“Handen af van bijzonder onderwijs” vindt Wiegel. Eerder dit jaar waste hij de VVD-top de oren en kwam hij op voor het bijzonder onderwijs. Ook recentelijk liet het orakel uit Diever weer van zich horen: zie het recente stukje van Eline.

De Oud-VVD-leider is van mening dat de VVD pal behoort te staan voor de vrijheid van burgers om hun eigen scholen op te richten. Wiegel meent dat vrijheid van onderwijs een fundamenteel liberaal recht is en staat volledig achter socio-liberaal Mark Rutte. Hirsi Ali, minister van intergratie Verdonk en fractieleider van Aartsen vinden dat het bijzonder onderwijs zijn langste tijd heeft gehad en willen met name de groei van islamitische scholen tegen gaan. Desondanks is de officiële lijn echter nog steeds het behoud van artikel-23. Dat is, als ik het goed begrepen heb, in het kort een belangrijk onderdeel van het huidige conflict binnen de VVD.

Iedere liberaal is het er over eens dat er sprake dient te zijn van vrijheid van onderwijs. Punt 2 uit artikel-23 geeft aan dat het geven onderwijs vrij dient te zijn. Dat punt is voor echte liberalen inderdaad een mooi punt. Terecht dat Wiegel daar voor opkomt, maar helaas wordt dit specifieke punt nogal aangevuld met collectivistische overheidsteksten. Kortom, artikel-23 is voor liberalen verre van een heilig artikel. Van echte onderwijs vrijheid is dankzij dit artikel dan ook nog nooit sprake geweest.

In de begrippenlijst op deze site vinden we een mooie tekst die artikel-23 goed zou kunnen vervangen: “Vrijheid van onderwijs, mits deze niet wordt gesubsidieerd door de overheid, of zich schuldig maakt aan geweld, bedreiging van geweld of intimidatie”

Terugkomend op de VVD zien we dan gelijk waarom Wiegel alles behalve een klassiek-liberaal is. Hij staat n.l. pal voor een systeem waarbij het bijzonder onderwijs door de overheid wordt bekostigd. Hirsi Ali is natuurlijk ook voor de bekostiging van het onderwijs door de overheid, maar pleit meer voor het Franse neutrale model waarbij de scheiding tussen kerk en staat als leidraad geldt. Gezien de recente rellen in Frankrijk lijkt die scheiding ook niet echt te werken.

Wanneer de VVD haar liberale wortels echt serieus neemt hadden ze al lang voor particulier en geprivatiseerd onderwijs moeten pleiten. De huidige discussie binnen de VVD over wat wel en niet liberaal is, is dan ook niet meer dan hypocriet gelul.

Conclusie:

· Wiegel en zijn VVD staan voor het behoud van het huidige systeem.

· Hirsi Ali staat voor de scheiding van kerk en onderwijs.

· We vinden geen liberale VVD-Kamerleden die pleiten voor particulier onderwijs.

· Alleen het libertarisme staat voor de scheiding van staat en onderwijs!!

Hieronder heb ik een paar Nederlandstalige artikelen over onderwijs bij elkaar verzameld, geschreven vanuit klassiek-liberaal/libertarisch perspectief.

Bronnen:
www.katholieknederland.nl/a…
www.elsevier.nl/nieuws/poli…
www.vrijspreker.nl/blog/ind…
www.minbzk.nl/contents/page…
www.libertarischepartij.nl/…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

Verwijzingen/links aansluitend op het onderwerp:
www.vrijspreker.nl/blog/ind…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.libertarian.nl/NL/topic…
www.meervrijheid.nl/index.h…
www.meervrijheid.nl/index.h…
www.meervrijheid.nl/index.h…
www.meervrijheid.nl/index.h…

Voor de VVD ruzie liefhebbers:
www.elsevier.nl/opinie/comm…
Grappig dat Wiegel grondlegger is van het Nederlandse multiculti beleid…

Iedereen die individueel en persoonlijk wil reageren kan mij e-mailen via: laissezfaire@casema.nl

4 REACTIES

 1. Persoonlijk mag het wat mij betreft zo blijven: ik betaal belasting en de staat betaalt de (bijzondere of openbare) school waar mijn kind les heeft.
  Als het libertarisme zou worden ingevoerd, betaal ik die kosten zelf aan de (bijzondere) school van mijn keuze. Openbare, in de zin van door de staat bestuurde, scholen zouden er dan immers niet meer zijn.
  Wat er in de huidige situatie echter zou gebeuren als artikel 23 radicaal wordt afgeschaft is: ik "mag" belasting betalen ter financiering van de openbare school en vervolgens mag ik nog een keer betalen voor de bijzondere school waar ik mijn kind heen wens te sturen. Daar bedank ik, gezien de huidige hoogte die deze tarieven al bereikt hebben, vriendelijk maar beslist voor.
  Dus: prima idee, maar in de huidige situatie met onaanvaardbare gevolgen.

 2. [1] Vandaar ook het voorstel om het te vervangen. Kijk, het afschaffen van artikel 23 zoals dat nu door verschillende kamerleden bepleit wordt is eigenlijk alleen om moslimonderwijs tegen te werken. Vreemd dat daarvan het Christelijke ondwerwijs, wat al jaren in Nederland wordt gegegeven, de dupe moet zijn.

  De nadruk zou ik willen leggen op privaat onderwijs (dus echte onderwijs vrijheid), daar tegenover dient dan natuurlijk een enorme belastingverlaging te staan.

  Met dit kabinet hoeven we daar niet op te rekenen. Positief is dat dit kabinet meer de nadruk legt op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, maar helaas weigeren ze de middelen en vrijheid te geven deze verantwoordelijkheid te dragen.

 3. [2]
  Inderdaad. Een regering die vrijheid en eigen verantwoordelijkheid verkondigt, dient onmiddellijk de belastingen af te schaffen. 🙂

 4. Heel goed verwoord. Die Wiegel is een pure opportunist en zeker geen liberaal in de klassieke zins des woords. Trouwens ,de gehele VVD moet zich schamen voor haar socialistische beleid (Paars 2 was daarvan een goed voorbeeld). Ik ben het ook eens met de schrijver van dit artikel dat vrijheid van onderwijs betekent ZONDER SUBSIDIE (luisteren jullie jongens en meisjes van de VVD!). Verder mag dit onderwijs niet leiden tot indoctrinatie tot geweld. Dus ik sta hier pal achter Hirshi Ali en verzet me tegen het socialisme van Wiegel. Mijn stem kunnen ze wel vergeten.

Comments are closed.