ook ik vindt dat je die mensen niet moet opvoeden of zeggen, kies voor de opleiding dan kun je later leukere dingen doen. Maar soms zou ik het wel willen, ook mensen na hun 18e hebben soms hulp of ondersteuning nodig in zaken waarbij je nog geen idee hebben wat de impact zal zijn.

  Motiveer en stimuleer , maar dwing niet.

 11. Voor de 14/15/16-jarigen kan de school vaak gestolen worden en al het ‘gezeik’ erbij. Daarom is hier dwang nodig van ouders en leerkrachten.( NIET van de minister, AUB niet!)
  Want vaak besef je later pas het nut van een diploma.
  Maar je moet leerlingen ook niet ontmoedigen door zo’n lange schooltijd in het vooruitzicht te stellen.
  Daarom: kort en hevig leren! Alle tijdverspillende ballast overboord.
  Er gaat veel te veel tijd verloren aan ‘persoonsvormende’ vakken.
  Gewoon weer alle nadruk op de kennisvakken! Net als in de 50-er jaren. Toen was er prima onderwijs.
  Terug naar de tijd dat het onderwijs nog niet in handen van de progressieven was gevallen, die het wilden gebruiken om een linkse hippie-samenleving tot stand te brengen.

 12. [12]
  De technische explosie van de afgelopen 100 jaar kwam tot stand door mensen met traditionele opleidingen. In die opleidingen was echt niet zoveel aandacht voor de creatieve ‘vorming’. Toch gingen de technologische ontwikkelingen met zeer veel creativiteit gepaard!

 13. En waar hebben we het dan over havo-, vwo-, of mbo diploma, algemene STAATSvorming niks meer en niks minder. Ik ben zo blij dat ik me snel aan het zwaar ondermaatse en te massale Nederlandse algemeen indoctrinerend onderwijs heb kunnen ontworstelen, uiteraard zonder diploma! Van die beslissing op mijn 16e heb ik nog geen dag spijt gehad, ik ben geen hoog noch laagvlieger maar het algemeen vormend onderwijs had mij niks te bieden. Het diploma is een waardeloos vodje dat een schijnzekerheid geeft over iemands niveau. In een gesprek van 15 minuten weet je meer over iemands kwaliteiten! Iemand heeft een bepaalde intelligentie en daaruit voortvloeiende potentie een diploma veranderd daar helemaal niks aan.

  De kwaliteit van het onderwijs is momenteel zo slecht, de beheersing van de Nederlandse taal en bv Engels is zelfs bij velen op onze universiteiten om te huilen. De gemiddelde Nederlandse VWOer zou in een 3e wereld land het toelatingsexamen voor een universiteit niet eens halen! Laat de regering eerst maar eens wat aan de kwaliteit van het onderwijs doen, echte kwaliteit toegespitst op het individu en niet op de massa, echte kennis ipv een herhaling van de lagere schoolstof. Maak het onderwijs leuk en uitdagend een prettige bijkomstigheid ipv een tijd die je door moet. Leer hoe men problemen moet oplossen ipv van het herhalen van leerstof in een tentamen, geef waardering voor prestaties! Leer mensen om zelfstandig te denken om zelf een mening te vormen ipv te herhalen wat er op tv is of voor de klas wordt gezegd.

  Nee een Nederlands Middelbare school diploma is weinigzeggend STAATSDOCUMENT, Daarom zou het ook helpen als de DWANGSTAAT het de werkgevers zouden verbieden mensen zonder diploma’s in dienst te hebben. Dat zou het STAATDiploma nog waardevoller maken! Dat men daarbij voorbij zou gaan aan het feit dat veel drop-outs uiterst succesvol zijn in het leven is hen toch niet uit te leggen.

  MAW men scheert weer eens iedereen over een kam zonder de problematiek van het individu te kennen en de wens van mensen te respecteren dat zij geen school opleiding wensen.

Comments are closed.