Vandaag, 1 November 2005, is de verkeersellende van staatswege nog eens flink uitgebreid. Natuurlijk weet iedereen die wel eens met zijn auto in de Randstad rijdt dat er regelmatig files staan. Auto’s produceren is immers een kapitalistisch proces, wegen bouwen in Nederland een socialistisch iets. Dan zie je al snel dat het kapitalisme aanzienlijk beter functioneert dan het socialisme.

Files, de overheid heeft er de mond vol van. Ze willen er zo graag van af, zo klinkt het vanuit de donkere krochten in Den Haag. Maar zou dat nu echt zo zijn? Vandaag is er weer een maatregel ingevoerd die als rechtstreeks gevolg heeft dat het fileleed extreem zal verergeren. Gelukkig maar voor Karla Peijs en consorten, dan hebben ze namelijk straks een goede reden om het rekeningrijden in te voeren.

Wat is er aan de hand? Op verzoek van Milieudefensie en een aantal andere anti-auto clubs heeft Pieter van Geel in samenwerking met Karla Peijs besloten dat er op een groot aantal snelwegen een maximum snelheid van 80 kilometer per uur moet gelden. Dit om de luchtkwaliteit te verbeteren. Om deze maximum snelheid te garanderen is meteen voor miljoenen aan traject-controle apparatuur ingezet, zodat iedere automobilist die het ook maar waagt om iets te snel te rijden direct een acceptgiro in de bus zal krijgen.

Die miljoenen zijn overigens snel terugverdient, er is bijna geen beter businessmodel te bedenken dan een trajectcontrole in combinatie met irreële snelheidslimieten. Volgens oppertollenaar Koos Spee rijdt bij de trajectcontroles slechts 1% nog steeds te snel. Dat valt dus allemaal best mee. Je praat echter op deze locaties over miljoenen voertuigen per jaar. De wet van de grote getallen gaat dan werken, want 1% van 40 miljoen voertuigen per jaar betekent dat de trajectcontrole zichzelf binnen 2 maanden heeft terugverdient. Helaas zijn er geen aandelen te koop.

Het vervelende van deze stukken waar je maar 80 mag is natuurlijk dat er op deze manier flessenhalzen in het wegennet ontstaan. Het gevolg hebben we al uitgebreid kunnen constateren op de A13 bij Overschie, Rotterdam. Hier is een trajectcontrole geïnstalleerd, en jawel, op dat stukje snelweg rijdt het verkeer iets beter door dan voorheen. Reden genoeg om juichend dezelfde maatregelen te nemen rond Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Het is alleen jammer dat de onderzoekers niet hebben willen kijken naar de file die vóór die flessenhals op de A13 is ontstaan. Die is namelijk met stip de file top-10 ingekomen, van plaats 13 naar plek 3. Tussen Delft en Rotterdam is het permanent file geworden, het is maar wat je succesvol noemt.

Ook de luchtkwaliteit is overigens niet merkbaar verbeterd. Ja, volgens de onderzoekers van TNO natuurlijk wel, maar die hebben voor het gemak maar geen rekening gehouden met de veranderingen rond het vliegveld Zestienhoven, dat naast de wijk Overschie ligt. Tegelijk met de invoering van de 80-km maatregel werden namelijk veel strengere eisen aan dit vliegveld gesteld. Zodat er nu geen zware transportvliegtuigen meer op 100 meter hoogte over de wijk vliegen. Dan is het niet verwonderlijk dat de luchtkwaliteit verbeterd. Het is wel verwonderlijk dat men dit “succes” aan de snelheidsbeperking wijdt.

De conclusies rond Overschie zijn helder: de 80-km zone met bijbehorende trajectcontrole heeft gezorgd voor meer files en bijbehorende vervuiling, en verder géén meetbare of merkbare invloed gehad op de luchtvervuiling in de wijk. Reden genoeg voor onze overheid om het zelfde principe toe te passen op de volgende wegen:

A10 West tussen knooppunt Nieuwe Meer en de Coentunnel
in beide richtingen van 100 km/h naar 80 km/h

A20 knooppunten Kleinpolderplein en Terbregseplein
in beide richtingen van 100 km/h naar 80 km/h

A12 knooppunten Oudenrijn en Lunetten
Op de parallelbanen van de A12 tussen knooppunten Oudenrijn en Lunetten in beide richtingen van 100 km/h naar 80 km/h
Op de hoofdrijbanen van de A12 tussen het knooppunt Lunetten en de aansluiting De Meern is de maximum snelheid verlaagd in beide richtingen van 120 km/h naar 100 km/h

A12 tussen het Prins Clausplein en Den Haag (Utrechtsebaan)
in beide richtingen van 100 km/h naar 80 km/h

Vandaag zijn deze maatregelen ingegaan, en de files waren van een uitzonderlijke lengte, ondanks de zeer goede weersomstandigheden.

Hiermee is de volgende stap gezet naar het rekeningrijden, dat er natuurlijk hoe dan ook moet komen. Het kan niet lang meer duren of de hele Randstad staat vast, dankzij dit wanbeleid. Waarna de bevolking aan de politiek gaat vragen om de ellende nu eens op te lossen. Die dan uiteraard weer met de tolheffing zal komen. Het is allemaal enorm doorzichtig, zou je denken.

Laten we nu een paar dingen helder maken, en weer eens wat misverstanden ophelderen. Misverstanden die we de komende dagen in de pers veelvuldig zullen tegenkomen.

80-kilometer is goed tegen geluidsoverlast.

– Dit argument is onzin. Iedereen die hierin gelooft vraag ik om eens langs een snelweg te gaan staan, wat produceert het meeste geluid? Dat is niet de auto die met 120 of 140 langs zoeft, maar dat zijn de vrachtwagens. Verrassend genoeg mogen die al niet harder dan 80. Qua geluidshinder heeft een verlaging van de limiet dus géén gevolgen.

80-kilometer zorgt voor betere doorstroming

– Dit argument is in de praktijk nooit bewezen, alleen in theorie is het waar. De theorie gaat namelijk uit van het idee dat automobilisten hun afstand tot de voorligger aanpassen aan de snelheid. Als je die data invoert in een model, dan blijkt dat 80 kilometer per uur het optimum is voor de wegcapaciteit. De praktijk is echter weerbarstiger, omdat in de praktijk mensen bij 80 kilometer per uur even veel (of weinig) afstand tot hun voorligger houden als bij 100 of 120 kilometer per uur. Bovendien, en dat zien we ook bij Overschie gebeuren, blijkt dat de linker rijstrook aanzienlijk minder benut wordt bij trajectcontroles. Niemand mag meer inhalen omdat iedereen min of meer de zelfde snelheid rijdt. Daarom blijkt dat de linker baan flink leger blijft dan normaal. Dit resulteert in een afname van de wegcapaciteit, en zorgt daarmee voor files.

80-kilometer is goed voor de luchtkwaliteit

– Helaas, een moderne auto is afgeregeld op de maximum snelheid in normale landen als Duitsland en Frankrijk. Dat wil zeggen: 130 kilometer per uur. Op of rond dat punt is de verbranding optimaal, en de vervuiling minimaal. Bovendien zorgt het autoverkeer maar voor een fractie van de totale vervuiling. Het is niet bij iedereen bekend, maar bermgras dat gemaaid wordt is volgens het ministerie van landbouw gewoon geschikt als veevoer. Zou de vervuiling van het autoverkeer echt zo erg zijn als milieudefensie en consorten beweren, dan zou het bermgras als chemisch afval behandeld dienen te worden!
Bovendien zorgt het autoverkeer slechts voor enkele procenten van de totale vervuiling. De maximale winst met deze maatregel is dus enkele procenten van enkele procenten. Dat geeft een milieuwinst uit te drukken in een promillage. Daar zal niet één astmapatiënt zich beter door voelen.

80-kilometer is goed voor de verkeersveiligheid
– Ook dit argument is nogal kolderiek. Snelwegen, zeker de Nederlandse, zijn de veiligste wegen ter wereld. Aangezien de weg is ingericht voor hoge snelheden is juist een hoge snelheid op de snelweg geen probleem. Sterker nog, langzamer rijden is gevaarlijker. De gouden regel bij het vaststellen van de meest veilige maximum snelheid is de 85e percentiel-regel. Dit houdt in dat de meeste veilige maximum snelheid daar ligt waar 85% van de automobilisten zich aan zou houden, ook al was er geen beperking. In Nederland betekent dit dat de, uit het oogpunt van verkeersveiligheid, meest voor de hand liggende limiet rond de 140 zou liggen.
Dit is ook logisch, want lagere maxima houden in dat mensen zich met andere dingen dan autorijden gaan bezighouden. Dit leidt tot gebrekkige concentratie, waardoor ongevallen plaatsvinden. Slechte concentratie en slecht kijken zijn de voornaamste ongevaloorzaken, in combinatie met alcohol en drugs in het verkeer. Al deze zaken worden niet aangepakt, zodat er waarschijnlijk juist meer in plaats van minder ongevallen zullen plaatsvinden.

Dus wat te doen? Wellicht helpt het als de files echt de pan uit rijzen. Daar kunnen we met zijn allen voor zorgen. De makkelijkste manier is om roomser dan de paus te zijn. Rijdt op de betreffende stukken maximaal 60. Als maar een paar mensen dat doen zullen de files nog extremer worden. En bestaat er de mogelijkheid dat de publieke opinie zich echt tegen deze onzin gaat keren. De kans is klein, maar wie weet?

Om luchtvervuiling te creëren is de slogan “Werk niet mee, rijdt 80 in zijn twee!” een mooie optie. Helaas, ook al klinkt het sympathiek, de vervuiling wordt niet daadwerkelijk gemeten. Echte metingen van de vervuiling door een snelweg kunnen namelijk maar tot één conclusie leiden: het valt best mee. Dus worden onderzoeken gedaan op basis van schattingen, extrapolaties en verwachtingen. Onderzoeken die dan vervolgens natuurlijk, afhankelijk van de uitkomsten, in een bureaulade of op de voorpagina van de Telegraaf terecht komen.

De voornaamste tip is dan ook eenvoudig, zij het hoogst illegaal. Vooral ’s nachts zult u last hebben van de absurde limieten. Wilt u wel gewoon doorrijden ’s nachts, zonder al te veel hinder van al die rare controles? Koop een ovale NL-sticker, kleur geel, en plak die voor de rit aanvangt over de eerste twee letters van uw kenteken. Zodoende is uw kenteken niet meer leesbaar voor flitsers en trajectcontroles, terwijl de sticker nauwelijks opvalt.

114 REACTIES

 1. Bent u tegen de 80-kilometer zone? Rij dan 80 in de 3e versnelling, trap af en toe de koppeling in, en geef vol gas!

 2. Uitstekend verhaal!
  En al dat filerijden, dat ontstaan is door overheidsbeleid, geeft m.i. juist extra vervuiling: optrekken met veel gas, afremmen, optrekken enz., steeds weer een dot gas van al die voertuigen. Bewust flessehalzen veroorzaken leidt tot extra vervuiling.
  Dus: tegen de vervuiling extra vervuiling.
  En stel: de ‘normen’ worden gehaald. Worden de normen gewoon weer aangescherpt.
  Zo is het ook gegaan met de geluidsoverlast van bedrijven. Veel bedrijven hadden flink ge-investeerd in geluidsreductie wegens een op poten staande wet en de geluidsoverlast sterk gereduceerd. Toen de wet van kracht werd, verdubbelde de overheid de heffing per decibel! Want de beraamde opbrengsten dreigden door al die inspanningen niet binnengehaald te kunnen worden. (bron: Huib van Heel in ‘Nader bezien’)

 3. Het Parool liegt lekker mee: "Ook lijkt het erop dat er minder ongelukken gebeuren." Niets bewezen dus. Mooie tip van die gele NL sticker. Als iedereen dit gedoe blijft pikken wonen wij straks echt in de Neo-DDR.

  http://www.parool.nl/nieuws

 4. Maverick: minder ongelukken valt niet te bewijzen. Om de simpele reden dat er op de snelweg dusdanig weinig ongelukken gebeuren dat de dataset te klein is om een goede analyse te kunnen maken.
  En dan nog, is het aantal dodelijke ongelukken te danken aan de hoeveelheid controles, of aan de hoeveelheid airbags? Beide zijn explosief gestegen.

 5. Mooi stukje!
  Helemaal mee eens.
  Jammer alleen dat wij nederlanders te verdeeld zijn om eens flink te reageren/protesteren.
  hoge benzineprijs –> ach, me baas betaald wel
  roken geband –> ach, ik rook niet
  80 op de ringwegen –> ach, ik pak de trein

  wanneer bent u aan de beurt..

 6. Een heerlijke samenvatting van wat overduidelijk is voor iedereen wiens geest nog niet is aangetast door socialisme.

 7. Weer een mening, weer een analyse, weer klagen en schoppen tegen de overheid. Maar wanneer komen wij gefrustreerde automobilisten nu eens in actie tegen deze overheid!

  Net als toen Alva honderden jaren geleden de tiende penning oplegde aan de burgers. Toen pikten wij dat ook niet! Maar nu kan de overheid doen en laten wat zij wil. We slikken het als zoete koek.

  Ik vraag me af, wanneer de spreekwoordelijke emmer begint over te lopen, en of deze tijd ooit onder de nederlandse bevolking. Ik heb er een hard hoofd in. Hopende dat er ooit eens een twee fortuyn opstaat.

 8. Dat van die gebrekkige concentratie klopt wel, want 80 of 100 km/u is veel te laag voor onze snelwegen die op minimaal 120 km/u zijn berekend. ‘s-Avonds laat blijf ik met alle moeite wakker bij zo’n lage sukkelige snelheid.

  Het beste zou zijn gewoon de snelheidsbeperking op gezette tijden in te laten gaan, zoals bij het spitsuur via de waarschuwingslichten boven de snelweg. Dit zou dan 110, 90, 70, 50 kunnen zijn afhankelijk van de doorstroming. Anders als de weg rustig is gewoon weer 120 km/u. Dus weg met die trajectcontroles en flitsapparatuur en gewoon de gevaarlijke rijders aanpakken en dat zijn niet altijd de snelle rijders.

  Ik denk dat je dan veel meer ondersteuning krijgt van de bevolking voor bepaalde maatregelen. Nu zorg je er als overheid alleen maar voor dat je iedereen in het harnas tegen je jaagt met alle gevolgen van dien.

 9. Als men zoiets hier in Z.Spanje zou invoeren is de Wereld te klein en staat iedereen uit protest stil of ze rijden 160 kmh.Doen ze nu ook al.
  Uit Protest in Nederland allemaal 30 gaan rijden of gaan stilstaan,maar dat lukt niet in Nederland,ze zijn allemaal bang,of voor Koos of om te laat te komen.
  De Staat kan met de Nederlanders doen wat ze wil,een horde makke schapen,misschien kan peter R de Vries iets regelen straks,zijn BMW M5 kan veel harder dan 80 kmh.

 10. Op die snelweg van den haag naar rotterdam waar ook een traject controle staat is inderdaad constant een file. Het maakt niet uit of je nou in de ochtend, middag of avond komt, file zal er staan. Zelfs ’s nachts staat er file. Dan vinden het ze het namelijk nodig om weer die nutteloze wegwerkzaamheden uit te voeren. Tot een week geleden kon je nog binnendoor langs de schie (via delft noord) rijden, maar helaas, daar zijn ze ook weer bezig met wegwerkzaamheden. En als ze dan om vier uur klaar zijn met die werkzaamheden, dan gooien ze gewoon hun gesubsidieerde vrachtwagen ervoor, zodat de gehele dag/avond/nacht er niemand langs kan komen.

  [1] Dan nog profiteerd de overheid nog door de verhoogde accijnsinkomsten. Die onderzoeken waaruit dan blijkt dat de vervuiling is toegenomen, frommelen ze ,met wel of geen geweld, wel weg.

  " Rijdt op de betreffende stukken maximaal 60. Als maar een paar mensen dat doen zullen de files nog extremer worden."

  Leuk idee ! Alleen de enigste die je hier mee belazert zijn de mensen zoals ik die figuurlijk gezegt liever zouden willen dat de dag geen 24 uur zou moeten duren, maar iets van 30 uur.

 11. Het rooie verkeersbeleid in België, met de ergerlijke laagste maximumsnelheid ter wereld van 70 km/u, heeft mijn belangstelling voor libertarisme opnieuw getriggerd, zo’n anderhalf jaar geleden.
  Rijden in België op secundaire wegen is een tergende ergernis geworden, men rijdt in zielige ’treintjes’ aan 70 km/u.
  Levenswijzeterrorist, huizenafbreker en autodief SS (Steve Stevaert) riep in 97 van zijn kansel: ‘de automobilist moet een zielepoot worden.’
  Ik sta volslagen paf van het gebrek aan kritiek en de gelaten aanvaarding vanwege de massa.
  Mijn theorie is dat de uitzichtloosheid van verzet mensen afkerig maakt van verzet, omdat wie zich verzet tot de verliezende partij behoort. Als je het verkeersbeleid aanvaard, ben je lid van het winnende kamp en dat is voor velen een opluchting.

  Mijn hoogstpersoonlijke manier van verzet is om, wanneer ik in zulk treintje rij, zo iedere minuut of zo even kort te ‘claxoneren’ (Bels voor toeteren). Heel soms wordt dat opgepikt door een andere in het rijtje en dan ontstaat er een heerlijk toeterconcert. Wat zou het leuk zijn moesten we dit kunnen veralgemenen. Toeteren maar!
  En Agastem natuurlijk, Anders Gaan Stemmen. Stem niet op partijen, maar op mensen van wie bekend is dat ze pro-auto zijn. Kim heb jij zulk lijstje voor Nederland?

 12. Ook hier geldt weer dat de overheid de problemen eerder verergert dan oplost. De echte oplossingen komen zoals gebruikelijk van het bedrijfsleven. Dankzij de IT technologie en snelle verbindingen kunnen er veel meer mensen thuis werken. Als de psychologische barriere van het kantoor afgebroken is, kan het merendeel van de forenzen lekker thuis blijven.
  Met de komst van waterstof als energiebron voor auto’s wordt onze heilige koe echt milieuvriendelijk en kan de gebruiker de overtollige energie gewoon thuis gebruiken of doorverkopen. Als onze overheid dat goed vindt natuurlijk…

 13. [11] Pro-auto in Nederland? Voorheen was Pieter Hofstra wel redelijk pro-auto, maar juist hij wil graag KM-heffing.
  Alleen Wilders is redelijk auto-minded, ondanks dat hij in een dameskappersauto rijdt 😉
  Verder zijn mij geen 2e kamerleden bekend die echt het belang van de auto willen zien.

 14. [11] Oh ja, in Nederland is de maximum snelheid op provinciale wegen nu meestal 60 km per uur. Da’s veiliger, en zo verslaan we de Belgen weer, wij kunnen nog langzamer! Jullie hebben dan weer de superboetes, met dank aan Steve Stunt.

 15. [11] Bud,

  Nog ff voor onze Nederlandse vrienden aan toevoegen dat Steve of beter gezegd Robert Stevaert (want zo heet de kerel echt) een persoonlijke vriend is van Fidel Castro.

  De beste man zat tijdens z’n partijvoorzitterschap (nu is ie met pensioen met het lucratieve baantje van gouverneur van Limburg) meer in Havanna dan in Brussel.In de Belgische mainstream-pers las je daar kritiek op…ongelooflijk.

  Mijn persoonlijke manier van protesteren is dat ik gewoon alle zwerfvuil het straat op kieper…vroeger wierp ik nog geen papiertje weg maar sedert de superboetes alles (uiteraard zonder
  persoonsinformatie) langs de kant van de weg…de politici krijgen toch geld
  binnen,kunnen ze dan meteen gebruiken om de straten schoon te vegen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [15] correctie : in de Belgische mainstream-pers las je daar NOOIT kritiek op.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [10] "liever zouden willen dat de dag geen 24 uur zou moeten duren, maar iets van 30 uur."
  Mike, kennelijk heb jij nog niet voldoende te doen; als je al aan 30 uur voldoende hebt!

 18. [11] Als we dergelijke lieden ontdekken, dan dit artilen aan hen doorsturen kan misschien een beetje helpen.

 19. Hub, artikel is doorgestuurd aan Geert Wilders, Pieter Hofstra en Joost Eerdmans. Wie weet….

 20. Deze argumenten slaan de plank volkomen mis en komen duidelijk van een club die de waarheid naar hun hand probeert te zetten.

  Bij 130 km/u rijdt een auto inderdaad zo’n 3000 toeren waardoor het koppel ideaal is. Maar dat zegt niks over de uitstoot, alleen over de prestaties. De uitstoot is gewoon veel kleiner bij 80-90km/u. De verbranding is prima en het branstof verbruik zeker 10% minder.

  De doorstroming is alleen maar gebaat bij een lagere snelheid omdat:
  Minder verschil in snelheid
  Minder afstand nodig dus betere benutting
  Als de linkerbaan leeg is dan mag je gerust links rijden als er overal 80 gereden wordt.

  Bij Overschie heb ik nog nooit een file meegemaakt en iedereen rijdt heel relaxt. Wel een beetje te langzaam omdat niet iedereen beseft dat een snelheidsmeter teveel aangeeft en er in het systeem ook nog marge zit.

  Dat percentiel verhaal qua veiligheid is ook onzin. Als je harder rijdt, en zeker met grote verschillen, is het risico op een ongeval gewoon groter en zijn de consequenties ernstiger. En de ene zou bij 85% 45 rijden en de andere 250…lekkere situaties krijg je dan!

  Het maakt ook wel degelijk heel veel uit of je met een auto 80, 120 of 160 rijdt. Moet je maar eens langs een Duitse autobaan gaan staan. Natuurlijk maken vrachtwagens ook veel lawaai maar dat is toch geen reden om voor auto’s ook een enorme toename in geluidsoverlast toe te staan…zeker als het niet nodig is.

  http://WWW.vrijspreker staat voor het feit dat iedereen mag doen en laten wat hij/wilt zolang anderen er geen last van hebben. Daar ben ik het volkomen mee eens…Maar juist in dit geval gaat het vooral om het feit dat je schade (geluidoverlast, files, ongevallen, uitstoot, etc.) aan anderen toebrengt. Van mij mag iedereen zich doodrijden die dat wil maar niet als anderen daar last van hebben.
  De argumenten zijn leuk bedacht maar gaan nergens over. En het is leuk om de overheid de schuld te geven maar files worden nog altijd door de automobilisten zelf veroorzaakt…

 21. Als je met een lage snelheid in slaap dreigt te vallen doe je iets niet goed…en als harder rijden omdat je anders in slaap valt is natuurlijk helemaal de omgekeerde wereld! Hersenen hebben maar een beperkte verwerkingscapaciteit en bij hoge snelheden wordt er veel meer van hersenen gevergd en ook een adequatere reactie. En daar ben je niet meer toe in staat als je moe bent.

  Beetje infantiel gedrag om onderzoeksresultaten (die ongetwijfeld betwistbaar zijn) met hele creatieve onnoze argumenten om te buigen naar wat de minder verstandige medeburger graag wil horen. Het maakt voor veel mensen blijkbaar niks uit hoe de wereld eruit ziet zolang zij maar hard kunnen rijden.

  En waarom zou je in hemelsnaam 80 in de drie gaan rijden? Daar heb je toch alleen jezelf mee??? wordt volwassen, denk na en doe wat het beste is voor de maatschappij ipv te zeuren over overheidsbeleid. Daar valt best wat op af te dingen maar dankzij die overheid ligt er wel een mooi wegennet, waar bepaalde regels gelden om het leefbaar te houden…en als je je daar niet aan wilt houden moet je ook geen gebruik maken van de voorzieningen…

 22. Arjan en Johan: één woord: lezen. Blijkbaar is dat ingewikkeld.
  Ik heb het woord slaap bijvoorbeeld niet gebruikt. Ik heb het over verminderde concentratie. Da’s heel wat anders. En kijk voor de gein maar eens waar de gemiddelde sukkelende automobilist mee bezig is. Da’s met alles behalve actief autorijden. Vergelijk dat eens met de Duitse autobahn. Gevolg: zonder limieten even veel/weinig ongevallen als in Nederland (gecorrigeerd naar weersomstandigheden).

  Die 85e percentiel-regeling heb ik blijkbaar niet duidelijk gemaakt, maar werkt zo: je legt een weg aan, en stelt géén maximum in. Dan meet je hoe hard de mensen rijden. Na een maand meten stel je de maximum snelheid vast, en die is optimaal qua veiligheid op dat niveau waar 85% van de automobilisten zich toch al aan houdt. Dus 85% rijdt 140 of langzamer? Dan is 140 de meest veilige mximum snelheid. Kun je onzin vinden, maar is internationaal wél de geaccepteerde norm, en tot in den treure uitgezocht.

  Dat je nog nooit een file bij Overschie hebt meegemaakt klopt, en dat schrijf ik dus ook: op dat stukje staat bijna geen file. De snelweg erachter, tussen Delft en Rotterdam heeft 43% meer files sinds invoering van de trajectcontrole.

  En Johan: leg mij eens uit wie of wat ik kwaad doe door 140 te rijden op een lege A10. De omwonenden? Die hebben zelf ook gekozen om naast een snelweg te wonen, dan moeten ze ook niet zeuren over herrie. Net zoals ik niet zeur over vliegtuiglawaai, ik ben zelf vlak bij Schiphol gaan wonen.

  Als ik moet doen wat het beste is voor de maatschappij, tja, dan pak ik nu mijn UZI uit het vet, en leg half Links lullend Nederland om. Maar ja, dat mag niet….(en gelukkig maar)

 23. Even een klein misverstandje over de (theoretisch maximale) hoeveelheid verkeer die een weg bij een bepaalde snelheid kan verwerken.

  Afstand houden is gezond. Verschillende instanties propageren het rijden met onderlinge afstand van 2 sec. Eenieder die regelmatig in de spits op de weg zit, weet dat in de praktijk vaak een onderling verschil van (met natte vinger) 1 seconde wordt aangehouden.

  Dit betekent dat bij een bepaald punt, per rijstrook, maximaal iedere seconde een auto voorbij kan rijden. De auto heeft zelf ook tijd nodig om dit punt van voor- tot achterbumper voorbij te rijden. Bij 80 km/h komt dit neer op ongeveer 0.22 sec, bij 120 km/h op 0.15 sec.

  Resultaat: bij 80 km/h komt maximaal iedere 1.22 seconde een auto langs, bij 120 km/h iedere 1.15 sec.

  Theoretisch rijden dus aan 80 km/h 2950 auto’s per rijstrook per uur voorbij. Aan 120 km/h zijn dit max. 3130 auto’s per rijstrook per uur.

  Nee, inderdaad, afronding, significantie, etc. Het gaat even om het principe.

  Welke overheidsdienaar zou mij kunnen uitleggen waarom de doorstroming bij 80 km/h per definitie beter is?

 24. [21]
  Files werden wel degelijk door de overheid veroorzaakt.
  Overal komen er woonwijken en bedrijventerreinen bij, maar… het wegenaanbod bleef gelijk. Wat onvermijdelijk tot dichtslibbing van de wegen leidt.
  Tientallen jaren heeft de (vooral linksige) overheid besloten GEEN of ZO MIN MOGELIJK extra wegen aan te leggen.
  Want:
  1. Meer wegen zouden alleen maar leiden tot meer verkeersaanbod.
  2. De wegen zouden zo langzaam dichtslibben, waardoor de mensen ‘vanzelf’ van het openbaar vervoer gebruik zouden maken. Auto-gebruik ontmoedigen was hier de achterliggende gedachte.
  Maar als jij 80 km/u wilt rijden: ga gerust je gang. Iedereen 40 km/u is nog relaxter en veiliger. Iedereen op de fiets: dat scheelt nog eens uitstoot!

 25. [21] Het 85ste percentiel verhaal is bepaald niet uit de duim gezogen hoor beste Arjan (uit Gent?). Het levert 122.000 zoekresultaten op in Google.
  http://www.google.be/search
  Het is de nuchtere, autovriendelijke benadering in … de States. Waar je zelfs boetes kan krijgen wanneer je je aan de opgelegde maximumsnelheid houdt wanneer het overige verkeer zich daar duidelijk niet aan houdt en je dus de doorstroming hindert.
  De ganse autohaat is niet gebaseerd op argumenten. Het is een instelling van een politieke klasse.

 26. [21] "Bij Overschie heb ik nog nooit een file meegemaakt en iedereen rijdt heel relaxt. "

  En gisteravond dan? Toen stond heel overschie helemaal vast…. Dit door wegwerkzaamheden, roteb vrachtwagens die tijdens spitsuur de afvalbakken leeg halen, doseerlichten, trajectcontrole, etc. Of is dit een uitzondering?

 27. [21]
  "De doorstroming is alleen maar gebaat bij een lagere snelheid omdat:
  Minder verschil in snelheid"

  Dus: hoe lager de snelheid hoe kleiner de verschilsnelheid.

  Wanneer iedereen stil staat (file) is de verschilsnelheid precies nul.
  DAT heeft dus de optimale doorstoming tot gevolg 8)

  Okee, duidelijk.

 28. [21] @ Arjan

  jij schrijft het volgende: "Als je harder rijdt, en zeker met grote verschillen, is het risico op een ongeval gewoon groter en zijn de consequenties ernstiger. "

  Hoe verklaar je dan dat het aantal verkeersdoden in Denemarken met 25% is afgenomen nadat de maximum snelheid is verhoogd van 110 naar 130 km/h. Dit zijn empirische waarheden. Zoek het maar na op google!
  Weet je wat jouw probleem is. Je bent door de eenzijdige, subjectieve berichteging van figuren als Koos Spee en organisaties als 3vo op effectieve wijze "gebrainwashed". En dat is toch wel een zeer treurige constatering. Zelf niet meer kritisch kunnen nadenken, maar een mee prater worden van de beleidsmakers van dit land.

 29. [22] de redenering ’trager is veiliger’ leidt onvermijdelijk tot stilstand, omdat nog trager altijd nog (vemeend) veiliger is. Zo is men in B druk bezig om van 30 km/u in bebouwde kommen de norm te maken, terwijl steeds meer stukken weg waar je vroeger 90 mocht (wat ik meestal als een normale snelheid ervoer), en nu nog 70 mag, worden omgebouwd naar … 50! Want veiliger. Maar het wordt niet veiliger want de ‘zwakke weggebruikers’ passen zich aan aan het veranderde verkeer en zwiepen zich onverantwoordelijk voor je wielen, steken over zonder te kijken enz…

  Ook een belangrijke reden voor snelheidsbeperkingen is … het autoverkeer vertragen tot ONDER de snelheid van het openbaar vervoer, om zodoende het openbaar vervoer het voordeel van de … snelheid mee te geven ten opzichte van de auto. (Katleen Van Brempt, SP-minsiter van (anti)mobiliteit in een discussie op ATV met de liberale Annick De Ridder die durfde protesteren tegen lege bussen en prompt het verwijt kreeg een ‘achterhoedegevecht’ (sic) te voeren, gebruikte dit als argumentatie om het openbaar vervoer te promoten).

  Een bewust onderdrukken van het product van anderen dus om het eigen product te bevoordelen, immers de overheid als archetypisch monopolist verdraagt als aanbieder van vervoer geen concurrentie.
  Vertragen van het verkeer is sinds jaar en dag een neiging van de overheid. In Engeland had men in de 19e eeuw de zgn. ‘Red Flag Act’ die het verplicht stelde dat motorrijtuigen voorafgegaan werden door een voetganger met een rode vlag!.
  Echter heeft de technische vooruitgang in de 20ste eeuw er steeds voor gezorgd dat met voortdurend stijgende veiligheid aan voortdurend hogere snelheden kon worden gereden.

  Tot slot en heel belangrijk:

  Snel rijden doe je niet voor de ‘kick’. Daarvoor kan je naar een circuit.
  Snelle verplaatsingen hebben een hoge economische en sociale meerwaarde: het is duidelijk dat als goederen en personen zich in minder tijd van A naar B kunnen begeven, dat dit economisch nuttig is, en dat dat ook meer mogelijkheden biedt voor je sociale netwerk. Dus weg met dat geleuter dat we zomaar ‘hardrijders’ zouden zijn: het gaat om efficient vervoer.

Comments are closed.