In het Belgische politieke landschap is er een nieuwe politieke bekladdingsmethode uitgevonden. Behalve het vertrouwde etiket “extreemrechts”, dat voor de allerverwerpelijksten blijft voorbehouden, is de grootste banvloek die je kan ontvangen in België die van “Ultra-liberaal” of…Libertariër!

Hans Herman Hoppe is een libertariër, zo bericht ons De Morgen, het Vlaamse regimeblad bij uitstek, in een artikel waarin op suggestieve wijze het Vlaams belang wordt “uitgescholden” voor Amerikaans Belang, en dat betekent dat hij de staat volledig ondergeschikt wil maken aan privékapitaal en beschouwt hij democratie daarbij als een hinderlijk gegeven waar we beter zo snel mogelijk vanaf raken. Volgens Hoppe moet de “verzorgingsstaat met wortel en tak worden uitgeroeid” en zijn “de rijken doorgaans slim en productief, de armen dom, lui of beide.

Hoewel bijzonder ongenuanceerd, zowaar een beschrijving die ons als symfonische muziek in de oren klinkt.

Maar, beschuldigt de Vlaamse Granma verder, uitgerekend die dubieuze hahaha is door het Vlaams Belang naar Vlaanderen gehaald, en daarmee is het bewijs geleverd: het Vlaams Belang is niet enkel extreemrechts, het is daarbij ook nog eens Libertarisch!
Dat de man in de eerste plaats werd verzocht te spreken over de economische vitaliteit van mini-landjes (zoals een onafhankelijk Vlaanderen), werd er gemakshalve niet bijverteld.

Niet overtuigd? Wat dacht je dan hiervan: Filip Dewinter, ondertussen wereldberoemd, wil voor de camera niet over de vlaktaks praten, maar achter de camera wil hij ‘m gewoon invoeren. Dat beweert de schrijver van het artikel, Tom Cochez, tenminste.

Niet overtuigd inderdaad, maar laat ons Tom helpen hopen dat het waar is.

Gisteren vond het Economisch Congres van het Vlaams Belang plaats, maar de teneur zoals weergegeven door Gerolf Annemans, laat het libertarisch gemoed toch flink kou krijgen: Het economisch programma van het Vlaams Belang zal niet socialistisch zijn, noch liberaal, maar vooral Vlaams. De woorden “solidarisme” en “sociaal en ecologisch gecorrigeerde markt” zijn in die context gevallen. Zij vielen samen met de sneeuw, die eveneens het ganse land in panne zette.

Doch De Morgensky gaat verder en schrijft dat velen graag een samenwerking zouden zien tussen liberalen en het Vlaams belang, wat moet blijken uit de interesse die ze genieten van VLOTT, het nieuwe liberale initiatief van dissident Hugo Coveliers, en van de klassiek-liberale denktank Novacivitas, een initiatief van de libertarische Professor Boudewijn Bouckaert. Omdat ze doodsbenauwd zijn dat het belangrijkste bindende element met deze spelers – een rabiate vrij-markt visie – al te duidelijk in beeld zou komen, willen ze hun Economisch programma als gematigd verkopen. Laat ons hen helpen ook dat te hopen.

Alleszins, zoals ook Luc Van Braekel terecht opmerkt in een commentaar op The Brussels Journal (Forging Transatlantic Alliances), zal deze nieuwe politiek-correcte anti-Vlaams-Belang tactiek voor de zoveelste keer het omgekeerde effect hebben, doordat hiermee niet de grote groep ex-socialistische kiezers wordt afgeschrikt, maar dat integendeel zelfstandigen, kaderleden en ondernemers de weg (nog meer) wordt gewezen naar die vermaledijde partij die niet alleen de stigmata extreem-rechts en pro-amerikaans, maar nu ook Libertarisch krijgt opgekleefd.

Ik help de Morgen hopen dat zij gelijk heeft, meer nog, ik durf het zelfs hopen.

25 REACTIES

 1. Hedenochtend in VRT programma "De zevende dag" werden enkele prominente bedrijfsleiders geinterviewd die net een boek hadden gepubliceerd over de wenselijkheid van het opsplitsen van Belgie.

  "Maar is dat dan geen koren op de molen van het Vlaams Belang?" probeerde de bloedrode Phara De Aguire haar gasten te verwijten.

  Helaas: in plaats van te reageren dat als het VB dit voorstaat, het dan kennenlijk -in elk geval op dit punt- gewoon een goede partij is, wrongen de ondernemers zich in allerlei bochten om zich toch vooral uitdrukkelijk van het Vlaams Belang te distantieren.

  Waarom eigenlijk?
  "Vlaams Belang" is immers niet zomaar een willekeurig gekozen naam.
  De kern van heel haar programma is nu net het Vlaams belang.

  Dat wilden die ondernemers toch ook?
  Waarom reageerden ze niet door simpelweg op te merken: "Mw. de Aguire, wist u dat Filip De Winter ademt? U ademt ook. Kan dat eigenlijk wel?"

  Maar neen, hoewel nu eindelijk salonfaehige ondernemers de onafhankelijkheid van Vlaanderen voor wenselijk verklaren (en aangeven dat dit in het belang is van Vlaanderen), hebben ze niet de moed om op te merken dat 1 bepaalde partij daar al jaren voor ijvert en dat dit -dus- een goede zaak is, waar deze partij om geprezen dient te worden.

  Ach ja, als het er in elk geval toe bijdraagt dat de publieke opinie richting splitsen gemobiliseerd wordt, is het een goede zaak.

  Hopelijk leidt dit ertoe dat hetzij het VB forse electorale winst boekt, dan wel dat andere partijen zich genoodzaakt zien dit thema over te nemen.
  Mij kan het eerlijk gezegd niet schelen of VB wel of niet aan de macht komt, zolang Vlaanderen maar onafhankelijk wordt.
  Of dit gebeurt door een regering met of zonder VB is niet relevant, zolang de splitsing er maar komt.

 2. [1] Ja, het lijkt logisch dat splitsing voor Vlaanderen een goede zaak is.
  Kan dit splitsen gepaard gaan met het uittreden uit de EU? Dan zou het een super-goede zaak worden.

 3. LIBERTARISCH
  Hoe meer het woord libertarisme genoemd wordt, hoe beter.
  Zelfs al wordt het gebracht als "iets ergs". Het geeft ons gelenheid om er op in te gaan en die correctie geeft dan ook weer publiciteit!
  Verwijs maar naar de Vrijspreker.

 4. [2]
  Een Vrije Vlaamse Republiek! Dat zou schitterend zijn. En een goed voorbeeld doet goed volgen. Daarna een Vrije Nederlandse Republiek? Net als een paar honderd jaar terug.

  Het zou prachtig zijn wanneer de lage landen het definieve failliet van de politieke EU zouden inluiden!

 5. [5] Bovendien heeft het libertarisme de toekomst. Het Belgische socialisme wordt weggevaagd met landverraders als Guy Verhofstad.

 6. In de American Spectator stond een goed stuk over de Belgificering van Europa via de EU. Inderdaad is België de voorloper van de EU, vanwege haar onnatuurlijke bevolkingsamenstelling. Het zou natuurlijker geweest zijn om Vlaanderen bij Nederland te betrekken en Wallonië bij Frankrijk, maar dit stuitte op weerstand van Engeland en Pruissen die een te machtig Frankrijk vreesden. Tous ca change, tous ca meme chose.

 7. Andy Warhol komt mij voor de geest met zijn opmerking: "There’s no such thing as bad publicity."

  Wellicht worden de racistische tendenzen van het Vlaams Belang er door hun vrije markt denken afgehaald. Ook mensen die zij vanwege hun afkomst of religie er liever niet bij hebben zijn consumenten en ondernemers.

  Zo zie je maar weer dat Libertarisme uiteindelijk de oplossing is!

 8. Lijkt me geweldig een vrije Vlaamse republiek met bank geheim ala Luxemburg lage belastingen als Ierland,uittreden uit de EU, nieuwe munt de Vlaamse Franc.Een echte directe democratie en lekker eten in Vlaanderen(Belgie is passe.En een echte grenscontrole instellen elke buitenlandes crimineel uitzetten geen dubbele nat. meer.Moskeen worden gratis parkeergarages.
  Ik kom direct terug uit Spanje

 9. [3]
  Toch denk ik vaak dat dit woord ‘libertarier/libertarisch’ ook tegen jullie werkt. Het is net of je met een enge sekte te maken hebt.
  ‘Libertair’ zou de drempel m.i. al verlagen. Dit woord klinkt meer normaal en lijkt me toegankelijker.
  En het kan zowel zelfstandig naamwoord als bijvoeglijk naamwoord zijn.
  Je bent een ‘libertair’ en een ‘libertair’ persoon.
  (Ongevraagd adviesje van een vaak sympathiserende buitenstaander)

 10. [11]
  Bij nader inzien: vergeet bovenstaand gezeur.
  Wie echt interesse heeft, prikt wel door een naam heen. Sorry.

 11. [12] Beste Beek,

  Hoewel U zichzelf een sympathiserende buitenstaander noemt, bent U zeer welkom als binnenstaander, en dat zou U niet misstaan. Ik stel Uw reacties zeer op prijs, ook op meervrijheid.

  Aangaande de gekke naam libertarisme heeft Friedrich Hayek het volgende gezegd in zijn artikel ‘Waarom ik geen conservatief ben’, dat U hier in zijn totaliteit kan lezen:
  http://www.libertarian.nl/N

  "
  In de Verenigde Staten, waar het bijna onmogelijk is geworden om de term “Liberaal” te gebruiken in de betekenis waarin ik het gebruikt heb, wordt de term “libertarisch” gebruikt in de plaats daarvan. Wellicht is dat de oplossing, maar wat mij betreft klinkt deze zonderling en onaantrekkelijk. Naar mijn smaak draagt het teveel het karakter van een verzonnen woord en van een surrogaat. Wat ik zou willen is een woord dat de partij van het leven beschrijft, de partij die vrije groei voorstaat en spontane evolutie. Maar ik heb mijn hersens gepijnigd zonder succes om een beschrijving te vinden die voor zichzelf spreekt.
  "

 12. Noem het in elk geval niet Libertijns want dat wekt -minstens in Vlaanderen- associaties op met Jean Pierre Van Rossem.

 13. [11] [12] Ongevraagd adviesje van een vaak sympathiserende buitenstaander)

  Blij dit te horen, Beek.
  Het maakt me wel nieuwsgierig op welk punt en waarom je het niet helemaal eens bent met het libertarisme.
  Libertarisme omschreven:
  "De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens souverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

 14. [15]
  Ik geloof niet in de volledige autonomie over ‘je’ leven. Maar acht het ondergeschikt aan de Schepper van dit leven.

 15. [16] Als je met zulke nonsens begint is een mens snel uitgepraat, want je vind wellicht ook dat die "schepper" van jou ook mijn autonomie mag beknotten, en dat jij als zijn uitverkoren volgeling die beknotting in praktijk mag brengen.

  "God… a being whose only definition is that he is beyond man’s power to conceive." (Ayn Rand)

 16. [16] "There can be but little liberty on earth while men worship a tyrant in heaven." (Robert Green Ingersoll)

 17. [17] ik ben wat het (Christelijk) geloof betreft het helemaal eens met Beek. Ook mijn autonomie is onderworpen aan de wil van God maar dat is zuiver persoonlijk. Wij zijn geen Islamieten die vinden dat iedereen moet geloven zoals wij or else. Wij hebben ieder een persoonlijke band met God en zouden het uiteraard wel prettig vinden als jij dat ook had maar dat is verder geheel jouw zaak. Onze God beknot jouw zelfstandigheid dus helemaal niet.

 18. Inderdaad is geloof een vrije keuze, en iedere libertariër mag zichzelf beperken zoals hij wil.
  Live free or Die schetst een objectivistisch standpunt en hoewel verwant is dat niet hetzelfde als libertarisme. Ik zou zeggen dat iedere libertariër vindt dat de staat (if existent) objectivistisch dient te zijn, terwijl ieder individu zelf maar moet uitmaken waar hij in gelooft, bijvoorbeeld in Objectivisme of in God.

  Er is trouwens veel voor te zeggen dat het concept vrijheid slechts tot stand kon komen in een christelijke omgeving, omdat hier de oorsprong ligt van de overtuiging dat de mens een vrije wil heeft, wat in andere filosofieën, behalve die uit de schoot van een christelijke beschaving zijn ontstaan, ongekend is.

 19. [17]
  Beknot mijn geloof jouw autonomie?
  Of beknot jouw autonomie mijn geloof?

 20. [16] "Ik geloof niet in de volledige autonomie over ‘je’ leven. Maar acht het ondergeschikt aan de Schepper van dit leven."

  Wladi en Bud hebben dit al goed beantwoord. Het libertarisme gaat niet over jouw verhouding met "de schepper" maar uitsluitend over de verhouding van MENSEN onderling. Hoe ga je met elkaar om, in vrijheid of in dwang.
  Er zijn bij voorbeeld heel wat "christelijke libertariers" die zeggen dat ieder "goed christen" ook een "libertarier" is.

 21. dat is vandaag weer achterhaald,
  2 december in de krant,
  sauwens wil af van verplicht stemrecht
  in belgiè,
  hij vindt dat alle vlaams belang stemmen,proteststemmen zijn en dus
  antipolitiek,hoe zou dat komen?
  wij zei er weer:de kiezer heeft altijd
  gelijk,of men oogst wat men zaait!

Comments are closed.