Eergisteren schreef Anna in een reactie:

“Welke rol speelt de overheid bij zinloos geweld ?
Ik weet het niet en ik moet het weten voor een werkstuk.. ik kan er niks over vinden.. misschien iemand die mij even antwoord zou kunnen geven.. alvast bedankt!”

Hieronder het beloofde antwoord op die vraag.

Om te weten wat de rol van de overheid is bij zinloos geweld, moeten we eerst de begrippen duidelijk hebben. Als ons dat lukt, is de rol van de overheid hierin eenvoudig te beoordelen.

Wat is geweld niet?
Geweld is niet automatisch iets dat met veel kracht of herrie gepaard gaat. Wanneer ik thuis een muurtje uitbreek voor een nieuwe keuken, dan maakt dat veel kabaal, maar het is mijn eigen muurtje. Ik berokken niemand schade. En dus is dat geen geweld. Geweld heeft betrekking op iemand anders. Op dingen die van hem of haar zijn.

Wat is LOVE?
Deze letters vormen een ezelsbruggetje om vier heel belangrijke begrippen te onthouden: Leven of Lichaam, Opinie (mening), Vrijheid en Eigendom.
Elk van ons heeft deze vier, alle vier. En dit is wat écht helemaal van onszelf is.

Wat is dan geweld?
Geweld pleegt iemand wanneer hij, zonder onze toestemming, Leven, Opinie, Vrijheid of Eigendom van ons afpakt, of het stuk maakt. Ook wanneer hij daar ‘allen maar’ mee dreigt, is dat geweld. Wanneer iemand bij een gewapende overval met een pistool bedreigd wordt, dan is hij een slachtoffer van geweld. Ook als de dader achteraf niet echt heeft geschoten.

Voorbeelden van geweld:
– Moorden, schieten, overvallen, uithongeren (leven)
– Slaan, schoppen, stompen, vergif toedienen, aanranden, verkrachten, martelen, pijnigen (lichaam)
– Hersenspoelen, indoctrineren, censureren, tot zwijgen brengen (opinie)
– Vasthouden, opsluiten, gijzelen, slaverij (vrijheid)
– Roven, bestelen, overvallen, afpakken, vandalisme, slopen (eigendom)
Iemand die dit soort dingen doet of hiermee dreigt is dader van geweld.

Wat is Zinloos geweld?
Iedereen die BEGINT met een van deze dingen, pleegt zinloos-geweld. Voor de dader zelf zal het best een zin hebben. Het levert geld op, bij diefstal bijvoorbeeld of alleen maar een kick bij het inelkaar slaan van iemand. Maar er is geen morele reden om met dit soort activiteiten te beginnen. Er is geen rechtvaardiging voor.

         

Schade en goedmaken
De dader pakt iets af of maakt iets stuk van een ander dat niet van hem is, en richt daarmee schade aan. De enige rechtvaardige manier om weer met elkaar in het reine te komen is, wanneer de dader deze schade vergoedt (vergelding doen). Dat is bij moord of verkrachting natuurlijk heel moeilijk. Dat kun je niet on-gedaan maken. Toch is het duidelijk dat slachtoffers recht hebben op schadevergoeding. En daar heeft een slachtoffer meer aan dan aan het straffen of opsluiten van de dader.

Is geweld altijd expres?
Nee hoor! Als ik per ongeluk een glas wijn omstoot op jouw bankstel, dan heb jij daar schade van. Het is aan mij om het weer schoon te (laten) maken, of je geld te geven voor een nieuwe bank. Meestal verzekeren we ons hiervoor met een aansprakelijkheidsverzekering.

Bestaat er ook zinvol-geweld?
Ja zeker, zelfs twee soorten:
– zelfverdediging: Als iemand bij mij inbreekt, en ik betrap hem, overmeester hem en bind hem vast tot de politie komt, dan pleeg ik geweld tegen zijn lichaam en vrijheid. Dit is zinvol geweld. Omdat hij mijn eigendom kwam stelen, is het rechtvaardig dat ik mijzelf daartegen verdedig. Het enige doel van zelfverdediging is om ‘het geweld van de dader te stoppen’. Wanneer hij vastgebonden op de grond ligt, en ik geef hem nog even een schop, dan pleeg ik zinloos geweld.
– opeisen van schadevergoeding: Meestal heeft een dader niet zoveel zin om te betalen voor de schade die hij heeft veroorzaakt. Toch is het rechtvaardig dat hij het slachtoffer schadeloos stelt. Desnoods wordt hem tijdelijk zijn eigendom of vrijheid afgepakt (geweld) totdat hij de schade vergoed heeft. Ook in dit geval is er sprake van zinvol geweld.

OverheidsgeweldDe rol van de overheid
De overheid heeft voor zichzelf vastgesteld dat zij het “gewelds-monopolie” heeft. Dat wil zeggen: Alleen de overheid mag geweld gebruiken. Alleen de politie en het leger mogen bijvoorbeeld wapens hebben.
Oorspronkelijk was het de taak van de overheid om de burgers tegen elkaar te beschermen (politie) en tegen vijanden van buitenaf (leger). Daarnaast was de overheid een soort onafhankelijke scheidsrechter om te zorgen dat slachtoffers een eerlijke schadevergoeding kregen (rechtbank)

Maar zoals dat gaat met een monopolie, doet de overheid niet meer alleen maar aan zinvol geweld. Op dit moment pleegt zij zelf heel veel zinloos geweld. En niemand kan of mag dat tegenhouden. In de wet is namelijk niet vastgelegd dat wij ons mogen verdedigen tegen het geweld van de overheid!

Een paar voorbeelden:
Belasting. Mijn belastinggeld is mijn eigendom. Ik heb dat eerlijk zelf met werken verdiend. De overheid bedreigt mij met opsluiting als ik het niet aan hen geef. Dat is diefstal.
Meningsuiting. Ik mag van de overheid niet mijn eigen opinie uiten. Als je bepaalde dingen zegt of opschrijft, loop je de kans opgesloten te worden. De overheid ontneemt ons de vrijheid op een echt vrije meningsuiting.
Handel. De overheid maakt sommige dingen die ik uit het buitenland wil kopen expres duurder, om ervoor te zorgen dat ik dat niet doe maar hier in Nederland ga kopen (importheffingen). Daarmee ontneemt ze mij de vrijheid om met mijn eigen geld te doen wat ik zelf graag wil, of ze pakt een deel af.

Zo zijn er nog heel veel voorbeelden. Deze site staat er vol mee 😉

Conclusie
Iedereen heeft recht op zijn eigen leven, opinie, vrijheid en eigendom. NIEMAND heeft het recht die af te pakken of te beschadigen. Ook de overheid niet. Wie dat wel doet, pleegt zinloos geweld.

Misschien is dit niet helemaal het antwoord dat je verwachtte. Eigenlijk heeft de overheid ook liever niet dat ik deze dingen zo opschrijf. Maar het is mijn eerlijke, eigen mening en die laat ik me door niemand zomaar afpakken. Ook niet, zéker niet, door de overheid.

30 REACTIES

 1. Geweldig goed uitgelegd, Jodocus ! Anna zou van mij een tien krijgen (ook al had ze het letterlijk overgeschreven 😉 ).

 2. Geachte Landgenoten,

  Gedachten gaan uit Naar Rosa Parks, condoleance aan alle nabestaanden.
  `n Groot Vrouw, die haar handen in het vuur stak. (daar hou ik van)
  Parkeerbeheer, leuke daadkracht schets, invoering in 2007.
  Aangezien VVD belang hebbende kennen omtrent, zijn die tegen.
  Ayaan Hirsi Ali, wilt pardon uit humanitaire overwegingen ?
  Gelijkt erg makkelijk op gevoel spelende wijze optreden,
  oogt ook veel te doorzichtig.
  Omtrent situatie & vluchtelingen, of zo bolletjesslikkers mag m`n mening
  duidelijk wezen.
  Gisteren RTL 7 staatsschuld 14 % opgelopen ???
  Erg grappig, hoor het de CDA nog zeggen voor onze kinderen,
  Hebben die in de toekomst ook wat. (onder voorbehoud)
  Zal in bovengenoemde, wederom een interpretatie van doelgroep paaien zijn ?

  BvD ma 31 okt. Concluderen omtrent liquidatie is makkelijk. (ook hij verkeerd)
  Helaas hoor ik Heer de Vries niet over essentiële zaken praten,
  die ik nu ook eventjes in `t gewis laat.
  Irak verstandig ? Ja & Nee, staan er beetje dubbel tegenover.
  Positief punt, referenda is eindelijk door grote meerderheid erkent.

  Respect voor geschiedenis, Monarchie is Nederland,
  echter heb ik wel kanttekeningen bij. (dat zijn politieke overwegingen)
  Gekozen minister president heeft in m`n ogen geen essentie.

  Ik zal blijvend hameren `n oorzaak bij de bron aan te pakken,
  Dat heeft namelijk wel essentie.
  Dank U omtrent de hints zowel verbaal als non-verbaal.

  Hoogachtend Jan Molendijk (Spijkenisse)

 3. De tekst is perfect voor een werkstuk. Misschien een idee om het te plaatsen op scholieren.com of zoiets dergelijks? Het ezelsbruggetje vond ik helemaal leuk, die ga ik vaker gebruiken 🙂

 4. [5] Briljant idee!
  Wie regelt dit? En ook nog op meerdere scholieren-sites.
  Het kan een middel zijn om scholieren op de Vrijspreker te wijzen.
  Ze kunnen daar nog veel meer hulp voor werkstukken vinden.
  En tevens de ontdekking van hun leven doen, nl. dat er zoiets zou kunnen bestaan als "SOEVEREINE INDIVIDUEN".

 5. Zinloos geweld,

  Ik erger over deze term al vele jaren.
  Het lijkt iets van de laatste jaren, maar dit is zeker niet het geval.
  In de middeleeuwen(500-1500) was zinloos geweld dagelijkse kost, vele vele maal meer dan nu zogenaamd het geval is.
  Bovendien:wat is zinloos geweld?
  Geweld tegen onschuldigen?
  Nou, dan sterven er ieder jaar in Nederland (al 25 jaar)minimaal 50000 mensen!
  Ja, want kinderen in de moederbuik zijn ook mensen.
  Op wereldschaal zijn dat minimaal 80 miljoen kinderen per jaar!
  Dus als we aan zinloos geweld denken, denk dan ook svp aan deze groep mensen!

 6. [7]
  "Nou, dan sterven er ieder jaar in Nederland (al 25 jaar) minimaal 50000 mensen! Ja, want kinderen in de moederbuik zijn ook mensen."

  Kun je deze cijfers toelichten of heb je een linkje?

 7. [6] En dan die leerkrachten dan maar denken , Huh ons sociaal constructivisme werkt niet, het worden ineens individualisten.

 8. [9] Ik vraag me ineens af, of het sociaal constructivisme ook zinloos geweld is? (om het ff on-topic te maken)

 9. [10] Zeker wel! het sociaal-constructivisme wordt vanuit Den Haag met dwang aan de scholen en de docenten opgelegd die het weer met dwang aan de leerlingen opleggen.

  Ziehier de dwangstaat aan het werk!

  Hier is een goede definitie van het sociaal-constructivisme:

  "Het sociaal-constructivisme is een moderne leertheorie die ervan uitgaat dat mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij een prominente rol spelen.

  Kennis wordt door ieder mens op een eigen wijze geconstrueerd, waarbij men sterk wordt beïnvloed door de reacties en opvattingen in de sociale omgeving.

  In de vertaling van het sociaal constructivisme naar de dagelijkse lespraktijk vormt het leren als een sociaal proces het uitgangspunt."

  http://www.tsmconsultants.n

  Met andere woorden; kennis is het product van de interpretatie van onze "sociale" omgeving!

  Individuele cognitie als een proces van het identificeren en integreren van de gegevens die we via perceptie verkrijgen en via onze logica controleren is niet meer dames en heren. Vanaf nu telt alleen nog maar de input van de peer group.

  Kennis is een sociaal construct dat niets meer met werkelijkheid, het streven naar objectiviteit en waarheid te maken heeft.

  Welkom in de brave new world van de Haagse technocraten.

  Heeft U uw kind al naar het middelbaar onderwijs gestuurd?

 10. [12] Noemden de reds deze onderwijsmethode in the seventies niet
  "sensivity-training" ?

  groetz,

  Cincinnatus.

 11. [13] Sensivity-training is (naar mijn weten) iets totaal anders. Het is een training voor vaak het management om inzicht te krijgen wat mensen van de desbetreffende manager vinden. Het gaat zo:

  Onder begeleiding van een deskundige kunnen mensen (medewerkers) zonder eventuele represailles direct (straight in the face) zeggen wat ze van de manager vinden.
  Het is een goede training maar kan soms tot depressies bij de desbetreffende manager leiden, vandaar ook die begeleiding van de deskundige.

 12. [14] Mike,

  Nee hoor.Sensivity-training is een door marxisten uitgedachte psychologische techniek om middels intensieve groepsdiscussies (waarbij een gespreksleider de spanning opvoert)
  tot gedragsverandering en consensus binnen de groep te komen.
  Was heel populair in de sixties en seventies.

  http://www.newtotalitarians

  Jouw managementstraining is allicht een afgeleide van de oorspronkelijke sensivity-training.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [15]
  Volgens mij was het een methode om te proberen mensen eerst mentaal te breken.
  Waarna de zgn. eenheid kon beginnen.
  Zo’n groepsleider zorgt eerst voor totale geestelijke ontreddering, om zich vervolgens als ‘redder’ en ‘helper’ van de groep op te stellen.

 14. [12] "Met andere woorden; kennis is het product van de interpretatie van onze "sociale" omgeving!" Waarmee kennis Politiek Correct wordt…

  Moet opeens aan Pink Floyd denken: "We don’t want no thought controll"

 15. [15] Ik zie een direct verband met communistische zelfkritiek sessies. Alleen heet de ‘faccilitator’ daar een partijcommisaris.

  Gedwongen aanpassing aan de groep door de mensen met ‘Het Grote Gelijk’ aan hun kant.

 16. [18] Precies thought control is het juiste woord.
  Ik was me al aan het verdiepen in dit goedje vandaar dat ik er ook over begon.
  Ik las laats op een webpagina dat het sociaal constructivisme leerlingen eerst een leerstijltest laat doen om inzicht te krijgen in je cognities.
  http://www.tsmconsultants.n
  Deze leerstijl maakt uit bij welke van deze vier je wordt ingedeeld.
  serialisme
  holisme
  versatilisme
  oppervlakte leerder

  Volgens mij is de versatilist het slimst gevolgd door de holist en de serialist die samen gelijk aan de versatilist zijn. De oppervlakte leerder is gewoon een beetje dom maar
  volgens een sociaal constructivist zijn deze vier natuurlijk gelijk.

  Ze delen je in in groepjes van vier met van ieder type een.
  Zo kom je tot een genuanceerde vorming van denkbeelden.
  Ik denk dat je hier als zgn versatilist mooi vet mee bent.
  Het dwingt je je cognities aan te passen aan de infantiele oppervlakte leerder omdat die makkelijker maakbaar is of anders krijg je vmbo advies. (hij/zij kan wel maar wil niet, zullen ze dan wel zeggen)Of ze vervangen de vier types voor een gezamelijke "leerstijl"
  Wat denken jullie van mijn cognities hierover?

 17. [20] Ik kan mij vreselijk opwinden over dit soort ‘wetenschap’.
  UITGANGSPUNT waren: de vrij (en blij?) lerende leerlingen. Elke leerling leert op de manier die het best bij hem past: UITERAARD! Dit gebeurt onafhankelijk van de manier van aanbod.
  Maar dan komen die ‘wetenschappers’ die menen hier een grove indeling te kunnen maken.
  Om vervolgens hun ontdekkingen op te leggen aan de lerende leerlingen!
  Waardoor de oorspronkelijke diversiteit die eigen is aan diverse leerlingen geperst wordt in 4 ‘wetenschappelijke’ modellen.
  De oorspronkelijke vrije praktijk verwordt tot modellen waarin men geperst moet worden. Het veroorzaakt bij mij een onuitsprekelijke woede.

 18. yeeeeew
  gedicht:
  zinloos geweld,
  net te laat gebeld,
  slachtoffer bekneld,
  en niemand die het meld,
  maak van jezelf n held,
  zorg dat je t doorverteld,
  want ieder leven telt,
  pak je mobiel versneld,
  voor dat die stakker wordt geveld,
  agressiteit is ongesteld,
  arme kindjes van hun zakgeld,
  de politie opgebeld,
  de wereld van geweld gepeld.

 19. [23] wow manne!
  geweldig dit talent,
  we willen jullie graag vragen nog een rap te maken voor onze nieuwe campagne.
  laat alsjebielft een nieuw email adres achter zodat we contact kunnen leggen,
  bij voorbaat dank: opperator

 20. wat doet de omgeving tegen zinloos geweld en wat doen ze als het gebeurt?

 21. hartelijk dank voor u informatie.
  het zou fijn zijn als u meer informatie zou willen sturen over zinloos geweld!
  ik vindt het een hee; interessant onderwerp.

  echt bedankt.

 22. [27] Femke,
  Op deze site staat daar heel veel op.
  Alle door de overheid geïniteerd geweld is in feite zinloos.
  Een overheid zou er hoogstens alleen moeten zijn om geweld te bestrijden!

  Misschien heb je nog specifieke vragen?
  Misschien het beste om ze stellen via "Lezersservice" (zie voorpagina)

 23. Nu september 2007 ombudsman heeft klacht 2004 zie site http://www.stoppolitiegeweld eindelijk behandeld cq laatste leugens van politie van Kenne me R land nie meer overgenomen. Maar in tegenstelling wat bernst schneiders burgemeester/korpschef eerder in Haarlemsdagblad riep nl zij is niet naakt en bloedend en geboeid opgesloten
  in politiecel betreft 2003 klacht.
  nu ombudsman rapport online 2007/183
  wel nakt bloeden en geboeid in politiecel maar klacht niet gegrond omdat ik verward zou zijn geweest.
  mijn verzoek om artsen als getuigen op te roepen mocht niet van ombudsman.Mijn verhaal niet eens gelezen laatste versie van politie kenne mer land nie meer voor waarheid aangenomen omfat dat op ambsteed is opgemaakt wat op burgereed wordt opgemaakt niet relevant.
  Omdat ik mijn site http://www.stoppolitiegeweldnl
  niet uit de lucht wilde halen van 21 mei t/m 28 juli 2006 opgesloten in isoleer cellen van Zwolle,sevenum, EBI Schevebingen en bijlmerbajes.
  Geen recht op advocaat op bevelvan ej hartjes ovj Haarlem onder beperking.
  2007 schadevergoeding voor 68 dagen in isoleer toegeezen 67x ¤75.
  stoppolitiegeweld
  postbus 527
  2150 AM Nieuw Vennep
  GSM 06 52 630 951

Comments are closed.