Ten gevolge van de recente artikelen op vrijspreker.nl over wapenbezit heb ik mij even verdiept in onze mooie Nederlandse wet. En wat blijkt? In het verre verleden heb ik tijdens een kamp van de padvinders een strafbaar feit gepleegd! Jawel hoor, u hoort het goed, u hebt hier te maken met een echte grote crimineel!

Laat mij het even aan u uitleggen.

Zoals iedereen weet nemen padvinders als zij op kamp gaan een mes met zich mee. Hetzij een simpel Zwitsers zakmes of hetzij een soort bajonet met een snijkant van ca 10 tot 15 cm. Deze messen worden gebruikt om bijvoorbeeld tijdens een hike voor een eventueel kampvuur hout te snijden, een (sinas)appel mee te snijden, noem maar op. Nou had ik voorafgaand zo’n kamp bij, ik meen de scoutshop, een soort bajonet gekocht met een snijkant van ca 11 cm.

Nu ik echter onze wapenwet aan het bekijken ben merk ik op dat zo’n mes bij categorie I van Wapens is te vinden:

Art 2 van de Wet wapens en munitie.
Stiletto’s, valmessen en vlindermessen, een en ander indien het lemmet
a. meer dan een snijkant heeft;
b. 7 cm of langer en 14 mm of smaller is
(en nou komt ‘ie!!)
c. 9 cm of langer is

En nu ik verder in dit artikel lees merk ik ook op dat katapulten ook in diezelfde categorie I zitten. En zoals u allen weet hebben de neefjes van Donald Duck (Kwik, Kwek en Kwak) ook een katapult.

Maar goed, deze ‘wapens’ zitten dus in categorie I, maar zijn ze dan ook echt verboden? Ja zegt het mooie artikel 13 van dezelfde wet (Wet wapens en munitie). “Het is verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voorderden te herstellen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan”.

Oh, oh, ik voel me al echt een crimineel!
Wat een geluk dat de plaatselijke politie mij niet heeft onderzocht! Immers, zij konden op grond van het artikel 49 van dezelfde wet (Wet wapens en munitie) een vermoeden kunnen hebben dat ik een verboden wapen van categorie I bezat (mes zat opvallend in een houder welke bevestigd was op m’n riem). Bovendien hadden zij ook een vermoeden kunnen hebben doordat ik een padvinderij uniform droeg, en zoals iedereen weet, dragen veel padvinders verboden categorie I wapens.

En wanneer zij dat vermoeden inderdaad bezaten, konden zij op grond van de artikelen 50, 51, 52 van dezelfde wet (Wet wapens en munitie) mij fouilleren, mijn bagage controleren, de bus naar het desbetreffende kamp toe hebben onderzocht en zelfs een huiszoeking hebben gedaan op mijn tent! En wanneer ik mij toevallig bevond in een door de plaatselijke burgermeester aangewezen veiligheidsrisicogebied, kon ik als padvinder zelfs zonder één enkel vermoeden van de politie ook helemaal gecontroleerd worden!

Gelukkig is dat tijdens mijn 1 week durend kamp allemaal niet gebeurd… Pfff, wat een geluk. Maar wat als dat wel was gebeurd? Dan kon ik volgens art 55 lid 1 van dezelfde wet (Wet wapens en munitie) met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of met een geldboete van de derde categorie worden gestraft! Zo zie je maar weer dan zelfs een padvinder soms ook in plaats van het goede pad ook het slechte pad kan vinden!
Maar niet alleen ik en de andere padvinders zitten fout, ook de neefjes van Donald Duck: Kwik, Kwek en Kwak zijn dat. Want ook zij bezitten verboden wapens (katapult) en zijn dus strafbaar. En moeten dus wel heel goed oppassen voor Commissaris O’Hara om maar niet in de jeugdgevangenis te komen.

Ik zit momenteel nog te beraden om mijzelf wel of niet bij de plaatselijke wijkagent aan te geven en/of via de anonieme tiplijn de neefjes van Donald Duck (Kwik D., Kwek D. en Kwak D.) aan te geven.

bijdrage van Mike Madison

14 REACTIES

 1. De NL wetgeving is decadent. Afgaande op wat je schrijft hierboven moet ik dan een über-crimineel zijn want ik heb op kamp in de padvinderij aan boogschieten en geweerschieten gedaan (naast gebruik van grote messen). Dit was echter in grote mensen land USA waar de wapenwetgeving niet zo idioot is als in apenlanden als Nederland c.s. Keerzijde is dat de padvinderij aldaar een prima plek is om te leren drug gebruiken. En uiteraard 2x per dag verplicht "I pledge allegiance to the flag of the USA and for the rights for which it stands, bla bla bla", ach als koter weet je niet beter…

 2. In Belgie zijn padvinders bijna verdacht. De Nederlandse padvinders van een jaar of 15 (Voortrekkers of Rowans) hebben een oranje uniform blouse aan. Dit heeft de jongeren organisatie van het Vlaams Blok ook. Dan wordt je raar aangekeken in de Ardennen!

 3. B. Powell heeft zich altijd sowieso al verdacht gedragen. 🙂

 4. Ik ook! Mea Culpa!
  Wat nu?
  Mischien kunnen we een gezamenlijk ËXCUUS" aanbieden. Overheden zijn daar gevoelig voor.
  En dan krijgen we hopelijk een "GENERAAL PARDON".

 5. Vaste messen vallen onder categorie vier, de blanke wapens.
  Zakmessen uitgevouwen langer dan 28 cm. onder categorie een.

 6. [6] [7]
  Lang leve google!!

  De link die jij geeft, geeft als het ware een beschrijving van de wet neer en is dus onvolledig. Echter, de wet zelf zegt in art 2 van de wet wapens en munitie:

  Categorie IV
  1: blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voorzover zij niet vallen onder categori I;

  Dus op twee punten zal het niet in deze categorie vallen. nl:
  – Het dergelijke mes bezit een lemmet dat alleen een snijkant heeft.
  – Het dergelijke mes is al beschreven in categorie I

 7. [8]
  Nee Mike,

  Je zou onderhand toch moeten weten dat ik een verzamelaar van (blanke)wapens en ex sportschutter ben.
  Daar ik bijna maandelijks wapens importeer vanuit de V.S., en deze wapens Nederland binnenkomen via de douane in Duiven, heb ik er geen enkel belang bij dat deze wapens inbeslag genomen worden wanneer ze in strijd zouden zijn met de wet. Dat zou mij veel geld kosten nietwaar.

  Lees s.v.p. die link voordat je ageerd.

 8. [9] Dat jij wapens importeert staat helemaal buiten.
  Waar het over gaat is dat als jij voor de rechter staat je niet kan aankomen met een link naar de website van justitie maar alleen met een artikel uit de wet. Een artikel geplaatst op een website heeft namelijk geen enkele juridische waarde.

  Overigens is het volgens art 27 verboden een wapen van categorie IV te dragen met als uitzonderingen (art 29): "Indien een redelijk belang dit vordert, kan de in artikel 28*, eerste lid, bedoelde instantie verlof verlenen tot het dragen van een wapen van categorie IV".
  Tevens: art 26 lid 2: Jachtakte als bedoelt in de Flora- en faunawet, voor zover dit verlof reikt…….
  Als laatste: art 27 lid 3: Onze Minister kan bij regeling vrijstelling vanhet verbod van het eerste lid voor wapen svan de categorien III en IV verlenen met betrekking tot:
  A: Optochten
  B: Studenten-weerbaarheidsverenigen

  *:korpschef in de woon- of verblijfplaats van de aanvrager

 9. Mike,

  "Art 2 van de Wet wapens en munitie.
  Stiletto’s, valmessen en vlindermessen, een en ander indien het lemmet
  a. meer dan een snijkant heeft;
  b. 7 cm of langer en 14 mm of smaller is
  (en nou komt ‘ie!!)
  c. 9 cm of langer is"

  Zoals je ziet, gaat het hier om "Stiletto’s, valmessen en vlindermessen". Wat zijn dit voor dingen? De Regeling wapens en munitie verstaat hieronder:

  a. stiletto:
  een opvouwbaar mes waarvan het lemmet door een druk- of vergelijkbaar ontgrendelingsmechanisme zijdelings scharnierend uit het heft wordt gebracht;

  b. valmes:
  een mes waarvan het lemmet door een druk- of vergelijkbaar ontgrendelingsmechanisme, dan wel door een zwaaibeweging of door zwaartekracht rechtstandig uit het heft wordt gebracht;

  c. vlindermes:
  een mes waarvan het heft in de lengterichting in tweeën is gedeeld en waarvan het lemmet naar buiten wordt gebracht door elk van de delen van het heft in tegenovergestelde richting zijdelings open te vouwen;

  (bron wetten.overheid.nl)

  Een bajonet is overigens een mes met een voorziening om aan de loop van een vuurwapen te worden vastgemaakt. Aangezien een dergelijke voorziening in het gebruik voor een scout onhandig is, zal een scout niet zo snel met een dergelijk voorwerp meenemen bij activiteiten. Overigens valt een echte bajonet onder Categorie IV wat betekend dat je ze wel mag bezitten maar niet mag dragen.

  Vaste messen zoals veel scouts, wandelaars, zeilers, bergbeklimmers en andere buitensporters gebruiken, vallen niet onder deze definities, en zijn dus volledig legaal in het openbaar te dragen. Het enige artikel wat roet in het eten kan gooien is:

  Categorie IV
  7°. Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

  Naar deze categorie wordt verwezen als in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het dragen van wapens in zijn algemeenheid is verboden. Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam Centrum. Op dat moment maakt het ook niet veel uit of het aangetroffen wapen nu een Zwitsers zakmes is, of een vast mes. Als je als scout in uniform bent of op andere wijze aannemelijk kan maken dat je het mes niet als wapen bij je draagt, zul je er zelfs in Amsterdam wel mee weg komen. Dit zal afhankelijk zijn van de betrokken agent.

  Natuurlijk is het verbieden van de wel in de wel in Categorie I genoemde wapens ook meer een onderbuikmaatregel dan iets anders. Een stilletto met een lemmet van 9 cm of langer is heus niet meer of minder gevaarlijk dan elk ander mes.

  Overigens geeft de Circulaire wapens en munitie een officiele toelichting op de wet en is dus niet zomaar "een link".

 10. ik heb een pakkawood scouts mes met een lemmet van 10 centimeter je kunt het niet inklappen verder heb ik nog een jachtmes met een vergrendeling

 11. Ik wil even aanvullen dat waneer de politie geen volgens de wet strafbare dingen kan vinden dat zij ook niet om je identificatie mogen vragen.
  Er is geen draagplicht alleen een toonplicht en dat alleen waneer zij kunnen bewijzen dat je iets fout hebt(gedaan)

 12. “Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor *geen ander doel zijn bestemd* dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.”

  Met andere woorden: Als je de gewoonte hebt om je appeltjes met een kapmes te schillen in Amsterdam Centrum is dit perfect legaal, gezien volgens de omstandigheden het mes duidelijk voor schillen bedoeld is.

Comments are closed.