Na 12 dagen oproer heeft de Franse regering gisteren eindelijk de strenge maatregelen genomen, die meteen al genomen hadden moeten worden. Maar zijn ze wel adequaat en niet te laat ? De in Parijs woonachtige Nidra Poller **) vertelt, wat er werkelijk achter het oproer zit.

“Terwijl de droom van de Eurabische Nachten in Frankrijks gezicht uiteenspat, tellen mainstream media het aantal brandende auto´s, terwijl ze verklaren, dat de relschoppers lijden onder de armoede en discriminatie. Het lijkt wellicht, dat Minister van Binnenlandse zaken Nicolas Sarkozy deze ongekende golf van geweld heeft aangestoken, toen hij de relschoppers `racaille` noemde en beloofde het verloren gebied van de Republiek schoon te maken.
Racaille betekent alles van pesterij tot mafioso. Junior racaille pleegt afpersing op school, steelt auto´s en motorfietsen verkracht meisjes om ze islamitisch gesproken ´en ligne´ te houden. Senior racaille pooiert, dealt en draagt zware wapens.

Maar wat willen deze oproerkraaiers ? Veel commentatoren getuigen van discriminatie. Een man op straat, Mohammed genaamd, zweert, dat zelfs met een titel je nog geen fatsoenlijke baan kunt krijgen als je Mohammed heet. Maar Azouz Begag die opgroeide op in een bidonville, een krottenwijk buiten Lyon, behaalde een doctoraal in de sociologie. Hij werkt niet als bezorger, maar is minister in de Franse regering, of liever staatssecretaris, belast met de bevordering van gelijke kansen. En hij stemt in met een heleboel andere Mohammeds, die beweren, dat de oorzaken van de rellen werkloosheid, discriminatie en de harde woorden van Sarkozy zijn. Maar dezelfde Azouz Begag zag geen been in de oprichting van een heftig antisemitische vijfde colonne politieke partij, ‘Frans Palestina’ genaamd.
Volgens onze eminente socioloog, die volop van gelijke kansen heeft geprofiteerd, was dit een gezonde uitlaatklep voor ‘immigranten’ om hun grieven en aspiraties uit te drukken. Niets om je over op te winden.
Wat Begag ook zegt, de woedende bendes luisteren niet naar hem. Hij wordt uitgekotst door het simpele feit, dat hij in de regering zit. Over integratie gesproken. Hij werd al uitgekotst toen hij goede cijfers op school kreeg, populaire kinderboeken schreef en een pak en een stropdas droeg.

Opstand
De opstand begon op 27 oktober. Maar Jean-Claude Ivroas, een 56 jaar oude verkoper voor een bedrijf in stadsverlichting, was al dood in wat als een losstaand incident behandeld zou kunnen worden. Hij stopte in een straat in Epinay-sur-Seine om een foto van een lantaren te nemen. Drie inwoners van de banlieue molesteerden hem, grepen zijn camera en sloegen hem in 90 seconden dood.
Later die dag braken er rellen uit in Clichy-sous-Bois een andere buurt in hetzelfde departement, in de volksmond `neuf cubique` (93) genaamd, het nummer van het departement. De Franse moslimkinderen, die dachten dat ze door de politie gevolgd werden klauterden over een hoge muur en belandden in een hoogvoltage relais station, gemarkeerd met alle tekens van levensgevaar. Twee werden geëlektrocuteerd, de derde zwaar verbrand. In een oogwenk heette het, dat de onschuldige slachtoffers martelaren van pesterij van de politie waren. Het normale patroon: kinderen stelen een auto, de politie gaat er achteraan, de kinderen rijden als gekken, rijden zich te pletter tegen een boom of een muur en komen om het leven. Binnen enkele uren beginnen de rellen. Auto´s bussen en politiebureaus worden aangestoken. De oproerpolitie wordt aangevallen en vroeger of later wordt de rust hersteld.

Bedelaar
Het wekt dan ook geen verwondering, dat toen President Chirac pas na 6 dagen van schandalig geweld reageerde, hij bedelde om kalmte. De kalmte die hij verlangde werd gemarkeerd door een nieuwe golf van geweld. Het aantal uitgebrande auto´s telt dan zo´n 20.000 in één jaar.

Tien dagen na de aftrap in Clichy-sous-Bois hebben de rellen zich over heel Frankrijk verspreid tot in andere Europese landen. De normale reactie zou zijn de noodtoestand uit te roepen en een strikte avondklok in te stellen. Door het nalaten van deze stappen en in plaats daarvan de schuld van de reltrappers naar de presidentskandidaat-in-spe Sarkozy te verschuiven, heeft de Franse regering de boulevard geopend voor nieuwe en steeds dodelijker onrust.

EU-project
De banlieues zijn niet vergelijkbaar met Amerikaanse binnensteden. De uitkomst zal niet lijken op het soort “affirmative action”, dat zwarte effectenhandelaren naar Wall Street en zwarte acteurs naar TV-commercials bracht. Wat we zien is een jihad-stijl opstand tegen een land, dat het Eurabische fusieproject fervent heeft bevorderd.

Een van de meest veelzeggende samenvattingen van dit project kan men vinden in het “Rapport van de Hoge Advies Groep over Dialoog tuissen Volken en Culturen”, goedgekeurd door de Europese Commissie onder Voorzitterschap van Romano Prodi. Dit project, dat momenteel in Europa wordt geimplementeerd, creeert een nieuwe “etnische“ groep “immigranten”. De Moslim “Immigranten” die duidelijk worden aangewezen als begunstigden van het project zijn geen mensen die hun geboorteland verlieten en zich in andere landen vestigden. Nee, zij zijn en blijven “immigranten” door de generaties heen. Zij verdienen eindeloze speciale consideratie als “immigranten”, en worden zodoende aangemoedigd vast te houden aan de Oemma, boven hun residentie en burgerschap in de landen van de Europese Unie.

Dit zijn de “immigranten” die vandaag de dag amok maken in Frankrijk. Maar velen van hen zijn tweede of derde generatie Fransen !

Jihad
Zij roepen op tot obsessieve haat tegen Zionisten en Amerikanen op de zondagse talkshow op Mediterrannée FM. Zij doen geen slavenarbeid. Het zijn uitgesproken studenten, zakenlui, white collar arbeiders, intellectuelen. En claimen vaak hun rechten als Franse burgers. Een jaar geleden hoorde ik een schreeuwlelijkerd roepen: ”we hoeven niet te integreren, dat hebben we al meer dan genoeg gedaan, nu is het hun beurt om in onze samenleving te integreren !”
Natuurlijk zijn de Fransen bekend vanwege hun slordige behandeling van de volkeren die zij koloniseerden. Maar dit is maar de helft van het verhaal. De kolonien zijn al vijftig jaar onafhankelijk. Wat hebben zij met hun onafhankelijkheid gedaan ?
Waarom stromen er miljoenen Moslims van alle kanten Frankrijk binnen, legaal en illegaal ? Waarom plunderen en brandschatten sommige van deze immigrantenkinderen scholen in plaats van voordeel te trekken uit het onderwijs, dat hen wordt geboden ?

Voorwendsels
Nieuwsrapporten die de grieven van de “immigranten” en de woestheid van de huidige guerilla campagne aandikken, voeden de duistere notie: De Fransen behandelden deze mensen slecht, nu is het hun beurt om te lijden. Maar zelfs als dat waar zou zijn, dan zou dat nog niets verklaren. Amok maken, auto’s winkelcentra, politiebureaus, scholen, brandweerwagens en ambulances in brand steken zal geen economie met vrijheid en gerechtigheid voor iedereen aandrijven.

Realiteit
De werkelijkheid is, dat de Franse Regering is gezwicht voor de verheerlijking van de islam en van alles, wat daarmee gepaard gaat. De media hebben deze boodschap doorgegeven met behulp van culturele circuits en bereidwillige (would-be-)intellectuelen.

Fatsoenlijke aan de wet gehoorzamende, belastingbetalende mensen, die hun kinderen behoorlijk opvoeden hebben de regering gesmeekt tegen de Islamisten en criminelen, die hen plunderden, op te treden. Indien er inderdaad 30 proc. werkloosheid in de banlieues is, dan is er 70 proc. werkzaam. Het zijn hun auto’s die worden verbrand, hun openbaar vervoer, dat wordt stilgelegd, hun veiligheid die in gevaar gebracht wordt.

Islamitische Wet en de Stichting van EUrabia
Jonge vrouwen worden gedwongen de hijab te dragen. Eén werd levend verbrand wegens het weerstand bieden aan avances, één werd gestenigd tot de dood, duizenden worden vervolgd, opgesloten in hun huizen en gedwongen huwelijken. Zij bedelen en smeken de Franse regering nederig hen te beschermen. Dit zijn Francaises, geboren in Frankrijk en overgelaten aan de de-facto Islamitische Wet in hun geboorteland. Het zijn hun Islamitische broeders, niet de Franse samenleving, die hun reduceren tot tweederangs burgerschap. Nicolas Sarkozy is heel populair in de banlieues. De hooligans gooien stenen naar hem, maar de wet gehoorzamende burgers zegenen zijn hart en zullen op hem stemmen, zodra zij de kans krijgen bij de volgende presidentiele verkiezingen. Tenzij het duo Chirac-Villepin erin slaagt zijn wil te breken. Als hij de moed opgeeft en hij het sociologisch gewauwel slikt in plaats van zijn belofte de orde te herstellen, dan zal de fusie zoals ingeluid door de architecten van EUrabia worden voltooid door het geweld van de wegsmelting van de opstand.”

Parijs, 8 november 2005.

Vertaling: Harry Stulemeijer

*)De oemma wordt gezien als een wereldwijde eenheid, waartoe die landen worden gerekend, waar de islam de hoofdgodsdienst is, of algemener, die personen die moslim zijn. Veelal wordt eenheid in de oemma gezien als politiek en religieus ideaal dat nog niet gerealiseerd is vanwege verdeeldheid tussen islamitische landen. Van de oemma wordt al gesproken in de koran.

**) Nidra Poller is novelliste voor TechCentralStation en woont in Parijs

Bronnen:
www.techcentralstation.com/…
nl.wikipedia.org/wiki/Oemma

27 REACTIES

 1. Janmaat heeft het al in de jaren 80 voorspeld, burgeroorlog in de polder.

  Dit zijn kolonisten en wij zijn Gaza.

  En de enige oplossing zal uiteindelijk de scheiding der volkeren zijn (zoals in Gaza) en dat is massale repatriering, al of niet vrijwillig. Want als het niet vrijwillig gaat dan zal hier een Hitler aan de macht komen die het onvrijwillig zal doen.

 2. Inderdaad, het blijkt dat Janmaat een ziener is geweest en de rest van de politiek een stel uilskuikens die het Nederlandse volk ter verantwoording moet roepen.

 3. Overdrijven is ook een vak. Je grijpt een aantal incidenten bij elkaar, plus een opstand van onverantwoordelijke jongeren, en je maakt er lekker een "Jihad" van.
  Ga eens aan die mensen vragen wat ze zich in de eerste plaats beschouwen: lid van de Oemma (weten ze überhaupt wat dat woord betekent?), Fransman, of wellicht Algerijn, of randgroepjongere? De kans dat ze Oemma zeggen lijkt me zeer gering. Ongeveer net zo groot als een protestant en een katholiek uit Nederland en Duitsland die zich in de eerste plaats als "lid van het Lichaam van Christus" zouden benoemen.
  Ongelovelijk, maar hier zou ik toch wel monsieur Sarkozy willen aanhalen: het is gewoon "racaille". Niets meer en niets minder. Wat Sarkozy vergeet erbij te zeggen is echter dat hij en zijn partij jarenlang niets hebben gedaan dan de afhankelijkheid en onverantwoordelijkheid van die mensen vergroten. Het is geen toeval dat in die buurten 30% werkloosheid heerst, en het heeft niets te maken met discriminatie alleen. Die werkloosheid is ontstaan door overheidsregulering, de slechte leefomstandigheden, tot en met de gebouwen waar die mensen (ook de 70% produktieve burgers) in woont, zijn gecreëerd door de overheid. De drugs waar in gehandelt wordt zijn illegaal gemaakt door de overheid, en gecombineerd met draconische wetgeving en de onmogelijkheid om jezelf via legale weg uit het moeras te trekken zijn dan de ideale omstandigheden geschapen om de bevolking en de politie van elkaar te vervreemden. En die scholen kunnen ze net zo goed in de brand steken (niet dat ik dat zou aanmoedigen), want net als in Nederland zijn die jaren slavenarbeid als leerplichtige compleet nutteloos, of zelfs contraproductief bij het vinden van werk. Ik zag gisteravond een stukje Franse tv. Ik kon niet helemaal uitmaken waar het over ging, maar het ging ongeveer over het lopen van leer-werkstage van kinderen. Men vond dat de leeftijd waarop dat kon, verhoogd moest worden naar 16, omdat 14-jarigen niet genoeg verantwoordelijkheid of voorzichtigheid hadden om dergelijk (leer)werk te doen. Onmiddelijk daarna ging het weer over de rellen.

 4. @Owl: idd. Het tuig dat nu de straten afschuimt is verveeld, a-sociaal, crimineel en in de laatste plaats islamitisch. Er zullen zeker moslim-fundi’s bij zitten en Allah Akbar roepen is natuurlijk ook erg hip maar de echte reden voor deze veenbrand ligt bij het Franse socialistische systeem. Hier een aardig deel van een goed artikel van (ook weer)TechCentralStation:

  France is one of the strongest defenders of the European Social Model. The main feature of the Model is a big state — with high taxes, a regulated labor market, public welfare monopolies and large social security systems. But after the events in Paris, isn’t it about time that France too realizes that this is an anti-social model that we should leave behind?

  The big state mentality clearly creates and worsens many of the conditions that lead to the kind of social desperation we’re seeing in Paris. A regulated labor market creates unemployment. Those without jobs do not feel secure, but neither do those with jobs; they know how hard it would be to find another one. The young people in Western Europe — often with many years of education — can’t find work and lose the hope for the future.

  The high taxes required to support the Model do not simply reduce people’s opportunities to run their own lives, they also put a brake on growth. Economic activity is low and living standards stagnant; and in several places they are deteriorating. Small businesses must pay high taxes and are extremely regulated, so that way to a better life is also shut for many.

  The anti-social effects of the Model hit immigrants harder. Regulated housing markets produce ghetto-like suburbs. Since hiring always involves a risk for the employer, a regulated and unionized labor market excludes immigrants. They are deprived of their opportunities to compete. Reforms that take us away from this Model could solve much of this. With low taxes, a free labor market and fewer regulations for companies, the situation could change. We could have new jobs and increased prosperity. And we could give immigrants the chance to integrate into society and work.

  The countries of Western Europe could become winners in a globalized world. In a society with good conditions for creative activity — where the state is smaller — most people would get a chance to take care of their lives. There are countries that have done this, such as Ireland, New Zealand, Australia, Slovakia, the US and Estonia. For every job lost, there are two new ones. Small companies are growing. This is what we could do too.

  Leaving this anti-social model behind may be the most important thing we could do to create better opportunities for immigrants. They want to contribute to society, they want to work — not just be locked up in suburbs denied every opportunity.

 5. [3]
  Owl,
  Natuurlijk behoren deze groepen tot een uitgesloten sociale klasse. Maar de echte raddraaiers vormen zelfs een minderheid in de banlieues. Zij weten zich echter politiek gesteund door lieden als Chirac, Villepin, Begag etc. het hele collectivistische politieke establishment en de "intellectuele" islamisten. Ze lachen zich bovendien een aap om de "status aparte", die ze kregen toegeworpen, waardoor ze zich nog extra gesteund voelen.
  Want als ze zich niet politiek gesteund voelden, was het heel gauw afgelopen met de rellen. Kan je trouwens verklaren, waarom Sarkozy zo populair is in die banlieues ?
  [4]
  Aad,
  Van wanneer is dat artikel ? Heb je een link ?
  Groet,
  Harry

 6. [6]
  Dank Aad.
  Alles goed en wel. Toch geeft Munkhammer ook geen verklaring voor de vraag, waarom de oproerkraaiers tekeer gaan tegen hun eigen buurtgenoten, waarom ze al jaren aanslagen plegen, zonder dat de staat wil optreden, waarom het establishment de "immigranten" -zonder enig succes- positief discrimineert en waarom Sarkozy zo populair is in de banlieues.

  De verklaring van Munkhammer schiet m.i. dan ook hopeloos tekort.
  Zolang op de gestelde vragen geen bevredigend antwoord gegeven wordt, houd ik het op Occams scheermes: de verklaring zoals door Nidra Poller wordt uiteengezet.

  Sterker nog, gezien de feiten, die ook hier weer naar voren gebracht worden, moet m.i. de conclusie luiden, dat het politieke establishment van de meeste Westeuropese landen de strijd tegen het Islamisme feitelijk al heeft opgegeven.

  Echter liever dan dit toe te geven, zal men (geheel in de stijl van Hitler en Stalin) quasi-bondgenootschappen met de vijand sluiten en gigantische kapitalen in een bodemloze put storten om de islamisten te apaiseren.
  Groet,
  Harry

 7. Het lijkt op het recht van de sterkste, straatterreur die in wezen veroorzaakt wordt door een hypocriete overheid. Op kleine schaal hier in de grote steden waar te nemen.
  Een kijk van de New York Times op de stand van zaken: http://www.nytimes.com/2005

 8. [1] scheiding der volkeren begint al;

  Sarkozy: relschoppers het land uit
  PARIJS Frankrijk wil alle buitenlandse relschoppers over de grens zetten. Dat heeft minister Sarkozy van Binnenlandse Zaken gezegd. Iedereen die veroordeeld is vanwege de rellen, dus ook degenen met een verblijfsvergunning, moet het land verlaten, waarschuwde de minister.

  De afgelopen nacht waren er voor het eerst minder rellen. Dat heeft te maken met de inzet van meer politie en het instellen van een avondklok.

  De regering erkent dat de rellen onder meer te maken hebben met discriminatie en werkloosheid. Een reeks maatregelen moet de situatie in de arme wijken van de Franse steden verbeteren.

 9. [5]
  Harry S.,

  Waarom Sarkozy zo populair is in de banlieues lijkt me vrij makkelijk te verklaren: hij is een populist. Hij is de "volmaakte" politicus:
  Eerst creëer je zelf (of je partij, of desnoods een andere partij) de ellendige omstandigheden. Je maakt mensen werkloos door hoge belastingen en regulering en roept vervolgens om het hardst dat jij voor de (dure, publieke, nutteloze) scholing zult zorgen en de "banen" zult "creeëren" die ze uit de werkeloosheid moeten halen. Je maakt het marktgestuurde bouwen van huizen door privépersonen en verhuurders onmogelijk, en zegt vervolgens dat jij voor "sociale" woningbouw zult zorgen. Vervolgens door drugs te verbieden, gecombineerd met de reeds bewerkstelligde werkloosheid, maak je illegale drugshandel de enige financiële uitweg. Daardoor ontstaat er overlast (of vermeende overlast die meer bestaat uit een algemeen onbehagen over de ontstane leefomstandigheden en totale afhankelijkheid van de omgeving en de overheid), en ga je het hardst roepen dat jij de sterke man bent die met harde maatregelen het "tuig" van straat zult halen.
  Dat maakt je wel populair, zeker bij mensen die je spelletje niet doorzien en niet doorhebben dat hun kinderen en zijzelf uiteindelijk ook wel eens tot het "tuig" bestempeld kunnen worden dat moet worden "opgeruimd".
  Als ik Sarkozy zie, wordt ik bijna letterlijk fysiek onpasselijk. Natuurlijk kan ik de meeste politici niet uitstaan, en ik weet niet waarom ik het bij hem zo uitzonderlijk sterk heb, maar ik vertrouw ook gevoelsmatig die man voor geen cent.

 10. [8] [11]
  Aad, Owl,
  Mijn grootvader zei al: "Politiek is een vuil zaakje." Hij heeft zich daar ook altijd verre van gehouden. Politici zijn geen van allen gekwalificeerd, er zijn geen diploma’s of competenties voor nodig en het enige dat voor hen telt zijn geld en macht: meestal op basis van chantage/bedreiging, misleiding & bedrog.

  Ik heb dus geen vertrouwen in welke politicus dan ook en dus ook niet in Sarkozy. OK ?

  Van wie die beloftes en manipulaties die Owl beschrijft, allemaal afkomstig zijn, weet ik ook niet. Ik denk zeker niet allemaal van Sarkozy. Daarvoor zie ik het hele politieke spectrum aan.

  Het artikel is niet van mij maar van Nidra Poller/TCS. Ik heb haar referenties opgevraagd.

  Mijn bedoeling met de posting van een vertaling was, weer te geven, wat er nog meer achter het oproer zou zitten.

  Uit de feiten en de discussie hier blijkt, dat de argumentatie voor een rechtstreeks oproer van islamitisch radicalen in de cité’s niet sterk is. Dat neemt niet weg, dat de politici als de dood zijn en liever geheime concessies doen dan openlijk laten blijken, laat staan toegeven, dat ze de burgers hebben belazerd en altijd zullen belazeren.
  Groet,
  Harry

 11. [12] In ieder geval is Sarkozy de eerste die de wanorde in de banlieux wil aanpakken. De andere politici zitten lekker in het Elysée-paleis zichzelf lekker te vermaken. Er is al heel lang een opstand aan de gang, zonder dat Chirac of De Villepin iets hebben ondernomen. Proficiat Sarkozy, mijn stem heb je. Ik word zelf behoorlijk onpasselijk en misselijk als ik die verschrikkelijke Jacques Iraq zie, want dat is een pure politicus met een gespleten persoonlijkheid.

 12. Europa, en dus ook Frankrijk en Nederland hebben al verloren!
  Volgens de geleerden zal nog voor het jaar 2085 de moslims in de meerderheid zijn en is europa in facto islamitisch.
  leuke toekomst voor mijn kinderen en kleinkinderen!
  Als er een land op de wereld weas waar nederlands werd gesproken en normaal christelijk was was ik allang geemigreerd!
  Arm Europa1

 13. [13]
  Wim,

  En wat voor "oplossingen" draagt Sarkozy aan, behalve het huidige beleid nog verder "verscherpen", de absurde straffen weer eens verzwaren, en de hoeveelheid geld die in die wijken wordt gepompt en de overheidsbemoeienis verdubbelen?
  Laat je niets wijsmaken, Sarkozy is net zozeer onderdeel van de politiek die deze situatie heeft gecreëerd, komt met dezelfde praatjes, en plukt zoals in de politiek gewoonte is de vruchten. Als iets goed gaat maakt de politiek het slecht, en als het slecht gaat maken ze het nog slechter. Pas als echt de totale economische en maatschappelijke ineenstorting nabij is zullen ze misschien, via een revolutie of om een revolutie te voorkomen, de overheidsbemoeienis behoorlijk terugsnoeien, en beginnen dan weer van voren af aan. Dat hebben we ook gezien in Groot-Brittannië. Voordat Thatcher aan de macht kwam was het land op weg om economisch totaal vast te lopen, Thatcher heeft grondig gesnoeid en vrijheden hersteld. Nu plukt Tony Blair de vruchten van die economische voorspoed en verhoogt de uitgaven, het aantal "sociale" programma’s en bevoogdende regels van de overheid weer, totdat de boel weer totaal vastloopt. Het is alleen te hopen dat we ooit de boel echt grondig liberaliseren en het dan onmogelijk maken om de maatschappij nog eens voor tientallen jaren langzaam te wurgen. Want je weet maar nooit of de politiek de maatschappij ooit teveel zal smoren, en dat het dan ook niet meer te reanimeren is.

 14. [14]
  Mogen we misschien ook de cijfers zien op basis waarvan dergelijke absurde conclusies worden getrokken? Is over 80 jaar spontaan de helft van de bevolking van West-Europa (zo’n 150 van de 300 miljoen mensen) uitgestorven, en zijn er dan minstens 150 miljoen moslims geïmmigreerd of geboren? Met andere woorden: komen er in West-Europa ieder jaar bijna 2 miljoen moslims bij, en sterven er spontaan 2 miljoen autochtonen uit?

  Je zou kunnen overwegen naar Suriname of Zuid-Afrika te gaan. Daar is het christendom nog echt "hardcore". Alleen een beetje jammer dat dergelijke "rechtlijnige" christenen je waarschijnlijk net zo weinig vrijheid zullen gunnen als de islamieten. Wellicht kun je in Amerika ook nog wel Nederlandse emigrantengemeenschappen vinden die hun geloof zo serieus nemen dat ze iedereen het door de strot willen douwen.

 15. [13]
  Wim,
  Volgens Lewis wordt Europa aan de Islam prijsgeven: Turken in Duitsland, Arabieren, Berbers in Frankrijk en Pakistani in Engeland.

  [17]
  Cincinnatus,
  De vraag is vervolgens, of de individuele vrijheid door de Islamisering teloor gaat.

  Groet,
  Harry

 16. ook toevallig dat er onlangs twee
  donkere amerikanen,de grootste eer
  kregen,
  de vrouw die haar plaats niet afstond
  in een bus,
  ali de voormalige kampioen boksen,
  eerst hebben ze wel de zwarte bevolking
  in new orleans laten stikken,
  hoe is het daar trouwens mee,
  is er een nieuwsstop?
  zolang men geen wederzijds respect
  voor mekaar heeft blijft men elkaar
  afmaken,en wie zegt dat hij het ware geloof aanbid?
  ik denk dat de grootste kerk in
  wallstreet staat.

 17. [17]
  Cincinnatus,

  Een groot deel van dat artikel vind ik zeer interessant en gebalanceerd, maar de conclusie dat Frankrijks Midden-Oostenpolitiek puur irrationeel zou zijn en dat de Europa een "Maghreb-continent" zou worden klinken me tamelijk belachelijk in de oren. Ook deze Lewis presenteert geen cijfers om zijn bewering te staven dat aan het eind van de 21ste eeuw Europa islamitisch\Arabisch zou zijn. Hij lijkt ook niet helemaal te begrijpen (of voor het gemak niet te melden) dat Turken die de overgrote meerderheid van moslims in Duitsland vormen (zoals hij zelf aangeeft), geen Arabieren zijn. Die hogere geboortecijfers nemen in de tweede en derde generatie vanzelf af. Zeker als het ze economisch en qua opleiding beter gaat. Bovendien heeft een land als Frankrijk nu al een fokpremie ingevoerd om het geboortecijfer van de autochtone Fransozen wat op te krikken. Het idee dat de politiek van Europa (en ook Frankrijk) alleen maar gebaseerd zou zijn op rancune tegen Amerika en sympathie voor de "onderdrukte" islam of (feitelijk onderdrukte) Arabieren, en niet op rationele argumenten tegen preventieve oorlog of het gebrek aan bewijs van Saddams betrokkenheid bij terreur of zijn massavernietigingswapens, is net zo simplistisch als zeggen dat de VS-politiek alleen maar te maken zou hebben met het evangelisch geloof van president Bush en een kwart van de Amerikanen. Ongetwijfeld speelt het een rol, maar lang niet de enige, of de grootste. De man meldt zelf ook al dat bijvoorbeeld een land als Marokko erop vooruitgaat (in tegenstelling tot Tunesië dan weer helaas), dus als er al meer "Maghreb"-moslims naar Europa zouden komen, wat zeer onwaarschijnlijk is gezien de huidige politieke trend van sluiting van grenzen, inkomenseisen aan huwelijksmigratie, en de algemene antipathie jegens moslims in Europa (ook iets wat niet te rijmen valt met een "Maghreb-Europa"), is het nog maar de vraag of een meerderheid van moslims over een eeuw wel zo anti-liberaal zouden zijn. En laten we wel wezen: alsof "wij" Europeanen (of "zij" Amerikanen) nu al zo vreselijk liberaal zijn…

 18. De banlieues zijn destijds gebouwd voor de Pieds Noirs (kolonisten) uit Noord-Afrika.
  Die zijn vertrokken.
  Toen kwamen de gastarbeiders uit Spanje, Portugal, Italie.
  Die zijn ook vertrokken.
  Allemaal geen probleem.
  Toen kwamen de Noord-Afrikanen.
  Die gooien met Molotov-cocktails.
  Zegt dat iets of zegt dat niets ?

 19. [21] Mee eens Harry, dat spreekt boekdelen ongeacht of er een Sarkozy of Chirac aan de macht is. In ieder geval doet Sarkozy nu iets tegen het geweld en wil de Franse voorsteden weer onder Frans bestuur plaatsen. Tot nu toe werden deze beheerst door rapaille. Voor een goede analyse van deze situatie raad ik iedereen aan om het dit artikel te lezen over "Ni Putes Ni Soumises".

 20. Grote steden werkelijk geplunderd door de Moslims.

  Ruwweg 70 % van de moslims leeft hier van uitkeringen met weinig zicht op verbetering, zelfs nog in de derde en vierde generatie.

  Er ontstonden hele stadswijken, waar vrijwel uitsluitend moslims wonen, vooral in de grote steden. Het door de islam verkondigde geweld tegen ongelovigen leidde tot hoge criminaliteit en onaangepast gedrag van moslims tegen de autochtone bevolking die hierdoor geleidelijk werd verdreven uit de verpauperende grote steden. De uit de immigrantenwijken verdreven bevolking moest verhuizen naar duurdere huurwoningen of een duurder huis kopen met alle daaraan verbonden belastingen en kosten. De schade van ¤ 50.000 tot ¤ 75.000 moesten anderen maar over hebben voor het multiculturele ideaal van de PvdA en Groen Links.

  Wie zich geen duurdere huisvesting kon veroorloven, vooral ouderen of mensen in de bijstand, moest wel blijven en zich schikken in de verpauperde wijken, blootgesteld aan geweld en berovingen door jeugdige “medelanders.”

  Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies, benodigde infrastructuur voor een nieuwe grote stad per jaar en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. Toch blijven veel sociologen verkondigen dat immigratie noodzakelijk is om de stijgende kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden. Dat is de grootste onzin die ooit is verkondigd. Door de immigratie van ongeschoolde niet voor arbeid inzetbare immigranten worden de kosten van vergrijzing pas echt onbetaalbaar. Wie dat allemaal moest betalen was irrelevant zolang onze maatschappijhervormers en hun partners, hun carrières en riante dubbele inkomens konden baseren op hun “politiek correct verklaarde” irreële denkbeelden.

  Het best verborgen gevolg van het migratiebeleid is het volgende fenomeen. De sociale woningbouw voor migranten kon alleen worden betaald door de kosten daarvan af te wentelen op de grondprijs voor de vrije sector. Zo werden de huizenprijzen door gemeenten opgejaagd tot een hoogte die door modale inkomens of eenverdieners niet meer kan worden opgebracht. Een jong Nederlands echtpaar kan daardoor niet rondkomen tenzij de vrouw gaat werken en noodgedwongen het krijgen van kinderen zo lang mogelijk uitstelt. Vergrijzing van de autochtone bevolking is juist een van de gevolgen van het migratie en huisvestingsbeleid. Jonge Nederlanders komen niet in aanmerking voor een huurwoning zolang immigranten, pseudo-asielzoekers en zelfs illegalen met voorrang en huursubsidies moeten worden gehuisvest. Zij mogen knarsetandend vijf tot acht jaar op een betaalbare woning wachten. Bovendien werden Nederlanders uitgesloten van de arbeidsmarkt ter wille van immigranten. (De wet “samen”).

  Groeiend verzet van de bevolking tegen het migratie en huisvestingsbeleid werd door de overheid genegeerd. De overheid volhardde in het verdwaasde migratiebeleid met gezinshereniging en gezinsvorming, waardoor de toestand steeds sneller escaleerde.

 21. [24] Goede omschrijving ISHAK. Ook een treurig verhaal.
  Toch denk ik dat de oorzaak nog dieper ligt dan de "moslims". De oorzaak is de verzorgingsstaat, die heeft lopen gillen dat als mensen hier komen, dat ze dan allerlei voordelen hebben en in de watten worden gelegd.

  Op deze lokroep komen natuurlijk veel mensen af en daar zijn er bij die alleen maar profiteurs zijn.
  Dan komen er te veel en dan komen de gevolgen die je zo goed omschrijft.

  En nu zijn er weer politici die de zaak 100 % willen omdraaien en een boel mensen die hier al 10 jaar zijn het land uitzetten.

  De oplossing: een vrije wereld, is nog ver weg en kost ons nog veel werk!
  Maar we gaan door!
  We gaan in ieder geval niet stemmen!!

 22. [24] ISHAK,
  Fantastische reactie. Inderdaad, heeft de massa-immigratie reeds tot totale ontwrichting van de samenleving geleid. Het zotte is, dat de meeste mensen nauwelijks in de gaten hebben welke nefaste sociaal-economische processen daarbij precies optreden. Laat staan dat er politiek iets aan gedaan wordt.

  Het voorbeeld in je laatste alinea is dan ook zeer treffend.

  Het toont aan, hoe gefragmenteerd de samenleving geworden is. Want sociologen en demografen schijnen geen kaas te hebben gegeten van macro-economie en macro-economen niet van sociologie en demografie. En gezond verstand is inmiddels heel ver te zoeken.

 23. Volledig eens met ISHAK, mits aangevuld door Hub’s opmerking.

  Immigranten zijn niet het probleem: verkeerde immigranten zijn het probleem.

  De VS vaart wel bij de immigratie van lui die weten dat ze er op niks kunnen rekenen, weten dat ze er dus de handen uit de mouwen moeten steken, maar dan ook bereid zijn dit te doen. Wie daarheen migreerde -ongeacht religie- had de juiste spirit.

  A.g.v. onze verzorgingsstaat echter, trekken wij hier het verkeerd soort immigranten aan: de soort die er alleen maar op uit is mee te eten uit de grote ruif en het verder vertikt een poot uit te steken en die vervolgens wegens kinderbijslag er maar vrolijk op los neukt maar -nadat ze het zelf niet nodig vonden te integreren- hun kinderen niet in het Nederlands opvoedt, waardoor deze op school al beginnen met een taalschterstand, een cultuurachterstand etc., waardoor ze afhaken, geen kansen hebben, te lomp/ongeschoold zijn om te begrijpen waaraan het ligt en vervolgens hun broodheren beschuldigen van discriminatie, waarna ze radicaliseren en besluiten onze maatschappij te haten en te terroriseren.

Comments are closed.