In de NRC van 12 november somt Professor Andreas Kinneging een aantal argumenten op tegen de legalisering van drugs.

Er is bij de argumenten van Andreas een heel wonderlijk argument.
Omdat het betreffende argument wel vaker gebruikt wordt, wil ik er op ingaan.
Dit argument is, dat criminelen die zich nu met handel in drugs bezighouden iets anders crimineels zullen gaan bedrijven als de drughandel gelegaliseerd wordt. Zij zullen, zegt Andreas, een andere markt zoeken.
Dit is een uiterst wonderlijk argument.

Stel dat wij eerst een maatschappij hebben, waar geen enkele handel crimineel is.
Dan wordt plotseling de handel in vijf artikelen gecriminaliseerd:
thee, chocolade, tabak, drugs en zalm.
In alle vijf de branches ontstaat een illegale handel en mensen de bereid zijn zich met verboden zaken bezig te houden, de zogenaamde criminelen, zullen zich, aangetrokken door de buitengewoon aantrekkelijke winstmarges die de illegale producten met zich meebrengen, storten op deze handel.
De handel groeit en bloeit, maar na enige tijd komt de overheid op het idee, dat het toch niet zo goed is, om tabak, thee en zalm te verbieden.

Inmiddels heeft de overheid met het criminaliseren van de handel wel een aantal ongewenste effecten veroorzaakt, waarvan er een is, dat een aantal jonge handelaren gewend is geraakt aan grote hoeveelheden geld , verdiend in het verboden circuit en dat het nu moeilijk is, deze personen tot andere aciviteiten om te scholen. Zij zoeken nu andere bezigheden waar zij veel geld mee kunnen verdienen. Dat haal je de koekoek: het is de overheid zelf die door haar maatregelen, deze handelaren aan de hoge winsten geholpen heeft met alle psychische gevolgen daarvan.
Nu komt er iemand die waarschuwt dat de theehandelaren, die de winstgevende verboden theehandel bedrijven, iets anders crimineels zullen gaan doen als de theehandel vrijgegeven wordt. Op grond daarvan , redeneert hij , moet de handel in thee verboden blijven.

Het is jammer dat de tegenstanders van vrije handel in drugs drogredeneringen gebruiken om hun standpunt kracht bij te zetten. Zij zouden zich beter tot andere argumenten kunnen beperken.

18 REACTIES

 1. "Het is jammer dat de tegenstanders van vrije handel in drugs drogredeneringen gebruiken om hun standpunt kracht bij te zetten. Zij zouden zich beter tot andere argumenten kunnen beperken"

  Dat doen ze niet, want dan zijn ze snel uitgepraat 🙂

  Er ZIJN geen steekhoudende argumenten tegen vrije handel, dus ook niet tegen handel in drugs!

 2. Wat ben ik toch blij dat ik mijn abonnement op het NRC enkele jaren terug heb opgezegd. Mede dankzij dat soort politiestaat-apologie.
  En dat heet dan een "kwaliteitskrant" te zijn. Het is gewoon net zozeer een spreekbuis voor collectivisme als ieder andere krant, alleen gebruikt het woorden met meer lettergrepen.

 3. Uiteraard zijn er geen "andere" argumenten! Het is een beetje het verhaal van een kind die iets wil en de vader of moeder zegt nee, waarop het kind vraagt: waarom niet? En krijgt als antwoord: Daarom niet, omdat ik het zeg! Van bepaalde handel is er altijd wel iemand die daar zelf beter van wil worden, illegaal te werk gaan levert nu eenmaal meer op. Zucht..zou het niet heerlijk zijn wanneer er totale vrijheid zou zijn. Dit is allemaal moeilijkheden in de hand werken, terwijl het veel makkelijker kan!

 4. Tja…het gebeurt vaak dat iemand het licht op late leeftijd ziet; het gebeurt niet zo vaak dat iemand die het licht gezien heeft gauw weer naar het duister terugkeert; Prof.A.Kinneging was ooit libertarisch…maar ja toen ging hij terug naar het duister…..

 5. [5]
  Eventueel gevolgd door een plaatje van Kinneging in een zwart masker, met enige ademhalingsmoeilijkheden.

 6. [2]
  Onderaan het artikel stond wel dat de argumenten van Kinneging in de volgende zaterdageditie van de krant zullen worden bestreden door psychiater Freek Polak. Dat de argumenten van Kinneging geen steek houden weten wij natuurlijk al maar het is dus niet zo dat het NRC zich in deze kwestie schuldig maakt aan ‘politiestaat-apologie’.

 7. [7]
  Dat verheugt me in dit geval (afhankelijk van hoe overtuigend die psychiater zal zijn), maar eerdere ervaringen met deze krant hebben me toch doen besluiten hem niet meer te lezen.

 8. DE discussie in de NRC lijkt mij toch wel een goede zaak. Een en ander wordt immers van verschillende kanten belicht.

 9. [9]
  Ik vraag me alleen af welke kant de lezers zullen (willen) onthouden…

 10. Wanneer iedere vorm van vrijwillige handel legaal is en er een werkelijk vrije markt voor goederen en diensten bestaat kan het verschil in winstmarge tussen legale en illegale activiteiten nooit erg groot zijn.
  De motivatie om een illegale activiteit te ondernemen zal dus in een werkelijk vrije kapitalistische omgeving lager zijn dan in een gereguleerde collectivistische omgeving met allerlei illegale goederen en diensten.

  Die eerste veel te lange zin gaat alleen over handel in goederen en diensten. Een onderneming als het kraken van een kluis zal natuurlijk potentieel zéér winstgevend zijn. De eigenaar van de kluis is natuurlijk in dat geval vrij om deze kluis te laten bewaken op een meer afdoende manier dan hij nu mag.

 11. "De meeste gebruikers van cannabisproducten zijn jong en zitten nog op school of doen een studie. Het gevolg van hun gebruik is slechtere school- en studieresultaten en vaak ook schooluitval: iets wat hun hele verdere leven dramatisch beïnvloedt."

  De reacties hier gaan niet in op de gevolgen van het gebruik. Dat is jammer. Waarom eigenlijk.

 12. Als straatwerker heb ik er dagelijks mee te maken. Mij interessert het niet zozeer of het nu legaal of illegaal moet zijn. Wel dat seetds meer kinderen jonger beginnen met steeds sterker spul, waarbij school en toekomst onbelangrijk worden.

 13. [13] ‘waarbij school en toekomst onbelangrijk worden.’ Naar mijn idee snijdt dit argument geen hout. Het is precies andersom. Omdat school en toekomst steeds onbelangrijker worden (reden: zie de duizenden topics op deze site)kan de jeugd er meer voor kiezen in druggebrruik te ‘vluchten’. En hebben ze ongelijk? Daar zou ik per individueel geval toch nog echt eens over na moeten denken!

 14. [14] Aha, we moeten het dus maar gewoon laten doen.. Hallo, Wordt Wakker.. Met verworven vrijheden en vrije keuze moet je mee leren omgaan toch?

 15. [15] ‘Met verworven vrijheden en vrije keuze moet je mee leren omgaan toch?’ Ja, maar dat heeft niets te doen met mijn opmerking. Jij verwijst naar toenemend druggebruik als oorzaak ‘waarbij school en toekomst onbelangrijk worden’. Ik zeg slechts dat school juist steeds onbelangrijker wordt en dat vele jongeren daardoor mogelijk extra in druggebruik vervallen.

  Het maakt toch niet meer uit welke opleiding je hebt genoten, welke leeftijd of etnische afkomst? Scholing biedt bijna 100 procent minder garantie op een gegarandeerde economische toekomst dan pakweg 30 jaar geleden. De jeugd is niet blind! Maar wat dan? Maar goed, dat is misschien weer een andere discussie.

 16. [15] GENEVE – Het aantal werklozen in de wereld is vorig jaar uitgekomen op 191,8 miljoen. Dat zijn er 2,2 miljoen meer dan in het jaar daarvoor. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 6,3 procent, vrijwel even veel als in 2004, zo blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties.

  Volgens het rapport droeg de groei van de wereldeconomie met 4,3 procent in het afgelopen jaar nauwelijks bij aan het terugdringen van de werkloosheid. Volgens het bureau worden momenteel slechts tien miljoen banen gecreëerd bij elk procentpunt economische groei.
  Dat is onvoldoende om genoeg werkgelegenheid voor de groeiende wereldbevolking te scheppen, aldus de ILO. In totaal hadden in 2005 ongeveer 2,85 miljard mensen een baan.

  Bijna de helft van het aantal werklozen is in de leeftijd tussen 15 en 24 jaar!!!!!
  (c) ANP

 17. The war on drugs is pas een 200 jaar oud hiervoor waren er geen regels voor drugs.
  Dit verbod is ontstaan tijdens de opium oorlog tussen China en Engeland en had een politieke grondslag.
  Dit ga ik niet verder uitdiepen dat kan de geïnteresseerde zelf ook doen.
  Maar na dit conflict zijn deze politieke stelling namens nooit meer terug gedraaid.
  Dit komt waarschijnlijk door ideologische opvattingen van de bestuurlijke elite.
  Dit door trekken en verruimen van deze politieke ideologische stelling vond zijn hoogte punt in de drooglegging van Amerika.
  Conclusie is dat de strijd tegen genotsmiddelen pas van vrij recente datum is, en in het verleden nooit een onderwerp is geweest terwijl het toen ook al veel gebruikt werd.
  De strijd tegen genots middelen gaat nog steeds door en wordt nog steeds verder verruimd nu ook al via het rook verbod.
  Vraag wat is nu de werkelijke reden voor deze vorm van politiek.
  Dit begint toch langzaam te lijken op een religieus geïnspireerde denkwijze.
  Het volk mag zich niet vermaken maar moet een sober leven lijden die overeenkomsten vertoond met religieuze dogma, s.

Comments are closed.